vrijdag 19 februari 2016

Johannes Paulus II in Nicaragua: priester-politicus Ernesto Cardenal en de massa-revolte tégen JPII tijdens de 'viering':


Ernesto Cardenal


Ernesto Cardenal (Granada, 20 januari 1925) is een Nicaraguaans katholiek priester en oud-politicus. Hij was als een van de voornaamste bevrijdingstheologen verbonden aan de Sandinistische beweging; hij heeft deze partij inmiddels verlaten. Van 1979 tot 1987 was hij de eerste minister van Cultuur van Nicaragua. Hij is ook een bekend dichter.

Op 19 juli 1979, direct na de overwinning van de Sandinisten op Somoza (Sandinistische Revolutie, val van Managua), werd Cardenal benoemd tot minister van Cultuur in het nieuwe Sandinistische regime. Hij vervulde deze functie tot 1987, toen zijn ministerie om economische redenen gesloten werd. Toen paus Johannes Paulus II in 1983 Nicaragua bezocht, las hij Cardenal openlijk de les, toen die op het vliegveld van Managua voor hem ging knielen, omdat deze zich verzet had tegen het bevel van Johannes Paulus om zijn ministerpost op te geven: Usted tiene que arreglar sus asuntos con la Iglesia (Je moet je zaken regelen met de Kerk) [Uitstekend advies! Alleen een beetje jammer, dat het zo publiek werd gegeven! JPII oogste hier ontzettend veel kritiek voor!]. Volgens het beleid van het Vaticaan en het Kerkelijk Wetboek is het priesters immers verboden om een politiek mandaat op zich te nemen.

Klinkt zeer lachwekkend! Kerkelijk Recht? Neen, Amerikaanse politiek!

JPII deed zélf op een ontoelaatbare manier aan politiek!


Johannes Paulus II wordt hier door tienduizenden gelovigen gecontesteerd:


Zoals altijd collaboreert de kerkelijke hiërarchie met de machthebbers, dus hier in het verleden met Anastasio Somoza. Maar, deze werd uiteindelijk door het Nationaal Sandinistisch Bevrijdingsfront aan de kant gezet.

De Sandinisten kregen heel veel steun van gewone priesters en gelovigen en in de laatste fasen van het Somoza-regima gaf zelfs de officiële hiërarchie kritiek op Somoza.

Het waren de 'Rooms-katholieke Basisgemeenschappen' (Comunidades Eclesiásticas de Base—CEBs) die de Sandinisten uiteindelijk aan de macht geholpen hadden. Dit zeer tegen de zin van de Verenigde Staten.

De nauwe banden tussen de Rooms-katholieke Basisgemeenschappen en de Sandinisten waren een doorn in het oog van de kerkelijke hiërarchie. Kardinaal Miguel Obando y Bravo beschuldigde de Rooms-katholieke Basisgemeenschappen ervan een zogenaamde 'Volkskerk' op te richten. Merk op! Hier werden géén liturgische hervormingen geëist, maar wél sociale! De Kerk moest aan de kant van de armen gaan staan, hetgeen de hiërarchie flagrant heeft geweigerd! JPII incluis!

Het waren vooral de moeders die om vrede en sociale gerechtheid opriepen tijdens de 'viering' van JPII. Deze veroordeelde hard de zogenaamde 'Volkskerk'.

In de latere jaren heeft de Kerk in Nicaragua zich van de armere bevolking vervreemd door zich actief te verzetten tégen de Sandinisten.


Ook hier steunde de Kerk de VS-politiek tégen de eigen gelovigen in!


De Verenigde Staten waren bevreesd dat de Sandinisten een springplank zouden vormen voor het communisme in Latijns-Amerika. Vanaf 1981 steunden de Verenigde Staten de Contra's, een verzameling gewapende groeperingen van verschillende pluimage, die een afkeer van het Sandinistische regime gemeen hadden.

In 1982 verklaarde het Amerikaanse Congres dat de contra's terroristen waren en dat de VS ze daardoor niet zouden moeten steunen, maar president Ronald Reagan bleef clandestien toch hulp sturen aan de contra's. Dit leidde o.a. tot het Iran-contra-schandaal.

De Iran-Contra-affaire of Irangate was een politiek schandaal in de Verenigde Staten dat onthuld werd in 1986. De affaire bestond uit geheime wapenleveringen aan Iran. Met de inkomsten werden illegaal de Contra's gefinancierd. Dit waren de tegenstanders van de sandinisten in Nicaragua.

De affaire bestond uit twee onderdelen: de wapenverkopen aan Iran en de financiering van de anti-sandinistische Contra's in Nicaragua. De directe steun aan de Nicaraguaanse rebellen was illegaal ten gevolge van het ingestelde "Boland Amendement". De affaire kwam aan het licht toen een Libanees dagblad meldde dat de VS wapens aan Iran had verkocht via Israël in ruil voor de vrijlating van gijzelaars door Hezbollah. Brieven die Oliver North heeft gestuurd aan John Poindexter ondersteunen deze bewering. De Israëlische ambassadeur in de VS stelde dat de reden waarom de wapens direct aan Iran waren verkocht, in de wens lag om een relatie aan te knopen met elementen uit het Iraanse leger. De Contra's financierden zichzelf niet alleen door de wapenverkopen, maar ook door drugshandel.

Blijkbaar vertrouwde JPII méér op de Dollar dan op God!

Bron:

Murder by the Grace of God: The CIA and Pope John Paul I p. 387

JPII met president Ronald Reagan

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer