dinsdag 26 april 2016

De Vlaamse Bastaard-bisschoppen gaan ons gebedskaarten voor het nieuwe, vervalste 'Onze Vader' bezorgen!

Alsof deze bedriegers de gelovigen nog zouden moeten gaan leren bidden!


Vanaf 27 november 2016 bidden we in Vlaanderen en Nederland een nieuwe versie van het 'Onze Vader'. Dat meldt de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Decennialang was het onmogelijk om tot een gezamenlijke tekst van het 'Onze Vader' te komen in het Nederlandse taalgebied. Een gezamenlijke commissie moest daarvoor zorgen. Nu zijn alle betrokkenen - de Nederlandse en Belgische bisschoppenconferentie en de Romeinse Congregatie voor de Eredienst [Rome zit natuurlijk ook in het complot!] - het eens geraakt. Ze hebben hun goedkeuring gegeven aan de wijzigingen.

‘De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling’, zegt bisschop Jan Liesen [de bastaard-bisschop van Breda en], referent van de liturgie. [Je ziet de oudjes al bevend men hun rozenkrans én met die smerige, ketterse gebedskaart over hun woorden stuntelen! Laat dat nu net de bedoeling zijn van deze satanisten!]

Er volgt een uitgebreide communicatie [Oh, ze gaan weer eens 'communiceren'!] naar de parochies en de katholieke scholen zullen in september de nieuwe vertaling van het 'Onze Vader' al aanleren [Laten, we ons niet doodlachen!!!], zo is vernomen bij het katholieke onderwijsnet en bij de Bisschoppenconferentie van België.

Beste Bastaard-bisschoppen, van al jullie vormelingen, die dezer dagen het vormsel ontvangen, is er na 2 jaar 'catechese' maar een zéééééér kleine minderheid die het 'Onze Vader' kan bidden! En nu zouden jullie deze "nieuwe vertaling" aan iedereen gaan aanleren??? Laten we lachen! Gééén "nieuwe vertaling", maar een verbastering en een vervalsing van het Geloof! 

'Je krijgt dat in het buitenland niet uitgelegd, dat twee kleine landen verschillende versies van het Onze Vader gebruiken. Vanuit de wereldkerk bekeken, was het al langer een vraag om tot een gezamenlijke tekst te komen', zegt Joris Polfliet, algemeen secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (ICLZ). [Joris krijgt het niet meer uitgelegd! Hoe gaan jullie deze VERVALSING aan de wereldkerk uitleggen? Hoe gaan jullie uitleggen, dat er geen priesterwijdingen meer zijn? Dat onze kerken leeg zijn? Dat wij pedofiele priesters en bisschoppen hebben! Hoe hebben jullie dat uitgelegd gekregen??? WIJ wachten nog altijd op een uitleg! En binnenkort kan niemand nog zijn 'Onze Vader' opzeggen! Hoe gaan jullie dat aan de wereldkerk uitleggen?]

In de nieuwe vertaling zijn niet alleen taalkundige aanpassingen gebeurd (vb. 'Uw naam worde geheiligd', in plaats van 'geheiligd zij Uw naam'), maar ook inhoudelijke (vb. het woord 'bekoring' is vervangen door 'beproeving'). [De pedofiele priesters worden tegenwoordig niet meer 'bekoord', neen ze worden 'beproefd'!!! Inderdaad, ze verkrachten tegenwoordig "met tegenzin"!!!]

De besprekingen om de nieuwe vertaling in de praktijk te brengen, zijn volop aan de gang [!]. Op grote schaal zal een gebedskaart [!] worden verspreid, die niet alleen zal worden uitgedeeld bij de zondagsvieringen en andere vieringen (vb. doopsel), maar ook bijvoorbeeld in woon-zorgcentra. Ook katholieke media als Tertio en Kerk & Leven [Hier zijn de vrijmetselaarsorganisaties weer!] zullen de nodige aandacht besteden aan de wijzigingen [VERRAAD!]. Er is ook een nieuwe toonzetting voor het gezongen Onze Vader.

De leerpakketten voor het katholiek onderwijs worden aangepast en vanaf september zal de nieuwe versie worden aangeleerd [Ze denken ook aan alles!]. 'De aanpassing is een bevoegdheid van de Kerk. Wij zullen de tekst gebruiken die kracht van wet heeft voor de Kerk', aldus Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. [Boeve, hou alsjeblieft je mond!]

Bron: De Standaard

Één zaak is klaar: hier wordt een nieuw soort 'geloof' gefabriceerd!

Er is geen enkele reden om het 'Onze Vader' anders te bidden

dan we gewoon zijn.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

"en breng ons niet in beproeving" is een vervalsing van de tekst. God beproeft ons, maar de bekoring komt van de duivel!

Anoniem zei

Hierbij bevestig ik dat ik de mensen zal blijven bekoren.

Satan, de Enige en Echte

The Guardian Angel zei

En dat natuurlijk terwijl de 'bisschoppen' de mensen verder in slaap wiegen!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer