woensdag 10 februari 2016

Roger Burggraeve ontmaskerd als Talmoedist!

Roger Burggraeve: "Waarom de dialoog ertoe doet: een kritische lezing vanuit joods en christelijk perspectief"
Naast enkele flauwe grapjes volgen hier enkele merkwaardige uitspraken van Roger Burggraeve, West-Vlaming [!] en Salesiaan [!]:

1. Emmanuel Levinas [= Litouwse jood, filosoof en Talmoedist[!]. Met andere woorden, een vrijmetselaar!]

2. "Het is niet waar omdat het in de Bijbel staat. Het staat in de Bijbel omdat het waar is, als het waar is!" [Roger Burggraeve onderstreept hier, dat hij ook een ongelovige is.]

3. Wat is de universele waarheid? Dialoog is dus enkel een communicatietechniek. Dat is dus de paradox: Onze seculier, moderne denkwijze stevent af op een conflict, dat ze nog niet zien, namelijk, dat uiteindelijk het universele, rationele denken, de vernietiging zal inhouden van de diversiteit [= de droom van de vrijzinnigheid], want uiteindelijk moet iedereen hetzelfde denken over diversiteit. En dus is diversiteit relatief [= de vrijzinnige dictatuur]. Onbelangrijk uiteindelijk [Zoals het charter van de Verenigde Naties ook al luidde!].

4. Roger Burggraeve praat steeds over de joods-christelijke traditie. [Die zogenaamde 'joods-christelijke traditie' bestaat natuurlijk niet. Het is joods of het is christelijk.]

5. Vroeger keek ik langer in de spiegel, want ik was iets jonger [Dit duidt op een narcistische ingesteldheid! Net zoals zijn praatje. Hij denkt, dat hij interessant is!]. Nu kijk ik iets minder in de spiegel, want ik ben oud aan het worden. Ik kijk liever naar de anderen nu [!].

6. Roger Burggraeve heeft het ook over "het tweede scheppingsverhaal". [Dit is natuurlijk géén "tweede scheppingsverhaal". Het zogenaamde "eerste scheppingsverhaal" verhaalt de gebeurtenissen chronologisch, het zogenaamde "tweede scheppingsverhaal" geeft een theologische invulling aan dezelfde feiten.]

7. Roger Burggraeve spot met God: "God, de Oneindige, was zeer ongelukkig over Zijn eigen schepping. Hij krijgt compassie met Adam, want hij is alleen."

8. En nog meer bla, bla, bla over die Levinas.

9. En nu komt het! Je verheft de ander tot het goddelijke. Maar, je kunt ook het eigene verheffen tot het goddelijke. Dan krijg je de fanatismen van het etnocentrisme, van het eigen grote gelijk, en dan heb je het gesprek met de ander niet nodig. [Wel, is dit niet de essentie van de godsdienst? Wanneer Christendom, jodendom, islam én de vrijzinnigheid elk voor zich het grote gelijk claimen, dan is een dialoog, zoals de praktijk bewijst, onmogelijk!]

10. Het denken van Levinas, en Roger Burggraeve, werd natuurlijk sterk beïnvloed door Franz Rosenzweig en Martin Buber; een mooi gezelschap dus.

11. Roger Burggraeve over de Talmoed vanaf 25:15 min. Hij kent dus de Talmoed en nog hemelt hij de Talmoed op! Dit is verraad van de Katholieken! Indien je wil 'dialogeren', dan moet je eerst en vooral respect hebben voor je gesprekspartner. Burggraeve mist elk respect voor de Katholieken!

12. 'L'École normale israélite orientale (ENIO)' in Parijs waar Levinas directeur was en waar volgens Burggraeve: "Dus Marokkaanse en Arabische... en Tunesische JODEN middelbare school volgden om in hun Arabische scholen, enfin joodse scholen, in een Arabische context als Arabieren, godsdienstonderwijs te geven in hun lagere scholen."

Wat een nonsens! Marokkaanse en Arabische... en Tunesische JODEN, zijn geen Marokkanen, Arabieren en Tunesiërs, maar zijn Joden. Deze Joden geven ook géén les in hun Arabische scholen! De Marokkanen, Arabieren en Tunesiërs én Joden die naar hier komen, zijn echter NIET katholiek! Deze vergelijking loopt dus mank aan alle kanten!

13. En op een bepaald ogenblik deden ze dan beroep op de ander, die in een hoekje aan zijn tafeltje zat, te lezen... En hij zat nogal lichamelijk te lezen [Burggraeve maakt hier de typische beweging, wanneer joden figuurlijk copuleren met 'het vrouwelijke aspect' van hun afgod!]. Waarin weet ik niet [Is gelogen natuurlijk!]... Waarschijnlijk een Talmoedische tekst of zo... [Zeker!] En ze deden beroep op de 'rabbi'.

14. Van mening verschillen, zonder de ander te noemen tot een smeerlap. [Dat kan tellen! De Talmoedisten kunnen dat, de Katholieken natuurlijk niet!]

15. Wat wij tussen haakjes nog altijd in de Kerk doen. [Ja, de Talmoedisten zijn véél beter dan de Katholieken! Géén enkele reactie vanuit de zaal! Wat een dode zielen daar!]

16. Conservatieven, die op de Synode vonden, dat de progressieven helemaal verkeerd zaten... Ik heb het zelf meegemaakt in de discussies in september, in Rome aan de Gregoriana, en dat mensen u geen hand meer willen geven achteraf, ook al was het mijn eigen confrater, sorry mijn emotie... en die dus aan anderen verteld heeft: "Dat is een slechte priester." [Inderdaad! Een priester moet het Geloof verkondigen, en het niet veranderen! Burggraeve geeft dus toe, dat hij door zijn eigen confrater in Rome werd ontmaskerd als "een slechte priester"! Dat kan tellen! Burggraeve, ge moest eens weten wat Levinas allemaal achter uwe rug over u gezegd heeft!]

Welk recht hebben de progressieven om het Geloof proberen te veranderen? Getuigt dat dan van respekt?

Hier raken we dan het fundamentele probleem van de Katholieke 'dialoogschool' aan. Conservatieven en progressieven vertrekken van andere uitgangspunten. Over geloofszaken valt er niet te 'dialogeren'. Men aanvaardt dat of men aanvaardt dat niet. Dialoog is onmogelijk! Natuurlijk ook binnen de Kerk zoals Burggraeve zelf aan den lijve ondervonden heeft.

Dus, 'binnen' de eigen levensbeschouwing is dialoog niet mogelijk, maar met andere levensbeschouwingen is die dialoog wél mogelijk?

En inderdaad, aangezien de progressieven en de modernisten natuurlijk geen katholieken zijn, vinden zij bondgenoten bij de joden, de moslims en de vrijmetselaars in hun strijd tégen de Katholieke Kerk. Satan tégen Christus! 

17. Je vertrekt vanuit je eigen levensbeschouwing, dat is de identiteit. Ik weet het. De leerlingen van vandaag hebben vaak niet meer die vaste verankering in die Christelijke of hun eigen levensbeschouwing [Eerst verwoest men 50 jaar lang de Katholieke identiteit van de jeugd in Vlaanderen en dan komen de Leuvense professoren klagen, dat de jeugd geen identiteit meer heeft! Hoe bruin kan je het bakken!]. In tandheelkunde zaten er ook moslims en protestanten uit het noorden, en ik kan u verzekeren, dat was heel interessant, want zij kenden de Bijbel beter dan ik! [Dat zegt veel over de kennis van Burggraeve! Wat een oerdomme opmerking!]

18. Die moslims traden met onze [!] studenten in discussie die met hun mond vol tanden zaten [Wel, is het niet aan figuren zoals Burggraeve om daar dan iets aan te doen??? Hoe durft hij het te zeggen!].

19. Het zou er nogal aan mankeren, moest ge alles zonder meer aanvaarden uit uw eigen levensovertuiging. Zeg. [Waarom zou ook maar iets je levensovertuiging zijn, wanneer je er zelf niet van overtuigd bent? Kunnen deze lieden eigenlijk wel een beetje logisch denken?]

20. Het gaat over interlevensbeschouwelijk gesprek, zonder natuurlijk je eigen gelijk dan subtiel aan anderen op te dringen. [Nu breekt mijn klomp! Wat doet Burggraeve hier zélf? Hij dialogeert niet, maar hij monologeert! Hij dringt zijn visie aan ons op!]

21. Ik doe een beetje filosofisch, want anders zou je denken dat ik hier sta te babbelen. Het moet toch een beetje serieus zijn, hé! [Burggraeve lacht de toehoorders in hun gezicht uit!]

22. Ik ben nogal in gesprek met de Loge! [!!!]

23. In hun werkplaatsen besteden zij ook vooral aandacht aan het werken, het nadenken, het confronteren, het doordenken, het met elkaar in discussie treden over vanalles, maar dat is ingebed in rituelen, liturgische, symbolische vormen... waaraan ze zeer gehecht zijn. [Van achter zijn hand zeggende:] Soms véél gehechter dan wij katholeiken aan onze vormen. [Burggraeve, spreek vooral voor jezelf! Je hele exposé is schandalig en weerzinwekkend!]

24. Levinas die mij de les leest. En ik luister aandachtig, maar kijk goed... En ik bescherm mijzelf ook een beetje tegen de grote opdringerigheid van de grootmeester! [!!!]

Met deze ene zin haalt Roger Burggraeve zijn hele discours onderuit!

Die lui willen met iedereen 'dialogeren', maar luisteren zij eigenlijk ooit wel eens naar zichzelf? Ze maken zich totaal belachelijk! Hallucinant!

Waarom heeft nu niemand uit het publiek iets gezegd???

Dialoog? Dialoogschool?

Absurd! In welke ivoren toren leven die lui eigenlijk?

Zoiets kan men toch onmogelijk serieus nemen!Prof. Dr. em. Roger Burggraeve


Curriculum Vitae

"Geïnspireerd door Levinas’ Talmoedisch denken ontwikkelde hij een filosofische benadering van de Bijbel."

En hier hebben we het! De Talmoed!

Roger Burggraeve is een Talmoedist!

Net zoals Godfried 'kardinaal' Danneels ook een Talmoedist is!


Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/10/danneels-gate-27-de-new-age-toespraak.html

http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/10/danneels-gate-42-godfried-kardinaal.htmlEn dus is het besluit:


Het zogenaamde godsdienstboek 'ROEACH'
was géén katholieke godsdienst,
maar Talmoedische propaganda!

8 opmerkingen:

Anoniem zei

Er zit een heleboel satanisme in zijn betoog, maar ja, er zit ook een heleboel satanisme in talmoedisme.

Burggraeve bouwt zijn betoog mooi op van punt 1 tot 5 om tot de kern te komen in punt 6; het tweede scheppingsverhaal.

Iedereen die belang hecht aan het tweede scheppingsverhaal is een satanist. Dat handelt over de ‘fouten van de creatie’ en wordt door satanisten aangewend om te stellen dat God niet Almachtig zou zijn en dat satan dit wel zou zijn

In punt 7 tot 13 legt hij dit uit. Het concept van ‘de andere’ van Levinas heeft ook een naam. ‘De andere’ is satan.

Wanneer je over Levinas leest, lijkt het alsof hij typisch filosofische taal hanteert – je weet wel – zo van die mensen die maar praten, praten en praten en rare woorden achter elkaar plaatsen als een doel op zich – totaal onbegrijpbaar en totaal verwarrend – en je denkt dat je dom bent omdat je er geen snars van begrijpt, maar;

Vervang het woord “de andere” met het woord “satan”, dan houdt het opeens allemaal perfect steek.

En natuurlijk, zoals reeds gezegd zit het jodendom en talmoedisme vol satanisme. De verafgoding van de gouden kalf, de rituelen in Gehenna. Het hele Oude Testament lang zit God van begin tot einde de joden terecht te wijzen. Dan stuurt God zijn Eigen Zoon, en ook Jezus zit het hele Nieuwe Testament lang dezelfde joden terecht te wijzen, totdat ze Hem bij de eerste gelegenheid maar aan het kruis nagelen om Hem te doen zwijgen.

De moslims verwerpen Jezus als Messias ook – Jezus de profeet; OK dat kan er voor hen nog door, maar Jezus als Zoon van God, laat staan als Messias, oh nee hoor. Niet te verwonderen dat ook Islam vol satanisme zit. Het hindoeïsme is puur satanisme, en boeddhisme is niet eens een godsdienst.

En ga met dergelijke mensen eens in dialoog treden. Dat kan niet tenzij je apostasie pleegt.

En zo sluit Burggraeve zijn betoog ook af: Punt 14 tot het einde is pure wartaal, waarin hij ermee worstelt te verhullen dat zijn betoog het aan elke vorm van logica ontbreekt en dat hij apostasie pleegt.

Het is niet zo dat er naast katholicisme andere godsdiensten zouden bestaan. Er is maar één godsdienst, omdat er maar één God is, en dat is de drie-ene God, God de Vader, God de Zoon en God de H. Geest. Al die andere zogeheten ‘gods’diensten zijn varianten van satanisten die zoals de satan zelf gezegd heeft “non serviam”.

Anoniem zei

Over “non serviam” gesproken.

GA; wat opvalt in je postingen in de laatste dagen is dat het alleen oude knarren zijn die aan het woord komen.

Jef Bulckens, Mathijs Lamberigts, Torfs, etc, etc, zijn allen pensioengerechtigd. Maa waar is de nieuwe garde? Wie zal de fakkel van hen overnemen? Wie zullen de erfgenamen van hun denken en ijveren zijn?

Lieven Boeve? Didier Pollefeyt? Jürgen Mettepenningen? Dezen zijn iets jonger, maar moeten nog voor het eerst naar de H. Mis (ik bedoel H. Mis, en niet gewoon de Mis) en moeten nog voor het eerst een catechismus ter hand nemen – en weten zodoende helemaal niet meer waar het over gaat.

Ze moeten ook nog voor de eerste de keer de kans krijgen ook iets te mogen zeggen wanneer de illustere hooggeleerde professoren van KUL in dezelfde kamer zijn. En zelfs als ze de kans krijgen; sinds de biografie van Danneels hoeft Mettepenningen zich nergens meer te tonen.

En dat heb je nu met die egoïsten die alleen aan zichzelf denken en niet willen dienen – non serviam. Zij hebben niets gecreëerd. Als ze iets gecreëerd hadden zouden ze iets hebben dat ze aan een volgende generatie konden geven. Maar de volgende generatie staat daar met lege handen, en mond vol tanden. Jurgen Met De Penningen. (30 zilveren om precies te zijn - tenminste; als Danneels zijn factuur betaald heeft.)

Het kwaad gaat altijd in de verwoesting. Altijd.

Anoniem zei

Is dat nu alles wat de vent te zeggen heeft;

Als hij nog naar een paar andere voorbeelden om de “merkwaardigheid van 12 januari” te illustreren kan ik hem naar wikipedia sturen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/12_januari
en niet vergeten de andere talen op wikipedia te bezoeken, want er zijn wel meer dingen op een 12 januari gebeurd die niet het vermelden waard zijn.

Helaas is 12 januari is een dag als een andere, het gegoochel met datums en getallensymboliek maakt vrijmetselaars bijzonder saai.

Ik kan hem ook naar de horoscoop van 12 januari sturen. Mensen die op een 12de januari geboren zijn, geven de indruk dat ze meer avontuurierlijk zijn dat ze in werkelijkheid zijn.

Te veel aandacht aan datums geven doet mensen interesse verliezen. Ik heb het 37 seconden uitgehouden. Ik ben sowieso niet in de man geïnteresseerd, laat staan in de geboortedatum van zijn moeder.

Gelukkig geeft GA ons hier een synopsis, en hoef ik het hele geleuter niet te aanhoren, maar …

Is dat nu alles wat dit boegbeeld te vertellen heeft?

Ik vrees het ergste voor de minder hooggeleerde en minder-illustere heerschappen in de KUL.

Eerlijk gezegd had beter gewoon de lijst namen voorgelezen van filmactrices de op een 12 januari geboren zijn. Dat zou interessanter geweest zijn.

Anoniem zei

Als je dit project van de dialoogschool analyseert vanuit de methode die de zakenwereld hanteert een ondernemingsproject succesvol te implementeren, dan kan je alleen besluiten dat de KUL zich kostelijk belachelijk maakt – en dat hun project gedoemd is te falen.

Eerst en vooral heb ik hen alleen je reinste flauwe kul horen spreken. Ze weten zelf niet waar ze over praten, wat hun doelstelling is, wat ze willen bereiken, hoe ze het willen bereiken, noch wat de time-scale is voor het project.

Natuurlijk, iedereen weet dat het ongelovigen en heidenen zijn en dat het hun doelstelling is de Kerk kapot te maken door Ze te verjoden en islamiseren, maar dat ze dat zelf niet aan zichzelf willen toegeven. Ze leven in de waan dat ze met “dialoog” de Kerk helpen.

Maar ik heb me voorgenomen hun probleem vanuit de zakenwereld uit te leggen.

Succesvolle zakenlui hebben een zakenplan. Zij niet.

Succesvolle zakenlui concentreren zich op succes in het bereiken van het doel. Zij die falen concentreren zich op ‘anderen’.

Succesvolle zakenlui trekken zich van ‘die anderen’ niets aan. Zij implementeren hun eigen plan. Succesvolle zakenlui dialogeren daarom niet, die doen alleen wat zij denken dat gedaan moet worden om het doel te bereiken en laten de anderen voor wat ze zijn. Die anderen mogen meewerken, maar alleen onder strikte voorwaarden.

Het is waar dat je altijd een oog op de competitie moet houden, maar het is belangrijker dat je het beste uit jezelf haalt. Het volstaat niet te hopen dat de competitie gaat falen, zodat de competitie nog slechter is dan jezelf. Indien de competitie niet faalt, moet je zeker zijn dat je zelf beter bent, en dat kan je alleen bereiken door het beste uit jezelf te halen. Opnieuw, ‘dialoog’ speelt daar geen enkele rol.

Een succesvolle zakenman houdt voet bij stuk. Die luistert niet naar ‘advies’ die anderen hem gratis komen geven. Een succesvolle zakenman is heel voorzichtig in de keuze van zijn raadgevers en in het advies hij aanvaardt.

In de zakenwereld is succes gemakkelijk bewijzen, omdat succes gemakkelijk en objectief te meten is aan de hand van marktaandelen, winstmarges, winst. Dus als die lui iets willen bereiken met hun dialoog, of het project van de dialoogschool succesvol willen implementeren dat ze een beetje van de methodes uit de zakenwereld moeten adopteren – als ze de katholieke doctrines toch willen verwerpen.

Ik heb er een boek voor nodig, maar om het beknopt te houden moet je het maar van me aannemen dat alles waar de businessconsultant of de business manager over pontificeert een corresponderend concept uit de katholieke moraal doctrines heeft.

Kwaliteiten van de succesvolle zakenman?

De 7 vruchten van de H. Geest, maar dan materiele wijze toegepast in plaats van louter op spirituele wijze, maar het zijn dezelfde concepten.

Of de Deugden.

Geloof, Hoop, Naasteliefde, voorzichtigheid – verstandigheid – wijshied, rechtvaardigheid, gematigdheid – zelfbeheersing, moed – sterkte – vastberadenheid – focus.

Het corresponderend concept voor de katholieke deugden bestaat niet eens in Islam, noch in Hidoeisme, vandaar ook dat Arabieren of Hindoes in staat een succesvolle economie te beheren – ware het niet omwille van olie. De deugden bij de joden zijn de 10 geboden … ja, dus eigenlijk kennen joden het concept evenmin.

Het komt altijd op de natuurwet neer. Dat wat goed is, is altijd compatibel met de natuurwet. Dat wat slecht is niet.

Over de waarheid valt niet te dialogeren.

Anoniem zei

En dus is het besluit:

Het zogenaamde godsdienstboek 'ROEACH'
was géén katholieke godsdienst,
maar Talmoedische propaganda!

Als je Roeach wil beschrijven kan je gewoon pedofiel nooit achterwege laten:

Roeach is dan pedofiel talmoedisme.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 15:38

Waarom Godfried 'kardinaal' Danneels, Roger Burggraeve, Jef Bulckens etc. blijkbaar Talmoedisten zijn, moet een reden hebben.

Ik denk, dat u het antwoord gegeven heeft.

Ook Paus Paulus VI, Johannes Paulus II en Bergoglio zijn in hetzelfde bedje ziek!

Anoniem zei

Roeach introduceert de verrrotte joodse moraal in de katholieke doctrines.

Vergeet niet. Titus heeft Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt. Romeinen deden zoiets omdat ze bloeddorstig waren. Nee. Romeinen hadden sterke morele principes. Wanneer iets er niet door kon, roeiden ze het uit, wortel en al. Natuurlijk moeten we tot 70AD wachten.

Weet je. Keizer Augustus, Caesar eigenlijk, is een gave gods. God zal zo gedacht hebben. De Romeinse Republiek is maar niets. Dat moet weg. Caesar verwijderd de Republiek. Dan vestigde Augustus het keizerrijk. Dan heb je de opbloei van een moraal in het Romeins keizerrijk – gebaseerd op Cicero en later Seneca – een moraal die letterlijk in de katholieke moraal overgeschreven wordt. De Romeinen mochten heidenen geweest zijn, maar ze hebben we de natuurwet goed uitgelegd. Zonder Cicero zouden Augustinus, Ambrosius, of Hieronimus maar de helft van hun werk geleverd kunnen hebben.

Het is grappig wanneer Danneels en consoorten over Judeo – Christelijke traditie spreekt. Joden zouden het Oude Testament met de christenen delen. Maar kijk eens. Joden lezen het OT niet. Ze lezen de Talmoed. En een talmoed vindt je alleen op de bovenste rij in het krantenwinkeltje tussen al die ander magazines – als je begrijpt wat ik bedoel.

Enz. altijd opnieuw hetzelfde

Anoniem zei

@ GA 17:29

Maar je weet dat de Talmoed vol pedofilie staat. De Koran toch ook. De elites in de maatschappij het het recht met 'kinderen' te huwen.

Allah geeft hen jongetjes in de moslim hemel die "Niet oud worden". Zo gefixeerd zijn die op het verkrachten van kinderen.

Islam - dat is de religie van de hel. Nog meer zo dan het Talmoedisme.

Als iemand met religieuze haat wil beschuldigen, nodig ik hem uit zijn 3-jarig dochtertje naar de iman te nemen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer