woensdag 24 februari 2016

Moslims kussen wel degelijk de 'koran':Uit de Heilige Schrift:

1 Jn 2:22  Wie anders zou er nog leugenaar zijn, wanneer hij het niet is, die loochent, dat Jesus de Christus is? De Antichrist is hij, die loochent den Vader en den Zoon.
1 Jn 2:23  Wie den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet; wie den Zoon belijdt, heeft ook den Vader. 

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Blijkt dat JP ii toch een tradtioneel was.

Want het kussen van de Koran is zeker geeb Bi'dah. Er is geen bewijs dat de profeet het zelf gedaan heeft, maar het is door zijn gezellen gerapporteerd dat hij wel de Koran kuste. Imam an-Nawawi prees het ook aan.

Maar nu blijft er alleen het probleem van het identificeren van de ware antichrist.

Het zou kunnen dat de anti-Christ geen persoon is maar een periode, of een leerschool.

The Guardian Angel zei

Een traditionele moslim was JPII zeker, want hij las elke dag in de koran!

Anoniem zei

Gelukkig was JP ii geen geradicaliseerde extremistische moslim. Beeld je in. Je schrijft hieronder:


Begrijpe wie begrijpen kan... Het zijn de moslims die moorden en verkrachten, maar volgens 'Knack' zijn het de 'fundamentalistische' Christenen die 'gevaarlijk' zijn!

Weet je wat? Knack zou wel eens gelijk kunnen hebben.

Zeker wanneer het primair "gevaar" voor de katholiek er niet in bestaat zijn leven te verliezen, maar wel dat hij het gevaar loopt ter helle veroordeeld te worden.

Knack slaagt er ook niet in "Fundamentalistische Katholiek" te definieren.

"
Loobuycks opmerking is slechts correct, indien men een onderscheid maakt tussen fundamentalistische en niet-fundamentalistische christenen, hoe moeilijk dit onderscheid soms ook is.
"

Optimistisch beschreven; "het is SOMS moeilijk". 'Altijd moeilijk' zou eerlijker geweest zijn.

Fundamentalisme terzijde, het is ofwel 'katholiek' ofwel is het dat niet.

Voor de heren van Knack kan ik de "open brief aan verwarde katholieken' van Aartsbisschop Lefebvre hoog aanraden. Lefebvre legt hierin het verschil tussen 'katholiek' en 'niet-katholiek' mooi uit.

Of Wikipedia kan ook raad brengen:

Met fundamentalisme wordt het begrip aangegeven, waarmee men teruggrijpt op normen en waarden zoals deze oorspronkelijk het meest bekend en vaak ook algemeen gebruikelijk waren.

Voetballers bijvoorbeeld zijn ook fundamentalisten, omdat ze zich halssstarrig aan de spelregels houden. Of de flikken die het verkeersregelement tot de letter volgen. Of een Knack-Journalist die in de boosheid volhard dit niet in te zien.

Maar katholieken; omwille van de zondenval, doen het net niet.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer