zondag 14 februari 2016

Bergoglio oog in oog met Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe

Bergoglio geeft toe dat hij niet bad!

"Zonder iets te zeggen."


Rev 12:1  Toen verscheen er een groot teken aan de hemel: een Vrouw, bekleed met de zon, de maan aan haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

Rev 12:3  Nog een ander teken verscheen aan de hemel. Zie: een grote rossige Draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen.

Rev 12:9  De grote Draak werd neergesmakt, de oude slang, die Duivel en Satan heet en de ganse aarde verleidt; neergesmakt op de aarde, neergesmakt zijn engelen met hem.

Hillary Clinton (in het rood gekleed én een vrijmetselaars-handdruk!)

John McCain

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Een ander hoogst ongewoon liturgisch misbruik is de Gouden Roos die Bergoglio het schilderij geschonken heeft.

Gouden Rozen worden op Laetare Zondag gezegend, niet op de eerste zondag van de Vasten.

En John McCain heeft ISIS opgericht. Heeft zich nog met Al Baghdadi laten fotograferen tijdens de bewuste vergedering waarop ISIS opgericht is, en Clinton is nog zo een Warmonger par Excellence.

Nu dat Clinton hopeloos achter staat in de verkiezingen heeft ze tijd het champagne pad te verlaten. Of heeft ze een zinkend schip verlaten.

En de redden waarom het schilderij weggedraaid was, naar de kapel achter het scherm, is omdat het het blussen gemakkelijker maakt. Beelden of kappelen waar Bergoglio gaat bidden vliegen meestal in de fik nadat hij weg is. Vannacht houdt de brandweer de wacht.

Anoniem zei

Bidden kan ook luisteren zijn

The Guardian Angel zei

Modernisten denken dat!

Anoniem zei

Wat komt dat goddeloos wijf, kampioen van de totale vrijmaking van abortus in alle stadia en in alle omstandigheden bij de Madonna doen?

Wat komt die daar in hemelsnaam doen? Godslastering is het!

Maar, nog meer van die idioot Msgr. Diego Monroy Ponce rector van de basilica !!!

...die haar bijna hartstochtelijk vastgrijpt met de heimelijke wens, blijf bij mij vannacht schat... Wat voor een idioten zijn die heren van de kerk van satan geworden?

Ze wist niet eens de geschiedenis van dit schilderij, "who painted it " zei ze

http://www.christiannewswire.com/news/202479869.html

http://www.catholicnewsagency.com/news/hillary_clinton_leaves_flowers_for_our_lady_of_guadalupe_asks_who_painted_it/

Anoniem zei

@ GA 15 februari 2016 16:58
@ Anoniem 15 februari 2016 17:18
Mag men veronderstellen dat uw reactie hier enkel in verband staat met de houding van Bergoglio en dat u niet meent dat bidden niet luisteren kan zijn ?
Want wanneer men berouwvol de kruisweg volgt, bij de rozenkrans de geheimen overweegt of bij lezing van geestelijke boeken, is men toch op luisteren ingesteld ?

En gezien de onvoorstelbare graad van geestelijke duisternis op ons klein planeetje moet men toch nog altijd proberen zich voor te stellen dat de verschrikkelijke Bergoglio de trieste koning is van de verduisterde modernisten omdat geen enkel volk ooit zonder leider is, en dat dit van Hogerhand zo geregeld wordt want ook dit hoort thuis onder de barmhartigheid. Dat heeft immers niets met vergoelijking te maken maar eerder voorzienigheid want ook in de hel hebben sommige volkeren hun leiders. Niemand wil een enkel uur in de hel gestraft worden, en het gaat daar om minstens een of meer eeuwen.

Uw indringende analyses zijn uitermate boeiend en nuttig, toch wil ik u vriendelijk vragen om af en toe eens vanuit de ons omgevende ruimte te kijken: onze planeet is niet voor niets de plek waar liefde en haat in voortdurende strijd zijn gewikkeld.

Zzou men een petitie of media-actie kunnen inrichten om Hillary, Diego, Bergoglio, enz. nadrukkelijk te vragen de Mariale wonderen te onderzoeken, en dit in samenwerking met andere Katholieke websites wereldwijd.

Dit lijkt me een unieke gelegenheid hen publiekelijk voor het licht te plaatsen en zo doende veel zielen aan te spreken.

The Guardian Angel zei

@ Beste Anoniem van 14:09,

Uit de hel kan niemand ontsnappen.

Het vagevuur is echter wel een tijdelijke straf.

Ik denk, dat de wonderen van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe voldoende bekend zijn.

Enkel aan geloof bij de mensen ontbreekt het.

Anoniem zei

Aan anoniem 15 februari 2016 07:07 (en aan anoniem 17 februari 2016 14:09):

Een interessante vraagstelling nopens bidden als luisteren en vive versa.
In het Nieuwe Testament komt "akoeoo/ akoeomai" (horen, luisteren)zeer veel voor, maar niet als onderdeel van "euchomai" (bidden).
Het gebed is de gesproken wierook, lof en prijs van God, smekende bede om vergiffenis, bekennen van zonde en tonen van berouw;
en wij hopen dat God ons bij al onze erbarmelijkheid toehoort.
Wij, mensen, moeten toehoren wanneer God tot ons spreekt, stil zijn en wachten tot Hij spreekt (dat kann men niet afdwingen) en luisteren naar Zijn woord, gesproken door de profeten.
"Luisteren" beduidt overigens ook "gehoorzamen"- in daden verwerkelijken.
In zoverre heeft Danneels, de protagonist van de noordbelgische bastaardkerk, niet de woorden van de profeten en van de Hl. Schrift en van de vele heiligen gehoord, laat staan daarnaaar geluisterd, wanneer hij zijn doofpotacties bedreef en de schandalige Roeachboeken met de pedofiele beer tolereerde en verdedigde.
Zijn gebeden waren overeenkomstig eveneens onder elk niveau.
De mens heeft het grote geluk te kunnen bidden met de woorden, die de heer ons zelf geleerd heeft, met de psalter, met het brevier, met de overleverde traditie.
Daar past overigens de biddende houding daarbij- de orante of de proskunésis.
Het horen op de stem Gods, het luisteren naar zijn bevel, moet een christen steeds doen: niet wanneer hij lust heeft, maar altijd.
Zo kunnen beide tesamen vallen en ook geschieden.
Het mooiste voorbeeld is overigens het Jezusgebed van de karthuizers.

De aparte houding en de uitspraak van Bergoglio past overigens helemaal tot zijn blasphemische uitspraak betr. de gedachten van de Moeder Gods onder het kruis, notabene midden december 2013 in zijn preek in het desrijds reeds zeer beruchte Domus Stae Marthae: daar legde Bergoglio zonder blikken en blozen en in platste stijl de Moeder Gods blasfemische woorden in de mond- tot verbijstering en stilte van zijn entourage en de curie.
Een week later hield hij na vinnige kritiek dan een preek, die juist het tegendeel van zijn eerste preek beschreef (de typische Bergoglio-inconsequentie) om zijn eerste belediging te laten vergeten.
Stapelzot en zonder schaamte.
Geen wonder dat Bergoglio hier opeens niet meer wist wat te doen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer