donderdag 25 februari 2016

'Kerk en leven': "Kerk in België heeft twee longen"

Geeft nieuwe structuur bisschoppenconferentie de Kerk een nieuw elan?


Voor een buitenstaander lijkt de bisschoppenconferentie de commandobrug van de katholieke Kerk in België, maar dat is ze niet [Jammer dan!]. Iedere bisschop blijft altijd en voor alles verantwoordelijk in zijn eigen bisdom. Of zoals mgr. Herman Cosijns, de secretaris-generaal van de bisschoppenconferentie, het zegt: „De conferentie geeft de collegialiteit onder de bisschoppen gestalte. Het is een college dat werkt op basis van consensus.” [Aangezien alle bisschoppen sowieso gelijkwaardig zijn, heeft dit niets met 'collegialiteit' te maken. Herman Cosijns die tegenwoordig trouwens al 'monseigneur' is! Maar, naast het feit, dat de "ongemijterde bisschop", zoals hij zichzelf graag noemt, nog steeds geen mijter heeft, heeft Cosijns ook nog steeds géén Romeinse boord. Zou hij zich schamen, dat hij
'monseigneur' is? Of gaat hij liever als 'cravatten-monseigneur' door het leven?]

Tot voor kort was de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, op zich allereerst de herder van zijn bisdom, automatisch de voorzitter van de conferentie. Het Vaticaan wilde echter de structuur en de statuten van de Belgische bisschoppenconferentie, net als die van de Italiaanse overigens, in lijn brengen met alle andere bisschoppenconferenties. [Leugens! Bonny en co zijn in Rome gaan lobbyen om dat te veranderen, want ze waren Mgr. Léonard als voorzitter allang beu! Vijf jaar lang hebben de andere bisschoppen Mgr. Léonard 'collegiaal' zitten pesten!]

In wezen wordt de positie versterkt die mgr. Bonny en mgr. Harpigny de voorbije jaren opbouwden. Zij pakten samen het aartsmoeilijke dossier van seksueel misbruik door geestelijken aan en slaagden erin een oplossing met financiële compensaties voor de slachtoffers te laten aanvaarden door alle bisdommen en religieuzen [Blijkbaar is geld verbrassen ook al een prestatie!]. Ook over netelige kwesties in de relatie tussen Kerk en Staat onderhandelden ze samen, bijvoorbeeld inzake lonen en wedden van de bedienaars van de eredienst en de plaats van aalmoezeniers in de gevangenissen. [Natuurlijk is dit zéér belangrijk! Jozef De Kesel die naar eigen zeggen zo voor 'de scheiding tussen Kerk en staat' is, vindt de 'relaties' tussen 'Kerk en staat' eigenlijk véél belangrijker!]

Vraag blijft of de nieuwe structuur de Kerk in ons land een nieuw elan bezorgt [Inderdaad!]. Komen er nieuwe initiatieven tot evangelisatie? [Neen! Die worden de nek omgewrongen!] Wordt het geloofwaardig voorstellen van het evangelie een uitgesproken prioriteit van de conferentie? [Neen! Want, dat hebben ze na hét Concilie nooit meer gedaan!]

De gefederaliseerde aanpak blijkt trouwens nu al uit de werking van de conferentie. Die komt één keer maandelijks samen, waarbij de taalgroepen deels afzonderlijk vergaderen. [Tot zover de 'collegialiteit'!]

Bron: Kerk en leven

Link:


http://archief.kerknet.be/admin/files/assets/kerkenleven/documenten/kerkenleven_1456234760_160805.pdf

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Zijn dat nu echt de enigste twee hoogtepunten die de secretaris van de bisschoppenconferentie voor de laatste vijf jaar te melden heeft: dat Bonny en Harpigny (1) de slachtoffers van misbruik zwijggeld gegeven hebben en dat ze (2) de salarissen van pastoors geregeld hebben?

En wat met al die andere bisschoppen en hulpbisschoppen? Die hebben daar vijf jaar lang heel collegiaal als kamerplanten bijgezeten? Terwijl terug in eigen bisdom ze de pedofiele priesters “tweede kansen” gingen geven?

Wat krijgen die lui niet betaald voor al dat hard werk. In ieder geval meer dan de 148 slachtoffers die tezamen 1.2 Miljoen Euro gekregen hebben terwijl ze het Arbitrage Centrum 2.7 Miljoen in procedures betaald hebben.

En wat met de prioriteiten van de Bisschoppenconferentie: (1) evangeliseren en (2) “geloofwaardig voorstellen van het Evangelie”?. (Grappig he, “geloofwaardig” voorstellen, alsof ‘ongeloofwaardig’ een optie zou zijn) Dat blijkt “een vraag” te zijn die maar niet weg wil gaan. Wel, Mgr. Cosijns, misschien proberen je hoofd iets dieper in je eigen gat te steken opdat je zodoende die vraag kan blijven ontwijken.

Anoniem zei

Ik heb al vaker gezegd dat het aartsbisdom gewoon opgeheven moet worden maar dan; Cosijns zegt dat de bisschoppenconferentie reeds in twee groepen uit elkaar gevallen is.

Maar Cosijns liegt.

Hij probeert de reden voor het uiteen vallen op de federale problemen van België te schuiven, en spreekt over twee taalgroepen, alsof taal een barrière zou zijn tot samenwerking.

Nee, ze willen gewoon niet. En waarom zouden ze?

Als je ziet hoe zeer de Vlaamse bisschoppen Mgr. Leonard gepest hebben, als je ziet hoe lamlendig de Vlaamse bisschoppen zijn, als je ziet wat een heidenen het zijn, huichelaars, hypocrieten en “addergebroed”, zou het eerder vreemd zijn indien de Waalse bisschoppen aan dezelfde tafel wilden zitten als hun Vlaamse collegiale collega’s.

Echter, ik denk dat de Vlaamse bisschoppen de Walen buiten gegooid hebben, ze zijn daar brutaal genoeg voor. Trouwens, zoals in elke interreligieuze dialoog; ze praten met jan en alleman, behalve geen katholieken.

Anoniem zei

Caption Competition;

Van Links naar rechts;
"ik heb geen passend jasje", "ik heb ook geen passend jasje maar sinds de ramadan is het tenminste niet meer te klein", "ik heb het kleinste jasje," en "mijn broek is wat strak maar als ik mijn buik intrek lukt het wel."

En en avant, geeft den Bonny een anjer als boutonnière. Zo ne finke jongen, seg. Mooi gepoetste schoenen en al. Net terug uit Hurghada aan zijn kleurtje te zien.

Anoniem zei

BREAKING NEWS! FRanciscus vordert het ontslag van aartsbisschop DeKesel!

(° www.kath.net van 19.02.2016 14:45 / (Mededeling kna)/ Die Tagespost 22.Februari 2016)
Interview met Paus Francisus op de terugvlucht van Mexico naar het Vaticaan:

Vraag van de Journalist Javier Solorzano Zinser (Canal Once):
"...Wat denkt U daarvan (van het misbruik aan kinderen binnen de Kerk)?...Wanneer bijvoorbeeld een priester, die zich aan minderjarigen vergrepen heeft, alleen in een andere parochie verzet wordt?..."

Antwoord van Paus Franciscus:
"...Eerst een antwoord op Uw tweede vraag (NVDR: zie hierboven): wanneer een bisschop een priester, die zich aan misbruik van minderjarigen schuldig heeft gemaakt, alleen maar in een andere parochie aanstelt, dan verstaat deze deze bisschop er geen snars van en ik zou ueggen, dan kann hij zijn ontslag direct indienen. Is dit klaar?..."

Jef DeKeSel, na het geval Tom Flavez waar U zo'n tist inderdaad opnieuw in een parochie aan de kust wou aanstellen (en hij reeds op de foto's met de vormelingenn en plechtige communicanten verscheen) en U,"de bisschop niet op zijn getroffen beslissingen wil terugkomen" (oeioei):
Franciscus wil Uw ontslag!"Is dit klaar?" (É chiaro?!)

Me dunkt dat van dit klavertjevier der belgische bisschoppenconferentie weldra enige koppen gaan rollen.
Zoals mijn grootvader moederzijds, de hele eerste wereldoorlog soldaat en zeer dikwijls in de eerste linie (13 frontstrepen, een vermelding op de dagorde en zelfs de franse médaille militaire), zei tot zijn vele kinderen als ze 'smorgends naar de School gingen: "Prêt pour le combat!".
Hij was zeer vlaamsgezind , maar in het belgisch leger werd steevast in het frans gecommandeerd.
ui

Anoniem zei

De Kesel zal nergens naar toe gaan. Ik geloof geen woord van wat Bergoglio allemaal uit zijn nek slaat. Niet over het huwelijk, niet over homo's, niet over de zonden, niet over de eucumene, niet over de evangelisatie, niets,maar dan ook helemaal niets.

ZEKER NIET Wanneer het over pedopriesters gaat. Allemaal aria fritta. Flauwe Quatsch. Dikke zever. Je reinste bullshit.

Benedixtus zat 400 priesters per jaar te verbannen. Bergoglio heeft nog een paar lopende gevallen afgehandeld in 2013, en sinds toen niets. Oorverdovende stilte.

Zwijg me toch van die vent. Alsof hij iets te vertellen zou hebben in Rome.

Wie heeft Danneels allemaal niet van de excommunicatie gered? Schilebeeckx is een beroemd geval. Allez Schillebeeckx?!! Schillebeeckx was niet aleen een ketter, hij was gewoon krankzinnig in redeneringen. Kompleet zot gedraaid. Ongelooflijk wat er allemaal niet in zijn boeken te lezen staat. Als je Schillebeeckx wil volgen dan kan je evengoed de Bijbel met Harry Potter vervangen en je zou het verschil niet merken. Maar nee hoor. Danneels heeft zich regelrecht tegen Ratzinger gekant, zo zeer zelfs dat hij uit Rome verbannen is en naar St Gallen is moeten trekken om ze wraak te plannen. Hij heeft lang moeten wachten, maar Danneels heeft eindelijk wat hij wil.

De Kesel moet alleen nu en dan naar de camera lachen, gewoon tekenen wanneer ze hem iets voor leggen, en hij zal zene pree blijven trekken. En Bergoglio mag zijn bakkes afspelen zo veel hij wil, maar iemand die aan de hypcrosie van die lui twijfelt kan alleen bedot uitkomen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer