vrijdag 13 mei 2016

Gedaan met de katholieke 'dialoog'! Nu is het de katholieke 'trialoog': "Islamitisch onderwijsinspecteur Ahmed Azzouz, Antwerps bisschop Johan Bonny en joods rabbijn Aharon Malinsky in trialoog."


Merk eerst en vooral op, dat in de titel van het artikeltje van 'Kerknet' het geloof van Johan Bonny niet gespecificeerd wordt. Waarschijnlijk weet Bonny zélf niet tot welk geloof hij behoort!

Op uitnodiging van [het anti-katholieke] Sant’Egidio gingen rabbijn Aharon Malinsky, monseigneur Johan Bonny en onderwijsinspecteur islam Ahmed Azzouz gisterenavond in Antwerpen voor een tweehonderdtal aandachtige toehoorders in gesprek over de barmhartigheid van God in onbarmhartige tijden. God zit dezer dagen op het beklaagdenbankje, zei moderator Jan De Volder in zijn inleiding [Nee, De Volder! Allah zit in het beklaagdenbankje!]. Hij wordt in de publieke opinie vaak als de onbarmhartige opgevoerd. Kardinaal Walter Kasper – waarvan het boekje Barmherzigkeit uit 2012 de latere paus Franciscus zeker geïnspireerd heeft – merkte op dat ook de armen tegenwoordig meer op hun rechten staan dan dat ze barmhartigheid verlangen. En toch staat die barmhartigheid centraal in het denken van de drie abrahamitische godsdiensten. [Leugens! Typisch aan het Talmoedische 'jodendom' en de islam is, dat ze alle twee anti-christelijk zijn! Zowel het Talmoedische 'jodendom' als de islam reageren tégen het Christendom en zijn dus reactionair! Zij verzetten zich in hun onheilige geschriften tégen Jezus Christus, Zoon van God, Heiland en Messias!]

Bron: Kerknet/Bisdom Antwerpen

In plaats van zich met allerlei onzin bezig te houden, zou Johan Bonny eens beter met zijn eigen seminaristen gaan 'trialogeren'. Als Bonny het dan toch allemaal zo goed weet, waarom zijn zijn eigen seminaristen dan zo onwetend?

Omdat ze van de 'katholieke' proto-dialoogschool komen?


Jelle en Jens, twee Antwerpse seminaristen, en grote fans van Johan Bonny, zijn op reis met de Antwerpse misdienaars...

Jelle: "Ik heb de gewoonte om regelmatig het getijdengebed te bidden."
Jens: "Wat seminaristen dagelijks doen of proberen te doen."

Jens: "Wat ik zeer sterk vond, was de catechese aan de hand van Bijbelteksten over getuigen en gezonden. Er was wel van alles blijven hangen."

Jelle: "Over gezonden zijn. Als priester actief te zijn. Natuurlijk zijn er honderden andere manieren. Doen wat God van je wil."

Jens: "Gezonden zijn. Vanwaar kom ik? Waar sta ik nu? Waar wil ik naartoe. Het hangt ook voor een deel van de bisschop af. Mensen helpen op weg gaan. Als seminarist gewoon aanwezig zijn. En: "Jullie zijn toch normale kerels." [!]

Jelle: "Wat een nadeel is, maar aan de andere kant zeker ook een voordeel, is dat seminarist zijn vandaag niet meer hetzelfde is als 50 of 100 jaar geleden [!]. Maar, heden ten dage, zeker in Vlaanderen, verandert het kerkelijk landschap verschrikkelijk snel. Het aantal priesters daalt. Het aantal kerkgangers bijna evenredig [Blijkbaar is dat grappig!] en dat schept natuurlijk veel vragen voor de toekomst. Vragen die niet alleen bij seminaristen leven. Dat stelt wel veel vragen van: "Waar gaan wij naartoe?"

Jens: "Het is zeker een uitdaging!"

Jens: "Op avontuur! Het doel is Rome. Dat zal wel heel gezellig zijn: ontmoetingen en ervaringen."

Jens: "In een kerk zitten en dan meezingen..."
Jelle: "Brullen!"
Jens: "Sommige liedjes moet gewoon hard klinken en hoeven niet zo per sé juist gezongen te worden."

Jelle: "Wat voor vakken krijgt ge op het seminarie?"

Jelle: "Ge moet niet oud en alcoholist zijn om met uw geloof bezig te zijn."

Jelle: "Blijf uw vragen stellen. Moest ge met bepaalde geloofsvragen zitten, wees zeker dat ge niet de enigste zijt."

Jens: "Het is uiteindelijk zeer mooi. We zijn niet alleen."

Jelle: "We zijn nog niet bedreigd met uitsterven."

Jelle: "Nog een fijne vakantie."

VEEL VRAGEN EN GEEN ENKEL ANTWOORD!

15 JAAR ROOMS-KATHOLIEKE GODSDIENST EN ZE WETEN HELEMAAL VAN NIETS!

ALLEEN MAAR BUZZ-WOORDEN DIE GEEN ENKELE BETEKENIS HEBBEN!

WAT GAAN ZE IN HET SEMINARIE VAN LEUVEN DOEN?

OOK 'DIALOGEREN' OF 'TRIALOGEREN'???

1 opmerking:

Anoniem zei

Bij het filmpje van die 2 seminaristen dacht ik onwillekeurig aan een paar leiders van de chiro voor 50 jaar.
Klaarblijkelijk lossen de ene bietekwieten de andere bietekwieten af.
En dan het fantastische commentaar: "We sterven nog niet uit".
Uiterst passend bij Bonny, Tom Schellekens en Jef Barzin.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer