zondag 10 januari 2016

Focus|WTV 06/01/2016: "Een priester van het bisdom Brugge getuigt over hoe seksueel misbruik in de doofpot belandde"

De ex-directeur van het Grootseminarie van Brugge, Carmino Bohez, die verschillende seminaristen seksueel aangerand zou hebben, zou beschermd geweest zijn door de voorlopige bestuurder van het bisdom Brugge; Koen Vanhoutte.

Ook de 'homovriendelijke' bisschoppen Jozef De Kesel
en Johan Bonny gaan in deze zaak niet vrijuit!

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2016/01/koen-vanhoutte-carmino-bohez-jozef-de.html


Link naar Focus|WTV:

http://www.focus-wtv.be/nieuws/priester-van-bisdom-getuigt-over-hoe-seksueel-misbruik-doofpot-belandde#


Link naar de petitie van Pro Familia:

http://www.beschermdekinderen.net/4 opmerkingen:

Anoniem zei

Het gaat over veel meer als sexschandalen.
Het hele bisdom Brugge is niet ziek, maar moreel en theologisch totaal ontspoord.
Reeds in de late jaren van bisschop Desmet fundamenteeltheologisch op de scheve Baan geraakt, werd met de pedofiele Roger vanGheluwe nu echt de geitebok als tuinier besteld:
het grootseminarie werd korterhand tot een kweekplaats van homo- en pedofilie omgevormd, een speciale atmosfeer gecreêerd waar bepaalde naturen zich welvoelden en bijzonder graag naartoe kwamen (Originaaltoon vGheluwe: "...Wij hier in Brugge hebben gelukkig nog veel eigen roepingen en zodus geen behoefte aan priesters van buiten komend...")(interview Het Nieuwsblad bij de "priester"wijding v. Pieterke Delanoy),
een piepjonge priester werd directeur van het grootseminarie, zeer snel als "lijfelijk" bekend ( de spirituele begeleider helaas niet als "geestelijk" bekend);
een enorme hoop bietekwieten werd in de geestelijke stand geheven;
de misdadigers werden bij ontmaskering eerst verzet en/of in het busdom verder tewerkgesteld.
In Kortrijk ontwikkelde zich een roza commune;
om nog meer "sakraal theater" te produceren, wewrden Horden mannen tot "diaken2 gewijd: bijzonder merkwaardig vb. een forensische psychiater, die naar eigen zeggen (in een interview op het net) zeer lang niet veel met de kerk aan zijn hoed had, maar dan inspiratie vond door een "Broeder van Dale" (Pas op: dat is deze westvlaamse "caritatieve" orde, waar pedofiele misdrijven in hoogste mate gepleegd werden-ondertussen op de rand van uitsterven; de immobiliên worden alle verkocht/weggeschonken); natuurlijk nooit iets gemerkt.
Of de ex-seminarist en latere verpleger Ivo Poppe, opeens ook diaken, met de vermoording van 48 personen (zeker) en mogelijk nog 220 gevallen meer (dit geval wordt totnutoe helemaal doodgezwegen);
over de geestelijke begeleiding van deze personen wordt geen woord gerept.
Inschattingfouten van DeKesel, totale stilte bij Vanhoutte, ketterij en esoteriek in de bisdommelijke vormingscentra, met medewerking van een auteur van Roeach, doofpotting aan de lopende band, gepruts door pedofielen bij de bedevaartorganisatie, financieel geknoei, laf weglopen bij de processie van het Heilig Bloed, het publiceren van de laatste onzin (ondertekeningslijsten van "Gelovigen nehmen het woord", van interviews der gezinsgroepen in westvlaanderen, van de preken van Tom Flavez en Jeroen Claerhout,...)
Dit is kort gezegd: duivelse onzin.
Quos deus perdere vult, prius dementat.

Anoniem zei

Originaaltoon van de brugse bisschop Roger vaGheluwe (februarie 2010):

(In de aula van de "kath." universiteit Leuven als antwoord op de vraag van een student betreffende het kindermisbruik in de Kerk)(destijds reeds zeer bekendin de Verenige Staten)
"...'t is gênant, 't is verschrikkelijk, (En nu komt het! NVDR) 'T IS AMBETANT."

"Ambetant" (fr. "embêtant": lastig, irriterend, ook jeukend (door vb. muggebeten):
geloofstrouwe gelovigen die de kerkelijke leer, de moraal, het evangelie van Onze Heer Jezus Christus verdedigen en hierover spreken, worden als lastige muggen afgedaan.
Tibi Christe splendor Patris

Anoniem zei

https://www.youtube.com/watch?v=7EX1BjID_fE

https://www.youtube.com/user/vatican

Anoniem zei

(Voor juist 12 maanden, januari 2015, bij de omsingelingsslag bij Debalzewo (Donetzkgebied)):
Poetin tot Angela Merkel:
"Het is zoals bij het koken van ssoep met balletjes:
de balletjes, die in d ketel zitten en gekookt worden, willen eruit springen;
en de mensen rond de ketel, die het vuur stoken, willen de gekookte balletjes met de schuimspaan afscheppen."

Bergoglio is nu wel bekend voor zijn goede appetijt; waarschijnlijk zal hij wel eerder in Zuidamerika "soep met balletjes" eten- in Chile zijn er daar ook nog een paar fameuze problemen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer