vrijdag 12 februari 2016

Wanneer een schismatieker en een valse paus samen één document ondertekenen, dan is het resultaat vuiligheid! Het document is een knutselwerkje, dat werkelijk nergens op slaat. Veel politieke statements, status quo, veel ketterij en blasfemie! Niet alleen de Russisch-Orthodoxe 'kerk' is schismatiek, maar ook de leiding van de Katholieke Kerk! Ze hebben werkelijk hun geloof én hun verstand verloren!


Joint Declaration of Pope Francis and Patriarch Kirill
 

Link:

http://en.radiovaticana.va/news/2016/02/12/joint_declaration_of_pope_francis_and_patriarch_kirill/1208117


Het is duidelijk, dat de Heilige Stoel in paniek geslagen is. De Amerikaanse hegemonie is voorbij en Rusland is overal aan de winnende hand. Dit document is een 'niet-aanvalspact' tussen Rusland en de Heilige Stoel.

Dit is een concordaat, een bilaterale overeenkomst tussen de Heilige Stoel en Rusland waardoor hun wederzijdse betrekkingen inzake alle voor beide partijen belangrijke zaken geregeld worden. 

En de Heilige Stoel gaat plat op de buik!12 opmerkingen:

Anoniem zei

Inderdaad. Wat ik hier lees is dat Rusland de moslims eens goed gaat bombarderen en Bergoglio gaat hen niet in de weg staan. De humanitaire hulp moet op gang komen en Bergoglio gaat hen niet in de weg staan. De beperkingen op religieuze vrijheid in Europa moet teruggeschroefd worden en Bergoglio gaat hen niet in de weg staan. De islamisatie van Europa moet gestopt worden, migranten teruggestuurd en Bergoglio gaat hem niet in de weg staan. De aanvallen op de familie moeten gestopt worden en Bergoglio gaat hem niet in de weg staan. Het moet maar eens afgelopen zijn met massale abortus en euthanasie en Bergoglio gaat hem niet in de weg staan. De wereld moet herkerstend worden en Bergoglio gaat hem niet in de weg staan.

Ooh Oooooh Ooooooooooh - Wat lees ik nu?! Al het bovenstaande is hoogst opmerkelijk want in de drie jaar van het Bergoglio pontificaat heeft hij geen enkele keer ook maar het geringste van al het bovenstaande gezegd, en nu staat er hier niets minder dat de Oorog in Oekraine betreurd wordt? En Begoglio heeft dat ondertekend? De wonderen zijn de wereld niet uit. Maar Lombardi zal wel komen zeggen dat het document geen deel van het magisterium uitmaakt.

Verder lees ik de naam 'Jezus' 5 keer in dit document van 3125 woorden, wat drie keer meer is dan het gemiddelde voor Bergoglio. Maar het woord 'Christus' komt maar liefst 51 keren voor.

Bergoglio krijgt 'Christus' maar moeilijk over de lippen. In Laudato Si komt 'Christus' maar 7 keren voor in een document van 40.000 woorden. De naam 'Jezus' maar 21 keren.

Bergoglio heeft dit document natuurlijk niet zelf opgesteld. Hij zal er ook niet mee akkoord gaan, want hij heeft 3 jaar lang het tegenovergestelde gedaan en gezegd. Maar nu mag hij opeens in Cuba plat op de buik gaan voor de Russen, geen drie maanden nadat hij het eiland aan de Amerikanen gegeven heeft, komen de Russen er hem de les lezen en hem opgedragen zijn job te doen.

En de Amerikanen die dachten dat ze met Bergoglio "our man in Havana " hadden, naar het boek van Graham Greene over de rakettencrisis.

Het is eerder van "our man in Havana" got "a rocket up his bottom".

Als het nu nog in Vegas gebeurd zou zijn, dan zou het in Vegas kunnen blijven, naar die andere loesje uitdrukking, maar nu? "Het is in Havana gebeurd." (ik moet ophouden filmtitels aan elkaar te rijgen)

Maar echt, het feit dat Bergoglio dit document precies in Havana ondertekent heeft is echt charmant. Het is alsof Rusland naar Cuba gegaan is om er raketten te installeren die op Amerika gericht zijn.

Russen doen diplomatie met een bijzonder verfijnd gevoel voor esthetiek. Als je er even over nadenkt, is dit een meesterzet.

GA - aub toon een betere foto van Bergoglio. Er zijn er paar die een mooie gelaatsuitdrukking tonen van iemand die zich niet van het gevoel kan ontdoen dat er zo een rode laser stip van het vizier van een scherpschutter op zijn voorhoofd is.

Hij beseft dat hij nu zal moeten aftreden, of ze schieten hem neer.

Anoniem zei

De heilige Orthodoxie zal altijd zegevieren over valse ketters, ook de roomse "kerk" zal tot stof vervallen, zal smelten als een kaars, zal tot as onder onze voeten verworden.

ICXC NIKA

The Guardian Angel zei

Zo denken onze Orthodoxe 'broeders' er blijkbaar over!

"Interreligieuze Dialoog"!

"Dialoogschool"!

YES WE CAN!!!

vocare arena zei

Jammer als christenen elkaar verketteren. Juist in de komende jaren hebben we elkaar zo nodig!
Ik ben zelf evangelisch maar trek veel met katholieken op; ik hou samen met hen kloosterretraites en neem deel aan de Eucharistie. Onze eenheid is gelegen in Jezus Christus en als we ons oog op Hem gericht houden (Hebreeen 12:2) dan kunnen we de onderlinge afwijkende theologie en rituelen zeer wel verdragen zolang het hart van het evangelie maar intact blijft. Prima als ze bidden tot Maria. Ik doe het niet.

Op deze site staan veel zaken vermeld over de invloed van de vrijmetselarij en de oude strijd van de Loges tegen de kerk van Rome. Dat is volkomen waar. De Kerk van Rome is lang de weerhouder geweest van de verlichte genootschappen met hun gekonkel. Helaas wordt de Kerk nu ook van binnenuit uitgehold - exact zoals Van Term voorspelde. Van Term is goede bron en zeer aanbevolen zijn de al bijna 100 jaar oude wetenschappelijke werken van deze Nederlandse katholieke onderzoeker. Jac. P. van Term schreef zijn trilogie aan anti maçonnieke werken rond 1920-1930 zoals bv "Het ontstaan, streven en einddoel der Vrijmetselarij" en "van heidendom tot paganisme". Onomstotelijk stelde hij vast wat de toekomstige koers zou worden van de post christelijke Westerse wereld, voortgedreven door de elite die een plaats hebben en hadden in de verlichte genootschappen waarvan de VM vaak de oorsprong van is/was. Zie o.a. https://www.boekwinkeltjes.nl/b/154377724/Vrijmetselarij_het_ontstaan_streven_en_einddoel_der_met_333_citaten_en_6_facsimiles/ en "van heidendom tot paganisme"

http://www.biblio.com/book/van-heidendom-tot-paganisme-studien-over/d/814755891

of bv
https://books.google.nl/books?id=8BamVenJ6F8C&pg=PA290&lpg=PA290&dq=van+heidendom+tot+paganisme&source=bl&ots=ftnTgr82dT&sig=UmLmNvNBzdu-O0MmCOOYB7jHTAg&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjZ6-rgnvXKAhWKPBQKHTWeBR84ChDoAQg_MAc#v=onepage&q=van%20heidendom%20tot%20paganisme&f=false

Vanuit de complot gedachte zijn de hedendaagse politieke ontwikkelingen logischer te verklaren dan vanuit de gedachte van de "toevallige menselijke ontwikkelingen". Het enige wat we in het oog moeten houden is de toenemende beweging naar (gedwongen) "samenwerking" op mondiaal vlak, dit op gebieden als politiek, milieu, religie en economie. Deze gebieden zijn geen toevallige logische ontwikkelingen van menselijk intellect maar een eeuwenlange langdurige aansturing vanuit een corrupte top door ondemocratisch gekonkel, crisis, oorlog e.d.
Laat de onnadenkende mens maar lachen en spotten. Hij zal zijn bekomst krijgen. Georgde Orwell merkte destijds zeer scherp op:

“He who controls the past controls the future. He who controls the present controls the past.”

In Jezus Christus verbonden,
HV


The Guardian Angel zei

Dank voor uw reactie.

1. Alleen de Kerk kan iemand 'verketteren' (= vaststellen op basis van objectieve feiten of iemand van de Ware Leer afwijkt.).

2. Een niet-katholiek mag niet communiceren. Wij hebben géén 'open tafel' zoals dat bij de protestanten heet.

3. Denkt u nu zelf dat Luther en Calvijn etc. géén agenten waren van politieke machthebbers?

Anoniem zei

Luther was de publieke figuur voor Melanchthon - Melanchthon was een agent voor de Venetiaanse Aristoteliaanse netwerken - de spirituali - de voorlopers van de Verlichte Salons en de Vrijmetselarij.

In Engeland zien we tegelijkertijd de Venetiaanse invloed toenemen - geheime joden die Hendrick VIII huwelijks- en theologisch advies gaven - hetgeen tot het totale verval van de soevereiniteit van de Engelse monarch zal leiden onder Charles II.

Venetië heeft zich naar de Londen verplaatst waar ze welkom waren op het koninklijk hof, met hun geld. Het is dan dat het verval van Venetië begint, en door Napoleon afgewerkt werd.


De Venetianen hebben de oorlogsvloot van Elisabeth I betaald, en ze zijn de wereld gaan veroveren. Ze hadden hun stinkende lagune niet meer nodig. Het was eerder een rattenval, en te veel nonnen hadden er syfilis. Natuurlijk wilde de city van Londen meer macht en hebben de Tudor koningen vervangen, eerst met een psychopathische dictator - Cromwell - en toen die ook uit de weg geruimd was, zijn ze maar een leerling van Adam Weishaupt van de Illuminati tot Engelse koning gaan kronen: George I. De City van Londen heeft zich de macht toegeëigend in de snelle opeenvolging van koningshuizen.

Het is de tijd van de Liga van Kamerijk die Venetië op haar knieën gedwongen had en haar naar Rome had doen kruipen om er bij de paus om genade te vragen. Maar gelukkig was Hendrick VIII stom genoeg de Liga te verraden, Venetië wat ademruimte gaf en krachten te verenigen met Genoa. Maar ze beseften dat het spel voorbij was, dominantie over de Middellandse zee voorbij was en dat Amerika ontdekt was.

Sinds de restoratie van James I is de Engelse Monarchie niets meer dan een werknemer van de City van Londen. De Engelse koningen hebben geen macht meer. Door de woelige Jaren van de burgeroorlog heeft de City steeds meer macht naar zich toe getrokken.

Luther heft zogezegd de Bijbel vertaald. Goed, laten we hem de eer geven voor het verzamelen en compileren van de reeds bestaande Duitse vertalingen van de Bijbel. Het is deze Bijbel die in Engeland door de oprichters van de vrijmetselarij in het Engels vertaald werd: De King James vertaling. Sleutelfiguur is John Dee - de originele 007 - geheim agent, adviseur voor Elisabeth I, occult filosoof, kabbalist, alchemist etc. En oprichter van een soort proto-vrijmetselaarsloge – de Rozenkruisers

Maar laat er geen twijfel over bestaan; een katholieke bijbel lijkt niet eens op een protestantse bijbel. De Willibrordus vertaling tegenwoordig evenmin.

Luther was een theologisch lichtgewicht die niet in staat was een nieuwe theologie te verzinnen of een Bijbel te vertalen. Hij kreeg zijn protestantisme door Melanchthon voorgeschoteld die het uit de kabbalistische aritstoteliaanse spirituali salons in Venetië haalde

Het is ook de tijd van de Liga van Kamerijk die Venetië op haar knieën gedwongen had en haar naar Rome had doen kruipen om er bij de paus om genade te vragen. Maar gelukkig was Hendrick VIII stom genoeg de Liga te verraden, Venetië wat ademruimte gaf en krachten te verenigen met Genoa. Maar ze beseften dat het spel voorbij was, dominantie over de Middellandse zee voorbij was en dat Amerika ontdekt was.

Ze doen het nu nog met de destabilisatie van landen, zoals Syrie, Irak, Afghanistan, Libie, Egypte, Roemenie, Bulgarije, Polen, Kosovo, Bosnie, Oekraine....

Tot aan Pius xi heeft de Kerk vrijmetselarij veroordeeld. Modernisme veroordeeld.

Het pas goed bergaf gegaan met de Kerk toen ze opgehouden hebben het te veroordelen. Wanneer je vandaag vrijmetselarij aanvalt, heb je direct problemen.

Dus ja, zoals Vocare Arena zegt; het spijtig wanneer christenen elkaar verketteren. Ja inderdaad heel spijtig. Maar protestanten zullen buiten de Kerk sowieso geen verlossing vinden. Voor zover het de katholieken betreft, 99% is ketters. Spijtig, mar spijtig genoeg wel feit. Tenminste als het geen 100% is.

vocare arena zei

Theologische discussies zijn volslagen zinloos wanneer de deelnemende partijen geheel overtuigd zijn van het eigen gelijk. Dan kruipt iedereen in de loopgraven en bestookt elkaar met theologische wetenswaardigheden. Helaas ken ik dit soort type discussies en ga daar niet al teveel tijd aan besteden.

U bent blijkbaar overtuigd van de "extra ecclesiam nulla salus". Dat kan. Daarmee laadt u een enorme verantwoordelijkheid op u wat betreft de verkondiging dat niet alleen Jezus Christus de enige Weg, Waarheid en het Leven is, maar dat deze Waarheid alleen juist wordt gereflecteerd, verkondigd, beoordeeld en beleefd in- en door de vastgestelde liturgieën en theologie van uw Kerk. U heeft dan de plicht de mensen te overtuigen niet alleen Jezus na te volgen maar dat deze navolging geheel dient te worden voltrokken volgens de interpretaties van de Kerk. Maar misschien interpreteer ik dat verkeerd?

Een collega van mij is Mormoon. Hij is er "heilig" van overtuigd dat zijn kerk de “ware kerk” is en dat de Mormoonse theologie de enige goede interpretatie van de bijbel is. Zo ken ik ook Jehova’s getuigen, die denken ongeveer ook hetzelfde. Helaas komen dergelijke gedachten ook in mijn kringen voor: Evangelische christenen zijn vaak vurig, luidruchtig en weten het allemaal oh zo goed....:) In mijn protestantse kringen zeg ik dan ook altijd: De Here Jezus is geen raadsel maar een relatie. Binnen die relatie behoren wij de gehoorzame partij te zijn. De Here Jezus wil relatie met ons op grond van het offer aan het Kruis door Zijn Bloed. Om die relatie met Hem aan te gaan – zouden we volgens de protestantse leer “eerst het zondaarsgebed moeten bidden” van waaruit in geloof de wens naar de doop en de heiliging uit zouden moeten gaan voortvloeien.

De Here Jezus stierf echter aan het kruis tussen 2 moordenaars. De ene bespotte Hem terwijl de ander alleen maar tegen Hem zei (Lucas 23:40-42): “Jezus denk aan mij al U in uw Koninkrijk komt”. De Heer antwoordde niet met: 1. U heeft het zondaarsgebed niet gebeden. 2. U bent niet gedoopt. 3. U bent geen lid van de Kerk, etc. In vers 43 zegt Jezus: “Nog vandaag zul je in het paradijs zijn”.

De Waarheid is een Persoon. Een prachtige, liefdevolle en heilig Persoon. We richten onze ogen op Hem. Waar zou anders onze verlossing vandaan kunnen komen? Jezus geeft mensen hoop en perspectief. Niet voor niets zeiden de mensen die door de Joodse schriftgeleerden werden onderwezen over Jezus (Matteus 7:29): “…dat Hij de mensen toesprak met gezag en niet zoals hun schriftgeleerden”.

Tot slot: Bekijk de delen van Jac. P. van Term aangaande het vraagstuk ‘vrijmetselarij’. Deze wetenschappelijke werken geven heel veel inzicht in deze materie en de historische verbanden weer.

Ik wens u alle liefde en zegen toe van onze Heer en Heiland Jezus Christus, ik vertrouw op Hem, op Hem alleen.

The Guardian Angel zei

Beste vocare arena,

'Mijn' Kerk werd gesticht door Jezus Christus, de Zoon van God.

Sektes en 'kerken' die gesticht werden door overspelige paters zoals Luther, die naar believen stukken uit de Bijbel scheuren, en kerkelijke wetboeken en pauselijke bullen verbranden, of nurkse misantropen zoals Calvijn, liggen mij niet zo.

Het Primaatschap van Petrus staat vast, want Petrus is de Rots.

De 7 Sacramenten zijn door Christus ingesteld.

Het Nieuwe Testament werd door Katholieken geschreven.


Wanneer u het 'Apostolicum' volgens de 'oude' protestantse versie bidt, en zegt:

"Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk"

Over welke 'kerk' heeft u het dan?

In het Grieks staat er trouwens:

ἁγίαν καθολικὴν ἐκκλησίαν

= de Heilige Katholieke Kerk

Verloochenen de protestanten dan niet Christus?

Zijn de protestantse geloofsgenootschappen dan niet het resultaat van mensenhanden?

Zijn de woorden en daden van de kerkhervormers dan niet geïnspireerd door de Satan?

Anoniem zei

Kan je mij laten weten wanneer Christus het vormsel en het heilig oliesel heeft ingesteld?

The Guardian Angel zei

Vormsel:

Joh 20:22 En toen Hij dit had gezegd, blies Hij over hen, en sprak: Ontvangt den Heiligen Geest.


Heilig Oliesel of Ziekenzalving:

Mar 6:13 Ze dreven vele duivels uit, zalfden vele zieken met olie, en genazen ze.

Anoniem zei

Als alleen de Kerk kan verketteren, waarom doet gij dat dan???

The Guardian Angel zei

Ik verketter niemand.

Ik stel enkel op basis van objectieve criteria (wat iemand zegt of doet) vast, dat hij of zij, volgens de Katholieke Doctrine, een objectieve ketter is. Een automatische excommunicatie volgt dan van rechtswege.

Men excommuniceert zich altijd zelf.

De Kerk stelt vast.

Het is niet, omdat de bisschoppen liggen te slapen, dat er geen objectieve ketters meer zouden zijn.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer