zondag 8 mei 2016

Interview met Jozef De Kesel in 'De Zondag' (8 mei): Nieuwe aartsbisschop Jozef De Kesel beseft dat pedofiliepagina nog niet omgeslagen kan worden: “De wonden zijn nog veel te diep”

Bescheidenheid. Weinig typeert de nieuwe aartsbisschop meer dan dat. Hij ontkent niet dat hij niet stond te springen voor deze stoel. “Maar als de paus je dat vraagt, zeg je niet neen.” De 68-jarige Jozef De Kesel pleit voor een Kerk die de nieuwe maatschappelijke realiteit aanvaardt. Islamofobe uitspraken zoals die van een West-Vlaamse priester vorige week kunnen voor hem niet door de beugel. [Er helemaal niets islamofoobs aan de waarheid!]

In december nam Jozef De Kesel de plaats in van André Léonard in het Aartsbisschoppelijk Paleis in Mechelen. De Oost-Vlaming is geen onbekende voor de Maneblussers. Vooraleer hij bisschop van Brugge werd, was hij er al eens enkele maanden hulpbisschop. Als wij hem spreken, is hij net terug van een ontmoeting met Steunpunt Asiel en Migratie, een lokale vzw die hulp biedt aan vluchtelingen. “Ik was zeer onder de indruk. Die mensen doen dat heel bewust. Ze geven de vluchtelingen hoop, maar geen valse hoop.”

Mechelen staat gekend om zijn openheid.

Je merkt dat. Het multiculturele aspect is duidelijker aanwezig dan in Brugge [De Kesel bedoelt de monocultuur van de islam in Mechelen.]. Het is ook een mooie stad. De overheid werkt hard aan de aantrekkelijkheid en bewoonbaarheid ervan. Let op, Brugge, dat is natuurlijk topklasse. (lacht)

Is aartsbisschop worden voor een religieus persoon de mooiste bekroning, zoals premier worden dat is voor een politicus?

Neen, elke vergelijking loopt mank. De premier is baas over het volledige land, de aartsbisschop niet. Een aartsbisschop is in de eerste plaats bisschop in zijn eigen bisdom dat weliswaar groter is dan de andere bisdommen.

Maar u hebt wel een groot moreel gezag. [Lachwekkend!]

Dat wel [Hij bevestigt het nog!]. Je bent een beetje de eerste onder de bisschoppen. Maar dit voelt voor mij niet aan als de ultieme bekroning [De rode hoed wacht nog!]. Dit vraagt veel energie en tijd, en ik heb mijn leeftijd niet mee. Dat je gevraagd wordt, betekent wel dat men je waardeert. [Door de modernisten binnen de Kerk!]

Hebt u getwijfeld?

Ja, natuurlijk. Twijfelen mag je doen. Dit had voor mijn part iemand anders mogen worden. Maar als de paus [Bergoglio is géén paus.] je dat vraagt, zeg je niet neen. Tenzij je echt goede redenen zou hebben, gezondheidsproblemen bijvoorbeeld.

In de biografie van kardinaal Danneels staat dat u dit in 2010 al had moeten worden.

Dat schijnt zo te zijn, ja. Ik zou als eerste op de lijst hebben gestaan.

Uw vader en grootvader zijn burgemeester geweest voor de CVP in Adegem. Was dat niets voor u? [De Kesel is een CD&V-er. Natuurlijk!]

Dat is opvallend: wij zijn met negen broers en zussen, en niemand is de politiek ingestapt. Ik denk niet dat ik er zou thuishoren. De politiek is een lastig beroep.

Waarom bent u priester willen worden?

Ik kom natuurlijk uit katholieke huize, maar ik denk dat ook mijn engagement in de KSA een grote rol heeft gespeeld. In die tijd, begin jaren zestig, was de jeugdbeweging nog zeer verbonden met de parochie ["was"]. Engagement in de KSA en engagement in de Kerk liepen samen. Het was ook de periode van het Vaticaans Concilie, de vernieuwingsoperatie ['Vernieuwen' is altijd slecht.]. Dat hield me bezig. Ik wou maatschappelijk geëngageerd blijven [Een sociaal assistent dus.], en zag via het priesterschap die kans [Liturgie = 0]. Het was ook een heel eerbaar beroep.

Meer dan nu, bedoelt u.

Dat klopt. Maar het was niet dat aanzien dat mij aantrok.

Schrok het celibaat u niet af?

Niet toen ik achttien was, neen. Je kiest wel voor het seminarie, maar het duurt nog vele jaren voor je tot priester gewijd wordt. Maar eens dat moment komt, ja. (zwijgt even) Dat is een zware beslissing.

Hebt u moeten kiezen tussen een vriendin en de Kerk?

Neen [!]. Ik had wel goede vriendschappen [De geruchten zijn er ook.]. Maar ik heb nooit voor die existentiële keuze gestaan. Anderen wel, en ik kan begrijpen dat het heel moeilijk moet zijn om iemand te laten vallen. Misschien heb ik bewust of onbewust een echte relatie afgehouden.

Moet de Kerk vasthouden aan dat celibaat?

Ik ben geen voorstander van het afschaffen daarvan. Een celibatair leven is geen betekenisloos leven. Ik heb er bewust voor gekozen: dat was ook de levensstaat van Jezus. Anderzijds vind ik niet dat dat van elke priester kan gevraagd worden, zeker in een tijd waar seksualiteit een grote rol speelt [De Kesel, seksualiteit heeft altijd al een grote rol gespeeld. Dat is niets nieuws!]. Ik ben voorstander van het model van de oosterse katholieke kerk [Daar heeft de Latijnse Kerk niets mee te maken.]. Daar mogen mannen die gehuwd zijn wel tot priester gewijd worden.

Als bisschop van Brugge had u de loodzware opdracht Roger Vangheluwe op te volgen. U noemt dat een leerschool. Wat hebt u dan geleerd?

Heel concreet: leren omgaan met de problematiek van pedofilie. Dat kwam als een tsunami op ons af, en ik moet bekennen dat ik daar onvoldoende kennis van had. Ik heb slachtoffers gesproken. (zachter) Wat ik allemaal gehoord heb. Wij hebben daaruit geleerd, ja. Ik ben zeer alert geworden [Na vele "tweede kansen"...]. Als ik ook maar iets hoor in die richting, dan gaan alle rode lichten branden [Slechte woordkeuze!].

Deze week zijn nieuwe onthullingen opgedoken over Vangheluwe. Deze pagina is nog niet omslagen.

Neen, dat klopt. En dat zal nog zeker één generatie duren. De wonden zijn nog veel te diep.

Hebt u nog contact met hem?

Neen. (zwijgt even) Dat is al even geleden. [Alweer een leugen!]

Waar woont hij nu?

Men zegt in een klooster in Frankrijk. Dat is een regeling van het Vaticaan. (zwijgt)

U benadrukte bij uw aantreden als aartsbisschop dat u een open Kerk wil die bezig is met de maatschappelijke problemen. Wat is uw grootste bekommernis?

Het gevaar van onverschilligheid. Zoals paus Franciscus ook zegt. In de eerste plaats op moreel vlak: een cultuur die het goed heeft, zoals de onze in het westen, dreigt zich af te sluiten van de rest van de wereld.

U doelt op de vluchtelingencrisis?

Ja. Ook de Kerk mag niet afzijdig blijven. Wij moeten oproepen tot liefde en solidariteit ["Solidariteit" is géén Christelijk woord.]. Verschillende parochies huren appartementen om vluchtelingen op te vangen. Dat is wat ik bedoel met een open Kerk [Het huren van appartementen heeft niets met de Kerk te maken.]. Weet u, ik stel me grote vragen als mensen zeggen dat godsdienst volledig geprivatiseerd moet worden. De islam heeft de godsdienst weer op de kaart gezet [Onnozele praat! Indien de priesters en de bisschoppen de voorbije jaren wat vuriger gepreekt zouden hebben en wat meer actie ondernomen zouden hebben, dan hadden zij ook de godsdienst "op de kaart kunnen zetten"! Maar, onze 'bisschoppen' zwijgen toch zo graag en meestal op het verkeerde moment. Ze zijn toch zo gemakzuchtig.]. Of je dat nu wil of niet. Ik denk dat het belangrijk is voor ons land dat er naast die islam ook een vitaal christendom is. [Schandalige uitspraak! Waarom zou dat dan belangrijk zijn? Als folklore of zo?]

Nu klinkt u wel heel bescheiden.

Misschien. Het christendom is altijd onze culturele religie geweest, maar die positie bekleden we niet meer. Het is mijn diepe overtuiging dat de Kerk die nieuwe maatschappelijke situatie, de secularisering en de komst van de islam, moet aanvaarden [De Kerk moet helemaal NIETS aanvaarden! De Kerk moet evangeliseren! Wat een laffe praat! Wat een dhimmi-mentaliteit!]. Maar anderzijds zou ik het niet verstandig vinden het christendom te marginaliseren. Geen enkele overtuiging, ook de islam niet, mag een monopolie verwerven. [Dit is ketterij en apostasie!]

Vreest u dat? Dat doet denken aan het scenario dat de Franse schrijver Michel Houellebecq schetst in zijn boek ‘Onderworpen’.

Ik denk niet dat het zo ver zal komen [= Deze mening is waardeloos en getuigt van een slappe struisvogelhouding.]. Ik vrees de islam ook niet [Nee! Daarom dat De Kesel geen enkele kritiek heeft op de islam.]. Wij moeten samen leven [Daar gaat het niet over. Rijk en arm moet ook "samenleven", maar hebben ook in dit land nooit contact met elkaar!]. En van harte. We kunnen alleen maar een samenleving opbouwen als er eerbied is voor mensen die anders zijn [Naast de kwestie.]. Voor iemand die moslim is [Iemand die in de duisternis dwaalt, heeft geen recht op 'eerbied' omdat hij dwaalt.]. Of voor iemand die niet gelooft in een God.

Dan moet u niet gelukkig zijn met de islamofobe uitspraken van een West-Vlaamse priester vorige week?

Ik ben niet langer bisschop van Brugge, maar het mag duidelijk zijn dat men met uitspraken die nodeloos polariseren of kwetsen, geen Kerk en ook geen samenleving opbouwt. [U vergist zich weer De Kesel!]

Hoe houdt een druk bezet man als u voeling met de leefwereld van de mensen?

Ik sluit me niet op. Ik probeer de contacten met vrienden en familie te onderhouden, al is dat niet altijd gemakkelijk als je veel verhuist. Ik lees ook regelmatig romans. Dat is mijn voornaamste middel om niet vervreemd te geraken. Het is door de literatuur dat je je tijd leert kennen. [Literatuur is fictie De Kesel.]

Kerkjurist Rik Torfs noemt u “behoorlijk progressief, maar niet de man van de grote risico’s.”

Hij heeft misschien wel gelijk, ja. Ik hou niet van polemieken. Ik kan daar moeilijk mee omgaan. Daarom leg ik een zekere voorzichtigheid aan de dag. [Vooral richting de islam.]

Was u geschrokken van de kritiek op uw uitspraak dat ziekenhuizen euthanasie kunnen weigeren?

Ja, toch wel. Juridisch heb ik gelijk. Maar ik heb niet gezegd dat ze dat moeten doen. Of dat de wet niet gerespecteerd moet worden.

Gaat de euthanasiewetgeving te ver?

Het gevaar is zeer denkbeeldig dat we bij de toepassing ervan op een hellend vlak zitten [En is dit nu een persoonlijke 'mening' van De Kesel? Want indien dit zo zou zijn, dan interesseert ons die helemaal niets! Wat De Kesel natuurlijk vergeet te zeggen is, dat euthanasie doodzonde is. Euthanasie is moord en degene die zich laat euthanaseren, gaat regelrecht naar de hel! LEES DE CATECHISMUS EENS, DE KESEL!]. Eens je legaliseert, bestaat de tendens om altijd maar verder te gaan [De Kerk heeft euthanasie niet 'gelegaliseerd'. Wat de wet van een land voorschrift, heeft geen belang in deze!]. Je kan je daar vragen bij stellen. Ik vind dat de kerk haar stem mag laten horen over zo’n belangrijke kwestie [Vind je dat? Zou het niet een hele geruststelling zijn, wanneer je zeker zou weten, dat je in een Katholiek ziekenhuis NIET vermoord zou worden?]. Als dat nodig is, zal ik een rood licht doen branden. Maar niet te pas en te onpas. [Weer een rood licht! Eerder een rode kaart voor de afvallige praat die De Kesel uitslaat!]

Bron: De Zondag

Link:

http://www.dezondag.be/dekesel/


WAAROM ZIT DE KESEL EIGEN INTERVIEWS TE GEVEN?

IS HIJ EEN BV WIENS EIGEN 'MENING' ZOU BIJZONDER IS?

OP EIGEN 'MENINGEN' ZITTEN WE NIET TE WACHTEN!

DAAR HEBBEN WIJ ALS KATHOLIEKEN GEEN BOODSCHAP AAN!

1 opmerking:

Anoniem zei


wat zegt deze idioot nu weer,alsof ik dat al opvoorhand niet wist,en dan bent u misschien verwonderd dat deze jongen in feite uit deze "kerk" gestapt is,uit de kerk niet uit het wezen van Jezus

de Kesel :
"Maar ik heb niet gezegd dat ze dat moeten doen. Of dat de wet niet gerespecteerd moet worden"

dus in "katholieke " ziekenhuizen geen probleem,wat betekent dat nog "katholiek"

zoals met de abortuswet, we moeten de "wet" respecteren

ik respecteer en HEB LIEF met gans mijn hart ENKEL de WETTEN VAN GOD !!!!

èn politiek !!!!!! STEM ik niet voor de gangsters die dit mogelijk hebben gemaakt want anders ben ik zelf PLICHTIG zei mijn brave Moederke
èn ik zal altijd opkomen in een gesprek voor de eeuwige waarden van God, het absolute respect voor het leven,en voor de algemene sexuele en morele normen die van GOD komen, NIET van de zielige interpretatie van een verdorven bastaard "kerk" die net zoals in China politiek correct moeten napraten

De Kesel, ziet gij niet dat gij paljassen maar de marjonet zijt van regeringen, zo worden ook "priesters" gekozen, ze moeten een man van het "volk" zijn, niet "polariserend" maar "verzoenend"

Jezus was OOK NIET verzoenend maar hevig polariserend, dat was Zijn taak in deze wereld, met als gevolg voor de "fundamentalisten" dat ge ambras krijgt met uw eigen familie, en dat ge geen "vrienden" meer hebt
en dat het ik die mijn werk verloor en zover --------drie honderd duizend euro-------- verloor al die jaren omdat ik mij op mijn werk verzette tegen een door het bedrijf gedwongen abortus die toch niet doorging door mijn verzet, ook dat is de PRIJS die een goed christen moet betalen voor zijn GELOOF mijnheer de Kesel, aarts idioot en verrader van God en Gebod
het enigste verschil met mijn leven en de islam dat ik mensen hun hoofd niet afsnijdt als ze niet akkoord zijn,maar ik zeg het hen wel, en dan hebt ge geen"vrienden" meer,,moet ze ook niet zulke "vrienden"

heb liever een moslim,een hindu,een atheist als vriend maar wel iemand die in WAARDEN gelooft die hem in feite meer ,veel meer een goed christen maakt dan vele zogenaamde "katholieken" ,ook degenen die enkel maar "traditioneel" zijn en geloven in goud en brocaat maar verder NIETS doen om het geloof in Christus waar te maken, voor Hem op te komen, Hem te verdedigen maar daar hun "vrienden" mee verliezen.
Op de dag van uw ellendige dood,voor ieder mens vlugger dan ge denkt, zult ge aan God,mijn Heer kunnen uitleggen waarom ge niets hebt gezegd,niets hebt gedaan,en enkel maar geleefd hebt voor uw "vrienden" die net als u naar de hel en de verdoemenis gaan
Gooi geen parels voor de zwijnen zei mijn lieve Jezus al, Hem heb ik lief met gans mijn hart, en voor Hem doe ik het onmogelijke in deze boze wereld en ik zal Hem altijd trouw zijn
Maar BUITEN deze bastaardkerk ,geleid door wolven in schapenvacht van laag tot zeer hoog, als ge Jezus niet aanvaardt als een kind,zult ge het Koninkrijk van God niet binnengaan

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer