zaterdag 27 februari 2016

Is het ontslag van Jozef De Kesel nakende?

Als het van Bergoglio afhangt wél!

Javier Solorzano, Canal 11: "E in generale, questa idea che ai sacerdoti, quando arrivano ad essere scoperti per un caso di questa natura, quello che si fa è cambiare loro la parrocchia e niente più. Come vede questo tema? E molte grazie."

Javier Solorzano, Canal 11: "And, in general, this idea that when the priests are detected in cases of this nature, what is done is that they are moved to another parish, nothing more? Thanks."

Javier Solorzano, Canal 11: "En in het algemeen, het idee dat wanneer priesters worden ontmaskerd in een zaak van dergelijke aard (misbruik van kinderen binnen de Kerk), wat men dan doet, is hen naar een andere parochie overplaatsen en niets anders. Hoe ziet u dit thema? Hartelijk dank."


Papa Francesco: "Bene, comincio dal secondo. Un vescovo che cambia la parrocchia ad un sacerdote, quando si verifica un caso di pedofilia, è un incosciente, e la cosa migliore che possa fare è presentare la rinuncia. Chiaro?"

Pope Francis: "OK, I’m going to start with the second. First, a bishop who moves a priest to another parish when a case of pedophilia is discovered is a reckless (inconsciente) man and the best thing he can do is to present his resignation. Is that clear?" 

Paus Franciscus: "Goed. Ik ga beginnen met het tweede. Een bisschop, die een priester naar een andere parochie overplaatst, wanneer een geval van pedofilie wordt ontdekt, is een onverantwoorde / roekeloze man, en het beste dat hij kan doen, is zijn ontslag aanbieden. Duidelijk?"

Bron: Libreria Editrice Vaticana / CNA / KAVlaanderen

Link:


https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/february/documents/papa-francesco_20160217_messico-conferenza-stampa.html


http://www.catholicnewsagency.com/news/full-text-of-pope-francis-in-flight-interview-from-mexico-to-rome-85821/


Het 'toeval' wil, dat wij in Vlaanderen een bisschop hebben, die volgens Bergoglio, zijn ontslag zou moeten aanbieden, namelijk Jozef De Kesel!

 

"Kan bisschop De Kesel aanblijven na benoeming pedofiele priester?"

Kerkjurist Kurt Martens is in een opiniestuk in De Standaard erg kritisch voor de Brugse bisschop Jozef De Kesel. Hij meent dat zijn benoeming van een pedofiele man tot priester van Middelkerke aantoont dat de Kerk meer empathie voelt voor daders dan voor slachtoffers. "Worden alle benoemingen wel op dezelfde manier aangepakt, en wat met eventuele slachtoffers?"

Bisschop De Kesel [!] had een man die eerder een minderjarige had aangerand, benoemd tot priester van Middelkerke. Hij vond dat de man een tweede kans verdiende ["Ik kom hier niet op terug!"]. Die beslissing lokte veel commotie uit, waarna benoemde priester zelf besliste om zijn priesterambt niet op te nemen.

Martens vraagt zich in een opiniestuk af of de Brugse bisschop Jozef De Kesel en zijn vaste rechterhand Koen Vanhoutte [!] wel in functie kunnen blijven. De benoeming van de pedofiele priester is volgens het bewijs dat het bisdom Brugge nog steeds meer begrip heeft voor daders van seksueel misbruik dan voor slachtoffers. "Ze hebben duidelijk nog steeds niet begrepen wat empathie betekent", schrijft hij.

"Doorlichting van bisdom nodig"

Martens begrijpt ook niet hoe de hogere kerkelijke overheid kon instemmen met de benoeming van de man. Soortgelijke benoemingsdossiers werden door Rome immers eerder afgekeurd [!]. Martens stelt zich de vraag of bisschop De Kesel wel het volledige benoemingsdossier heeft voorgelegd.

Tenslotte vindt Martens dat er een onderzoek moet komen naar de gang van zaken in het Brugse bisdom. "Misschien moet paus Franciscus ingrijpen een een apostolische visitator sturen om de situatie grondig door te lichten." [!]

Dat Rome de benoeming heeft goedgekeurd, is in het licht van hun recente aanpak van seksueel misbruik opvallend. De voorbije tien jaar werden immers 848 priesters uit hun ambt gezet, 2.500 pastoors kregen een andere sanctie.

Bisdom: "De Kesel nam beslissing niet alleen" [!][!][!]

Het bisdom Brugge verdedigt zich tegen deze aantijgingen. Volgens hen is wel degelijk alle informatie over de man voorgelegd aan de Congregatie voor Geloofsleer in Rome.

"Bisschop De Kesel heeft de beslissing niet alleen genomen" [!], aldus zijn woordvoerder Peter Rossel. "Zowel de probatiecommissie, die nagaat of een dader zich aan alle gerechtelijke voorwaarden houdt, als de bisschopsraad hebben de beslissing gesteund." [Het is duidelijk, dat deze lieden allemaal moeten aftreden!] [!][!][!]

Bovendien had De Kesel volgens Rossel nooit kunnen voorzien dat er zo'n hevige reacties zouden komen. "Hij beseft wel dat hij met die benoeming de slachtoffers heeft gekwetst, en wil zich daarvoor uitdrukkelijk verontschuldigen. Er zal nog veel over gepraat worden, en dat lossen we niet meteen op."

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2137456Wie is nu hypocriet?

Er gaan hier nog koppen rollen!

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Bij lectuur van de laatste alinea met een paar commentaarwoorden van Peter Rossel (woordvoerder van DeKesel) moest ik toch hartelijk lachen:
Peter Rossel zei daar inderdaad dat "...De bischop niet kon voorzien hoeveel hevige weerstand tegen zijn beslissing zou ontstaan".
Wanneer men inderdaad een bewijs voor het totale onbenul van DeKesel zoekt, wordt het hier door zijn eigen bisdomspersoneel geleverd.
@The Guardian Angel en de websites der Katholieke Actie Vlaanderen, der Katholieke Kruistochten en de grote internationale traditievriendelijke blogs werden nog in de herfst van 2014 klaarblijkelijk niet serieus genomen.
En dan terecht een geweldige pandoering.
"En er gaat nog veel over gepraat worden...":
Bergoglio heeft voor 11 dagen hierover ook nog gepraat;
En nu een goede raad aan Jef DeKesel, om hem nu toch eens beter iets te laten voorzien:
Bergoglio eist totale gehoorzaamheid naar zijn wensen, en wel zeer snel.
È chiaró ?
Dat is nu echt "boem patat", om P. Vincke te citeren; en wel niet van een paar wilde belgische laîcisten, maar van de oppergoeroe in Rome persoonlijk.

Anoniem zei

Op 27 februari 2016 wird kardinaal Mahoney 80 jaar- daarmee verdwijnt ook hij uit de lijst der pauskiezers.
Mahoney is berucht wegens zijn actief doofpotten en uiterst breed tolereren van seksueel misbruik door Priesters aan gelovigen.
Er werden geweldige sommen geld betaald;
terzelfdertijd werd de bij een aardbeving vernielde kathedraal van Los Angeles heropgebouwd met zeer veel kosten en in een modern-lugubere stijl als bunker.
EEn kruising tussen de basiliek van Koekelberg en die moderne kerk in Westvlaanderen, die nonkel Roger destijds met veel tamtam liet bouwen.
Tussen de pedofiele bandietennetwerken in Claiforniê en Vlaanderen zijn er nog veel meer parallellen.
Er gaan nog veel koppen rollen!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer