maandag 8 februari 2016

Toespraak minister Hilde Crevits op 'Didachè Onderwijs 2016' (KU Leuven)

Minister van Onderwijs Hilde Crevits spreekt met waardering voor nieuwe profilering katholiek onderwijs vlaanderen als katholieke dialoogschool:


Volgens de Vlaamse Migratie- en integratiemonitor die onlangs in samenwerking met de KULeuven gepubliceerd werd, telde Vlaanderen in 2015 een half miljoen mensen die niet de Belgische nationaliteit hebben [!]. Dat is bijna dubbel zoveel als vijftien jaar geleden[!]. Tel daar de vreemdelingen bij die ondertussen Belg zijn geworden en hun kinderen, en je komt aan 1,2 miljoen [!]. Anders gezegd: in 2015 had één op de vijf inwoners van Vlaanderen vreemde roots [!][!][!].

In grote steden zoals Antwerpen of Brussel hebben vandaag al 2 op 3 jongeren een allochtone oorsprong [!][!][!]. We evolueren, zeker in die grote steden, naar een bevolking waarvan de meerderheid bestaat uit minderheden [?]. De huidige vluchtelingenstromen zullen die diversiteit nog in de hand werken [!]. Het betreft hier uiteraard niet alleen een verschil in afkomst maar ook in ervaringen, taal, cultuur en religie…. Vandaag moeten we dan ook niet langer discussiëren over de wenselijkheid van een multiculturele samenleving. Het is een realiteit, in de eerste plaats in onze grootsteden, maar ook in de rest van Vlaanderen. Het sleutelwoord voor de Vlaamse samenleving van de toekomst is ‘super­diversiteit’. [Een samenleving die 'multicultureel' is, is gedoemd om te verdwijnen, net wegens het gebrek aan een gemeenschappelijke cultuur!]

Integratie moet dus altijd een verhaal van geven en nemen zijn, van wederkerigheid, een verhaal van vraag en antwoord [Met andere woorden, de Vlamingen moeten zich integreren.]. Dialoog is een conditio sine qua non voor een geslaagde integratie [Met 'dialoog' alleen zal men er écht niet komen!]. In ons christelijk mens- en wereldbeeld neemt die dialoog per definitie een belangrijke positie in [Is dat zo?] en ik stel dan ook met veel genoegen vast dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook in deze debatten resoluut het voortouw heeft genomen. In een westerse wereld waarin de christelijke traditie haar monopolie verliest [Vanuit het perspectief van een ongelovige is dat zo, maar dat verandert niets aan het feit, dat God de geschiedenis stuurt.] en pluraliteit de norm wordt, toont het Katholiek Onderwijs op die manier de veerkracht en progressiviteit van haar verhaal [En wat kopen we daarmee?].

Én, nu jongeren met anderstalige of allochtone roots eindelijk de weg naar onze lerarenopleidingen beginnen te vinden [Nog méér islamisering.], zou het doodzonde zijn moesten er andere barrières opduiken die een vlotte tewerkstelling in ons onderwijs in de weg staan [De introductie van moslims-leerkrachten in het Katholiek Onderwijs is de inzet van dit hele circus.].

Tegelijkertijd vertrekt de Katholieke dialoogschool steeds vanuit een sterke eigen christelijke identiteit [Laten we lachen! De Katholieke dialoogschool heeft allang gecapituleerd!]. In een tijd waarin identiteitsvorming voor veel jongeren steeds problematischer [!] wordt door het wegvallen van tradities en door de veelheid aan levensbeschouwelijke alternatieven, is dit een sterk uitgangspunt [Inderdaad, de jeugd is totaal gedesoriënteerd. Ze worden geconfronteerd met Christendom, jodendom, islam en atheïsme... Hoe willen jongeren daarin hun weg vinden, terwijl ze net géén van allen kennen?]. De kracht van dit pedagogisch project kan de jongeren het noodzakelijke houvast bieden om de ware dialoog met de andere onbevangen aan te gaan ['Dialoog' biedt hen géén houvast. De mislukking van dit project staat nu al vast. De terroristen die in Parijs de aanslagen gepleegd hebben, kwamen deels uit deze 'dialoogscholen'!].

Het feit dat onze klassen in de toekomst steeds meer verschillende kleuren en religies zullen bevatten zal de interlevensbeschouwelijke dialoog enorm verlevendigen en verrijken [De Katholieke scholen worden dus quasi verplicht om niet katholiek te zijn. Men legt zich dus de facto neer bij de islamisering van het land!]. Op die manier blijven universele waarden zoals respect, openheid, solidariteit en waardering geen dode letter maar worden zo levende principes in de dagelijkse omgang met klasgenootjes [Dit zijn géén universele waarden.]. De lessen Godsdienst kunnen hiervoor de ideale vrijplaats zijn [Dit alles heeft niets met godsdienst te maken.].

Ik wens de Katholieke dialoogschool dan ook graag een jaar vol een verrijkende dialogen en een mooie en voorspoedige toekomst. [Klinkt zéér cynisch!]

Waar blijft hier de scheiding tussen Kerk en staat?

Bron: KULeuven


Link:

 
http://www.kuleuven.be/thomas/page/toespraak-hilde-crevits-didache-2016/

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Problemen in de Kerk? Welke Problemen in de Kerk?

De Kerk is er al veel langer dan snotneus Torfs deze gewesten onveilig maakt met zijn domheid, zijn lafheid, en zijn paniekerige angst.

Er niets dat de Kerk niet gezien heeft. Er is niets dat de Kerk niet overleefd heeft.

De dialoogscholen zullen de Kerk evenmin kapot krijgen.

Anoniem zei

GA u heeft het zelf aangehaald en inderdaad.

Crevits merkt op dat de maatschappij bestaat uit een “meerderheid minderheden”. Grappig, niet? Die opmerking is zo een beetje flauwekul. Een maatschappij bestaat altijd uit een groep individuen. Er kan alleen van een maatschappij sprake zijn wanneer zo goed als iedereen aan dezelfde lijn trekt. Voor de rest is er de politie, het gerecht en correctionele instellingen.

Een maatschappij is niet iets dat vanuit het volk naar boven groeit, maar iets dat vanuit de overheid aan het volk opgelegd wordt. Een maatschappij werkt aan HET gemene best van de bevolking; niet EEN gemene best – naast andere gemene besten. De overheid bepaald wat dat ene gemene best is, en de bevolking wordt verlicht daaraan mee te werken.

Maatschappij is zo een term die je vrijmetselaars kan verwachten. Een maatschappij bestaat niet, en kan niet bestaan. Correct zou zijn over de bevolking te spreken die meewerkt aan het gemene best.

Nu, als die moslims er een ander idee aan overhouden, dan is dat hun probleem. In België werkt het – nou ja, België is altijd ultra-liberaal geweest onder invloed van vrijmetselarij – maar de wetten zijn nog altijd wat ze zijn en IEDEREEN heeft zich daaraan te houden.


Echter GA, het is niet dat jongeren hun weg moet vinden; “Hou willen jongeren daarin hun weg vinden.”

Je moet ze ook op de juiste weg leiden. Maar wat er aangeboden wordt is een doolhof.

Anoniem zei

Het tegenwerken van de introductie van moslim leerkrachten in het katholieke onderwijs zou doodzonde zijn volgens Crevits.

Doodzonde?

En wat is de straf voor een doodzonde in een dialoogschool. Hand afhakken. Kop afhakken.

Ik weet dat het carnaval is, maar als je te veel gedronken hebt, houd je beter je mond.

Dat herinnert me eraan.
De Oude Grieken bediscussieerden alles twee keer. Ze maakten zich eerst dronken en gingen dan brainstormen, zogezegd om creatieve ideeën op te wekken. En wanneer ze weer nuchter waren bediscussieerden ze de ideeën opnieuw om zeker te zijn dat het wel goede ideeën waren. Is dat het soort dialoog er hier gevoerd wordt?

Dialoogschool. Laat me toch niet lachen.

Een Oostenrijk heeft een vent een jongen van 10 jaar verkracht. Waarom? Omwille van “seksuele noodzaak”. Ja, veel geluk ermee dergelijke lui in het onderwijs te plaatsen. Ze gaan nog smeken om toch maar a.u.b. de pedofiele bisschoppen terug uit ballingschap te halen.

Anoniem zei

Wat we vandaag - op het feest van H. Johannes van Matha - nodig hebben is een nieuwe heilige die christenen op de slavenmarkten vrijkoopt. Maar dit keer is het niet van de Saracenen dat Christenen vrijgekocht moeten worden, maar van hun eigen overheid.

Anoniem zei

Posten, jongens, posten!
Dit artikel moet breed verspreid worden:
het is de ware geest van de cvp, pardon cd&v, en moet algemeen bekend worden.
Het is hoogverraad aan het vlaamse volk en het katholiek geloof.

Anoniem zei

Kerk&Leven 21/01/2016 11:06
"Psychose: toestand van overvloed aan betekenis en zingeving"
De KerkLeven-medewerkster Ilse Cornu laat hier in een uitvoerig artikel de "psychologe Katrien DeLombaert" aan het woord.

Ten eerste is het opvallend hoezeer het beruchte "parochieblad" zich met psychische storingen bezig houdt (met de zoeker op het nieuwe kerknet (33 dagen oud) vindt men 8 artikels, betr. de mis in tridentijnse vorm/forma extraordinaria 0 (nul));
dat is natuurlijk geen wonder bij al de geestelijk gestoorden die er in de noordbelgische bastaardkerk rondlopen en andere onschuldige mensen en kinderen te lijf gaan.
Katrien De Lombaert zit natuurlijk bij een CGG (Centrum Geestelijke Gezondheid), en nog wel in het Brusselse; de vlaamse aanwezenheid daar smelt wel als sneeuw voor de zon (ik kann deze mensen geen ongelijk geven met de kanaalzone in de directe omgeving).
Zeer merkwaardig en interessant is haar PowerPoint voordracht, eveneens in het Internet vervoegbaar, waar ze vertelt van een schizofrene turkse man, die taalproblemen had en dan bij de broeders alexianen in Grimbergen en aan de andee kant in het PSC van Ixelles (nederlands: Elsene- de eerste gemeente die "vlamingenvrij" was) behandeld werd.
Totaal knettergek.

Nog straffer is echter Ilse Cornu:
naar eigen zeggen docente aan het Hoger Instituut van het Gezin in Antwerpen("Odisee"- inderdaad, de vlaamse gezinnen werden door de ketterse bastaardkerkvennoten op een zwerftocht over de oceaan gevoerd) en aan het Hoger Instituut voor Godsdienstonderwijs in Antwerpen (dat kann nu werkelijk niets serieus zijn).
Naar haar eigen woorden vindt ze " spiritualiteit, psychologie en ethische vraagstukken rond gezin, partnerrelaties en spiritualiteit buitengewoon boeiend".
Naar haar eigen woorden is ze sedert meer als twee decennia met de jeugd en haar spirituele noden en vragen bezig.
Waar was deze dame toen in 1995 het Roeach 3-schandaal (pedofiele afbeeldingen in een godsdienstboek) losbrak, en wel juist in het Antwerpse met de onvolprezen Alexandra Colen?
Daar, waar dit vunzig boek toch bij de uitgeverij Pelckmans in Kapellen (Antwerpen) gedrukt wird en direct op de ziel van de vlaamse jeugd gemunt was.
En wat deze dame nu van de zotte toeren van Tom Schellekens (dat waren nu toch zeer buitengewone partnerrelaties- van "gezin" wil ik hier toch liever niet spreken)gedacht en gezegd heeft, weten we niet.
En het massieve kindermisbruik in de noordbelgische kerk en het vele zwijgen, ook van de toenmalige professor theologie en spirituele directeur van het brugse seminarie Johanneke Bonny, nu de ketters-apostatische ex-bisschop van Antwerpen, werd totnutoe ook niet besproken.

Tohuwabohu.
Exoriatur ex ossibus ultor.

Anoniem zei

Wordt zij betaald door de mohammedaanse landen?

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer