zaterdag 9 januari 2016

Koen Vanhoutte, Carmino Bohez, Jozef De Kesel én Johan Bonny...

Via e-mail ontving Pro Familia van een priester uit het bisdom Brugge deze tekst, die we hier met zijn toestemming integraal publiceren:


Koen Vanhoutte is niet alleen verantwoordelijk voor het beschermen van pedofiele priesters, zoals Tom F., Jurgen C. en andere, hij is medeverantwoordelijk voor de bescherming van Carmino B., die jarenlang directeur was van het Grootseminarie van Brugge. In die hoedanigheid heeft Carmino B. verschillende seminaristen seksueel aangerand [!]. Als directeur kon hij jarenlang seminaristen betasten. Zo legde hij zijn hand op de benen en gleed omhoog... Hij schepte er een behagen in om hand in hand met de seminaristen door de gangen van het seminarie te wandelen. Hij betastte hals, benen, armen,... De seminaristen, verstijfd van angst, durfden niet reageren. Bij minimum twee seminaristen is hij zelfs veel verder proberen te gaan... [!][!][!]

Koen Vanhoutte was op de hoogte toen Carmino B. zijn ontslag moest indienen [!]. Onder Roger Vangheluwe [!] werd Carmino dan... adjunct-vicaris voor de JEUGD [!][!][!]! In 2010 als Roger Vangheluwe moest opstappen om gelijkaardige feiten, werd Koen Vanhoutte administrator. In de functie van Vicaris-Generaal heeft hij nadien de nieuwe bisschop Jozef De Kesel over Carmino B. NIET ingelicht [!]. Zelfs toen verschillende jonge priesters klacht indienden bij de vertrouwenspersoon van het bisdom, heeft Vanhoutte niét gereageerd! Het is pas toen de jonge priester Igor Debliquy [!] een brief schreef naar De Kesel (die hij doorgegeven heeft aan zijn vicarissen [= Zeer laffe daad van Jozef De Kesel!], en iemand op het bisdom dit lekte naar de pers!) [!][!][!] dat Carmino B. de eer kreeg om zelf ontslag te nemen [!]. De Kesel noemde dit "een ontslag om persoonlijke redenen..." [Nog meer leugens van De Kesel!]

Koen Vanhoutte [!] is verder ook verantwoordelijk voor depressies bij verschillende geestelijken (priesters en diakens) waarbij één jonge priester zelfs op de rand van zelfdoding [!] terecht kwam omdat hij hem bewust dakloos maakte! [!] Vanhoutte is zich echter nooit van enig kwaad bewust...

Bron: Pro Familia

Link:

http://www.beschermdekinderen.net/blog/een-priester-getuigt-over-de-pijnen-in-het-bisdom-brugge


http://kavlaanderen.blogspot.be/2016/01/pro-familia-een-priester-getuigt-over.html


Enkele opmerkingen:

Een gelijkenis tussen het Grootseminarie van Brugge en het CPRL, het Centrum voor Priesterroepingen op Rijpere Leeftijd in Antwerpen (1970-1999), met aan het hoofd Marc Gesquière, de latere deken van Kortrijk, dringt zich op!

Uit Humo: "In '96 valt Marc Gesquière een grote eer te beurt: hij volgt Emiel Tobback op aan het hoofd van het CPRL. 'Ik heb hem zelf niet aangesteld,' zegt Tobback, 'zijn benoeming was een beslissing van de Belgische bisschoppen.' Zeker is dat de bisschop van Brugge, Roger Vangheluwe, de kandidatuur van de Ieperling welgezind is. Het is de eerste keer dat Vangheluwe de carrière van Gesquière een zetje geeft; het zal niet de laatste keer zijn."

Het was ook onder Roger Vangheluwe, dat Koen Vanhoutte werd benoemd tot vicaris voor de parochies en de liturgie. Onder Jozef De Kesel werd hij vicaris-generaal. Hij is ook president van het Grootseminarie van Brugge. Koen Vanhoutte werd in 1957 in Oostende geboren. Vanhoutte is afkomstig uit Moere, een polderdorpje bij Gistel waar ook de Antwerpse 'bisschop' Johan Bonny vandaan komt. 

Het Laatste Nieuws: "Al die posten maken van Vanhoutte een machtig man. Volgens verscheidene kerkelijke bronnen heeft Vanhoutte een bepalende rol gespeeld in de pedofiliezaken die het bisdom teisteren. "Het was mede zijn advies om priester Tom F. (veroordeeld voor aanranding minderjarige, red.) te benoemen in Middelkerke, net zoals hij de bisschop heeft aangeraden om Jeroen C. (onderzoek naar verkrachting minderjarige, red.) niet preventief te schorsen", klinkt het. Vanhoutte gaf dit gisteren trouwens ook toe in 'De Morgen', al benadrukte hij dat het de finale beslissing bij de bisschop lag. Verder wou hij geen commentaar leveren."


Over Carmino Bohez; adjunct-vicaris voor de JEUGD:

Uit de Buurtkrant Sint-Jozef 2014

"Tot welke beroepsbezigheden hebben al deze studies geleid, Carmino? Hoewel niet makkelijk, zal ik proberen mijn beroepsbezigheden in een notendop weer te geven. Vooreerst was ik docent filosofie en wereldgodsdiensten in het Brugse seminarie. Ik ben daar trouwens ook nog enkele jaren directeur geweest. Verder werd en ben ik nog steeds Adjunct-Vicaris in het Brugse Bisdom, ik kreeg er de jeugdpastorale bevoegdheid toebedeeld. Ik ben dit trouwens nog steeds. Van 2003 tot 2010 heb ik lesgegeven in de middelbare scholen St-Leocollege en Hemelsdaele, om vervolgens over te gaan tot pedagogische begeleider op pastoraal vlak, dit voor zowel basis-, secundair- en buitengewoon onderwijs."

Bron: Buurtkrant Sint-Jozef 2014

Link:

https://www.brugge.be/files/uploads/document/bk_st-jozef-1-20142.pdfMaar, als ik het goed begrijp, kwam iedere West-Vlaming, die een religieuze roeping als seculiere priester meende te voelen, in een homoseksueel nest terecht!

Dit is een identieke situatie als ten tijde van de beruchte CPRL (Centrum voor Priesterroepingen op Rijpere Leeftijd in Antwerpen (1970-1999), het lievelingskind van Godfried 'kardinaal' Danneels.

Het CPRL in Antwerpen, werd net zoals het Grootseminarie in Brugge, zeer snel één der meest "hotte" trefpunten voor homo's in het Antwerpese, en notabene onder de leiding van Marc Gesquière, de latere deken van Kortrijk, die dan in Januari 2011 zelfmoord pleegde in de Leie.

En tezelfdertijd komen de West-Vlaamse seminaristen in Brugge in contact met de "lijfelijke" Carmino Bohez!

Na klachten wordt Carmino Bohez dan uit het Grootseminarie verwijderd, maar wordt door Vangheluwe tot Adjunct-Vicaris voor Jeugd in het Brugse Bisdom benoemd!

Van 2003 tot 2010 heeft Carmino Bohez lesgegeven in de middelbare scholen St-Leocollege en Hemelsdaele, om vervolgens over te gaan tot pedagogische begeleider op pastoraal vlak, dit voor zowel basis-, secundair- en buitengewoon onderwijs. Heeft De Kesel hem in deze functie benoemd?

Dan volgt de brief van Igor de Bliquy.

En wat doet Jozef De Kesel? NIETS!

Vervolgens komt er een perslek:

"Na het misbruikschandaal waarin Vangheluwe betrokken was, schreven de bisschoppenconferentie en hoge oversten zelf richtlijnen uit. De tekst "Verborgen verdriet" bevatte een aantal maatregelen voor iedere vermeende dader van seksueel misbruik. Maar volgens de jonge West-Vlaamse priester Igor de Bliquy worden die maatregelen gewoon niet toegepast. "Dat vind ik heel frapperend", zei hij in "Hautekiet" op Radio 1."

"In een brief van ongeveer een maand geleden aan de Brugse bisschop Jozef De Kesel en de medewerkers van het Brugse bisdom, die de krant De Morgen recent in handen kreeg, schrijft de priester zijn frustraties neer. Verschillende gevallen van misbruik zouden al jaren met de mantel der liefde bedekt worden. De houding van het Brugse bisdom is nauwelijks veranderd, klaagt de priester aan."

Bron: De Redactie

Link: 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/westvlaanderen/1.2315354


Uiteindelijk wordt Carmino Bohez nog door De Kesel de laan uitgestuurd.


De Morgen: "Opnieuw ontslag in bisdom Brugge"

Bisschop Jozef De Kesel heeft deze week het ontslag aanvaard [!] van zijn adjunct-vicaris voor de jeugd. De man verliet al in 2003 het Grootseminarie van Brugge na een melding over grensoverschrijdend gedrag, maar kon daarna aan de slag bij de Brugse kerkleiding [!].

De feiten dateren van 2003 [!], toen C.B. nog een jonge beloftevolle professor en directeur van het Grootseminarie van Brugge was. Een van de seminaristen stapte toen naar de president van de priesterschool met een melding over grensoverschrijdend gedrag.

"Ik had een ernstig persoonlijk conflict met hem", wil de seminarist, die inmiddels priester is, daarover kwijt [!]. "Hij had een heel informele stijl als directeur, terwijl hij wel in een machtspositie zat. Ik heb daar toen melding van gemaakt, en dat is toen kordaat aangepakt. Hij is moeten vertrekken." Ook andere toenmalige seminaristen geven aan dat er spanningen waren over de houding van de prof. "Hij was zeer lijfelijk en dat zorgde voor wrevel." Na de melding in 2003 verliet C.B. het Grootseminarie en werd hij adjunct-vicaris voor de jeugd. [!][!][!][!][!]

"Persoonlijke aangelegenheid"

Bisschop Jozef De Kesel en zijn entourage werden in december op de hoogte gebracht van het conflict van meer dan tien jaar geleden [!]. Het opvangpunt kreeg hierop de vraag om de zaak te onderzoeken en sprak met alle betrokkenen [!]. De conclusie was dat het om een persoonlijke aangelegenheid [!][!][!] ging die op het publieke forum niet verder gecommuniceerd moest worden.

Toch besloot C.B. deze week zijn ontslag in te dienen [!]. "Ik wou al eerder een van mijn taken stopzetten", zegt hij daar zelf over. "De berichtgeving vorige week was de druppel (DM 24/4). Er was inderdaad sprake van een conflict met een of meerdere seminaristen [!], maar dat ging over mijn manier van aanpak als directeur [!][!][!]. Ik was heel jong toen ik als directeur begon, wellicht heb ik een aantal dingen niet goed aangepakt. Ik ben een lijfelijk persoon [!][!][!], ja. Het was trouwens op mijn vraag dat ik in 2003 ben vertrokken uit het Grootseminarie. Mogelijk had dat toen transparanter en beter gecommuniceerd moeten worden, dan was er zo veel jaar later geen ophef over geweest. Het opvangpunt heeft me voorgesteld begeleiding te volgen, en ik ben daarop ingegaan." [!][!][!][!][!]

Inmiddels wijzen steeds meer mensen naar bisschop De Kesel en zijn entourage als verantwoordelijken voor het gebrek aan transparantie en daadkracht [!][!][!][!][!]. De bisschop zelf wenst niet te reageren. [!][!][!][!][!]

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/opnieuw-ontslag-in-bisdom-brugge-b3416a1a/

HET IS DUIDELIJK, DAT DE KESEL HIER NIET VRIJUIT GAAT!!!

WERD CARMINO BOHEZ OOK UIT ZIJN ANDERE FUNCTIES ONTHEVEN???

DIT BLIJFT ONDUIDELIJK!!!


Overigens, en nu wordt het pas écht brisant:

In ieder seminarie worden de priesterkandidaten begeleid door een priester met ervaring, ook spiritueel of geestelijke directeur genoemd. Bij deze kunnen de priesterkandidaten biechten, hun hart uitstorten, geestelijke problemen aansnijden en bespreken...

Deze geestelijke directeur in het Grootseminarie van Brugge was destijds zeer lang ene...

Johan Bonny...

Zie zijn biografie op Wikipedia en op Kerknet: "In 1985 benoemde Roger Vangheluwe hem tot directeur van de afdeling theologie en in 1991 tot geestelijk directeur van de afdeling theologie van het grootseminarie te Brugge."

Intussen heeft Bonny het tot 'bisschop' van Antwerpen geschopt, maar hij houdt er nog steeds zijn extreem homovriendelijke ideeën op na: interview van 27.12.2014 in De Morgen; Brief voor de synode 2014; en activiteiten bij de Synode 2015.

Johan Bonny, ook weer iemand die van niets geweten wil hebben, hoewel hij het natuurlijk moest weten!

Misschien kunnen we dit fenomeen het "Godfried-syndroom" noemen...

Het "grootseminarie" van Brugge is reeds zeer lang geen seminarie meer, maar wel een broeinest van homo-, efebo- en homofilie!

En dat druist tegen het Magisterium van de Kerk in.

Wat een Augiasstal!


De jonge Johan Bonny was in zijn Brugse jaren ook de poulain van Roger Vangheluwe...
Koen Vanhoutte, machtigste man in het Brugse web én poulain van Roger Vangheluwe...
Carmino Bohez, poulain van Roger Vangheluwe...
Tot voor enkele dagen was Carmino Bohez nog contactpersoon voor priesterkandidaten...

Link:

http://www.kerknet.be/roepingen/content.php?ID=16393
Blijkbaar hebben ze op enkele uren tijd een andere gevonden...

Link:

http://www.kerknet.be/roepingen/content.php?ID=16393
Maar, onkruid vergaat niet!

Nog steeds is Carmino Bohez op Roepingen.net de contactpersoon!

Link:

http://www.roepingen.net/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=8
Een overzicht van de priesterraad ten tijde van Vangheluwe en de in opspraak gekomen 'priesters'...
En natuurlijk was Carmino Bohez ook actief bij IJD;
de Interdiocesane Jeugddienst van de Vlaamse bisschoppen!

Link:

http://www.ijd.be/roeping-veelvoud
En Carmino Bohez is ook betrokken bij Nascholing.be van het Katholiek Onderwijs.

Link:

http://www.nascholing.be/2014-2015/contact/medewerkers/2#carmino.bohez 
En Carmino Bohez is ook een "pedagogische begeleider op pastoraal vlak" voor het Katholiek Onderwijs!
Het VVKSO!!!!!

Link:

http://ond.vvkso-ict.com/vvksosites/item.asp?WID=1&PID=57&OrgID=5&MenuID=
En Carmino Bohez is nog steeds pastoor!

Over "tweede kansen" gesproken! Hé, De Kesel!

Link:

http://archief.kerknet.be/federatie/6117/content.php?ID=15933
 

Wie denkt men eigenlijk voor de gek te houden???9 opmerkingen:

Anoniem zei

Hemelsdaele is nu gefusioneerd met Sint Leo, en volgens de website van Sint Leo-Hemelsdaele, bij 'wie is wie' staat bij Carmino Bohez dat hij in 2016 vakleraar is voor het derde jaar van het secundair onderwijs.

Anoniem zei

Zie http://secundair.slhd.be/Personeel.aspx?PersoneelID=80

Er staat momenteel dat Carmino Bohez vakleraar is en godsdienst geeft aan de derde graad.

leyn zei

Niks nieuws onder de katholieke zon.

Zie:

http://www.heiligen.net/heiligen/02/21/02-21-1072-petrus.php

Anoniem zei

Ik was seminarist aan het Grootseminarie te Brugge. De beschuldigingen aan het adres van dhr. bohez berusten zeker op een serieuze grond van waarheid. Het ging inderdaad om ongepaste lijfelijkheden, privé bezoeken op zijn kamer en sexueel getinte complimentjes. Een seminarist onderbrak zelfs zijn studies omdat hij dit niet meer aankon. Carmino kon ook echt intimiderend overkomen, je dagenlang negeren en je opzadelen met een slecht gevoel. Hij speculeerde ook graag over vermeende relaties tussen seminaristen, terwijl die veelal louter vriendschappelijk waren. Geen wonder dat vele jongens hun studies stopgezet hebben en er weggevlucht zijn. Als dit de Kerk was waaraan ze zouden moeten meewerken dan bedankten ze daarvoor.

Anoniem zei

Het is nochtans nu het uitgelezen moment dat de priester die onlangs die e-mail schreef aan Pro Familia zich kenbaar maakt. Dan zullen misschien de seminaristen bij wie Carmino Bohez nog verder trzchtte te gaan, zich ook kenbaar maken. Men smeedt het ijzer best wanneer het heet is. Dit is dus een oproep aan de seminaristen van weleer om zich kenbaar te maken en uit te leggen wat Carmino met hen uitspookte, en ook wat ze hiervan lieten weten aan Koen Vanhoutte. Dan kan het eindelijk eens gedaan zijn dat Carmino nog leraar is en proost van jeugdverenigingen, en dan kan binnenkort een nieuwe bisschop vicaris Vanhoutte ontslaan.

Anoniem zei

Aan de anoniem van 9 januari 2016:17/16
Dank u voor uw bijdrage. Je bent dan al de derde seminarist die zijn beklag doet over Carmino Bohez toen hij directeur was van het Grootseminarie van Brugge.

Anoniem zei

Ze proberen blijkbaar in Bisdom Brugge om snel hun websites wat op te kuisen, maar vandaag staat er nog altijd op de website http://groenhove.net/Dienstencentrum.aspx
het volgende:
IJD Brugge / INTERDIOCESAN JEUGDDIENST bisdom Brugge
Verantwoordelijke Carmino Bohez, Rik Cloet, Laurence Goeminne, Steven Knockaert en Katinka Steen
Contactgegevens IJD / Interdiocesane Jeugddienst, Bosdreef 3, 8820 Torhout
telefoon 050 74 56 34
e-mail info@ijdbrugge.be
website www.ijd.be/brugge

Anoniem zei

Een beetje "number-crutching":
In de Verenigde Staten zijn er naar Wikipedia bij de misbruikschandalen in de laatste 80 jaar ca. 3000 priesters, broeders en diakens bij betrokken (een groot deel daarvan gestorven);
bij een totaal aantal priesters en broeders van ca. bijna 43000 personen kan men inclusief de verstorvenen der laatste 75 jaar tet totaal aantal geesetelijken op ca. ruim het dubbel (ca. 86000 personen)schatten;
dat geeft een verhouding van 3000 daders op ca. 86000 geestelijken ofwel 3,5 %.
In de priesteraad van het bisdom Brugge 2005 (onze oudbekende vriend Theo Borgermans schrijft nog rhetorisch "senaat van het bisdom Brugge") zitten er nu 3 gerechtelijk vervolgde pedofielen met erbij een "lijfelijke" ex-seminariedirecteur en een bisschoppelijke vicaris, die alles onder zich had:
de aanwezenheid van verdachte individuen bereikt in deze "senaat" 5:35= 14,3 % oftewel het viervoudige van de USA.
Something is rotten in the diocese of Bruges.
Een apostolische visitatie is meer dan ooit noodzakelijk.

Anoniem zei

Ongelooflijk!

Dit brugse grootseminarie heeft een kwaliteitsmanagement van nulkommanul.

Een versgebakken priester (CV.B.) wordt direct professor voor wereldgodsdiensten en dan zeer snel ook nog uiterst jong directeur van een grootseminarie, waar jonge mannen zich melden voor de dienst aan de Heer in de Kerk:
een uiterst belangrijke positie, die veel menselijke rijpheid en ervaring en mensenkennis vordert.
In plaats daarvan: "...ik was nog zeer jong...ik was daar trouwens nog een paar jaren (nuja: een paar...(!)) directeur... ik ben een lijfelijke mens...(!)".
Van het toezicht door de chef-commandeur : in hoc casu de bisschop Roger vanGheluwe is geen sprake meer;
en van de spirituele leider en begeleider Johan Bonny ook niet.
Krotterij in de hoogste graad.

En dit in de periode waar in de CPRL de sexschandalen en -malheuren aan de lopende band detoneerden en katholiek Vlaanderen op zijn kop stond bij de acties van Alexandra Colen tegen het pedofiel getinte godsdienstboek Roeach (overigens met zeer sterke westvlaamse inbreng- nietwaar Arseen Devisch?)
(Arseen D. liep overigens nog tot 2013 in het Eekhouthuis rond, eng verbonden met het bisdom Brugge) (Zo snel geven deze speciale kameraden niet op).

En theologie werd o.a. gegeven door Johan Bonny.

In de contrareformatie werd uiterste zorg gelegd op een hoge kwaliteit en juiste religieuze vorming in de priesterseminaries (Paus Pius IV, St.-Carolus Borromeus, Paus Paulus V);
hier in Brugge daarentegen na het 2e vaticaans concilie werd onzin gefabriceerd van a tot z, werd een broeihaard van antichristelijkheid onder een bisdommelijke mantel aangelegd en in leven gehouden.
En dan verwondert men zich dat nog in de vasten 2012 een doorgeknalde seminarist een "vriend" zoekt op www. gayromeo.be.
Een apostolische visitatie is uiterst wenselijk.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer