vrijdag 8 januari 2016

Over de 'communicatie' van de Post-conciliaire Bastaardkerk:

In Vlaanderen strompelt de Bastaardkerk zonder verandering voort...


Hoewel de Nederlandstalige pers nu bericht over het seksueel misbruik in het Grootseminarie van Brugge (vb. De Morgen, Het Laatste Nieuws, Knack, Humo, Focus en - ik was stomverbaasd - nu opeens ook Het Nieuwsblad en De Standaard), blijven Kerknet, Kerk en leven, Tertio, de bisdommen etc. zwijgen.

Koen Vanhoutte zélf, de president van het Brugse Grootseminarie en administrator van het bisdom Brugge, is echter ook niet voor commentaar bereikbaar.

In totale paniek wegens de vele onzin die al jaren op "www.kerknet.be" geproduceerd en gepubliceerd werd, wordt nu een "nieuw.kerknet" in het leven geroepen, dat de infantilisering van de Noord-Belgische Bastaardkerk uitstekend vertolkt; het informatiegehalte tendeert tegen nul.
 
Dat is militair-strategisch gezien natuurlijk de domste oplossing!

Tot over de oren in de problemen zitten, overdekt worden met verwijten en aanklachten, en zichzelf dan van de laatste mogelijkheden tot antwoord beroven.


Op Facebook kunnen wij echter uitgebreid lezen, hoe de zelfbenoemde 'elite' van de Post-conciliaire Bastaardkerk in Vlaanderen, denkt en communiceert.

De hautaine houding en lafheid van deze anti-katholieke amateur-theologen stoot tegen de borst en is weerzinwekkend!

Het aantal shares en likes toont duidelijk aan, dat deze CD&V-ers géén achterban hebben en totaal los staan van de Kerk in Vlaanderen!Deze salon-theologen schijten in hun broek van angst!
Ze durven de vijand nog niet eens bij naam noemen!

Ze spreken over 'men'...
"Men heeft de aartsbisschop nu duidelijk gemaakt wat zijn graaswei is."

Waarom dient Jozef De Kesel dan niet eens een klacht in
tégen de partijdigheid van de media?
Alleen maar woorden en géén daden! Lafheid alom!

Waarom durven deze lieden de vrijzinnigheid en de vrijmetselarij
niet bij naam te noemen?

Simpel; omdat ze er zelf deel van uitmaken!


3 opmerkingen:

Anoniem zei

Inderdaad, toen je besluit las, maakte ik je zin af.

"Vrijmetselaars onder elkaar gaan elkaar niet becritiseren." vandaar het "men".

Anoniem zei

Keuleneer is extreem pro-islam en pro-bastaardkerk. 'Nuff said!

Anoniem zei

De Oscar voor de knakkigste uitspraak gaat wel naar Patrick Mincke:
hij commenteert dat aartsbisschop DeKesel "buiten zijn graswei" komt (dwz. hij heeft omfloerst zijn persoonlijke mening gezegd over de niet-praktijk van euthanasie en abortus in katholieke ziekenhuizen) en dan onder vuur van wilde linksen en liberalen komt met de woorden: "Boem-patat".

Ten eerste doet de persoonlijke mening van DeKesel hier niets ter zake:
de katholieke leer is hier klaar en duidelijk en geldt voor iedere gelovige, wat diens "persoonlijke meningen" ook mogen zijn.
Ten tweede spreekt DeKesel steeds omfloerst (behalve één maal, waar hij op 30 November 2014 niet op zijn eerste beslissing betr. de aanstelling van Tom Flavez wou terugkomen)(dit duurde overigens geen 24 uur)
Ten derde was de mediale heisa nu niet zo geweldig groot (dit "boem" was nu werkelijk geen artillerievuur)(daar zijn de Tomahawkraketten van @The Guardian Angel op het brugse grootseminarie en het bisdommelijk bestuur toch ander bier).
Maar dat één van de prutserige helpers aartsbisschop DeKesel nu een "patat" (gekookte/platte aardappel) noemt, is wel het hoogtepunt.
Onnozeliteit in de macht vier.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer