dinsdag 10 mei 2016

Didier Pollefeyt: "Na polarisatie tijd voor dialoog?"

Didier Pollefeyt is vicerector Onderwijs KU Leuven en medebedenker van de katholieke dialoogschool, die Lieven Boeve van het katholiek onderwijs naar voren heeft geschoven. [Lieven Boeve hoeft niets naar voren te schuiven!]

De grondidee van de katholieke dialoogschool bestaat erin dat door het levensbeschouwelijke en religieuze verschil ter sprake te brengen ook de vraag naar de eigen (katholieke) identiteit scherper naar voren treedt en ook opnieuw aan de orde kan, mag en moet komen. En dat gebeurt ook. [Indien men "de eigen (katholieke) identiteit scherper naar voren wil laten treden", dan moet men de Catechismus van de Katholieke Kerk lezen en onderwijzen!] 

De islam aansnijden in Vlaanderen en zie: zowat iedereen schiet in gang [Logisch, want de islam is vreemd aan Vlaanderen.]. De vraag wordt gesteld naar het verschil tussen het gemeenschapsonderwijs en het katholiek onderwijs en naar de betekenis van ‘katholiek’ vandaag. En dat is precies wat Lieven Boeve aan de orde wil stellen [De betekenis van 'katholiek' vandaag is identiek aan de betekenis van Katholiek van voor het Tweede Vaticaans Concilie!]. Dit is eigenlijk ook de bezorgdheid van Bart De Wever (N-VA) wanneer hij de belangrijke vraag stelt naar de ziel van het katholiek onderwijs: wie zijn ‘wij’, wat is de kern van het pedagogisch project van de katholieke school? Het is cruciaal dat deze vragen in onze samenleving gesteld worden en geen enkele katholieke school kan die vandaag nog ontlopen. [Beste Didier, Katholieken zijn Katholieken, en niet wat u zou willen dat Katholieken zouden zijn.]

Het monologale katholieke antwoord van weleer (de katholieke school van, voor en door katholieken) bestaat niet meer, werkt niet meer en is ook niet wenselijk. [Dit is ketterij en de totale apostasie!]

DIVINI ILLIUS MAGISTRI
Over de Christelijke opvoeding
Encycliek van Paus Pius XI
Datum: 31 december 1929
DEEL 3 - HET MILIEU
ARTIKEL 3 - De school

PARAGRAAF 3 - Katholieke school

97 Daarvoor is nodig, dat het gehele onderwijs en de gehele inrichting van de school: onderwijzers, programs en boeken, in ieder vak beheerst worden door de christelijke geest, onder de leiding en moederlijke waakzaamheid van de Kerk, en wel zo, dat de godsdienst werkelijk de grondslag en de bekroning is van het onderwijs in al zijn graden, niet alleen in het lager, maar ook in het middelbaar en hoger onderwijs. "Het is", om de woorden van Leo XIII te gebruiken, "noodzakelijk, dat niet alleen op bepaalde uren godsdienstonderwijs aan de jeugd wordt gegeven; ook de gehele overige vorming moet de geur van de christelijke godsvrucht ademen. Als deze ontbreekt, als deze heilige adem de ziel van onderwijzers en leerlingen niet doordringt en verwarmt, zal men uit alle onderwijs weinig nut trekken; dikwijls zelfs zullen er niet geringe nadelen uit volgen."


Citaat uit: Paus Leo XIII, Encycliek Militantis Ecclesiae (1 aug. 1897)


En letterlijk uit DIVINI ILLIUS MAGISTRI:

99 "Katholieke opvoeding voor heel de katholieke jeugd op katholieke scholen." Dus, hetgeen Didier Pollefeyt hier beweert,
gaat regelrecht in tégen
het Magisterium van de Kerk!


Didier Pollefeyt vervolgt: De katholieke scholen zijn de facto reeds scholen waarin de dialoog rond diversiteit plaats vindt en een terugkeer naar zieltjeswinnerij zou nog veel meer maatschappelijk protest uitlokken dan de actuele controverse rond de ‘dialoog’. ['Maatschappelijk protest' is niet relevant! Dit zijn trouwens allemaal maar gratuite beweringen!]

Meer nog, Didier Pollefeyt liegt!

Uit onderzoek van nota bene Didier Pollefeyt zélf blijkt:

"Voor ouders mogen scholen katholieker"

https://www.kuleuven.be/thomas/page/download/374307/


Didier Pollefeyt legt dus de data naast zich neer en verkoopt net het tegenovergestelde van wat uit zijn eigen onderzoek blijkt!

Wetenschappelijke integriteit van Didier Pollefeyt = NUL!!! 


Nog een citaat van Didier Pollefeyt:

"Het is niet langer de bedoeling om moslims of andersgelovigen te bekeren tot het eigen grote gelijk", zegt Pollefeyt, vicerector onderwijs aan de KU Leuven.

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2647249


De woorden van Didier Pollefeyt zijn in tegenspraak met de Goddelijke Wet zélf!

Mat 28:19 "Gaat dus heen; onderwijst alle volken!"


Didier Pollefeyt vervolgt: Het pluralistische model [= atheïsme] (waarin alle levensbeschouwingen gelijk zijn [De levensbeschouwingen zijn niet gelijk!]) wordt al door het gemeenschapsonderwijs nagestreefd. Men kan daarbij vaststellen dat het Go! en haar identiteitsconcept van neutraliteit evenmin zonder problemen is. Het Go! wil verwelkomend zijn maar heeft het zelf moeilijk om bijvoorbeeld het hoofddoekendebat te beslechten. Als het Go! al vond te moeten spreken in deze discussie, waarom dan niet aangeven dat zij op een andere manier met vallen en opstaan ook aan het zoeken en worstelen is om vanuit de eigen bronnen diversiteit te verwelkomen? [Pollefeyt vergist zich. Het Go! wil neutraal zijn, maar het Katholiek Onderwijs is niet neutraal! Integendeel!]

De dialoogschool poogt vanuit een uitdrukkelijk christelijke geloofsovertuiging een open identiteitsbegrip te ontwikkelen [= gelogen!]: opkomen voor mijn eigen identiteit hoeft de identiteit van de andere niet per se in de weg te staan. Dat is toch iets dat bijvoorbeeld ook elke (niet-extremistische) Vlaams-nationalist [!] kan begrijpen wanneer hij identiteit met weloverwogen gastvrijheid combineert? [Is dit een uithaal naar Bart De Wever (N-VA)?]

Wat is me dit trouwens voor een argument?

Wat heeft dit met 'extremisme' te maken?

Onderwijs is Katholiek of het is dat niet, dit kan men objectief vaststellen.

Of waren Leo XIII en Pius XI ook 'extremisten'?

Wij willen het volgende even kwijt: "Beste Didier, un homme averti en vaut deux!"

DIDIER, BEGIN ER DUS NIET AAN!

Didier Pollefeyt vervolgt: En is het niet precies dat soort open identiteit die eigenlijk iedereen, ook moslims, te leren hebben na Parijs, Brussel en Zaventem? Is het ook niet de wens van de N-VA dat de islam in Vlaanderen in die richting evolueert? Is de katholieke dialoogschool daarom geen opportuniteit om in dialoog opnieuw de diepste bronnen van ons samenleven te ontdekken en te expliciteren? 

Indien de moslims per sé "een open identiteit te leren hebben", dan kunnen ze dat in hun eigen scholen doen, maar niet in de Katholieke scholen.

En wat zouden de Katholieken trouwens te leren hebben "na Parijs, Brussel en Zaventem"?

Wie heeft de bommen gegooid?
Wie heeft er geschoten?
Wie heeft er gemoord?

De Katholieken hoeven dus helemaal niets, beste Didier!


Eenzijdig uitvergroot

Het is jammer dat in de oorspronkelijke berichtgeving over de katholieke dialoogschool de aandacht voor de islam zo eenzijdig werd uitvergroot [Duidelijk een misrekening! Maar, Pollefeyt en Boeve komen dus net te laat met hun 'dialoogschool'. Het momentum is voorbij!]. De verhouding tot de islam is natuurlijk slechts één aspect van diversiteit. Zij zet de zaak weliswaar op scherp maar doet uit het oog verliezen dat die diversiteit nog veel complexer is: binnen-katholieke diversiteit [bestaat niet!], andere christelijke denominaties [zijn ketters], post-katholieken [zijn niet katholiek!], andere religieuze geloofsovertuigingen [zijn niet relevant!], ongebonden zinzoekers [zijn ongelovigen], agnostici, humanisten, atheïsten, enzovoort. [Daar hebben we allemaal niets mee te maken!]

Kortom:

Het Katholiek Onderwijs is er voor Katholieken.

Wanneer niet-katholieken naar een Katholieke school gaan, dan hebben zij zich aan de Katholieke identiteit te houden, anders gaan ze maar ergens anders!


Didier Pollefeyt vervolgt: Natuurlijk speelt dit hele verhaal zich af tegen de achtergrond van de discussie over de laïcité [Dit is niet relevant!]. Hier komen we tot de echte agenda van een bepaald soort islamiserende framing van het begrip katholieke dialoogschool en het meningsverschil dat het uitlokte tussen KathOndVla en de NVA. Het opent immers de weg naar een volledig bannen van culturele en levensbeschouwelijke identiteit uit de publieke sfeer en de realisatie van de multiculturele samenleving aangestuurd door een zogenaamd neutrale staat. Een rode lap dus die vervolgens een rode loper kan worden om de zogenaamde ‘ideologie van de neutraliteit’ uit te rollen. De NVA moet nadenken of dit is wat zij, en met name het katholieke deel van haar achterban, wil. Het laïcitémodel is immers een model dat uit Frankrijk komt en op dit moment vooral in Franstalig België populair is. Het is niet Vlaams (er is zelfs geen Nederlandse term voor) en moeilijk in overeenstemming te brengen met de nadruk op sterke identiteiten op het publieke forum.

Hoe valt anders de (gezien de eenzijdige islamiserende framing) begrijpelijke vraag van de NVA naar de ziel van het katholiek onderwijs te verstaan? Gaat de N-VA verder mee in de vanuit links aangevuurde polarisatie die niet de islam in het gedrang brengt maar wel een katholiek project dat probeert de islam inhoudelijk in gesprek te brengen met onze westerse waarden? [Het is duidelijk zo dat de NVA en de VLD het onderwijs willen gebruiken om de jongeren van hun geloof af te brengen. Echter, het Katholieke Onderwijs is privé-onderwijs, dat geheel autonoom is. Wat zijn trouwens 'westerse waarden'??? Indien hier de vrijmetselaarswaarden van de Franse Revolutie mee bedoeld worden, dan heeft het Katholiek Onderwijs daar niets mee te maken.] Of wil men dit katholiek project kopje onder duwen om alleen nog neutraal onderwijs over te houden dat riskeert om de islam nog verder naar de marge van de samenleving te verwijzen om het daar te laten radicaliseren? En naar welke scholen gaan ouders die gevoelig zijn voor bepaalde vormen van identiteit hun kinderen dan sturen? [Radicaliserende moslimjongeren zijn niet het probleem van het Katholiek Onderwijs, maar van hen die die massa-immigratie, waar niemand om gevraagd heeft, hebben georganiseerd!]

Ook de Kerk en de katholieke scholen dienen zich de vraag te stellen hoe te vermijden om in deze mediagevoelige polarisatie meegesleurd te worden en hoe ze de dynamiek van de katholieke dialoogschool die reeds volop bezig is, in alle rust en in de diepte, in de eigen context en met de steun van KathOndVla, verder te zetten [Hoe meer men de Katholieke identiteit van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen probeert te ondermijnen, des te meer polarisatie er zal komen!]. De katholieke dialoogschool is een verbindend project voor de toekomst van onze samenleving, gedreven vanuit het christelijk verhaal, waarin niemand zich hoeft te verstoppen in neutraliteit en waarin elkeen zichzelf mag zijn - zolang en alleen maar voor zover dit gepaard gaat met respect voor de andere, en vanuit christelijk perspectief, in naam van een werkelijkheid die altijd groter is dan onszelf. [Met anderen woorden: "De Katholieke school is een school van, voor en door Katholieken!"]

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/opinie/1.2651016ENKELE OPMERKINGEN:

Het verwarde discours van Didier Pollefeyt, vicerector Onderwijs KU Leuven en medebedenker van de 'katholieke dialoogschool', moet natuurlijk in zijn historische context gesitueerd worden.

De crisis binnen de Katholieke Kerk is begonnen na de Tweede Wereldoorlog en na het Tweede Vaticaans Concilie.

Europa was natuurlijk getraumatiseerd door de oorlog en door de 'holocaust'. 

Zeer handig hebben de cultuur-marxisten de schuld voor de 'holocaust' in katholieke schoenen  proberen te schuiven.

Men is daar ook aardig in geslaagd.

Het ultieme doel van het Tweede Vaticaans Concilie was natuurlijk om de Katholieken herop te voeden. Vandaar ook bijvoorbeeld een bizar en anti-katholiek document zoals Nostra Aetate.

Het doel was natuurlijk de vernietiging van de Kerk. Maar, men heeft zich natuurlijk van vijand vergist. 

Niet de Katholieke Kerk was verantwoordelijk voor de 'holocaust', maar wel het Nazisme.

Want, hoe zou men anders kunnen verklaren, dat na 2.000 jaar Katholieke Cultuur in Europa er nog steeds miljoenen joden waren? Maar, net op het moment dat de Kerk de macht niet meer heeft, worden de joden in Europa vervolgd.

Met andere woorden, de joden werden vervolgd net omdat de Kerk de macht niet meer had.

De 'holocaust' was trouwens géén religieuze vervolging van de joden, maar een louter politieke vervolging.

De Nazi's zagen de joden als communisten. En het was het communisme dat bestreden moest worden. Dit is de kern van het Nazisme.

Nu, na de oorlog wilde men ons doen geloven, dat het allemaal de schuld van de Katholieken was, en het Tweede Vaticaans Concilie zou de Kerk wel op een andere koers zetten.

Dit heeft zich in de jaren '70, '80 en '90 vertaald in een verjoodsing, of correcter, een talmoedisering van het Katholiek Geloof.

Want waarover anders ging het pedofiele ROEACH-godsdiensthandboek?

Het was de talmoedisering van de Katholieke Catechismus, inclusief de pedofiele tendensen uit de Talmoed.

Natuurlijk heeft dit alles niets opgeleverd. Want wanneer je 'daders' gaat heropvoeden, die onschuldig zijn, dan bereik je niets!

Een andere methode om de Katholieke Kerk onderuit te halen, was de massale import van moslims in Europa.

De ironie wil nu, dat na 30 jaar talmoedisering van het Katholiek Onderwijs, de joden massaal Europa verlaten, omwille van de dreiging die er van de moslims richting joden uitgaat.

Nu er steeds meer antipathie richting islam groeit, nu wil men weer het Katholiek Onderwijs gaan islamiseren.

Want dat is de 'dialoogschool' = de islamisering van de Vlaamse jeugd, die intussen niet meer Katholiek is, of tenminste, die niet weet waar het Katholieke Geloof voor staat.

Met dank aan Leo 'kardinaal' Suenens, Godfried 'kardinaal' Danneels, vele bisschoppen en professoren van de KUL.

Want vergis je niet, Danneels, maar ook pedo-bisschop Roger Vangheluwe, waren zeer grote voorstanders van de talmoedisering van de Katholieke Kerk in België, net zoals Jozef De Kesel, Léon Lemmens en Johan Bonny nu weer grote voorstanders zijn van de islamisering van de Kerk. Organisaties zoals Sant'Egidio, de Neocatechumenale Weg, maar ook Opus Dei werken daar van harte aan mee. Maar ook cultuur-marxisten zoals Didier Pollefeyt en Lieven Boeve.

Didier Pollefeyt is van Menen afkomstig. Lieven Boeve komt uit Veurne. De hele Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KULeuven wordt bevolkt door West-Vlamingen.

Al deze lieden hebben hun carrière te danken aan Godfried 'kardinaal' Danneels en pedo-bisschop Roger Vangheluwe, allemaal West-Vlamingen net zoals bijvoorbeeld ook Johan Bonny.

Didier Pollefeyt is gewoon hoogleraar en vicerector onderwijsbeleid aan de 'Katholieke Universiteit Leuven', waar hij aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen catechetiek, godsdienstpedagogiek, post-holocaust theologie [!] en joods-christelijke dialoog [!] doceert. Hij is de drijvende kracht achter Thomas, de Nederlandstalige website voor het godsdienstonderwijs.

Pollefeyt promoveerde in 1995 met een doctoraat in de Godgeleerdheid over ethiek na Auschwitz! De promotor was prof. Roger Burggraeve, die KAVlaanderen als talmoedist heeft ontmaskerd!

"Roger Burggraeve ontmaskerd als Talmoedist!"

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2016/02/roger-burggraeve-ontmaskerd-als.html

Het zogenaamde godsdienstboek 'ROEACH'
was géén katholieke godsdienst,
maar Talmoedische propaganda!Pollefeyt werd zeer snel docent (2000), hoofddocent (2002), hoogleraar (2005) en gewoon hoogleraar (2008) aan de Faculteit Godgeleerdheid, K.U.Leuven. Zijn onderzoek richt zich sinds 1986 op de studie van de holocaust als uitdaging voor ethiek, interreligieuze dialoog en religieuze opvoeding!!! 

Daarnaast coördineert Pollefeyt het Centrum Academische Lerarenopleiding van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de K.U.Leuven, en richt hij zich op het werkveld met onderzoek naar catechetiek en godsdienstpedagogiek. Sinds 2001 staat hij aan het hoofd van de website Thomas (Theologie Onderwijs en Multimedia, Actieve Samenwerking). Pollefeyt is nu aldaar de échte topman aan de faculteit 'theologie'.


Bij zijn lange reeks van publicaties vindt men Pollefeyt inderdaad bij één van zijn oudste werken (Anno domini 2000, bij Altiora, Averbode (destijds nog niet failliet): 


J. Bulckens, T. Dehaene, D. Pollefeyt, A. Vandenhoeck & C. Waegeman, Al de dagen van ons leven. Een boek voor gelovige gezinnen, Averbode, Altiora, 2000, 588 blz.

Link:

https://theo.kuleuven.be/pollefeyt/AT/at48-al-de-dagen-van.pdf

"Alle dagen van ons leven" - een lijvige turf van bijna 600 blz. - geschreven samen met de ons welbekende en beruchte Jef Bulckens, destijds professor 'catechese' aan de KUL. 

Onder leiding van Jef Bulckens, en van Frans Lefévre van het seminarie van Brugge, werd de beruchte godsdienstboekenreeks "ROEACH" uitgegeven, met overduidelijk pedofiel getinte afbeeldingen in band 3.

Godfried Kardinaal Danneels, Roger Vangheluwe en de 'Roeach Affaire'

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/03/godfried-kardinaal-danneels-roger.html

DIT IS INFORMATIE DIE MEN VANUIT DE KULEUVEN IN DE DOOFPOT WIL STEKEN!!!

Vijf jaar na het verschijnen van het afschuwelijk boek "Roeach", en na vier volle jaren heibel en zwaar protest van oprechte Katholieke ouders, met de onvolprezen Alexandra Colen op de barricaden, na zeer veel tegenstribbelen door Godfried Danneels en Roger Vangheluwe - de gazetten stonden er toen vol van - dat moeten ze daar in Leuven ook geweten hebben - en na uiteindelijk een zeer forse interventie door het Vaticaan, schrijft Pollefeyt, samen met Jef Bulckens, een boek over het 'geloof'. Terwijl iedereen in de theologische faculteit in Leuven wist, dat Danneels, Vangheluwe, Bulckens etc. een geweldige spirituele afranseling van Jozef Kardinaal Ratzinger hadden gekregen... 


Dat was pure domheid - en een nog grotere domheid dat op zijn literatuurlijst te laten staan - hij is er blijkbaar nog fier op! 

De auteurs van het Roeach-boek verdwenen eensklaps allemaal uit Leuven... Weg in de provincies als 'godsdienstleraars', de jongste week eerst uit naar Nederland, en toen hij daar ook geëpureerd werd, weg naar Duitsland. 

Pollefeyt heeft achteraf dan maar de leerstoel van Jef Bulckens overgenomen.


Pollefeyt is nu ook de hoofdverantwoordelijke van "THOMAS" (= Theologie Onderwijs en Media, Actieve Samenwerking), een bij de KULeuven ingeplant project om de godsdienstleraars/essen te vormen, te helpen en didactische steun te verlenen... 


De zelfmoord van Ghesquiere in Kortrijk, het aan het licht komen van de ganse janboel in de 'roze dekenij', de geschiedenis van de CPRL (dat moet Pollefeyt als theoloog toch van nabij hebben meegemaakt), de affaire Dejaegher (nota bene in Blanden, voor zijn eigen voordeur), de hecatombe bij de priesters in West-Vlaanderen,... daaraan wordt niet naar gerefereerd...


Steeds weer dezelfde grondlijnen bij Pollefeyt:

  • Fixering op de 'holocaust'. De volkerenmoord op de Armeniërs komt in Leuven klaarblijkelijk niet aan bod, hoewel er in Antwerpen en Brussel toch veel wonen. De aan de gang zijnde volkerenmoord op de Syro-Arameeërs evenmin.
  • Zeer veel 'blabla' dat de Kerk schuldig is, terwijl de schuld van Danneels wordt gerelativeerd en verontschuldigd.
  • En natuurlijk de continue fixering op de jeugd en op de godsdienstleraars.

In mijn ogen schijnt Pollefeyt zoals zovele anderen in Leuven met de theodicee - de Almacht Gods - problemen te hebben en hij doordrenkt daarmee de ganse omgeving.
 

Echter, de zonde heeft de tendens om door relativering, banalisering en vergoelijking groter te worden, dat ze streeft naar uitbreiding, neigt naar infectieusiteit, en dat ze uiteindelijk naar absolute macht streeft - dat is de overwinning van Satan, de schijnbare nederlaag van God.

In mijn ogen ligt daar het ganse probleem van de "Vlaamse kerk": dat men het Rooms-Katholiek Geloof vervangen heeft door iets totaal anders, dat - omdat de oudere gelovigen dit natuurlijk doorschouwen en/of instinctief aanvoelen en daarom duidelijk op afstand gaan - de activiteiten bij de jeugd zo in het centrum staan.

Daarom kan uit Leuven ook geen beterschap voor de "Vlaamse kerkstructuren" komen... De oude garde is wel weg, maar de nieuwkomers zitten eveneens tot over hun oren in dit moeras.

EN NU PROBEERT MEN DE ISLAM DOOR ONS STROT TE DRUKKEN!

NU ZIJN DE MOSLIMS DE NIEUWE JODEN!

ZOALS GEZEGD: "UN HOMME AVERTI EN VAUT DEUX!"


Terwijl Roger Burggraeve zijn schandalige, Talmoedische praatje houdt, luisteren geamuseerd van links naar rechts Lieven Boeve - Didier Pollefeyt - Jef Bulckens (van het pedofiele ROEACH) - Mathijs Lamberigts - Jürgen Mettepenningen - Hans Van Crombrugge.

Jef Bulckens zit als dé grote ere-gast midden op de eerste rij!

Ja, dé Jef Bulckens van het Roeach-Schandaal; het pedofiele godsdienst-handboek!


GEEN VAN ALLEN WIL NATUURLIJK IETS GEWETEN HEBBEN!

ALLEN DANKBAAR VOOR HET GELD VAN DE VLAAMSE OVERHEID,
WAAR DE KULEUVEN ANTI-KATHOLIEK, 'DIDACTISCH' MATERIAAL MEE PRODUCEERT,
OM ZO DE LEERLINGEN UIT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS
VAN HUN GELOOF AF TE BRENGEN!


DE 'DIALOOGSCHOOL'

GEEN 'GODSDIENST', MAAR SOCIAL ENGINEERING!
 

Link naar KAVlaanderen:
 

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/03/godfried-kardinaal-danneels-roger.html


Van Wikipedia:

"The editors of Roeach were Prof. Jef Bulckens of the Catholic University of Leuven and Prof. Frans Lefevre of the Seminary of Bruges. The name "Roeach" refers to the Hebrew word Ruach (Hebrew: רוח), meaning "spirit" or "breath"."

Link:

https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Catholicism_in_BelgiumLE SOIR: UN MANUEL DE CATECHESE QUI INCITE A LA PEDOPHILIE?

Link:

 
http://archives.lesoir.be/un-manuel-de-catechese-qui-incite-a-la-pedophilie-_t-19980210-Z0EV3A.html


1 opmerking:

Anoniem zei

De tsjeven spelen gevaarlijk spel. Ze gaan hun hand overspelen. Het grootste deel van de bevolking is ongelovig, agnostisch of rest-christelijk en hebben het zo niet begrepen op die verleidingsspelletjes met de islam. De mensen gaan nu het christendom en de islam over één kam scheren en de indruk hebben dat het alles achterlijke onzin is. Een nieuwe schoolstrijd in gang zetten is levensgevaarlijk.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer