zaterdag 2 april 2016

Fe­de­ra­le Re­ge­ring: "Nieuw­ko­mers moe­ten ver­kla­ring on­der­te­ke­nen"

Nieuw­ko­mers moe­ten voort­aan een ver­kla­ring on­der­te­ke­nen, zegt de fe­de­ra­le re­ge­ring. Wie wei­gert, is niet wel­kom.

De fe­de­ra­le re­ge­ring keur­de woens­dag de tekst van de ' nieuw­ko­mers­ver­kla­ring' goed. Elke bui­ten­lan­der die lan­ger dan drie maan­den in België wil ver­blij­ven, moet het do­cu­ment on­der­te­ke­nen, schrijft Het Nieuws­blad.

Een wei­ge­ring re­sul­teert in een 'on­ont­van­ke­lijk dos­sier' [Dit is juridische nonsens! Een regelrechte ondermijning van de rechtstaat!]. En wie geen 're­de­lij­ke in­span­ning' le­vert om zich te in­te­gre­ren, kan bij de eerst­vol­gen­de verlenging zijn ver­blijfs­recht ver­lie­zen.

Mi­gra­tie­be­leid

Het gaat om een uni­cum in Eu­ro­pa. Met de nieu­we re­ge­ling wil de re­ge­ring-Mi­chel ver­mij­den dat het mi­gra­tie­be­leid be­perkt wordt tot een 'lou­te­re ver­blijfs- en op­vang­re­gle­men­te­ring'.

Voor EU-bur­gers, asiel­zoe­kers [!] en stu­den­ten geldt de in­te­gra­tie­ver­plich­ting ove­ri­gens niet [!]. Voor de rest, zowat drie vier­de van de nieuw­ko­mers, geldt die wel. Het gaat voor­al om bui­ten­lan­ders  die in het kader van ge­zins­her­e­ni­ging  naar België komen.

N-VA

Staats­se­cre­ta­ris voor Asiel en Mi­gra­tie Theo Fran­c­ken (N-VA) is zeer blij met de ver­kla­ring [LOL]. Zijn par­tij pleit al jaren voor de kop­pe­ling van een ver­blijfs­recht aan de wil tot in­te­gra­tie.

Voor de op­stel­ling van de nieuw­ko­mers­ver­kla­ring deed Fran­c­ken een be­roep op Eti­en­ne Ver­meersch [!]. De Gent­se pro­fes­sor lijst­te op basis van de al­ge­me­ne wes­ter­se waar­den en prin­ci­pes een rist con­cre­te ge­dra­gin­gen op [Onvoorstelbaar dat deze schijn-moralist dit zomaar mag opstellen!].

De Dienst Vreem­de­lin­gen­za­ken neemt de con­tro­le op zich. Fran­c­ken hoopt dat de re­ge­ling dit na­jaar van kracht wordt.

Bron: De Tijd

Link:

https://m.tijd.be/politiek_economie_belgie_federaal/Nieuwkomers_moeten_verklaring_ondertekenen.9749785.art

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Wat een onnozele plonker. Ze hebben jarenlang Belgische identiteitskaarten in het rond liggen strooien en die ze niet uitgedeeld gekregen hebben zijn gestolen, en worden op het internet te koop aangeboden.

Maar ik denk dat we dit artikel verkeerd aan het lezen zijn, want er staat uitdrukkelijk:

"Voor EU-bur­gers, asiel­zoe­kers en stu­den­ten geldt de in­te­gra­tie­ver­plich­ting ove­ri­gens niet."

Die moeten zich officieel niet meer integreren. Dit plan is dus een verslapping van de veronderstelling dat een immigrant zich moet integreren.

Verder lezen we:

"Fran­c­ken hoopt dat de re­ge­ling dit na­jaar van kracht wordt."

Gehaast zijn ze ook niet, ze gaan nog een paar maanden zitten wachten eer ze "hopen" dat er iets van kracht wordt.

En het is niet alsof de migratiestroom aanmerkelijk verminderd is. Er zullen nog wel eerst een miljoen nieuwe vluchtelingen aankomen eer de regering iets "hoopt" te kunnen regelen.

En tot slot; wordt er een vermelding gemaakt in de nieuwkomersverklaring dat in Belgie de grondwet en dergelijke van kracht is, en niet de Sharia? Ik denk het niet. Staat er iets in de nieuwkomersverklaring , dat allerlei moslim praktijken simpelweg illegaal zijn in Belgie, en dat ze die moslim-onzin beter achterwege laten? Ik denk het niet. Aan de andere kant zou dat op zich illegaal zijn , want in Belgie geldt nog altijd de godsdienstvrijheid en de scheiding tussen Kerk en Staat.

Menen dat ze nieuwkomers kunnen dwingen de Belgische wetgeving te respecteren, terwijl ze het zelf niet kunnen.

Anoniem zei

'Scheiding tussen Kerk en staat' staat trouwens niet in die verklaring.

Er wordt enkel maar een illusie van 'vrijheid' gecreëerd, maar op het eind staat er bij, dat men in België belastingen moet betalen!

Zou dat nu niet eens revolutionair zijn: 'belasting-vrijheid'???

Deze verklaring is een grote klucht!

En het schaamlapje is die Etienne Vermeersch.

Arm Vlaanderen!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer