zaterdag 12 maart 2016

Over 'theologie en religiewetenschappen' aan de KULeuven:
Enkele citaten:

Ella: "De mensen hebben een verkeerd beeld van wat 'theologie en religiewetenschappen' écht is. En dat is een beetje jammer." [Zéér terechte opmerking!]

Ella: "Ze denken, dat wij allemaal nonnen en paters zijn, maar dat is helemaal niet zo." [Neen, heksen en tovenaars is een betere vergelijking!]

Professor Anne: "We hebben mensen nodig die van binnenuit kennis hebben opgedaan en daarover nagedacht hebben en die van daaruit al die verschijnselen en fenomenen in de samenleving kunnen duiden en uitleggen." [Met andere woorden, gelovigen hebben géén kennis en hebben er niet over nagedacht!]

Professor Anthony: "Doorheen de geschiedenis van het Christendom zijn er bepaalde vooroordelen ontstaan, bepaalde manieren om naar het Christendom te kijken." [Ooops!]

Professor Anthony: "Heel lang is het Christendom door de Christenen ook voorgesteld als de enig juiste manier. Wij nu in de 21ste eeuw hebben opnieuw die intellectuele vrijheid om een aantal van die vooroordelen opnieuw te bekijken, om de geschiedenis opnieuw open te trekken en bepaalde pagina's van dat grote geschiedenisboek zélfs opnieuw te schrijven." [Revisionisme heet dat! Met andere woorden; geschiedvervalsing!]

Student: "Theologie is dialoog!" [Dan toch niet met de gelovigen.]

Student: "Theologie is feest!" [Sinds de 21ste eeuw waarschijnlijk.]

Student: "Theologie is de hele wereld vervat in één wetenschap." [Ze zien het blijkbaar groots!]


Deze 'theologen' hebben blijkbaar niet alleen hun geloof, maar ook hun verstand verloren!

Alsof iemand op de mening van de Leuvense 'theologen' zou zitten te wachten!Ongelofelijk!

In een zielige poging om zichzelf relevant te maken, toont de Faculteit 'Theologie en Religiewetenschappen' precies het tegenovergestelde aan.

Het zijn natuurlijk zeer koele minnaars van het Geloof. Ze willen het Geloof enkel maar als een cultureel fenomeen verklaren.

Maar, net zoals journalisten het nieuws moeten verslaan en het niet moeten maken, moeten professoren de religie bestuderen, maar niet proberen te veranderen, anders zijn het slechte journalisten en slechte wetenschappers!Wat deze grote wetenschappers hier in Leuven blijkbaar niet in de gaten hebben is, dat het Katholieke Geloof de enige Geopenbaarde Waarheid is!


Het zogenaamde 'jodendom' probeert de Katholieke ziel te bederven. 

De islam probeert de Katholieken fysiek uit te schakelen.

Wat 'jodendom' en islam gemeenschappelijk hebben, is dat ze beiden Christus loochenen!

De Faculteit 'Theologie en Religiewetenschappen' van de KULeuven staat natuurlijk aan de kant van de vijanden van Christus!


Uit de Heilige Schrift:

Luk 11:23  Wie niet met Mij is, is tegen Mij; en wie niet met Mij verzamelt, verstrooit.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Geen faculteit van Godgeleerdheid meer aan de U.L.

Anoniem zei

L'histoire se répète.
De fakulteit "Theologie en religiewetenschappen" v.d. unief Leuven produceert juist weer dezelfde onzin als in de jaren 2007-2008 met de blasfemische filmoperaties bij Avimo, "Oh my God", "Black Maria" (Cave: heeft niets met de Madonna van Czestochowa te doen) en "God als een brave opa met een bierglas en pretlichtjes in zijn ogen".
Onzion.
"^Setut" in het hebreeuws.

Militair gezien is het alsof een oud verroest roos-kakbruin 2 cv-autotootje over de steppe rijdt tegen zwaar antitankgeschut.
Lepanto.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer