donderdag 30 april 2015

Father Nicholas Gruner, RIP

May 4, 1942 — April 29, 2015

Bron: Fatima Center

Link:

http://www.fatima.org/

Flater van de Week: Bert Claerhout "Op zoek naar Zacheüssen"

"Belangrijker dan de cijfers over het kerkbezoek is dat mensen kansen krijgen om God te ontmoeten."

Ten eerste, waar zouden de mensen de kans krijgen om God te ontmoeten buiten de kerk/Kerk?

Ten tweede, de ontmoeting met Christus was niet zomaar een vrijblijvende ontmoeting met God, want wat zei en deed Zacheüs?


Luk 19:8  Maar Zacheüs kwam bij den Heer staan, en sprak: Zie Heer, de helft van mijn vermogen schenk ik aan de armen; en zo ik iemand te kort heb gedaan, geef ik het vierdubbel terug.  


Ten derde zou Claerhout de mensen erop mogen wijzen, dat ze de Dag des Heren zouden moeten heiligen! (Derde Gebod)

Dat betekent dus dat mensen tenminste elke zondag naar de kerk zouden moeten gaan, om de zondag te heiligen. Want waar zouden ze dat anders moeten doen?

In een moskee, een synagoge of in een tempel, Claerhout?


Link:

http://www.kerknet.be/admin/files/assets/kerkenleven/documenten/kerkenleven_1430201697_151705.pdf
 

Allen die een moskee, synagoge of vrijmetselaarstempel bezoeken, zullen niet worden gered, want net daar wordt God geloochend!

1 Jn 2:22  Wie anders zou er nog leugenaar zijn, wanneer hij het niet is, die loochent, dat Jesus de Christus is? De Antichrist is hij, die loochent den Vader en den Zoon.
1 Jn 2:23  Wie den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet; wie den Zoon belijdt, heeft ook den Vader.

woensdag 29 april 2015

Mgr. Léonard: "Ah non! Elle restera ouverte!" (L'église Sainte-Catherine)

Mais des églises sont vides.

C’est vrai… Mais d’autres sont bien remplies. Je suis plus inquiet du sort de la pastorale néerlandophone. Mais, dès septembre prochain, il y aura aussi une messe en néerlandais à l’église Sainte-Catherine.

Elle ne va donc pas refermer ses portes ?

Ah non, elle restera ouverte [!]. Son succès est étonnant; vous pouvez interviewer le doyen… Mgr Kockerols n’était peut-être pas très chaud [!] mais il a collaboré. Il m’a dit qu’il irait aussi y célébrer une messe. Même la Ville reconnaît que l’église est bien entretenue et a un réel attrait touristique.

On vous a critiqué d’y avoir installé la Fraternité des Saints Apôtres…

Elle a fait ses preuves; tous les dimanches, il y a trois cent personnes voire plus [!]; même bon démarrage à Uccle à Saint-Joseph. C’est bien perçu par la pastorale locale. Les préjugés tombent devant la réalité. C’était un pari risqué mais j’avais la conviction que ça pouvait marcher. Mieux, d’aucuns veulent rejoindre la Fraternité. Elle a ce qui manque le plus dans l’Eglise en Occident : un feu intérieur, un grand amour pour l’eucharistie et aller au-devant des gens.


Bron: Les Amis de l'église Sainte-Catherine Bruxelles

Link:

http://www.eglisesaintecatherinebruxelles.be/2015/04/mgr-a-j-leonard-ah-non-elle-restera-ouverte-ndlr-l-eglise-sainte-catherine.html

Bericht van de bisschop

Gisteren verstuurde mgr. De Kesel via e-mail onderstaand bericht naar de priesters, diakens, parochieassistenten en pastoraal werkenden van het bisdom Brugge.

Goede vrienden,

23 april is een datum die bij ons allen vele gevoelens oproept. Een datum die we niet achteloos mogen laten voorbijgaan. Daarom dit kort bericht. Om niet te vergeten wat kinderen is aangedaan. Wat gebeurd is, kan niet ongedaan gemaakt worden. Maar we blijven slachtoffers nabij om te helen en te helpen. Om ervoor te zorgen dat het niet meer gebeurt. Om elkaar daarin tot hulp en steun te zijn.


De groep ‘Mensenrechten in de Kerk’ heeft me een gedicht van een slachtoffer bezorgd. Ik stuur het jullie als bijlage [zie hieronder] mee als blijk van meeleven.

Met genegen groeten,

+ Jozef De Kesel
bisschop van Brugge

Link:

http://www.kerknet.be/bisdombrugge/nieuws_detail.php?ID=378&nieuwsID=131304Jozef De Kesel kruipt door het stof!

Een schitterend staaltje van laffe Appeasement-politiek!

Denken ze daar in Brugge ook aan de gewone gelovige, die ook slachtoffer is?

Denken ze daar in Brugge ook aan de gewone ongelovige, die ook slachtoffer is?

Denken ze daar in Brugge ook aan hen die door deze toestand hun zieleheil verloren zien gaan?UIT DE HEILIGE SCHRIFT:

Luk 13:6  En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand had een vijgeboom, die in zijn wijngaard geplant was; hij kwam er vruchten aan zoeken, maar vond er geen.
 

Luk 13:7  Toen zei hij tot den wijngaardenier: Zie, al drie jaar kom ik aan die vijgeboom vruchten zoeken, en vind er geen. Houw hem om; waarom put hij de grond nog uit?
 

Luk 13:8  Maar hij antwoordde hem: Heer, laat hem dit jaar nog staan, totdat ik eerst de grond om hem heen heb omgespit, en bemest.
 

Luk 13:9  Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht. Zo niet, houw hem dan om.

Salus Animarum Suprema Lex (Canon 1752)

"Met het zieleheil voor ogen, dat in de Kerk steeds de hoogste wet moet zijn."

dinsdag 28 april 2015

Het bisdom Brugge en Jozef De Kesel zijn in paniek geslagen na een 'vlammende' brief van de jonge West-Vlaamse 'priester' Igor de Bliquy!

Kerknet: "Is er niets veranderd in het bisdom Brugge?"

“Na het ontbinden van de Commissie Adriaenssens in juni 2010 stonden de slachtoffers die zich hadden gemeld opnieuw in de kou. In die nadagen [Nadagen van wat?] werd mgr. De Kesel benoemd tot bisschop van Brugge. Er was één groot vacuüm rond de vraag wat moet en kan er nu gebeuren met de klachten van slachtoffers. De bisschop deed meteen beroep op Patrick Degrieck [!!!], priester en jurist van het bisdom, die medewerker was in de Commissie Adriaenssens [De Kesel klopte inderdaad bij de 'juiste' persoon aan! Hoe dom kan je zijn?]. Hij kreeg de uitdrukkelijke opdracht de slachtoffers van priesters uit het bisdom die ondertussen gekend waren uit te nodigen voor gesprek en al het mogelijke te doen voor erkenning en herstel”. Dat zegt Manu Keirse [!], emeritus hoogleraar verliesverwerking en voorzitter van de Interdiocesane Commissie voor de Bescherming van Kinderen en Jongeren.

“In die dagen werd ik gevraagd door de bisschoppenconferentie om op basis van mijn ervaring met verliesverwerking een nieuw beleid uit te tekenen voor opvang en herstel. Dat resulteerde in de oprichting van twaalf opvangpunten binnen de Kerk en de oprichting van de arbitragecommissie, een instantie buiten de Kerk opgericht, maar wel met haar volledige medewerking, op vraag van de parlementaire commissie. Het nieuwe beleid werd beschreven in de brochure 'Verborgen verdriet' [!] en op grote schaal verspreid. Ook in het bisdom Brugge werd zoals voorgesteld een Opvangpunt opgericht onder verantwoordelijkheid van Tine Van Belle, psychotherapeute en met als medewerkers: dr. Paul Lodewyck, psychiater met een bijzondere bekwaamheid in de forensische psychiatrie, Jean-Luc Cottyn, advocaat en Patrick Degrieck [!!!]. Er werd een oproep gedaan naar ongekende slachtoffers om zich te melden. Bij niet-verjaarde klachten of feiten gepleegd door een dader die nog in leven was worden de gegevens stelselmatig aan justitie doorgegeven. Voor verjaarde feiten werd met de slachtoffers gezocht naar gepaste herstelmaatregelen en een financiële tegemoetkoming volgens de tarieven die ook in de arbitragecommissie worden gehanteerd. Bij nog levende en nog actieve daders werden telkens concrete maatregelen voorgesteld, die steeds door de bisschop werden opgevolgd. De meeste daders zijn ofwel overleden of hoogbejaard en dus non-actief [!]."

Manu Keirse: “Naar aanleiding van de beroering bij benoeming van de priester in Middelkerke heb ik persoonlijk, op vraag van de bisschop, alle adviezen opnieuw doorgenomen. Ik deed ook navraag naar alle dossiers van slachtoffers [Hoeveel slachtoffers? Hoeveel daders? Hoeveel gevallen?] over priesters in het bisdom Brugge die bekend waren bij de 'Werkgroep Mensenrechten in de Kerk' en niet bij het bisdom. Alle dossiers werden grondig herbekeken en geëvalueerd. Wat de priester van Nieuwkerke betreft had zich toen één slachtoffer gemeld, met een klacht die door het slachtoffer zelf werd geminimaliseerd. De feiten werden door de priester hardnekkig ontkend. Toch adviseerde de commissie om de priester onmiddellijk op pensioen te doen gaan. Het was pas later en na de benoeming van zijn opvolger dat er nieuwe en zware klachten werden gemeld, die onmiddellijk aan Justitie werden overgemaakt. Het Opvangpunt startte ondertussen een intern onderzoek. Toen het gebeuren in de pers losbarstte, waren de feiten dus pas bekend en werden de klachten ook volgens de normale procedure onderzocht en behandeld. Ik kan persoonlijk getuigen uit de studie van alle gegevens en alle dossiers dat de bisschop op een zeer consequente wijze de instructies beschreven in de beleidsbrochures ‘Verborgen verdriet’ en ‘Van taboe naar preventie’ heeft opgevolgd [Klopt niet! In deze documenten is er géén sprake van "tweede kansen", wél van ZERO TOLERANCE!!!]. Er waait dus wel echt een nieuwe wind [???]. Ik kan niets anders dan verzekeren dat slachtoffers er terecht kunnen, worden gehoord en geholpen en dat naar daders consequente maatregelen worden genomen”.

Bron: Kerknet

Link:


http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=131346Enkele bedenkingen:

Het bisdom Brugge is in paniek! De jonge West-Vlaamse 'priester' Igor de Bliquy gooide de knuppel in het hoenderhok! Op een  zondagnamiddag (26 april 2015) verscheen er dit lange artikel op de eerste bladzijde van Kerknet! Geschreven door onze oudbekende Theo Borgermans. Inderdaad schijnt nu alleen nog de oudste garde van deze modernisten overgebleven te zijn om het gepruts in de omgang met pedofiel misbruik te verdedigen.

Manu Keirse produceert daar naar aanleiding van de brief en het interview van Igor de Bliquy zeer veel warme lucht! Hij vergeet ten eerste dat een bisdom geen vergoedingsbureau voor pedo- en andere -fiele schanddaden is! Ten tweede is het totaal onzinnig om naar de commissie Adriaenssens en haar opheffing te verwijzen! Of het bisdom Brugge nu zin heeft of niet, de slachtoffers moeten betaald worden en elke vertraging schaadt de Kerk nog meer.

Keirse spreekt dan over het geval van Middelkerke. Maar vergeet echter het ongelofelijke gepruts van De Kesel bij de gevallen Tom Flavez en Jeroen Claerhout en die zijn tot nu toe niet helemaal opgehelderd!

En dan het toppunt:

Patrick Degrieck wordt vermeld, de 'kerkjurist' van Brugge die destijds voor de misbruikgevallen verantwoordelijk was!

Keirse zou toch beter de 'Humo' eens moeten lezen, want dan zou hij weten dat Degrieck met Flavez bevriend was en hem zelfs onderdak verleende na zijn buitensmijting!

Citaat uit 'Humo':

"De Kesel heeft met de benoeming van Tom F. ook gezondigd tegen de richtlijnen van 'Verborgen Verdriet'.

Waarom heeft De Kesel die richtlijnen naast zich neergelegd?

De Kesel: 'De richtlijnen in 'Verborgen Verdriet' zijn de algemene benadering: nultolerantie. Maar wat doe je in een concreet geval?'

Degrieck heeft als kerkjurist de procedure in het Vaticaan begeleid.

Kurt Martens, kerkjurist aan de Catholic University of America in Washington betwijfelt echter of Degrieck alle informatie aan het Vaticaan heeft doorgespeeld.

Echter, Degrieck is een persoonlijke vriend van Tom F. F. woont in een huis van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën, de congregatie waarvan Degrieck Rector is. Degrieck geeft Tom F. met andere woorden onderdak."


EN

"Al even weinig geloofwaardig is de rol van kerkrechter Patrick Degrieck als 'bestrijder' van seksueel misbruik.

Nu is hij als directe medewerker van bisschop De Kesel in de afhandeling van de verjaarde dossiers, maar enkele jaren geleden was hij, met Tom F., nog de onlosmakelijke schaduw van Roger Vangheluwe. Geen verjaardag van de bisschop ging voorbij zonder dat zijn twee vrienden een kleine attentie afleverden.

Het blijft een mysterie waarom uitgerekend Degrieck, als enige geestelijke, een plek in de commissie-Adriaenssens heeft gekregen.

'En dan komt daar een vriend van Vangheluwe in te zitten,' zegt een bron in het bisdom. 'Het klopt gewoon niet!'

Degrieck heeft jarenlang gezeteld in raden van bestuur van katholieke instellingen die seksueel misbruik onder de mat veegden.

Met name in Tielt heeft hij de stellingenoorlog met de plaatselijke deken Leopold Lefebvre van dichtbij gevolgd.

Degrieck wordt boos bij de suggestie dat de penitentie van de Kerk en haar dienaren zelden oprecht lijkt.

In oktober 2010, enkele maanden nadat hij in de commissie-Adriaenssens had gezeteld, vertelde Degrieck dat de Kerk geen doofpotoperatie te verwijten viel..."Misschien kan Manu Keirse ook de volgende vragen eens beantwoorden?

1. WAAROM VERTROK PATRICK DEGRIECK NAAR HET BISDOM ANTWERPEN?

2. WAAROM BENOEMDE JOHAN BONNY DEGRIECK ALS JURIDISCH RAADGEVER BIJ DE DIENST VOOR CANONIEK RECHT VAN HET BISDOM ANTWERPEN?

De vlucht van een deel van de Brugse gay-lobby naar het bisdom Antwerpen onder de vleugels van Johan Bonny, de lieveling van Godfried 'kardinaal' Danneels, lijkt een feit!


Dat Keirse dan vaststelt, dat het bisdom de krachtlijnen van "Verborgen Verdriet" en "Van taboe naar preventie" gevolgd heeft, maakt de zaak niet beter. En kunnen ze nu niet eindelijk eens die eivormige stenen met de tunica albuginea van hun homepage verwijderen?

Het bewijst alleen maar de insufficiëntie van deze papieren.

Degrieck is dus ondertussen naar Bonny in Antwerpen gevlucht. Het roze broeinest in het Kortrijkse met het 'Centrum aan de Grote Kring' werd gesloten. De deelnemers eraan zijn in alle richtingen weggesprongen. De 'stuurgroepen' en andere 'federatiewerkgroepen' worden beetje bij beetje ontmanteld. De kopmannen van de liturgische verloedering zijn voor een groot deel naar het Antwerpse gevlucht, maar lopen ook graag 'super-sociaal' in bepaalde buurten in het Brusselse rond.

En nu het beste: "Er waait dus wel echt een nieuwe wind."

Potverdorie!

Het bisdom Brugge zwalpt stuurloos rond als een getorpedeerd slagschip op de oceaan! En de interne munitiekamers beginnen te exploderen (niet waar Igor?)!!!

Wel Jef De Kesel: Uw eigen stomme schuld!

Uw opdracht en taak is het de priesterkandidaten te selecteren op kwaliteit en wel op de eerste plaats of ze "capax" zijn voor het ambt van priester!


Dat is echter een essentiële voorwaarde om een geldige wijding door te voeren.

In dit geval heb ik zeer sterke twijfels.Kuisen, De Kesel, kuisen! Om te beginnen met Uzelf!

Hier schijnt een grote bende seksmaniakken en doofpotters aan de top te staan!

In de gegeven omstandigheden kan geen van deze tisten in de Heilig-Bloed-processie in Brugge meelopen! Dit zou dan blasfemie puur zijn.

Folklore is één ding, sacramentaliteit en religieus respect voor het Allerhoogste een ander.

En dat is dan nog het grootste punt van kritiek op de lamlendige verdediging van Manu Keirse en Theo Borgermans:

GEEN STICHTEND WOORD TE VINDEN!

GEEN SCHROOM!

GEEN SCHULD!

GEEN BOETE!

GEEN ZONDE!

GEEN BEROUW!

GEEN MOLENSTEEN!

GEEN OORDEEL!

GEEN HEL!

ALLEEN MAAR JURIDISCH GENEUZEL EN GELD!

NIET DAT ZE NIET ZOUDEN MOETEN BETALEN!

NEEN, ZE MOETEN RIJKELIJK BETALEN! ZONDER PROTESTEREN!
IN TOTALE DEEMOED! EN GEEN GEZEVER!

Zero tolerance!!!


EN BOETE DOEN!!!Uit de Heilige Schrift:

Mat 23:13  Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die het rijk der hemelen sluit voor de mensen. Want gij gaat er zelf niet in; en hen die er in willen, laat gij niet binnengaan.
Mat 23:14  Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die het goed der weduwen verslindt onder het vertoon van lange gebeden. Daarom zult gij zo streng worden geoordeeld.
Mat 23:15  Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die land en zee doorkruist, om één enkelen bekeerling te maken; maar als hij het geworden is, maakt gij hem tot een kind der hel, tweemaal erger dan gijzelf.
Mat 23:16  Wee u, blinde leiders, die zegt: Heeft iemand gezworen bij de tempel, dan is het niets; maar die zweert bij het goud van de tempel, is gebonden.
Mat 23:17  Dwazen en verblinden! Wat toch is meer, het goud of de tempel, waardoor het goud wordt geheiligd?
Mat 23:18  En: zweert men bij het altaar, dan is het niets; maar zweert men bij de offergave, die er op ligt, dan is men gebonden.
Mat 23:19  Verblinden! Wat toch is meer: de offergave of het altaar, waardoor de offergave wordt geheiligd?
Mat 23:20  Wie dus zweert bij het altaar, zweert bij dit en bij al wat er op ligt.
Mat 23:21  En wie zweert bij de tempel, zweert bij deze en bij Hem, die er in woont.
Mat 23:22  En wie zweert bij de hemel, zweert bij Gods troon, en bij Hem, die erop is gezeten.
Mat 23:23  Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die tienden betaalt van muntkruid, anijs en komijn; maar die nalatig zijt in het voornaamste deel van de wet: rechtvaardigheid, barmhartigheid en goede trouw. Dit moet men doen, en het andere niet laten.
Mat 23:24  Blinde leidslieden, die de mug uitzeeft, maar de kameel doorslokt.
Mat 23:25  Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die de beker en de schotel van buiten reinigt, terwijl ze van binnen vol schraapzucht en onmatigheid zijn.
Mat 23:26  Blinde farizeën; reinigt eerst de beker en de schotel van binnen, opdat ook de buitenkant rein moge worden.
Mat 23:27  Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars. Want gij zijt gelijk aan witgepleisterde graven, die van buiten wel mooi zijn, maar van binnen vol doodsbeenderen en allerlei vuil.
Mat 23:28  Zo schijnt ook gij van buiten rechtvaardig voor het oog van de mensen, maar van binnen zijt gij vol huichelarij en ongerechtigheid.
Mat 23:29  Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die grafsteden bouwt voor de profeten, de gedenktekens der rechtvaardigen versiert,
Mat 23:30  en zegt: Zo wij hadden geleefd in de dagen onzer vaderen, dan zouden wij met hen geen deel hebben gehad aan de moord der profeten.
Mat 23:31  Gij getuigt dus tegen uzelf, dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten.
Mat 23:32  Welnu dan, maakt de maat uwer vaderen maar vol.
Mat 23:33  Slangen, adderenbroed, hoe zult gij de helse verdoemenis ontkomen?
Mat 23:34  Ziet, daarom zend Ik tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. Sommigen van hen zult gij doden en kruisigen, anderen geselen in uw synagogen, en van stad tot stad achtervolgen,
Mat 23:35  opdat al het onschuldige bloed, dat op aarde is vergoten, over u moge komen: van het bloed van den rechtvaardigen Abel af, tot het bloed van Zakarias, den zoon van Barakias, dien gij gedood hebt tussen de tempel en het altaar.
Mat 23:36  Voorwaar, Ik zeg u: neerkomen zal dit alles op dit geslacht.
Mat 23:37  Jerusalem, Jerusalem, dat de profeten doodt, dat stenigt, die tot u zijn gezonden: hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels verzamelt; maar gij hebt niet gewild.
Mat 23:38  Zie, uw huis zal in puin blijven liggen.
Mat 23:39  En Ik zeg u: Van nu af zult gij Mij niet meer zien, totdat gij roept: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.


GOD HEEFT ZIJN EIGEN TEMPEL VERWOEST!
NU ZIJN WIJ AAN DE BEURT!

Pedofiele bisschop Vangheluwe heeft recht op pensioen van 2.800 euro

Ex-bisschop van Brugge, Roger Vangheluwe, gaf vijf jaar geleden zijn ontslag nadat hij in opspraak was gekomen voor kindermisbruik. Waarschijnlijk heeft hij zich ergens teruggetrokken in een of andere religieuze gemeenschap. Vermits het nooit tot een veroordeling kwam, heeft de pedofiele Vangheluwe nog altijd recht op zijn pensioen. En dat is niet min: 2.800 euro. Netto.

Vangheluwe gaf in 2010 toe dat hij zijn neefje in de jaren tachtig seksueel had misbruikt. Op 23 april van dat jaar diende hij zijn ontslag als bisschop van Brugge in. Vijf jaar geleden dus. Nog dezelfde dag aanvaardde paus Benedictus XVI het ontslag van Vangheluwe. Een jaar later gaf hij ook toe nog een andere neef te hebben misbruikt. In een ophefmakend interview met VT4 minimaliseerde hij zijn kindermisbruik.

Het gerecht ging achter Vangheluwe aan maar de feiten bleken verjaard. En dus werd Vangheluwe nooit veroordeeld. Hij verontschuldigde zich bij zijn slachtoffers die hij verder een financiële vergoeding beloofde. En de kous was af voor hem.

Maar waar zit Vangheluwe vandaag? Dat is niet geweten. Eerst zat hij in de abdij van Vleteren maar daar kon hij niet blijven. Wat wél geweten is, is dat hij in principe nog altijd zijn pensioen trekt, net zoals alle personen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden. Tenzij het individu veroordeeld is tot een misdaadstraf of als er een herroeping plaatsvond. Dat is niet het geval bij Vangheluwe.

Hoeveel de pedobisschop maandelijks opstrijkt, wil de PDOS (pensioendienst voor de overheidssector) niet zeggen. Maar de collega's van sudinfo maakten de volgende berekening. Het gemiddelde loon van een bisschop is 5.605,33 euro brutto. Dankzij zijn volledige carrière heeft Vangheluwe recht op 75 procent van zijn loon van de laatste vijf jaren. Dat komt neer op zo'n 2.800 euro netto. Sinds zijn ontslag in april 2010 ving Vangheluwe dus al 168.000 euro.

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/pedobisschop-vangheluwe-heeft-recht-op-pensioen-van-2-800-euro-a2299470/

zondag 26 april 2015

Mgr. Léonard moet misbruikslachtoffer betalen

Aartsbisschop André Léonard moet 10.000 euro betalen aan een slachtoffer van seksueel misbruik.  De aartsbisschop van Mechelen-Brussel werd daartoe deze week veroordeeld nadat een rechtbank had gevonnist dat hij een melding van misbruik niet goed had afgehandeld.

Overplaatsing
Het slachtoffer zei dat het bisdom Namen de priester die hij beschuldigde van misbruik, alleen maar overplaatste naar een andere parochie en verder niets deed.

Wanbeleid
Het bisdom werd op dat moment, begin jaren negentig, geleid door mgr. Léonard. Volgens de rechtbank vormt diens afhandeling van de zaak wanbeleid.

Hoger beroep?
De advocaat van de aartsbisschop liet weten dat er nog over hoger beroep wordt nagedacht. Volgens de raadsman bekritiseerde de rechtbank de reactie van het bisdom Namen, maar wees het nergens op iets specifieks dat mgr. Léonard zou hebben moeten doen [!].

Ontslag
Mgr. Léonard dient op 6 mei, zijn 75e verjaardag, zijn ontslag in bij de paus, zoals bisschoppen verplicht zijn te doen als ze die leeftijd bereiken.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/7326-mgr-leonard-moet-misbruikslachtoffer-betalen

Kerk betaalde al meer dan 2 miljoen aan slachtoffers verjaard misbruik

De Kerk heeft al meer dan 2 miljoen euro aan schadevergoeding betaald aan slachtoffers van verjaard seksueel misbruik. Voor die zaken, die niet meer door de rechtbank kunnen behandeld worden, bestaat een speciale arbitragecommissie. Die commissie ontving in totaal 628 aanvragen, het merendeel daarvan is intussen behandeld.

De commissie kwam er vier jaar geleden in de nasleep van de zaak Roger Vangheluwe. Slachtoffers konden tot 31 oktober 2012 een aanvraag voor "herstelmaatregelen" indienen. Onafhankelijke experts bogen zich dan over de kwestie.

In totaal kwamen er 628 aanvragen. De commissie moet er nu nog 112 behandelen, 53 werden er afgewezen. De omvang van de schadevergoedingen varieert van geval tot geval en kan oplopen tot 25.000 euro. In totaal werd er al 2.298.501 euro uitbetaald. Daarvan ging 1.774.501 euro naar 343 mannelijke slachtoffers.

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2176492

zaterdag 25 april 2015

Om over na te denken...

Joh 15:18  Wanneer de wereld u haat, weet,
       dat ze Mij het eerst heeft gehaat.

Wij willen mensen niet op ideeën brengen, maar dit is erover;

"Hond krijgt begrafenis in kerk"

In de kerk van Auvelais, in de provincie Namen, vond gisteren een bijzondere begrafenisplechtigheid plaats. De parochianen namen er afscheid van ... een hond. Miss Chiwa, die vorige donderdag overleed, kreeg een volwaardige uitvaartplechtigheid. Inclusief priester, kist (of eerder een mand in maagdelijk wit) en gebeden. Haar baasjes Sylvana en Josse gaven een emotionele toespraak, waarin ze benadrukten hoe Miss Chiwa ‘altijd klaarstond voor andere hondjes’. De zeventig rouwenden brachten vervolgens één voor één een laatste groet. Opmerkelijk genoeg rustte de overleden chihuahua niet in de mand – zij is inmiddels opgezet. In de kerk lag ook een rouwregister. Buiten stonden nieuwsgierigen. Een van hen uitte zijn ongenoegen tegenover een journalist van Sudpresse: ‘Als je weet dat in Frankrijk een meisje is ontvoerd, verkracht en vermoord (vorige week in Calais, nvdr.), vind ik het een schande dat we deze begrafenisplechtigheid organiseren voor een hond.’ Miss Chiwa werd elf.

Bron: Het Nieuwsblad

Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150422_01644341


In feite is dit een groot schandaal!

Ten eerste hebben dieren geen ziel en ten tweede kunnen zij niet gered worden! Ten derde is de 'afscheidsviering' in de kerk voor menselijke overledenen géén afscheidsviering, maar simpel gezegd een smeekbede namens de overledene, om niet te zwaar gestraft te worden, voor de zonden die tijdens het leven begaan zijn en die nog niet voldoende zijn uitgeboet. 

Verlos mij, Heer, van de eeuwige dood op die angstwekkende dag,
Wanneer de hemelen en de aarde zullen worden geschokt,
als Gij de wereld komt oordelen door het vuur.

Ik beef van angst, en ik vrees voor het oordeel,
dat is aangebroken, en uw dreigende toorn.
Wanneer de hemelen en de aarde zullen worden geschokt.

Die dag wordt een dag van toorn, van rampspoed en ellende,

een grote en zeer bittere dag.
Als Gij de wereld komt oordelen door het vuur.

Dit alles toont aan, dat bijna iedereen in de post-conciliaire bastaardkerk
niet meer weet waar het over gaat.

Op de Dag des Oordeels zullen hun ogen wel opengaan!

vrijdag 24 april 2015

24.04.2005 - Paus Benedictus XVI besteeg 10 jaar geleden de troon
Jonge priester: "De kerk is te spaarzaam met de waarheid"

Jonge West-Vlaamse priester klaagt in brief laksheid van bisdom Brugge aan

In een vlammende brief haalt de West-Vlaamse priester Igor de Bliquy (32) uit naar de lakse en ontransparante houding van de kerk inzake seksueel misbruik. Andere jonge priesters treden hem bij. "Nieuwe schandalen zijn een klap in ons gezicht."

"Als kerk verliezen wij onze geloofwaardigheid als we niet rechtlijnig handelen. Hoe kunnen wij die vertrouwensbreuk herstellen als we steeds met 'goede intenties' flaters begaan (...). De voorbije weken heb ik meermaals gedacht mijn ambt neer te leggen. [Beste Igor, zoek geen uitvluchten en vertrek vandaag nog, zoals al enkele andere jonge 'West-Vlaamse priesters' je hebben voorgedaan!]

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/jonge-priester-de-kerk-is-te-spaarzaam-met-de-waarheid-a2297829/Priester aan Brugse bisschop: "Onkunde of moedwilligheid?"

Vijf jaar na het ontslag van de toenmalige bisschop Roger Vangheluwe heeft het bisdom Brugge amper lessen getrokken uit het hele misbruikschandaal. Dat klaagt een West-Vlaamse priester aan in een brief aan de Brugse bisschop Jozef De Kesel. [Merkwaardige gang van zaken. Jozef De Kesel geeft een paar priesters, op aanraden van het gerecht, een 'tweede kans' en dat terwijl Mgr. Léonard net door datzelfde gerecht veroordeeld wordt, omdat hij 25 jaar geleden een priester een 'tweede kans' gegeven heeft.]

Na het misbruikschandaal waarin Vangheluwe betrokken was, schreven de bisschoppenconferentie en hoge oversten zelf richtlijnen uit. De tekst "Verborgen verdriet" bevatte een aantal maatregelen voor iedere vermeende dader van seksueel misbruik. Maar volgens de jonge West-Vlaamse priester Igor de Bliquy worden die maatregelen gewoon niet toegepast. "Dat vind ik heel frapperend", zei hij in "Hautekiet" op Radio 1.

In een brief van ongeveer een maand geleden aan de Brugse bisschop Jozef De Kesel en de medewerkers van het Brugse bisdom, die de krant De Morgen recent in handen kreeg, schrijft de priester zijn frustraties neer. Verschillende gevallen van misbruik zouden al jaren met de mantel der liefde bedekt worden. De houding van het Brugse bisdom is nauwelijks veranderd, klaagt de priester aan.

"De voorbije weken heb ik meermaals gedacht om mijn ambt neer te leggen [De man in kwestie is nog geen vier jaar priester, maar zoals zovele anderen, nooit in het geloof gevormd. Want wie zou dat wel gedaan hebben? Het seminarie in Brugge?]. Niet dat ik twijfel aan mijn roeping, maar omdat ik twijfel aan de trouw van de Kerk ten opzichte van haar schapen [Hij twijfelt niet aan zichzelf, maar wél aan de Kerk!], medewerkers en gelovigen. Omdat ik zie hoe zaken aangepakt worden in deze en andere gevallen en ik sterk twijfel of het nu gewoon onkunde is of moedwilligheid", schrijft hij.

Na de brief had de priester een gesprek met de bisschop. Dat leverde alvast op dat de voorganger van Bliquy, die van misbruik beschuldigd was en die onder andere de aanleiding was voor zijn brief, uit de parochie moest verhuizen. Bisschop De Kesel heeft volgens Bliquy ook "toegegeven dat hij op de hoogte was van de zaak, maar dat hij die te licht had ingeschat". "Echt waar, zoiets begrijp ik niet." Het bisdom zelf wil over het gesprek niets kwijt. [Lachwekkend! Soms is de zwijgcultuur nog springlevend!] 

Bron: De Redactie

Link:


http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/westvlaanderen/1.2315354Ter informatie:

De 'HUMO' van 2 december 2014 - nr. 3874/49: "Seksueel misbruik in het bisdom Brugge: de schaduw van het kruis van Roger Vangheluwe"


Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/12/de-humo-van-2-december-2014-nr-387449.htmlJohan Bonny samen met 'de jonge West-Vlaamse priester'

'De jonge West-Vlaamse priester' op zoek naar misdienaars...

De definitieve leegloop van de post-conciliaire bastaardkerk is begonnen!

woensdag 22 april 2015

Het 'K-woord' is eruit:

Kardinaal Sarah: "De Leer en de pastorale praktijk scheiden is ketterij"

Kardinaal Robert Sarah, de nieuwe prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, doet in een interviewboek, dat deze week in Frankrijk verschijnt, een opvallende uitspraak. Het lijkt een intentieverklaring voor de komende gezinssynode:

"Het idee dat erin zou bestaan het Leergezag in een leuk doosje te stoppen, door het los te maken van de pastorale praktijk - die zich dan zou mogen ontwikkelen naar omstandigheden, modes en hartstochten - is een vorm van ketterij, een gevaarlijke schizofrene ziekelijkheid. Ik verklaar plechtig dat de Kerk van Afrika vastberaden weerstand zal bieden aan iedere opstand tegen de leer van Christus en het Leergezag."

Deze uitspraak van de Guinese kardinaal staat recht tegenover wat Walter 'kardinaal' Kasper, Godfried 'kardinaal' Danneels, Johan Bonny en de Duitse bisschoppen deze week bij monde van kardinaal Reinhard Marx, voorzitter van de bisschoppenconferentie, hebben laten weten, namelijk dat zij zich "niet als filialen van Rome" beschouwen en een eigen pastoraal beleid willen ontwikkelen zonder daarbij noodzakelijk "op de synode te wachten". De Duitse bisschoppen zullen binnenkort met een officiële verklaring hierover komen.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/7067-kardinaal-sarah-leer-en-leven-scheiden-is-ketterij

dinsdag 21 april 2015

Wiertz bezorgd over verdeeldheid in de Kerk

Bisschop Frans Wiertz maakt zich zorgen over de toenemende polarisatie rond paus Franciscus [!]. Dat heeft de bisschop van Roermond woensdagavond gezegd tijdens de zogenaamde Chrisma-mis in de St-Christoffelkathedraal in de bisschopsstad. Tijdens de Chrisma-mis wordt de olie gewijd die wordt gebruikt voor de verschillende sacramenten.

Even wennen [!]
Volgens Wiertz heeft paus Franciscus een aansprekend [LOL] maar ook veeleisende vorm van kerk-zijn geïntroduceerd. "Het vraagt om – vanuit de liefde tot Jezus – de mensen nabij te zijn en hen Jezus' liefde te laten ervaren. Maar ook is het voor velen van ons even wennen", aldus Wiertz. "Het Europese gezicht van de Kerk blijkt niet het enige te zijn dat mogelijk is. Dat Europese beeld van de Kerk werd eeuwenlang bepaald door status met een hofhouding." [Het pausdom is nu eenmaal een monarchie!]

Aandacht voor mensen
"Komend vanuit Zuid-Amerika is dat paus Franciscus vreemd. Hij voelt zich zeker de hoeder en de bewaarder van het geloof [Dagelijks debiteert de Argentijn ettelijke ketterijen!]. Maar de kerk in Zuid-Amerika, waarin hij is opgegroeid, heeft hij ervaren als een beweging [De Kerk is géén beweging!] die het als haar taak ziet om vanuit haar geloof in Jezus' zorg en aandacht aan de mensen te schenken en gemeenschap te vormen. De mensen horen erbij. De verkondiging kan niet buiten de mensen om." [Dat is dus de pastoraal. Bijna 2000 jaar Kerk, maar de Kerk heeft volgens Wiertz nog nooit aan pastoraal gedaan! Het goedpraten van de zonde is trouwens iets anders dan pastoraal.]

Herderlijke houding
Paus Franciscus "verwacht van priesters vóór alles een herderlijke houding. 'Priesters moeten als herders naar hun schapen ruiken', is intussen een gevleugelde uitspraak van hem [Het probleem is, dat de meeste 'priesters' zich als leken tussen de leken gedragen. Van dat 'herderlijke' is over het algemeen erg weinig te merken.]. De Kerk moet een veldhospitaal zijn, onder het motto van Jezus: 'Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt en ik zal u rust en verkwikking schenken [Neen, de Kerk werd door Christus gesticht ter heiliging van de mens en zijn uiteindelijke redding.]. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En ge zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.'"

Leer én leven
"Concentreerde de Kerk zich tot nu toe vooral op haar taak om de kerkelijke leer te verkondigen, deze paus beperkt zich niet alleen tot de leer, maar probeert deze op het leven van mensen te betrekken", aldus Wiertz [Weer de pastoraal.]. "Geen verkondiging van de leer alleen, maar een verkondiging, die ook naar mensen luistert en naar hen omziet [Idem als boven.]. Geen verkondiging, zonder ook de vragen en moeilijkheden van de mensen erbij te betrekken en soms ook hun onmacht om aan de leer te voldoen [Wie niet aan de Leer voldoet, gaat naar de hel.]. Vandaar dat paus Franciscus ongebaande wegen gaat en parallel aan de beraadslagingen van de bisschoppen op de synode ook de gelovigen raadpleegt met vragenlijsten [Interesse vanwege de gelovigen = 0]. Maar bij die aandacht voor mensen wil deze paus toch helder houden, hoe de kerk in navolging van Jezus denkt en leert."

Verdeeldheid
Bezorgd vraagt de bisschop van Roermond zich af of de paus wordt toegestaan "bruggenbouwer te zijn tussen leer en leven" [Bergoglio moet bruggen bouwen met God, niet met de mens.]. "Partijen zijn er altijd geweest, maar zij hebben de kerk nooit goed gedaan. De apostel Paulus treft in Korinthe al vroeg een kerk van partijschappen aan. Iedereen claimt zijn eigen gelijk. "Ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas, ik van Christus." "Is Christus dan in stukken verdeeld?" vraagt de apostel zich verbaasd af om erop te wijzen, dat hij niets anders wil dan het evangelie van de ene Heer Jezus verkondigen. Het gaat om wat Jezus wil." [Inderdaad. Dus NIET wat Bergoglio wil.]

Oproep tot trouw
"Met deze nieuwe benadering dreigt paus Franciscus tussen de partijen terecht te komen. Dat baart mij als bisschop zorgen. Ik wil u graag voorgaan in trouw aan deze paus en aan de weg die hij ingeslagen is, om die brug te slaan tussen leven en leer en zich niet te beperken tot één van deze standpunten [Iedere gelovige is verplicht om weerstand te bieden aan Bergoglio en aan de bisschoppen die hem volgen, indien Bergoglio NIET de Ware Leer verkondigt.]. Door deze eenheid met Jezus, voelt paus Franciscus zich bezield. Voor de eenheid heeft Jezus gebeden en het is de heilige Geest die samenbrengt wat verdeeld is. Nog maar enkele dagen geleden heeft de paus ons gevraagd, niet zozeer te speculeren over de uitkomst van de synode, maar er voor te bidden. Laten we vooral aan deze wens voldoen. Mogen de eenheid samen met paus Franciscus ons allen ter harte gaan." [Wie 'in volle communie' is met Bergoglio is niet katholiek! Dus, géén eenheid met een ketterse Bergoglio! Wél eenheid met Christus!]

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/7232-wiertz-bezorgd-over-verdeeldheid-in-de-kerk

maandag 20 april 2015

Kerknet: 'Herdenking van Reformatie kan impuls geven aan oecumene'

Kardinaal Kurt Koch, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Christelijke Eenheid, hoopt dat het herdenkingsjaar naar aanleiding van de 500ste verjaardag van de Reformatie een nieuwe impuls kan geven aan de oecumene [De protestanten moeten zich bekeren tot het Ware Geloof dat alleen maar binnen de Katholieke Kerk te vinden is.]. “Het christendom mag zich niet neerleggen bij de abnormale situatie van de onderlinge verdeeldheid [Het Christendom is niet verdeeld. Alleen de Katholieken zijn échte volgelingen van Christus.]. Het jaar 2017 moet vanuit de drieklank van boete, dankbaarheid [Dankbaarheid voor het schisma???] en hoop oecumenisch worden beleefd”, stelde de kardinaal in een toespraak in München.

Kardinaal Koch hoopt dat de herdenking kan helpen om een pagina eindelijk om te slaan: “Katholieken en lutheranen hebben meer dan voldoende redenen om berouw [De Kerk heeft geen berouw!] te hebben over het kwaad en de wonden die zij de afgelopen 500 jaar elkaar hebben aangedaan [Wie heeft de Kerk van haar vele Katholieke kerken beroofd? De Reformatie was een mega-diefstal van de Katholieke goederen.]. Tegelijk moet de herdenking in 2017 worden aangegrepen voor de viering van de oecumenische vooruitgang en toenadering, die al is verwezenlijkt.” [De oecumene heeft geen enkele 'vooruitgang' geboekt en is fundamenteel een dwaze, zinloze en heilloze onderneming.]

Bron: Kerknet

 

MORTALIUM ANIMOS - Over de bevordering van de werkelijke eenheid van religies - Paus Pius XI - Encycliek - Datum: 6 januari 1928


De Kerk

8 Wie zich Christenen noemen, kunnen niet anders doen dan geloven, dat een Kerk, en slechts één Kerk, door Christus gesticht is. Maar vraagt men daarna, hoe naar de wil van Haar Stichter de Kerk moet zijn, dan zijn niet meer allen het eens.

Velen van hen ontkennen bijvoorbeeld, dat de Kerk van Christus zichtbaar moet zijn, dat wil zeggen, dat de gelovigen te samen één lichaam moeten blijken, in één Leer verenigd, onder één leergezag en één bestuur. Naar hun mening is de zichtbare Kerk niet meer dan een Bond, gevormd uit verscheiden christen gemeenten, wier leer verschilt, soms zelfs tegenstrijdig is.

Zijn Kerk heeft Christus ingesteld als een volmaakte maatschappij, van nature van buiten herkenbaar en vatbaar voor de zinnen. Haar opdracht is, om onder één Hoofd (Mt. 16, 18, e.v.) (Lc. 22, 32) (Joh. 21, 15-17), mondelinge prediking (Mc. 16, 15), uitdeling van de Sacramenten, bronnen van hemelse genade, heil van de mensheid voor de toekomst te verzorgen. (Joh. 3, 5) (Joh. 6, 48-50) (Joh. 20, 22, e.v.) Hierom heeft Hij Haar vergeleken bij een rijk (Mt. 13), bij een huis (Mt. 16, 18), een kudde schapen (Joh. 10, 16) en een kudde (Joh. 21, 15-17).

Wonderbaar ingericht, de taak om voor alle tijden en plaatsen mensen te leiden tot het eeuwig heil, kon deze Kerk na de dood van Haar Stichter en Zijn Apostelen niet ondergaan noch verdwijnen; want Jezus had gezegd: "Gaat en onderwijst alle volken." (Mt. 28, 19).

Kon aan de Kerk iets ontbreken bij de stadige vervulling van Haar taak, als onafgebroken Christus zelf Haar bijstaat, Hij die plechtig heeft beloofd: "Zie, met u ben Ik alle dagen tot het einde van de tijd"? (Mt. 28, 20).

Het kan dus niet anders of Christus' Kerk zal niet slechts nu en altijd bestaan, maar dezelfde moet Zij ook zijn als de Kerk van de apostolische tijd; of men zou moeten zeggen, - en dit zij verre, - dat Christus Zijn doel heeft gemist, of dat Hij dwaalde, toen Hij verzekerde, dat de poorten der hel tegen Haar niets zouden vermogen (Mt. 16,18).


Er is slechts één Kerk
en aangezien Christus expliciet Petrus
als hoofd van de Kerk heeft aangesteld,
is de Katholieke Kerk
de énige Kerk!  

zondag 19 april 2015

"Chiro zoekt medewerker (m/v/x)"

Chirojeugd-Vlaanderen plaatst zijn vacatures voortaan open voor mannen (m), vrouwen (v) en personen die zich niet tot een van deze geslachten rekenen (x) [Alsof het geslacht een 'keuze' zou zijn!]. "Een bewuste en logische keuze", klinkt het. [Maar wel een zeer dwaze keuze!]

Chiro is momenteel op zoek naar een educatief medewerker (m/v/x) in Antwerpen. Het is een bewuste en logische keuze om ook de 'x' te vermelden, zegt Merijn Van de Gehuchte van Chirojeugd-Vlaanderen aan VRT Nieuws.

"We zien dat de genderrollen in de maatschappij veranderen: het is niet enkel meer man of vrouw [We hebben blijkbaar iets gemist. De eunuchen moeten blijkbaar ook eens aan hun trekken komen.]. Als Chiro willen we graag iedereen bereiken en dus vinden we het niet meer dan normaal dat we ook die "x" expliciet benoemen."

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/chiro-zoekt-medewerker-m-v-x-a2291393/


DE GROTE VRAAG IS NATUURLIJK WAARVOOR DIE "X" STAAT:

"KUS"
"HOMO"
"PEDOFIEL"
"SEKS"
"ECXTACY-drugs"
"MDMA-drugs"
"FOUT"
"NIET VOOR MINDERJARIGEN" (X-film)
"EXTREEM"
"VERBODEN" (X-files)
"ONBEPAALDE FACTOR"
 "VERLATEN"
"EXPERIMENTEEL"
"DELETE"
"ZELFMOORD" 

WAT ER OOK VAN ZIJ, DE 'CHIRO' IS DUIDELIJK MOREEL FAILLIET!


OUDERS,
HAAL UW KINDEREN WEG
BIJ DIE PERVERSE EN ANTI-CHRISTELIJKE 'CHIRO'!!!

 

Poetin: ‘Rusland verdedigt traditionele waarden: Westen is moreel failliet’

De Russische president Vladimir Poetin zegt dat Rusland de verdediger van “traditionele waarden” is en dat het Westen moreel failliet is.

Volgens Poetin hebben veel West-Europese landen zich verwijderd van hun wortels, waaronder de christelijke waarden.

'Een geloof in God en een geloof in satan'
De Russische president zegt dat het Westen beleid nastreeft waarin een gezin met kinderen op gelijk niveau wordt geplaatst met relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. “Een geloof in God en een geloof in satan. Dit is het pad naar aftakeling”, zou Poetin onlangs gezegd hebben, schrijft The Washington Times.

Conservatisme
De enige manier om de wereld te behoeden voor “chaotische duisternis” is sociaal en religieus conservatisme, aldus Poetin. De Russische president heeft nooit een geheim gemaakt van zijn diep christelijke geloof, zoals hij het zelf omschrijft.

'We weten wat het is om zonder God te leven'
Patriarch Kyrill van Moskou, de leider van de Russisch-orthodoxe Kerk, ondersteunt de uitspraken van Poetin over het Westen. Volgens Kyrill zijn westerse landen bezig met de “spirituele ontwapening” van hun volk. Ook bekritiseert de patriarch de wetten in Europese landen die gelovigen verbieden om religieuze symbolen, zoals kruisen, te dragen in openbare ruimtes.

“De algemene politieke richting van de (Westerse politieke) elite draagt, zonder twijfel, een antichristelijk en antireligieus karakter. Wij zijn door een tijdperk van atheïsme heengegaan en we weten wat het is om zonder God te leven. We willen tot heel de wereld roepen: stop!”, aldus Kyrill.

'Fatale fout van het Westen'
Ook aartspriester Vsevolod Chaplin, woordvoerder van de Russisch-orthodoxe Kerk, sluit zich aan bij de kritiek van Poetin en Kyrill.

Hij zegt zelfs dat het hedendaagse Westen voor een christen niet beter is dan de toenmalige Sovjet-Unie. Volgens een rapport uit 1995 zijn er in de voormalige communistische staat tussen 1917 en 1937 zo’n 200.000 geestelijken en gelovigen geëxecuteerd. Duizenden kerken werden verwoest en vele mensen werden gedwongen tewerkgesteld in de communistische werkkampen.

'Monsterlijk fenomeen'
“De scheiding van het seculiere en het religieuze is een fatale fout van het Westen”, aldus Chaplin. “Het is een monsterlijk fenomeen dat zich alleen in de westerse beschaving voordoet en dat het Westen zowel politiek als moreel zal doden.”

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/5186-poetin-rusland-verdedigt-traditionele-waarden-westen-is-moreel-failliet

vrijdag 17 april 2015

Bergoglio:"Stop geweld in naam van God"

Bevorder de vrede en de rechtvaardigheid door de dialoog, broederschap en vriendschap en veroordeel moedig elke vorm van geweld, in het bijzonder indien dit plaatsheeft in de naam van God. Die oproep deed paus Franciscus donderdag tijdens een ontmoeting met de Keniaanse bisschoppen op ad liminabezoek in Rome.

De paus sprak zijn gebed uit voor de slachtoffers van het geweld en de terreur, in het bijzonder voor de slachtoffers van de aanval tegen de universiteit van Garissa. Hij bemoedigde de Afrikaanse bisschoppen om getuige te zijn van het evangelie: "Wees niet bang om een profetische stem te zijn, om met overtuiging te preken en om de armen te beschermen tegen elke vorm van corruptie en machtsmisbruik."

Bron: Kerknet

WEL BERGOGLIO,

JE BENT EEN GROTE VERRADER!

HET GEWELD GEBEURT NIET "IN NAAM VAN GOD",
MAAR WEL IN NAAM VAN ALLAH!"100% van vrouwen al lastiggevallen op openbaar vervoer in Parijs"

Handen op de billen, beledigingen, wellustige blikken: elke vrouw die het Parijse openbaar vervoer gebruikt heeft er op een bepaald moment al last van gehad. Dat blijkt uit een rapport dat vandaag is overhandigd aan de Franse regering, die "sterke maatregelen" belooft.

Vooral jonge vrouwen hebben er last van, aangezien in de helft van de gevallen het slachtoffer jonger is dan 18, zo is te lezen in het rapport van de Franse Hoge Raad voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen (HCEfh), die in maart 600 vrouwen ondervroeg die in de Parijse voorstad wonen.

Zes op de tien vrouwen werden al het slachtoffer van diefstal of agressie. Op nationaal niveau gebeurt het lastigvallen vooral op de bus en de schoolbus, aldus de organisatie, die een nationaal actieplan wil. De bevoegde minister Marisol Touraine, heeft al laten weten dat ze de komende weken sterke maatregelen zal lanceren.

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/buitenland/-100-van-vrouwen-al-lastiggevallen-op-openbaar-vervoer-in-parijs-a2289218/

Dit is volgens Hugo Camps géén racisme!

Alleen maar banditisme!


En wie zouden de daders zijn? "Jongeren"?

En wat met de mannen? Geen slachtoffers daar?

zondag 12 april 2015

DOMINICA IN ALBIS IN OCTAVA PASCHÆ

Pater Pio te San Giovanni Rotondo - Antica Chiesa di Santa Maria delle Grazie

Dominica in albis: O filii et filiae / O zonen en dochtersAlleluia, alleluia, alleluia.
 

O zonen en dochters, de hemelse Koning, de Koning van de glorie is vandaag verrezen.
Alleluia

En de leerlingen kwamen 's morgens vroeg op de eerste dag van de week naar het graf.
Alleluia

En Maria Magdalena en de moeder van Jacobus en Salome kwamen om het lichaam te zalven.

Alleluia

Een engel die in het wit gekleed was, zei tot de vrouwen: de Heer is in Galilea.
Alleluia

Laten wij met lofprijzingen en jubelzangen de Heer danken op dit hoogheilig feest.
Alleluia

"Domine meus et Deus meus!"

Joh 20:26  Acht dagen later waren zijn leerlingen weer daarbinnen bijeen, en ook Tomas was er bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jesus binnen, plaatste Zich in hun midden, en zeide: Vrede zij u!
Joh 20:27  Daarna sprak Hij tot Tomas: Leg uw vinger hier, en bezie mijn handen; steek uw hand uit, en leg ze in mijn zijde; en wees niet ongelovig, maar gelovig.
Joh 20:28  Tomas gaf Hem ten antwoord: Mijn Heer en mijn God!


Feestelijkheden naar aanleiding van Pasen in Damascus, Syrië:

Het is duidelijk, dat de verdraagzaamheid van 'dictator' Bashar al-Assad groter is dan die van onze eigen 'democratische' politici-vrijmetselaars!!!

Vanaf 0:40 min: Over Johan Bonny en de rest van de kerkelijke 'gay-mafia':


Het hellevuur brandt eeuwig! Zelfs ketter Bergoglio kan daar niets aan veranderen!


zaterdag 11 april 2015

VTM: "Kardinaal Danneels heeft koning Boudewijn destijds net proberen te overtuigen om de abortuswet toch te ondertekenen."

VTM-NIEUWS: "25 jaar abortuswet: Boudewijn onder druk"


http://nieuws.vtm.be/binnenland/135916-25-jaar-abortuswet-boudewijn-onder-druk


Dat 'kardinaal' Danneels destijds geprobeerd heeft om Boudewijn te overtuigen om de abortuswet toch te ondertekenen, is geen nieuws.

HET NIEUWS IS, DAT DE REGERING STAATSAMBTENAAR GODFRIED 'KARDINAAL' DANNEELS INGEHUURD HEEFT OM BOUDEWIJN TE OVERTUIGEN!!!

DAT DE SOCIALISTEN ETC. HIER WEER ALS DE GROTE 'LIEFHEBBERS' VAN MOORD EN DOODSLAG TEN TONELE VERSCHIJNEN, ZAL NIEMAND VERWONDEREN, VRIJMETSELAARS ALS HET ZIJN...

HET GROTE SCHANDAAL IS HIER OOK DE WALGELIJKE HOUDING VAN MARK EYSKENS (CVP), DIE BLIJKBAAR OOK EEN GROTE LIEFHEBBER VAN ABORTUS IS!!!Spotprenten van kunstenaar Herman Denkens (1926-2001) over de zogenaamde 'katholiek' Wilfried Martens (CVP-CD&V) die er voor zorgde dat abortus in dit land werd toegelaten. Een 'christelijke' prestatie zonder weerga. Ook met 'dank' aan Mark Eyskens!Rorate Caeli: "Cardinal Danneels (family "expert" chosen by Francis) tried to convince King Baudouin to Sign Abortion Law - and shocking news of Brussels succession" = een wereldwijd schandaal!

Two Belgian politicians admit for the first time openly that Cardinal Godfried Danneels tried to convince King Baudouin to sign the law on abortion in 1990. Former politicians Philippe Moureau (PS, Parti Socialiste) and Mark Eyskens (CVP, Flemish Christian Democrats) said this in a documentary for the Flemish Broadcasting Corporation VTM on April 6, 2015 (http://nieuws.vtm.be/binnenland/135916-25-jaar-abortuswet-boudewijn-onder-druk, at 2:05). According to VTM, cardinal Danneels did not want to comment. [Danneels is niet voor commentaar bereikbaar!]

In 1990, the 14 members of the Belgian Government - a coalition led by CVP-Prime Minister Wilfried Martens, signed one of the most liberal abortion bills in the world. King Baudouin, a devout Catholic, refused to sign this bill into law, and was temporarily considered fictitiously "incapacitated" so that the government could have the bill turned into law.

Danneels, rabid liberal and a known pedophile-bishop-protector, was picked by Pope Francis as one of his personal choices for the 2014 Family Synod.


***

News comes out at a time the influence of Cardinal Danneels in the Catholic Church is bigger than ever. According to the Flemish newspaper De Standaard (04/04/2015), Danneels (81) is nowadays more in Rome than when he was as archbishop of Mechlin-Brussels. Next month, archbishop André-Joseph Léonard will have to present his resignation letter to the Pope, when he becomes 75. According to De Standaard, two progressive ’poulains’ of cardinal Danneels are in the running to become the new archbishop: bishop Johan Bonny of Antwerp and bishop Jozef De Kesel of Bruges. Other names are Mgr. Léon Lemmens (auxiliary bishop of Mechelen-Brussel) and Mgr. Jean-Pierre Delville (bishop of Liège), both linked to the multi-religious San Egidio Community.

[Source: A Belgian Reader.]
 

Bron: Rorate Caeli

Link:

http://rorate-caeli.blogspot.com/2015/04/cardinal-danneels-family-expert-chosen.html#more

"Sickening Revelation on Cardinal Godfried Danneels"

Cardinal Godfried Danneels is a name synonymous with "progressive" ideas and (as seems to always be the case) the associated decline in faith and vocations. The 81 year old was the top "progressive" papabile in the 2005 conclave, however, a couple years later his reputation nose-dived as it was revealed that he knew of the sexual abuse of children by priests in his diocese, yet did nothing. Thankfully, even "progressives", who appear to hate what the Church stands for on so many levels, recognise that this is unacceptable. 

Danneels has been demonstrably responsible for the decline in vocations and of the faith in general in Belgium as I noted here. He publicly questioned the Church’s teachings on the ordination of women, homosexuality, and contraception, and, in this period, Belgian Mass attendance fell to between 5 and 10 percent. Belgium was among the first nations to legalise abortion on demand, euthanasia, and same-sex marriage—with little Catholic opposition. Priest shortages became endemic. Once a world capital of Catholic learning, the Catholic University of Leuven today makes Georgetown look like Ave Maria.

Many of us were shocked and saddened, therefore, to hear that Pope Francis had selected Danneels as one of his personal choices for the 2014 Synod on the family. The selection was, frankly, remarkable, not only because Danneels was actually caught on tape in 2010 urging a victim who had been sexually abused by a bishop-friend [Vangheluwe] of his to be silent. But also because He praised as a “positive development” that states were opening up civil marriage to homosexuals [!!!].

Rorate Caeli now reveals that two Belgian politicians have admitted for the first time openly that Cardinal Godfried Danneels tried to convince King Baudouin to sign the law on abortion in 1990.

Former politicians Philippe Moureau (PS, Parti Socialiste) and Mark Eyskens (CVP, Flemish Christian Democrats) said this in a documentary for the Flemish Broadcasting Corporation VTMon April 6, 2015 (http://nieuws.vtm.be/binnenland/135916-25-jaar-abortuswet-boudewijn-onder-druk, at 2:05). According to VTM, cardinal Danneels did not want to comment.

A memorandum of the Congregation for the Doctrine of the Faith on "Worthiness to Receive Holy Communion", signed by its Prefect, the then Cardinal Joseph Ratzinger and published in July 2004, declared that, if a Catholic politician's formal cooperation in "the grave sin of abortion or euthanasia" becomes manifest by "consistently campaigning and voting for permissive abortion and euthanasia laws", the politician's pastor is obliged to instruct the politician about the Church's teaching and inform him that he should not present himself for Holy Communion as long as the objective situation of sin (regardless of whether subjective guilt exists or is absent) persists, warning him that, if he does present himself in those circumstances, he will be refused. As in the case of divorced and remarried Catholics, if these precautionary measures fail to obtain the desired effect or are impossible, "and the person in question, with obstinate persistence, still presents himself to receive the Holy Eucharist, 'the minister of Holy Communion must refuse to distribute it'"

So one cannot help but wonder what this means for the retired Cardinal? Has he excommunicated himself? [Heeft Daneels zichzelf geëxcommuniceerd?] Who will be the pastor to tell him he cannot receive Holy Communion?

Archbishop André-Joseph Léonard succeeded Danneels as primate of Belgium in 2010 and made changes that really turned things around dramatically. As the Rorate article states, he will be handing in his retirement letter this year. I pray that they might replace him with someone who will carry on the good work.

The fact that Cardinal Danneels drove decent parents to have to protest against his sex ed material (which verged on the pornographic) outside his residence [ROEACH] and then to leave these poor parents to have to try and face down the Nuncio who in turn had Belgian police ready round the corner from his house with water cannons loaded to fire on them in defense of the innocent souls of their children is the far greater sin crying to heaven against him for vengeance in my view...for denying the primary educator their inalienable rights before God as he and countless other churchmen do the world over with their morally corrupting sex ed classes in their schools is like unto the worker deprived of his wages..... it is THIS issue that needs more and more attention -in my view- from within the blogosphere....and we need the unmistakable power and efficacy of innocent childrens prayers to help us defeat this Goliath.


Bron: De Omnibus Dubitandum Est.

Link:

http://marklambert.blogspot.be/2015/04/sickening-revelation-on-cardinal.html


DE REPUTATIE VAN DANNEELS IN HET BUITENLAND...

Miet Smet heeft spijt dat ze tegen de abortuswet stemde

Christendemocratisch [!] boegbeeld Miet Smet heeft er spijt van dat ze in 1990 bij de stemming van de abortuswet het partijstandpunt heeft gevolgd en tegen de wet heeft gestemd [Kruip A.U.B. in het diepste gat dat ge kunt vinden!]. Zo klonk het vandaag in het VRT-radioprogramma De Ochtend. [Schaamte kennen deze lieden niet!]

"Toen de abortuswet ter stemming lag, was er een consigne in onze partij om tegen te stemmen. Ik heb dat ook gedaan, terwijl ik een wetswijziging wou", zo sprak Smet haar spijt uit. De toenmalige CVP stemde dus tegen [Hoe schijnheilig!], maar "we hebben de regering niet laten vallen", voegde ze eraan toe.

Van de christendemocratische parlementsleden koos uiteindelijk enkel de Franstalige Philippe Maystadt voor een onthouding. Nochtans werd er volgens Smet al jaren zwaar over de kwestie gediscussieerd in de CVP, vooral onder impuls van vrouwen. "We hebben aangedrongen op een wetswijziging, maar we hebben dat verloren in de partij." [Misselijkmakend!]

Bron: HLN.BE

Link:


http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2282286/2015/04/10/Miet-Smet-heeft-spijt-dat-ze-tegen-abortuswet-stemde.dhtml


De CVP / CD&V komt de laatste tijd 'positief' in het nieuws! De oude garde laat de maskers vallen.

Nog ééntje die met haar Wilfried Martens regelrecht naar de hel gaat!

20.000 abortusmoorden per jaar in België hebben deze lieden op hun geweten!


ELKE ABORTUS IS EEN DOOD KIND!!!


vrijdag 10 april 2015

Lieven Boeve, directeur-generaal van het katholiek onderwijs: "Moslimlerares met hoofddoek voor een katholieke klas moet kunnen"

"Als een schoolreglement levensbeschouwelijke kenmerken of hoofddeksels toelaat, dan moet een moslimleerkracht met een hoofddoek uiteraard kunnen. De meeste van mijn scholen zijn opgericht door religieuzen en heel wat van die zusters droegen ook een hoofddoek, dus waarom zou ik daar tegen zijn [Is die Lieven Boeve achterlijk?]. In de katholieke basisscholen zit 62 procent van de Vlaamse bevolking, in de secundaire scholen 75 procent van de bevolking. De hele samenleving zit bij ons op school, deze is multicultureel en iedereen moet zijn identiteit kunnen beleven," vindt Boeve. "Ik wil meer moslimleerkrachten omdat iedereen van elke godsdienst moet kunnen meewerken aan het project van de katholieke school, als hij dat wil."

Bron: Trends.be

Link:

http://trends.knack.be/economie/beleid/moslimlerares-met-hoofddoek-voor-een-katholieke-klas-moet-kunnen/article-normal-559289.html


VERRADER!

Moslims vermoorden 147 christelijke studenten in Kenia (02-04-2015):


Al-Shabaab eiste de aanslag op via een radiostation van de groepering. In een audioboodschap verklaarde de woordvoerder van de groep dat men aan de universiteit eerst moslims van niet-moslims had gescheiden en vervolgens "afrekende" met de niet-moslims, die later in de boodschap "Christenen" worden genoemd.

WAAR ZIJN DE SCHIJNHEILIGE 'CHARLIES' NU???

donderdag 9 april 2015

Jozef De Kesel verkondigt een nieuwe religie:

Paasessay van mgr. Jozef De Kesel in Tertio

In een bezinnend paasessay in het weekblad Tertio heeft bisschop van Brugge Jozef De Kesel het over een bijzondere paradox. Hij beschrijft hoe in de 19de en tot in de 20ste eeuw het christendom verweten werd dat het wereldvreemd was en irrelevant was voor het reële leven [Bronnen?]. Zelfs het existentialisme in de vorige eeuw betoogde dat je in de strijd voor rechtvaardigheid nooit ten volle kon rekenen op christenen, omdat die steeds het hiernamaals voor ogen houden [Waar is het ''existentialisme" nu?]. Die visie lijkt vandaag in het Westen verschoven naar het tegendeel, waarbij het christendom de aanbeveling krijgt om zich niet met de uitbouw van de samenleving bezig te houden en zich vooral niet te profileren. [Van wie krijgt het Christendom die aanbeveling?]

Bisschop De Kesel betoogt dat het christendom zich niet kan veroorloven om meer met de hemel dan met de aarde bezig te zijn [Kan tellen als uitspraak!].

Dit is bijvoorbeeld in totale tegenspraak met hetgeen Paulus ons leert:

Col 3:1  Zo gij dan met Christus verrezen zijt, zoekt dan ook naar wat hierboven is: waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand.
Col 3:2  Weest bedacht op wat daarboven is, en niet op het aardse.De Kesel: "Het geloof handelt wel degelijk over het bestaan hier en nu." [Ketterij!]

Het zieleheil van de gelovigen is de eerste wet van de Kerk.

Christus zegt:

Joh 17:9  Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen, die Gij Mij hebt gegeven, omdat ze de uwen zijn.


De Kesel: "De scheiding van Kerk en staat noemt de bisschop van Brugge een goede zaak." [Dit is ketterij!]

Syllabus Errorum
Verzameling van dwalingen die in de verschillende publicaties van Paus Pius IX bestreden werden:
8 december 1864

55. De Kerk moet van de staat en de staat van de Kerk gescheiden worden.


Met andere woorden, zeggen dat "De scheiding van Kerk en staat een goede zaak is." is een door Paus Pius IX veroordeelde dwaling!


"De geschiedenis heeft ons geleerd dat een monopoliepositie van een bepaalde godsdienst of levensovertuiging niet goed en onhoudbaar is." [Wat bedoelt De Kesel hier? Wat met "Uw Rijk kome"?].

De Kesel: "Maar het heil van de wereld en het menselijke geluk moet het christendom wel ter harte gaan, wil het goed nieuws zijn voor mensen." [Ketterij!]

Het "menselijk geluk" is niet "het heil van de wereld". Wat De Kesel hier schrijft, grenst aan satanisme.

Christus is de Heiland. Hij is de Redder van de Wereld die ons het heil brengt, namelijk de Blijde Boodschap, het Evangelie, dat Christus dus de mens definitief van het kwade verlost heeft en dat individuele redding dus mogelijk is!

Dit heeft niets te zien met het menselijke geluk! Dat zou De Kesel toch wel mogen weten, daar zijn kathedrale kerk de Sint-Salvator is!


"Mensen die God willen dienen, doen dat best door elkaar te dienen. [Ketterij!]

Wat leert Christus ons?

Mar 12:28  Een der schriftgeleerden hoorde hun woordenwisseling, en kwam naderbij. Daar hij inzag, dat Hij hun goed had geantwoord, vroeg hij Hem: Wat is het allereerste gebod?
Mar 12:29  Jesus antwoordde hem: Het eerste is: Hoor Israël; de Heer, onze God, is de énige Heer;
Mar 12:30  gij zult den Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht.
Mar 12:31  Het tweede is dit: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Groter dan deze geboden is er geen.Door elke mens met eerbied en respect te benaderen zoals iedereen zijn eigen broer of zus zou behandelen [Wat? Ik denk dat er heel veel vetes bestaan tussen broers en zussen. Wat een nonsens!].

Mar 12:31  Het tweede is dit: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.


Het gaat God ter harte wat er met ons en in deze wereld gebeurt. De Kerk wil – vanuit haar geloofsovertuiging – een bijdrage leveren aan de opbouw van een menswaardige samenleving."

Ik denk, dat De Kesel zich op dit ogenblik best bezig houdt met de jacht op pedofiele priesters! Daar heeft hij, na enig aandringen, intussen wel enige ervaring mee!

Bron: Kerknet/Tertio


Link:

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=130735


MEN KAN ZICH DE VRAAG STELLEN OF DE KESEL WEL DE BETEKENIS VAN HET WOORD 'KATHOLIEK' KENT!

UIT HETGEEN HIER STAAT, BLIJKT DUIDELIJK DAT DE KESEL DE WARE LEER NIET VERKONDIGT!

HIJ IS DUS GEEN KATHOLIEK EN DUS VERLIEST HIJ HET AMBT VAN BISSCHOP VAN BRUGGE! 

woensdag 8 april 2015

Enkele fans van Bergoglio, vandaag...Het nieuwe geloof van d'n Bonny: 'Oecumenische Paaswens in Antwerpen'

Op initiatief van de Antwerpse Raad van Kerken (ARK) zetten ambtsdragers en vertegenwoordigers van de rooms-katholieke, orthodoxe, protestantse en evangelische kerken in toga of ambtsgewaad samen het Paasfeest in. Zij richten op paasmorgen om 8 uur op de Handschoenmarkt, tussen het bisschopshuis en de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, een oecumenische paaswens aan elkaar, aan de stad en aan de regio. Met het initiatief beklemtonen zij dat het geloof in de Verrezen Heer de kern is van het gemeenschappelijke geloof en de gemeenschappelijke boodschap van alle christenen, ongeacht hun lidmaatschap van verschillende kerkgemeenschappen.

Bron: Kerknet

ALLEN ZIJN HET KETTERS EN SCHISMATIEKERS!
EN ALLEN GAAN ZIJ VOORZEKER NAAR DE HEL!

Johan Bonny met zijn nieuwjaarsbrief; hij heeft last van zijn celibaat.

Typisch Bonny, zich groot 'opspelen' in de media
en zijn 'gelovige' aanhang = nihil

HET IS DUIDELIJK DAT JOHAN BONNY
MET ZIJN EXTREMISTISCHE, ANTI-KATHOLIEKE STELLINGEN, 
OP KERKNET EN ENKELE ANDERE GATLIKKERS NA,
 HELEMAAL GEÏSOLEERD STAAT!!!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer