zaterdag 23 april 2016

Lieven Boeve, de grote baas van het voormalige 'Katholiek Onderwijs': "Moslimleraars zijn een meerwaarde voor onze scholen." - Of hoe Lieven Boeve 'het eigen volk' schoffeert! Ik stel voor, dat we dan maar ook meteen een moslim tot 'grote baas' van het voormalige 'Katholiek Onderwijs' benoemen! Dat zou pas écht een méérwaarde zijn!

En aan Veerle Hendrickx, de algemeen directeur van de Karel de Grote Hogeschool, of het KdG meer cryptisch, willen we meteen ook de volgende tip meegeven. Indien de islam dan toch zo alles zaligmakend is, verander dan ook de naam van uw school, want Karel de Grote die de moslims bestreed, zou nog wel eens 'aanstootgevend' kunnen zijn voor uw moslimleerlingen!

Net zoals in het Roelantslied is hier sprake van verraad!

Maar, het Roelantslied is niet alleen een verhaal van verraad, maar ook van heldendom!

Karel de Grote is in oorlog met de Saracenen, maar na jarenlange strijd zal de vrede worden getekend. Karel keert daarop aan het hoofd van zijn leger uit Spanje terug naar Frankrijk, waarbij de ridder Roelant en zijn manschappen de achterhoede vormen.

Dan komt het verraad. Roelant wordt in een hinderlaag gelokt in het dal van Roncevaux. Zijn zwager Oliver vraagt hem op zijn hoorn Oliphant te blazen, opdat Karel zal terugkeren om hem bij te staan. Roelant weigert dit uit “heldhaftige dwaasheid” (het Franse origineel, zie beneden, spreekt van “folie héroïque”).

Ten slotte blijft in de ongelijke strijd alleen Roelant over met twee van zijn medestanders. Pas dan blaast Roelant op zijn hoorn, en Karel keert terug om hem bij te staan. Het is te laat: hij treft de ontzielde lichamen van de krijgers aan, dat van Roelant ter aarde liggend, de hoorn onder het lichaam, het gezicht naar Spanje gewend. Zo had Roelant in zijn laatste ogenblikken het tafereel van zijn dood vormgegeven:

Doe leide hij onder hem wale
den horen ende Durendale
Hij bad Gode met zoeter bede
dat hijne ten paradijs gelede.
Te Spanien wert keerde hij hem weder
ende viel ruggelinge neder
dat niemand en zeggen mochte,
Roelant en hadde den strijd volvochten.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Het wordt steeds gekker.

Anoniem zei

"Andersgelovige leraars zijn een meerwaarde..."

Epic fail. De zoveelste...

Ik stel vast dat je in dit land tegenwoordig enkel nog een regering gevormd krijgt,als je bereid bent een communautaire agenda voor 5 jaar in de kast te flikkeren.

Het verder cultureel verbasteren van een land dat nooit islamitisch wás en het voor zover ik weet ook nooit wilde worden, is dan blijkbaar weer géén bezwaar.

Integendeel : die agenda moet onverwijld en onverkort worden uitgevoerd.

Wanneer krijgen we hier terug een beetje eigenwaarde? En de moed om bepaalde dingen gewoon te BEHOUDEN zoals ze zijn,wegens lang niet eens zo slecht ??

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer