woensdag 6 januari 2016

Pro Familia: "Een priester getuigt over de pijnen in het bisdom Brugge"

Via e-mail ontving Pro Familia van een priester uit het bisdom Brugge deze tekst, die we hier met zijn toestemming integraal publiceren:


Koen Vanhoutte is niet alleen verantwoordelijk voor het beschermen van pedofiele priesters, zoals Tom F., Jurgen C. en andere, hij is medeverantwoordelijk voor de bescherming van Carmino B., die jarenlang directeur was van het Grootseminarie van Brugge. In die hoedanigheid heeft Carmino B. verschillende seminaristen seksueel aangerand. Als directeur kon hij jarenlang seminaristen betasten. Zo legde hij zijn hand op de benen en gleed omhoog... Hij schepte er een behagen in om hand in hand met de seminaristen door de gangen van het seminarie te wandelen. Hij betastte hals, benen, armen,... De seminaristen, verstijfd van angst, durfden niet reageren. Bij minimum twee seminaristen is hij zelfs veel verder proberen te gaan...

Koen Vanhoutte was op de hoogte toen Carmino B. zijn ontslag moest indienen. Onder Roger Vangheluwe werd Carmino dan... adjunct-vicaris voor de JEUGD! In 2010 als Roger Vangheluwe moest opstappen om gelijkaardige feiten, werd Koen Vanhoutte administrator. In de functie van Vicaris-Generaal heeft hij nadien de nieuwe bisschop Jozef De Kesel over Carmino B. NIET ingelicht. Zelfs toen verschillende jonge priesters klacht indienden bij de vertrouwenspersoon van het bisdom, heeft Vanhoutte niét gereageerd! Het is pas toen de jonge priester Igor Debliquy een brief schreef naar De Kesel (die hij doorgegeven heeft aan zijn vicarissen, en iemand op het bisdom dit lekte naar de pers!) dat Carmino B. de eer kreeg om zelf ontslag te nemen. De Kesel noemde dit "een ontslag om persoonlijke redenen..."

Koen Vanhoutte is verder ook verantwoordelijk voor depressies bij verschillende geestelijken (priesters en diakens) waarbij één jonge priester zelfs op de rand van zelfdoding terecht kwam omdat hij hem bewust dakloos maakte! Vanhoutte is zich echter nooit van enig kwaad bewust...

Bron: Pro Familia

Link:

http://www.beschermdekinderen.net/blog/een-priester-getuigt-over-de-pijnen-in-het-bisdom-brugge


8 opmerkingen:

Anoniem zei

Het zegt veel over de "kwaliteit" (pesp. het gebrek aan kwaliteit) van de toenmalige priesterkandidaten in het bisdom Brugge dat ze in de jaren 90 zo met hun voeten (en deels letterlijk "met hun kl-" (censuur)) lieten spelen door deze "eerwaarde heren".
Geen wonder dat zovele serieuze kandidaten naar het buitenland trokken.

Even interessant is echter dat zoveel mensen van dit sexueel mafianetwerk geweten hebben en desondanks van kromme haas gebaarden.
Allen al de priesterkandidaten en hun familiale entourage (ouders, broers en zussen, schoolvrienden), het personeel van het seminarie en van het bisdommelijk bestuur, de vele slachtoffers in de scholen en in de inrichtingen voor gehandicapten met hun familieleden, de vele scholieren die met het boek Roeach 3 getrakteerd werden (+ ouders, broers, zussen,...), de leraars en leraressen en de schooldirecteurs/directices (+ familie), de vele diakens (+ familie),...;
grof geschat komt men zo voor westvlaanderen aan ca. 60 000 personen, die van de sexuele perversiteiten van het kerkelijk personeel meer of minder wisten, en die voor het overgrote deel lieten betijen.
De door westvlamingen gedomineerde noordbelgische bastaardkerk is moreel en theologisch gesproken helemaal bankroet.

Anoniem zei

Deze email krijgt pas echt waarde indien de priester-schrijver van deze email aan Pro Familia toestaat dat zijn naam mag bekend gemaakt worden. Het zou goed zijn indien hij hiertoe de moed zou hebben. Anoniem kan men immers beweren wat men wil.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Ik kan u verzekeren, dat alles wat in deze e-mail staat voor 100% klopt.

Echter, de waarheid is nog 100 keer erger.

Maar, zoals de Post-conciliaire Bastaardkerk zelf doet, volgen ook wij de "weg van de geleidelijkheid", in de hoop, dat zij aanstalte maken om er iets aan te doen.

Wordt vervolgd!

Anoniem zei


Het is nochtans nu het uitgelezen moment dat de priester die onlangs die e-mail schreef aan Pro Familia zich kenbaar maakt. Dan zullen misschien de seminaristen bij wie Carmino Bohez nog verder trzchtte te gaan, zich ook kenbaar maken. Men smeedt het ijzer best wanneer het heet is. Dit is dus een oproep aan de seminaristen van weleer om zich kenbaar te maken en uit te leggen wat Carmino met hen uitspookte, en ook wat ze hiervan lieten weten aan Koen Vanhoutte. Dan kan het eindelijk eens gedaan zijn dat Carmino nog leraar is en proost van jeugdverenigingen, en dan kan binnenkort een nieuwe bisschop vicaris Vanhoutte ontslaan.

Anoniem zei

Ik was seminarist aan het Grootseminarie te Brugge. De beschuldigingen aan het adres van dhr. bohez berusten zeker op een serieuze grond van waarheid. Het ging inderdaad om ongepaste lijfelijkheden, privé bezoeken op zijn kamer en sexueel getinte complimentjes. Een seminarist onderbrak zelfs zijn studies omdat hij dit niet meer aankon. Carmino kon ook echt intimiderend overkomen, je dagenlang negeren en je opzadelen met een slecht gevoel. Hij speculeerde ook graag over vermeende relaties tussen seminaristen, terwijl die veelal louter vriendschappelijk waren. Geen wonder dat vele jongens hun studies stopgezet hebben en er weggevlucht zijn. Als dit de Kerk was waaraan ze zouden moeten meewerken dan bedankten ze daarvoor.

Anoniem zei

Aan anoniem 08 januari 2016 13:13

"!Ance Deus nunca seras eroe anonimo!"- "Voor God zal je nooit een anonieme Held zijn!"
Dat was de leuze van de requetés, de christelijk-conservatieve boerenmilities van Aragon en Navarra (met carlistische traditie) in de spaanse burgeroorlog:
hoe klein, simpel en anoniem ook een gewone soldaat is en hoe eenzaam hij dikwijls op een moeilijke, zelfs menselijk onmogelijke post staat:
het einige wat telt, is het onwrikbaar staan bij de Heer.
Niet zonder grond is deze leus ook het motto van de overtuigd katholieke website "theeponymousflower.blogspot", die regelm,atig zeer veel en interessant bericht.

De anonimiteit van een melding zegt niets uit over het waar-zijn van de melding.
Ze zegt echter veel uit over de angst voor represailles (wat bij het grote aantal kornuiten in de noordbelgische bastaardkerk, de geweldige finantiêle Interessen (scholen, zieken-en bejaardentehuizen, universiteiten enz.) en de intense verknoping met de cd&v en de vrijmetselaarpartijen goed te verstaan is.)
De onwaarheid zeggen is liegen, is ook achterklap; dat heeft de dasder dan uiteindelijk voor de Heer te verantwoorden.
De waarheid zeggen en schrijven: dat is zich in eenklang stellen met de Heer, en bijzondr verdienstvol bij de verdediging van het geloof en de Hl. Katholieke Kerk.

Anoniem zei

Aan anoniem 08 januari 2016 13:13

Dat heet ook "salamitactiek".
De worst wordt gesneden tot ze op is.

Anoniem zei

Ik snuisterde juist in het kleine maar uitmuntende nederlands-griekse woordenboekje van Gaston H. Halsberghe (Vlaamse Pockets- waar zijn de tijden!):
voor "verklikker" (dan dat is toch wat de vlaamse bastaardkerkers en de gejaagde bruggelingen bij deze berichtgevers veronderstellen)schrijft hij (resp. geven de vlaamse en nederlandse schoolboeken) naast "sukofantes" het oudgriekse woord "menutes".
Dat woord "menutes", de "aan-het-licht-brenger", de "verrader", de "ontmaskerer" (naar Anatole Bailly), komt ook meermaals in het Nieuwe Testament voor;
en wel steeds in positieve zin (oa in het Johannes- en het Lukasevangelie, in de Handelingen van de Apostelen en in de Judasbrief.
Inderdaad is Onzew Heer Jezus Christus de Weg, de Waarheid en het Leven;
en de Waarheid is in het oudgrieks de "aletheia", van a(alfa negativa: "niet")- letheia (van de indogermaanse wortel "ladh", cfr. latere (latijn: bedekken, ook verdonkeren, beschermen van misdaden; in het sanskriet ook ^ratri: donker, duister, nacht): het "niet-verdekte", het "niet-verdonkerte".
De menutes brengt bij St.-Paulus de euveldaden niet alleen aan het licht maar bij noodzaak en mogelijkheid ook tot voor de rechter.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer