vrijdag 5 februari 2016

"Helft leerlingen katholiek onderwijs gelooft in Jezus"

De helft van de leerlingen in het katholiek onderwijs gelooft in Christus en 43,9 procent bidt af en toe. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven dat Tertio kon inkijken.

Het onderzoek werd van september 2008 tot juni 2015 uitgevoerd bij 15.287 leerlingen in 57 katholieke scholen in Vlaanderen. De ondervraagden bevonden zich in het vijfde en zesde leerjaar en alle jaren van het secundair onderwijs.

Van die leerlingen blijkt 81,4 procent gedoopt te zijn. Toch daalt het aantal gedoopten jaar na jaar. In de derde graad van het secundair onderwijs is 86,7 procent gedoopt, in de tweede graad 81,5 procent, in de eerste graad 78,4 procent en in het vijfde en zesde leerjaar van de lagere school maar 68,5 procent meer.

"De cijfers blijven misschien verrassend hoog in een seculiere cultuur [Ja, hoe kan het ondanks alle inspanningen om de ouders en de leerlingen van hun geloof af te brengen?], maar de daling van 11,5 procent op acht jaar tijd geeft toch aan dat de detraditionalisering en de pluralisering zich doorzetten", luidt het [Gelukkig!].

Geloven en bidden

Opmerkelijk is dat 53 procent aangeeft in zekere mate te geloven in Jezus Christus [Zééér opmerkelijk!], waarbij 4,3 procent zich een diepgelovige christen noemt. Daartegenover staat 47 procent die niet in Christus gelooft. Gevraagd of ze persoonlijk wel eens bidden, bevestigt 43,9 procent dat dagelijks, regelmatig, soms of in blije of droeve momenten effectief te doen [!]. 26,2 procent stelt dat niet meer te doen en 29,9 procent bidt nooit.

"Al deze cijfers maken dat je toch niet kunt stellen dat jongeren niet geïnteresseerd zijn in Christus, een aversie zouden hebben tegen het katholieke geloof of er collectief onverschillig zouden tegenover staan [Neen! Ze zijn niet zoals de meeste 'priesters' en de 'bisschoppen'!]. Dat is voor sommigen het geval, maar niet voor de meerderheid. Onze cijfers staven zeker geen merkbare afkeer voor geloof of voor het katholiek onderwijs. Je kan ten hoogste stellen dat de leerlingen een afwachtende houding aannemen tegenover het geloof of er nog onwetend over zijn [Hoe zou het komen?], maar een aversie koesteren ze niet", aldus nog de Leuvense vicerector onderwijs, Didier Pollefeyt, die met Jan Bouwens voor het onderzoek verantwoordelijk is.

Bron: Belga/De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2557150Of zoals 'aartsbisschop' Bergoglio indertijd nog zei:

"Als ge van uw kinderen atheïsten wilt maken,
dan moet ge ze naar mijn scholen sturen!"

Hetzelfde kan gezegd worden van
het zogenaamd 'katholiek onderwijs' hier in Vlaanderen!

4 opmerkingen:

Anoniem zei

De Danneelsboys zijn er weer!

Nieuw-Kerknet 21 januari 2016 15:33
(Onder het kapittel "Bischoppenconferentie van Belgiê" vindt men een groot bericht "Toekomstperspektieven voor het vak godsdienst en de dialoogschool") (Asjeblief!)
Dan verschijnt eerste een reusachtige foto van Herman Cosijns, de éminence grise van de noordbelgische bisschoppenclub en nu ook niet de meest vertrouwenwekkende figuur;
en dan een tekst vol met sociologisch-religieus Plutonium, gaat het toch over een grote conferentie van godsdienstleraars en hun aanpak in de toekomst (we houden hier ons hart al vast) en dan, als klap op de vuurpijl, de uitvoerige beschrijving van de nieuwe activiteiten van THOMAS /afdeling theologie universiteit Leuven/de vlaamse regering/ de noordbelgische bisschoppen/ het secretariaat van het katholiek onderwijs (VSKO):
en dan een Foto die het in zich heeft:
eerst Didier Pollefeyt van de afd. theologie uni Leuven,poulain van Danneels en vanGheluwe; dan Johan Bonny, de ketter en afgevallen bisschop van Antwerpen; Lieven Boeve, nu chef van de vlaamse katholieke scholen, navolger van de afgevallen Mieke Smet, eveneens uit de uni Leuven; de vlaamse ministerin voor het onderwijs Hilde Crevits, cd&v, notabene uit Torhout (het slagveld van de Broeders van Dale en lievelingssector van Danneels, vanGheluwe en DeKesel); natuurlijk de beruchte Rik Torfs, "kerkjurist"; en dan nog een oudere priester en helemaal op de rechterkant en bijzonder groot "monseigneur" Herman Cosijns.
Één vrouw en zeer veel mannen; de heren allen met versleten en verkreukelde broekspijpen.
En al deze tisten zijn ouder als 45 jaar en hebben het hele Roeach-3-schandaal (godsdienstboeken met pedofiele afbeeldingen) zeer bewust beleefd en er niets tegen gedaan (die boeken werden toch juist uitgevonden in hun eigen diensten en afdelingen).
In de "vlaamse" (zeg beter: noordbelgische) bastaardkerk is NIETS veranderd.
Deze omineuze bende zit weinige maanden na het vertrek van aartsbisschop Léonard weer in het zadel, en wel op het voorplan.
Walgelijk.
Arme kinderen-arme ouders- arm Vlaanderen.


Anoniem zei

Objectief geen slecht resultaat!
Zoveel bandieterij, zoveel ketterse indoctrinatie door het kerkelijk Establishment, zoveel euveldaden en bepotelingen en verkrachtingen en exhibitionisme, alles dan nog goed gedoofpot- en dan nog zoveel geloof!
Fantastisch.
In fel contrast daarmee een klein vers artikeltje van Marc Vandevoorde op "Nieuw-kerknet": "Ontkerkelijkt Vlaanderen ...was waarschijnlijk altijd eeerer kerkelijk als wel gelovig...": totale onzin!
Vlaanderen was diepgelovig, is het nog altijd- en de gave van het geloof, "le don de gratuité", komt van God en laat zich door niets, en zeker niet door deze boietekwieten, beperken.
Marc Vandevoorde, eerst woordvoerder van het bisdom Brugge, deels nog onder nonkel Roger vanGheluwe, later navolger van de beruchte Felix Dalle als chef van het parochieblad Kerk&Leven en als zulks in leidende positie verantwoordelijk voor de neergang van de Kerk in Vlaanderen, is wel de slechts geplaatste man om het geloof van andere mensen te beoordelen.
De structuren van de noordbelgische bastaardkerk, haar daden en misdrijven, haar ketterijen en verdolingen, hebben met het Corpus mysticum Chrsti niets gemeenzaam.
De bastaardkerk loopt op haar laatste poten.
In het brugse, zolang de speerpunt van Danneels, vanGheluwe en DeKesel, ligt alles plat; idem in Oostvlaanderen en bijzonder in Antwerpen onder Bonny.
En over de toekomst van de échte Hl. Kerk, de Heilige Rest, maak ik mij geen zorgen.
De strijders hier, gedreven door hoop-geloof-liefde, leveren uitstekend werk.
Adelante la fé!

Anoniem zei

Nieuw-Kerknet totaal zot (Deel 1): De kookwekker

De noordbelgische bastaardkerk piept haar laatste adem uit.
In een laatste reddingspoging om de informatie over deze gevaarlijke en geestelijk ontspoorde vereniging tenminste gefilterd en gecontroleerd aan het publiek te brengen, werd de oudbekende en beruchte website „kerknet“ stilgelegd en door „nieuw-kerknet“ vervangen.
Veel grotere letters, veel minder en kleinere artikeltjes, een zeer snel uiterst vervelend allegaartje van op de jeugd (nu ja) afgestemde, op Franciscus (Bergoglio) gebaseerde en in zoeterige Wereldwijd-stijl ( begin der jaren 70) geschreven stukjes.
In het kader van de zelfverdediging van deze failliete club wordt aan de lopende band gevraagd om zich in te loggen of een eigen account te openen;
niet zeer bezoekervriendelijk en zeker niet missionerend-evangelizerend met open hart en goede moed.
Deze operatie is doordrenkt met veel angst en innerlijke onzekerheid.

Totaal knettergek voor 10 dagen het commentaar van de dag, in koeien van letters, helemaal beneden:
„ de kookwekker“.
Terwijl de noordbelgische wellnesskerk nu helemaal op haar achterste ligt, Danneels steeds maar dikker wordt, DeKesel steeds dunner, de effektieven snel wegkwijnen, Kerk&Leven en kerknet uiterst weinig gelezen worden en in de grote media niet gerecipieerd, probeert men interesse te lokken met een kookutensilie.
Nu wordt er wel op alle mogelijke vlaamse televisieprogramma’s gekookt in alle talen en alle aardjes, en was er zelfs ooit eens een schielijk gestorven deken met „hij hield van kokerellen“ in zijn lovende in memoriam , maar wat een kookwekker nu met de nieuwe evangelizering van deze ontkerstende contreien te doen heeft, is mij onklaar.
In de parochies wordt hoofdzakelijk gegeten, om niet te zeggen ge „fret“ (om een brusselse parochie te citeren), en wel zeer veel spaghetti en pizza en natuurlijk veel wijn (en bij Tom Flavez zelfs limoncello).
Bij de vele terroristische aanslagen en de vele djihadisten hier te lande en de begrijpelijk grote nerveusheid bij de politie en de militairen, schijnt mij een kookwekker nu echter niet bepaald nuttig voor de verspreiding van het christelijk geloof; veel eerder schijnt mij dit ongezond voor de bezitters van dergelijke toestellen.
En dit bijzonder in de „Foyer“ van St.-Jans-Molenbeek o.l.v. de weggelopen dominicaan Johan Leman.

Het gezond mensenverstand is in de noordbelgische bastaardkerk helemaal afwezig; ondertussen zijn ze helemaal tureluut geworden.
Quos deus perdere vult, prius dementat.

Anoniem zei

Aan de eerste anoniem 5 februari 2016 21:41

U heeft op de foto Matthijs Lamberights vergeten: afdeling theologie van de unief Leuven en specialist voor het 2e vaticaans concilie.
Zijn afschuwelijke serie "Volgconcilie" verdween met het oude "kerknet" gelukkig in de eeuwige jachtvelden.
Om een oud russisch spreekwoord te citeren:
"Meestal komt daarna niets beters".

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer