dinsdag 23 februari 2016

Mgr. Harpigny over interreligieuze dialoog: ‘Simpel te begrijpen, zeer moeilijk te beleven’

Mgr. Guy Harpigny van Doornik sprak donderdag in het Sint-Janscentrum in Den Bosch over de islam in Europa en de interreligieuze dialoog [Zijn ze zo wanhopig in het seminarie van Den Bosch?]. Interreligieuze dialoog is “als serieuze mensen [!] samen naar de waarheid zoeken [Waar blijft de Goddelijke Openbaring?]. Dat is zeer simpel te begrijpen [Is dat zo?], maar zeer moeilijk te beleven”.

Het is “onmogelijk om met andere religies te leven zonder dialoog [Waarom zou dat "onmogelijk" zijn?]. Maar men kan niet dialogeren" zonder getuigenis van Christus in het hart, aldus mgr. Harpigny. [Met andere woorden, tijdens de 'dialoog' verzwijgt men Christus! Natuurlijk, de 'dialoog' met de joden en de moslims zou anders snel afgelopen zijn!]

Studiedagen Sint-Janscentrum

Dat zei mgr. Guy Harpigny donderdag tijdens een lezing in Den Bosch. De bisschop van het Belgische Doornik sprak tijdens de eerste van twee studiedagen over de islam in Europa [!] van het Bossche seminarie Sint-Janscentrum.

Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog

Mgr. Harpigny bestudeerde de islam onder meer in Cairo [!]. Hij promoveerde op het werk van de Franse islamoloog Louis Massignon [= een wat dromerige ketter, die een vals beeld had van de islam en zich vooral in het soefisme verloor!]. Bisschop Harpigny werd in 2007 door paus Benedictus XVI benoemd in de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog.

'Nog zicht op God?'

Wat die dialoog in het Westen bemoeilijkt, is het verschil in denkkader [Komt dit nu als een verrassing?]. “Waar heeft het volk nog zicht op God?”, vroeg de bisschop zich af.

De westerse mens, zei hij, gelooft niet meer dat zoiets als een wet van God bestaat. Hij vindt bovendien vaak dat godsdienst niet in het openbaar beleefd mag worden. [Harpigny heeft het dus blijkbaar niet over een 'dialoog' tussen Christenen en moslims, maar over een 'dialoog' van ongelovige Westerlingen en moslims. Merkwaardig.]

'Openbaring van God'

“Met moslims een interreligieuze dialoog hebben is zeer moeilijk [!], want zij hebben geen idee van de openbaring van God in de geschiedenis van de mensheid” [!], zoals in het christendom, maar gaan uit van een openbaring “recht in het hart” van de islamitische profeet [!].

In het westerse denken is de rede [!] belangrijk en het geloof begrijpen maar, maar “we moeten begrijpen dat moslims niet als mensen van de achttiende eeuw spreken” [Is Harpigny een vrijmetselaar?].

Echte islam?

Zeker sinds de recente terreuraanslagen speelt bovendien de vraag een rol wat de echte islam is, zei mgr. Harpigny [Weet hij dat nu nog niet? Harpigny, de "echte islam" bestaat niet!]. Hij haalde een Franse dominicaan aan, die sprak van twee vergissingen.

“De eerste vergissing” is doen alsof alléén de islam bestaat. “Met ziet de dader alleen als moslim”, aldus de bisschop, maar ziet daarmee daarmee bijvoorbeeld culturele factoren over het hoofd. [Met andere woorden, dé islam, wat dat ook moge zijn, is goed, maar de moslimcultuur deugt niet.]

“De tweede vergissing”, aldus de bisschop, is zeggen: “De islam bestaat niet. Dat is de mening van veel Fransen nu.” De oorzaak van alle problemen wordt dan in onder meer economische factoren gezocht, en “van godsdienst is geen sprake”. [Niet de islam, niet de cultuur, maar economische factoren.]

'Andere manier van denken'

Voor een dialoog moet men “aannemen dat moslims een andere manier van denken hebben” [Dus, alle moslims denken op een andere, identieke manier...] in plaats van te stellen dat “iedereen" de Verlichting "moet aannemen” [Hier is het dan: "De moslims denken niet verlicht!"], zoals ook een aantal moslims in het Westen doet. “Maar hoe kan men vooruit als de grote meerderheid dat niet kan?” [Dat is natuurlijk een groot probleem. Nu, dat de grote meerderheid van de moslims niet 'verlicht' denkt, verklaart nog niet waarom velen van hen zich zomaar opblazen. Dat heeft dan toch eerder iets met hun cultuur, of met hun religie te maken, of niet? En gaat Harpigny hen nu 'verlichten' met zijn vrijmetselaars-gedoe?]

'Onbegrip'

“We hebben iets te begrijpen”, besloot mgr. Harpigny, en “wie bekwaam is en wil, die doet het” [Wat een hermetisch taalgebruik.]. Vanuit christelijk oogpunt bezien, komt de interreligieuze dialoog daarbij “op het punt van het kruis: onbegrip”. Dat vraagt bereidheid tot verandering, “voor God en de ander”. [Wat een wartaal!]

Maatschappelijk gezien is het zaak om “samen vrede te bouwen”. Daarbij moet men “goed kijken naar wat een migrant is, en goed kijken voor oplossingen”. [En heeft Harpigny al een idee?]

Godsdienst 'is geen folklore'

Ten derde is het de vraag “of men klaar is om te durven” zeggen dat godsdienst niet alleen iets “voor het privéleven” is [Wat heeft dit er nu mee te maken?]. “Het is geen folklore”, aldus mgr. Harpigny, en daar zal “iedereen over moeten denken”. [Dus, volgens Harpigny is dé islam géén folklore. Heb ik iets gemist? Wie heeft dat ooit gezegd?]

'Iets nieuws opbouwen'

Gevraagd naar de situatie in het Midden-Oosten, zei mgr. Harpigny niet in regime change van buitenaf als oplossing te geloven [Deze oorlogen waren illegaal en in strijd met het internationale recht!]. Hij verwees naar Libië en Irak, waar het na de val van Ghadaffi en Saddam Hoessein “nog erger” is geworden. [En dan? En Syrië?]

“Men moet met degenen die daar iets te zeggen hebben, iets nieuws opbouwen.” [In beide landen heeft Islamitische Staat véél te zeggen. Men kan beginnen met puin ruimen, voordat men iets gaat 'opbouwen'.]

Christenen in Irak

Christenen in Irak bijvoorbeeld, “zijn ook burger [En dan?]. Zij willen niet alleen moslims als moslims zien, zij zijn ook burgers. Zij willen leren spreken met hen op andere gebieden. Dat proberen de Chaldeeuwse christenen, de Syro-katholieken nog niet.” [Wat een koeterwaals! Zou het misschien kunnen, dat in die landen moslims, vooral moslim zijn, en Christenen, vooral Christen zijn en géén 'burgers'? Is de term 'burger' géén categorie die door de 'verlichte' Westerse post-coloniale mogendheden werd opgelegd, maar volledig voorbijgaat aan de belevingswereld van zowel moslims als Christenen in de desbetreffende landen? Is het niet zo, dat de grootste problemen pas goed begonnen zijn na de illegale, Westerse invasies?]

Mgr. Harpigny bezocht recent Syrië en Irak met zijn collega-bisschoppen De Kesel [!] en Bonny [Niet Bonny, maar Lemmens!]. Ze spraken onder meer met de Chaldeeuws-katholieke patriarch Sako [Was dat die bisschop, die volgens Benoît Lannoo, coördinator van de bisschoppendelegatie in Irak, "het Noorden kwijt" was?]. “Hij zegt overal dat Iraakse christenen burgers zijn en niet uit Irak weg moeten gaan.”

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/mgr-harpigny-over-interreligieuze-dialoog-simpel-te-begrijpen-zeer-moeilijk-te-beleven


Wat een geleuter!

Harpigny geeft in feite toe, dat 50 jaar 'interreligieuze dialoog',
NIETS heeft opgeleverd! 

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer