donderdag 10 maart 2016

'Flater van de Week' door 'priester' Hugo Van Geel uit het Brusselse:

“Je bent jong en je wil je inzetten voor andere mensen. Dan heb je geen tijd om aan liefde te denken. Maar moest ik opnieuw beginnen, dan was het niet als priester. Nu ik ouder word, mis ik toch wel één en ander.”

Bron: VTM / Restkerk.net

Het is duidelijk, dat Jozef De Kesel terecht 'trots' mag zijn op zijn kornuiten!

Allez De Kesel, wat gaat ge hier nu tegen doen?


Een zielige man is dit, die zichzelf en de Kerk wat belachelijk komt maken op VTM!
Als sociaal-werker had hij allang op pensioen moeten zijn!

MEDIATOR DEI ET HOMINUM
Over de Heilige Liturgie
Paus Pius XII - Encycliek

40 - Alleen aan de apostelen en vervolgens aan hen, die op wettige wijze van hen en van hun opvolgers de handoplegging hebben ontvangen, wordt de priesterlijke macht verleend, krachtens welke zij voor het hun toevertrouwde volk de persoon van Jezus Christus vertegenwoordigen en omgekeerd voor God de vertegenwoordigers zijn van het volk.


Vraag:

Vertegenwoordigt Hugo Van Geel 'de persoon van Jezus Christus'?

Vertegenwoordigt Hugo Van Geel 'het volk'?

Het antwoord is duidelijk 2 keer: NEEN!

Welke gelovige zou ook maar iets met dergelijke lieden te maken willen hebben?


Uit de Heilige Schrift:

Mat 18:17  Luistert hij ook niet naar hen, zeg het dan aan de Kerk; zo hij zelfs naar de Kerk niet luistert, dan zij hij u als een heiden en een tollenaar.


Wel, de Kerk is nu op de hoogte!

We wachten op officiële stappen van de Kerk!

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer