dinsdag 9 februari 2016

Toespraak rector Rik Torfs op 'Didachè Onderwijs 2016' (KU Leuven)

Rector Rik Torfs inspireert godsdienstleerkrachten die zich willen inzetten voor de katholieke dialoogschool:


The times, they are a-changin’”, zong niet David Bowie, maar Bob Dylan destijds en misschien is wat hij zong wel waar ook. Godsdienstonderwijs werd door sommigen een lange tijd beschouwd als iets wat er maar bij hoorde, zoals turnen. Bij deliberaties die over de toekomst van onze briljante jeugd beslisten, mochten de leerkrachten van deze vakken de clivia’s gieten, maar misschien is godsdienst vandaag wel het allerbelangrijkste vak dat op een secundaire school kan worden gegeven. [Of hoe je je publiek stroop om de mond smeert. Maar, Torfs heeft gelijk. 'Godsdienst' kan natuurlijk 'prachtig' door de politiek misbruikt worden, zoals de aanwezigheid van minister Hilde Crevits (CD&V) wordt aangetoond, om bepaalde 'normen en waarden', die in feite niets met die godsdienst te maken hebben, door het strot van de leerlingen te duwen. De les 'godsdienst' is tegenwoordig pure politieke indoctrinatie en uiterst geschikt om aan social engineering te doen. Met andere woorden, de machthebbers proberen de bevolking, via het onderwijs, een bepaald soort van gedrag aan te leren, dat de politiek natuurlijk goed uitkomt. Daarom dat men er ook zoveel geld aan besteedt. Echter, godsdienst heeft niets met politiek te maken, godsdienst is de Dienst aan God!]

Een eerste weg is het doen alsof levensbeschouwing niet echt bestaat en het terugdringen ervan naar wat de privésfeer heet. Niemand mag nog zien dat iemand misschien een levensbeschouwing zou kunnen hebben. Een neuspiercing of een tatoeage kunnen nog door de beugel, maar wee de mensen die een kruis dragen. Zij zijn al gevaarlijker. Laat staan dat ze een hoofddoek dragen. Dat lijkt al helemaal explosief. “Slimme benadering, zo is iedereen gelijk!” zou je kunnen zeggen, maar eigenlijk getuigt deze benadering van zeer veel angst [Inderdaad! De machthebbers vrezen religie, omdat religie in zekere zin altijd boven de politiek staat!].

Als de hoofddoek verboden is, zie je niet wie er één zou dragen wanneer de hoofddoek niet verboden zou zijn. De samenleving onthoudt zich met andere woorden veel informatie door niet te willen zien wie de mensen die voor hen zitten echt zijn [Dat was ook de gedachtegang achter het feit, dat tijdens de Nazistische periode, de joden ook een davidster moesten dragen. Merkwaardige gedachtegang van Torfs.]. Wat een nobele, rationele oplossing lijkt, is net een vlucht voor de werkelijkheid, een reductie van het bestaan. Hoe minder variabelen meespelen, hoe simpeler de oplossingen maar ook hoe verder ze afstaan van het echt leven. Laten we ons dus hoeden voor deze foute simplificering van een werkelijkheid die nooit simpel zal zijn.

Een mirakel wordt beschouwd als een technische operatie en de transsubstantiatie als een oefening waarna de communicant een gevaarlijk carnivoor wordt [!!!].  Op die manier kijken sommige mensen naar de grote, religieuze symbolen. In feite kom je zo natuurlijk uit bij een beeld van godsdienst waarin iemand die zelf religieus is zich helemaal niet herkent [Waarom net dit voorbeeld, Torfs?].

Tenslotte is er een derde strekking die start vanuit wat religie werkelijk is: religie als fenomeen waaraan vanzelfsprekend cognitieve aspecten verbonden zijn. Verschillende theologen hebben er door de eeuwen zeer grondig over nagedacht, ook rationeel. De ratio was nooit ver weg, maar ze was tegelijkertijd ook niet het enige, want ook de beleving speelde mee. [Ware religie is niet zozeer 'beleving', dan wel transcendentie!]

Hoe kan je religie losmaken van cultuur en doen alsof je bijvoorbeeld zonder enig cultureel inzicht mensen een Europese islam kan opleggen [Dat is hetgeen de politiek graag zou willen, maar hierin zullen ze faliekant mislukken. Alsof de politiek van de duivel zélf zou kunnen winnen.]. Is er een naïevere visie op religie mogelijk dan een visie die zegt: “Wij gaan u nu zeggen wat u zult gaan geloven!” [Dit is maar al te waar! En net dit wordt daar in Leuven opgevoerd! De KULeuven gaat de Katholieken eens vertellen wat zij moeten geloven en Johan Bonny zit erbij en kijkt erna!] Laten we religie dus van binnen uit analyseren met de verstandelijke middelen die we hebben, maar ook met het inlevingsvermogen dat ons vanuit onze cultuur eigen is. [Torfs zegt dus, dat men het slimmer moet aanpakken. Het is dan ook uiterst dom om een cunning plan al vooraf op het internet te gooien! We zijn gewaarschuwd!]

Dat is alvast wat we aan de KU Leuven willen doen [En al jaren doet!!!]. We willen een plek zijn waar religie van binnen uit wordt bestudeerd. We zijn niet zomaar externe religiewetenschappers die fenomenen in kaart proberen te brengen [Een wetenschapper beschrijft de fenomenen die hij bestudeert altijd van buiten af en mag er nooit zelf onderdeel van worden. Dit is slechte wetenschap, Torfs! Met andere woorden, geleerden die olifanten bestuderen, zijn ook géén olifanten!]. We proberen op een verstandige, wetenschappelijke manier het religieuze fenomeen van binnen uit te realiseren. Dat geldt vanzelfsprekend voor het katholicisme, onze eigen traditie en identiteit, maar dat willen we ook doen met andere religies en kerken. Andere christelijke kerken [!] om te beginnen, maar ook vanuit het jodendom [!], de islam [!] en alle andere tradities [!] moet het mogelijk zijn om een levensbeschouwelijk profiel te ontwikkelen dat aansluit bij wat mensen zelf denken en voelen [Torfs neemt hier nogal wat hooi op zijn vork.]. Dat is niet enkel wat strookt met onze identiteit, onze roeping en onze opdrachtverklaring [Het jodendom, de islam, etc. hebben nooit deel uitgemaakt van de roeping en de opdrachtverklaring van de KULeuven.], maar sluit ook naadloos aan bij wat de samenleving vandaag nodig heeft. De echte dialoog, het echte gesprek waarbij mensen mogen spreken over wat hen waarlijk beroert, vanuit wie ze werkelijk zijn en wat ze ook fysiek mogen laten zien. [Altijd maar praten over 'dialoog', maar nooit eens écht dialogeren, alleen maar monologeren!]

Met deze echte dialoog over de echte waarden kunnen we op maatschappelijk vlak een zeer grote rol spelen. De waarden zijn uiteraard, laat dat helder zijn, die van de democratische rechtsstaat met de rechten en vrijheden [Welke waarden zijn dat dan?]. Ze zijn een heel belangrijk stuk van onze Europese traditie die we onder geen beding mogen opgeven en waar we ook geen compromissen over mogen sluiten. Dat is duidelijk [Straf gesproken! Maar, waar gaat het over?]. Tegelijkertijd zijn deze waarden pas het vertrekpunt. Ze zijn niet alles. Ze zijn het raster. Onze traditie is echter meer dan dat, zeker het beste van onze christelijke, onze katholieke traditie met alle fouten van dien die het extra charme geven [!]. Waarden zoals bijvoorbeeld barmhartigheid, vergiffenis, generositeit die niet altijd wederkerigheid eist, het erkennen ook van een complexiteit, van dubbelzinnigheid [?], van twijfel die geen vertwijfeling is, van het durven zien van de moeilijkheden die met het echte gesprek gepaard gaan… ook dat hoort bij ons katholieke erfgoed en is wat de maatschappij nodig heeft.

Bron: KULeuven

Link:

http://www.kuleuven.be/thomas/page/toespraak-rik-torfs-didache-2016/

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Dit liedje, werd niet door die gezongen, maar door die andere. Verder staat het woord 'misschien' er een paar keer te veel vermeld.

'Misschien' dat Torfs niet goed weet wat zeggen.

Anoniem zei

Het is totaal gewauwel wat Torfs hier zegt.

Alsof hij iets lamenteert. Het verlies van 'God' uit het begrijp Godsdienst? Hij klinkt als een geslagen hond.

Ik denk niet dat hij heel tevreden is met wat men van plan is. Maar ja, Rikske, dan had je het er beter niet zo naar moeten maken.

Maar niet gevreesd. Niets waar een oude Mechelse Catechismus geen antwoord op kan geven.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer