zondag 29 maart 2015

Palmprocessie vandaag in Alqosh, Irak
Palmzondag:

Antiphona - Hosanna filio David

 


Antiphona - Hosanna filio David

Tekst:

Hosanna Filio David:
Benedictus qui venit in nomine Domini,
Rex Israel: Hosanna in excelsis.


Hymnus ad Christum Regem - Gloria, laus et honor


Hymnus ad Christum Regem - Gloria, laus et honor 

Tekst:

Gloria, laus et honor tibi sit, rex Christe redemptor, cui puerile decus prompsit Hosanna pium.

1. Israel es tu rex, Davidis et inclita proles,
nomine qui in Domini, rex benedicte, venis.
 

2. Cœtus in excelsis te laudat cælicus omnis,
et mortalis homo, et cuncta creata simul.
 

3. Plebs Hebræa tibi cum palmis obvia venit;
cum prece, voto, hymnis, adsumus ecce tibi.
 

4. Hi tibi passuro solvebant munia laudis;
nos tibi regnanti pangimus ecce melos.
 

5. Hi placuere tibi, placeat devotio nostra:
rex bone, rex clemens, cui bona cuncta placent
.

zaterdag 28 maart 2015

De communistische wanordetroepen vernielen een Katholieke Kapel in Vietnam

Công an đập phá nhà nguyện của người dân tộc H'MÔNG tuyên quang cao bằng.


La conférence de Mère Agnès Mariam de la Croix [over Syrië en Libië]:Boven: Benghazi ten tijde van 'dictator' Kadhafi
Beneden: Benghazi 'onder de hoede' van de NAVO

Bisdom schorst priester na misbruikklacht

Het bisdom Brugge schorst een priester uit Desselgem na een klacht over seksueel misbruik in het Heilig Hartcollege in Waregem. Een tweede priester, die eerder al ontslagen werd nadat hij in opspraak kwam, moet de streek verlaten.

Diverse media berichtten donderdag over een nieuw mogelijk slachtoffer van seksueel misbruik. De feiten zouden dateren uit de jaren 70. De man in kwestie zou een viervoudige klacht hebben neergelegd: tegen de priester die eerder in opspraak kwam, tegen een tweede priester, tegen het toenmalig schoolbestuur en tegen het bisdom.

‘Bisschop Jozef De Kesel heeft maatregelen genomen tegenover de twee priesters die ooit les hebben gegeven aan het Heilig Hartcollege van Waregem’, bevestigt perschef Peter Rossel van het bisdom. ‘De eerste priester werd al ontslagen als pastoor in de federatie Heuvelland en heeft nu ook geen toelating meer om, zolang het onderzoek duurt, enige andere pastorale of liturgische taak uit te oefenen. De bisschop heeft hem ook gevraagd de streek te verlaten.’

‘We hebben eerst via de media vernomen dat er bij justitie ook een klacht is ingediend tegen een andere gewezen priester-leraar van het college in Waregem’, aldus Rossel. ‘Inmiddels heeft het slachtoffer ook contact opgenomen met het opvangpunt van het bisdom. Bisschop De Kesel heeft vandaag meteen de betrokken priester preventief geschorst voor de duur van het onderzoek.’

Bron: Nieuwsblad

Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150327_01602122Beschuldigde priester reageert: "Ik ontken misbruik"


De priester uit Desselgem, die beschuldigd wordt van misbruik, reageerde deze namiddag exclusief voor de camera's van Focus & WTV.
 

Link:

http://www.focus-wtv.be/nieuws/beschuldigde-priester-reageert-ik-ontken-misbruik

De prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer heeft pausadviseur kardinaal Reinhard Marx openlijk van "antikatholieke" ideeën beticht:

Kardinaal Gerhard Müller reageert in het Franse katholieke tijdschrift Famille Chrétienne scherp afwijzend op een recente uitspraak van Marx, die voorzitter is van de Duitse bisschoppenconferentie.

'Geen filiaal van Rome'
Die verklaarde onlangs dat de Duitse bisschoppenconferentie "geen filiaal van Rome" is en dat zij niet "op de synode kan wachten om ons te vertellen hoe wij hier vorm moeten geven aan het pastoraat voor huwelijk en gezin". Hij doelde daarmee op een eerdere uitspraak dat de meeste Duitse bisschoppen er voorstander van zouden zijn hertrouwd gescheiden katholieken onder voorwaarden toch tot de sacramenten toe te laten.

Geen leergezag
Gevraagd of bisschoppenconferenties zich over dergelijke doctrinaire en disciplinaire zaken kunnen uitspreken antwoordt kardinaal Müller tegenover Famille Chrétienne: "Dat is een absoluut antikatholiek idee, dat de katholiciteit van de Kerk niet respecteert. De bisschoppenconferenties hebben over bepaalde zaken gezag, maar vormen geen leergezag naast het Leergezag, zonder de paus en zonder de gemeenschap van alle bisschoppen."

'K9'
De uitspraak is brisant, omdat kardinaal Marx lid is van de 'K9', de negenkoppige Raad van Kardinalen die de paus adviseert bij de curiehervormingen.

Polarisatie
Over Marx' uitspraak dat een bisschoppenconferentie "geen filiaal van Rome" is, zegt Müller "dat bisdommen geen filialen zijn van de bisschoppenconferentie". Hij ziet in Marx' houding een gevaar van polarisatie die lokale Kerken in conflict kan brengen met de universele Kerk.

Moedig en profetisch
De Kerk moet moedig en profetisch getuigen van de integriteit van het huwelijk, zelfs als zij daarom publieke afwijzing zou oplopen. "Het is niet moeilijk het evangelie als een eenvoudige therapeutische boodschap uit te leggen, maar dat beantwoordt niet aan Christus' opdracht", aldus kardinaal Müller.

'Volstrekt ongeschikt'
Zijn fundamentele kritiek volgt op gelijkluidende uitspraken van de Duitse emeritus curie-kardinaal Paul Cordes (80), oud-prefect van de Pauselijke Raad Cor Unum, ook wel het Vaticaanse Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking genoemd.

'Ongeschikt'
Die haalde in de Deutsche Tagespost scherp uit naar de uitlatingen van Marx en verklaarde daarbij de huidige leiding van de Duitse Kerk "volstrekt ongeschikt om de groeiende secularisatie tegen te gaan".

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:


http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/7203-scherpe-uithaal-geloofswaakhond-naar-pausadviseur

Ook kardinaal Koch bekritiseert Duitse bisschoppen over huwelijksstandpunt

De Zwitserse curiekardinaal Kurt Koch heeft de Duitse bisschoppen gewaarschuwd dat de Kerk zich niet een eenvoudigweg aan de tijden kan aanpassen, zoals sommige christenen deden onder het nazi-regime. In een interview met Die Tagespost wijst Koch het voorstel van de hand van kardinaal Reinhard Marx en bisschop Franz-Josef Bode, dat de Kerk zich meer aan de "levensrealiteiten" van katholieken moet aanpassen en haar standpunt over de toelating van hertrouwd gescheidenen tot de sacramenten zou moeten liberaliseren.

'Geen filiaal'
Onlangs verklaarde kardinaal Marx dat de Duitse Kerk "geen filiaal" van Rome is en dat de Duitse bisschoppen niet op de synode hoeven te wachten om zelf pastorale besluiten te nemen. Zowel kardinaal Marx als mgr. Bode vertegenwoordigt de Duitse Kerk op de gezinssynode die in oktober in Rome plaatsvindt.

Derde Rijk
Koch, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen, zei dat de woorden van mgr. Bode katholieken zouden moeten denken aan de tijd van het Derde Rijk, toen de zogeheten 'Duitse christenen', vooral protestanten, hun geloof aanpasten aan de racistische en nationalistische ideeën van de nazi's.

'Tekenen van de tijden'
Zij, aldus Koch, brachten naast de Bijbel ook "de natie en het ras" naar voren "als bronnen van openbaring, waar de Theologische Verklaring van Barmen (waarin de onderwerping van de protestantse Kerken aan de staat werd afgewezen – red.) tegen protesteerde. We moeten hier zeer zorgvuldig differentiëren en met gevoeligheid luisteren naar de tekenen van de tijden – en naar de geest die zichzelf in deze tekenen onthult: welke zijn tekenen van het Evangelie, welke zijn dat niet?"

Bekritiseren
Kardinaal Kochs opmerkingen komen kort nadat twee Duitse kardinalen hun landgenoot kardinaal Marx al bekritiseerden. De geëmeriteerde curiekardinaal Paul Josef Cordes zei onlangs: "Een kardinaal kan de pastorale benadering niet gemakkelijk losmaken van de leer, behalve als hij de bindende betekenis van Christus' woorden en de bindende woorden van het Concilie van Trente wil negeren." En de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, kardinaal Gerhard Müller, betichtte kardinaal Marx van "antikatholieke" ideeën.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/7206-ook-kardinaal-koch-bekritiseert-duitse-bisschoppen-over-huwelijksstandpunt

Andrea Riccardi, de stichter van Sant'Egidio, is een echte vrijmetselaar!

Hier is het bericht waarin het 'Grande Oriente d'Italia' Andrea Riccardi feliciteert met zijn nieuwe voorzitterschap van de schimmige 'Società Dante Alighieri'


Bron: La Massoneria del Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani

Link:

http://www.grandeoriente.it/eventinewsgoi/2015/03/andrea-riccardi-nuovo-presidente-della-dante-alighieri.aspx

donderdag 26 maart 2015

Bisschopswijding van Mgr. Jean-Michel Faure door Mgr. Richard Williamson:
Deze bisschopswijding was geen geheim.


Rome heeft via de nuntiatuur van de Heilige Stoel laten weten tot welke consequenties dit voor de betrokken personen zou kunnen leiden.

Ze zitten er in Rome natuurlijk belabberd bij: aan de ene kant wordt er geflirt met alle mogelijke protestantse en anglicaanse bisschoppen en aartsbisschoppen, om van de niet-christelijke religies te zwijgen; en anderzijds wil men de Traditionelen helemaal onderdrukken en bagatelliseren.

In Rome weten ze natuurlijk, dat ze zichzelf uiterst belachelijk maken wanneer ze een ex-geëxcommuniceerde, die door een motu proprio voor kort weer tot de communio toegelaten werd, opnieuw zouden excommuniceren.

Daarvan bestaan wel antecedenten (vb. Kardinaal Dinh Thuc).

Maar, dat is tegelijkertijd het beste voorbeeld, dat men door kerkjuristerij een fundamenteel-theologisch probleem niet kan oplossen.


Dat het toenaderingsvriendelijke deel van de FSSPX door deze bisschopswijding maagpijn krijgt, is duidelijk.

Even duidelijk is, dat de lafaards, die men rijkelijk in Rome vindt, wel zeer hard met de deemoedige Traditionelen zoals de Franciscanen van de Immaculata omgaan; voor strijdvaardige en dappere mensen hebben ze daarentegen angst.

De situatie is van tactisch standpunt gezien zeer ongunstig voor B. Fellay...

Enerzijds Rome, met de gekke toeren van Bergoglio, die daarenboven voor kort nog zei, dat alles wat een paus zegt, tot het leerambt van de Kerk behoort (Amaai: konijnen, het juiste aantal kinderen, de "mexicanisering van Argentinië", de vleermuischristen, enz.).

Dat schijnt nu niet meer de Ecclesia Mater et Magistra te zijn, maar wel een chaotische grabbelton, tohuwabohu.

En anderzijds een zeer brede en gevarieerde stroom van traditievriendelijke bewegingen, waar de FSSPX een grote, maar zeker geen dominerende rol speelt.

En iedereen is door de uitstekende wereldwijde informatie op het internet op de hoogte en kan alle ontwikkelingen op de voet volgen.

B. Fellay moet toch oppassen, dat hij met zijn aankondigingen van tevoren geen harakiri begaat!

Bron: Anoniem


INTERVIEW W/ BISHOP WILLIAMSON AFTER THE CONSECRATION OF BISHOP FAURE


What made you decide to perform the consecration at this moment?
Each day it became more reasonable with the threat of war, which is nearly upon us now, and has already been twice avoided with Syria and Ukraine, and the criminal West continues to provoke the Russians. The moment may arise when Putin will say enough is enough and decide to attack.

Your Excellency, already the voices have begun to cry out that say you and Bishop Faure are excommunicated, what can you tell us about that?
Truth is more important than authority. The authority exists to serve the Truth, and unfortunately, the Roman authorities abandon the Truth more and more each day thanks to the Council. So their punishment and censures have no force; they are meaningless.


Bron: TradCatKnight

Link:

http://tradcatknight.blogspot.be/2015/03/interview-w-bishop-williamson-after.html


Leon Lemmens, hulpbisschop voor Mechelen-Brussel, gaat samen met valse priesteressen voor in een 'oecumenische' gebedswake:

Leon Lemmens, hulpbisschop voor Mechelen-Brussel, 'geassisteerd' door onder meer de koptisch-orthodoxe priester Agabios, anglicaanse pastor Ann Babb, de rooms-katholieke kanunnik Hendrik Hoet, de Duitstalige protestantse pastor Thorsten Jabobi, de protestantse pastores Ina Koeman en Hans Neels, de Georgisch-orthodoxe aartspriester David Maghlaperidze en de evangelisch-lutherse pastor Gijsbertus van Hattem (allen uit het Antwerpse), de katholieke priester Serge Takamba Kitoko uit Mechelen, en de priesters Michael van de Syrisch-orthodoxe parochie, George Valcu van de Roemeens-orthodoxe parochie en Oleh Zymak van de Oekraïense Grieks-katholieke parochie in Brussel.

Bron: Kerknet

Link:

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=130561

ONS IS HET EEN RAADSEL HOE LEON LEMMENS NOG 'IN VOLLE COMMUNIE' MET ROME KAN ZIJN WANNEER HIJ EEN DERGELIJKE ALLIANTIE VORMT MET KETTERS EN SCHISMATIEKERS???

DE VRAAG STELT ZICH NATUURLIJK: "WELK ROME?"

HET ROME VAN PETRUS, DE STEENROTS OF HET POST-CONCILIAIRE ROME MET HUN NIEUWE 'GELOOF'?

500 priesters uit Engeland en Wales roepen Bergoglio en co op om de Katholieke Leer aangaande het huwelijk trouw te blijven en hertrouwd gescheidenen niet tot de Communie toe te laten (hetgeen blasfemie zou zijn!)

Nearly 500 priests in England and Wales urge synod to stand firm on Communion for the remarried


Priests says that doctrine and practice must 'remain firmly and inseparably in harmony'


Full text of the letter and list of signatories:

SIR – Following the Extraordinary Synod of Bishops in Rome in October 2014 much confusion has arisen concerning Catholic moral teaching. In this situation we wish, as Catholic priests, to re-state our unwavering fidelity to the traditional doctrines regarding marriage and the true meaning of human sexuality, founded on the Word of God and taught by the Church’s Magisterium for two millennia.

We commit ourselves anew to the task of presenting this teaching in all its fullness, while reaching out with the Lord’s compassion to those struggling to respond to the demands and challenges of the Gospel in an increasingly secular society. Furthermore we affirm the importance of upholding the Church’s traditional discipline regarding the reception of the sacraments, and that doctrine and practice remain firmly and inseparably in harmony.

We urge all those who will participate in the second Synod in October 2015 to make a clear and firm proclamation of the Church’s unchanging moral teaching, so that confusion may be removed, and faith confirmed.

Yours faithfully.


Bron: Catholic Herald

Link:


http://www.catholicherald.co.uk/news/2015/03/24/nearly-500-priests-in-england-and-wales-urge-synod-to-stand-firm-on-communion-for-the-remarried/

dinsdag 24 maart 2015

De bastaard-CD&V met haar wurggreep op de Kerk in Vlaanderen:

Politicoloog Luk Vanmaercke (CD&V) nieuwe hoofdredacteur Kerk & leven

De Raad van Bestuur van de nv Halewijn heeft na advies van de vzw Studiecentrum Kerk & Media - de uitgever van 'Kerk & Leven' - Luk Vanmaercke aangesteld tot de nieuwe hoofdredacteur van 'Kerk & Leven', het weekblad van de Vlaamse katholieke kerkgemeenschap, ook bekend als het parochieblad. Hij zal deze functie opnemen vanaf 1 mei, in opvolging van Bert Claerhout, die met pensioen gaat.

De voorbije jaren was Luk Vanmaercke onder meer directeur communicatie en woordvoerder van CD&V [!!!] en communicatie-adviseur van Europees Commissaris Marianne Thyssen [!!!]. [Nog méér politieke benoemingen!]

Bron: Kerknet

Link:

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=130500'Kerk en leven'
"het weekblad van de Vlaamse katholieke kerkgemeenschap,
ook bekend als het parochieblad"
is een ordinair indoctrinatieblad van de goddeloze CD&V

De post-conciliaire bastaardkerk in actie: In Osorno, Chili, benoemde Bergoglio op 21 maart bisschop Juan Barros die ervan verdacht wordt pedofiele priesters de hand boven het hoofd gehouden te hebben. Dit is het gevolg:
De Vaticaanse gay-mafia in actie!

Het 'clericalisme' is blijkbaar nog springlevend!


Misschien kunnen we Roger Vangheluwe hier ook nog naartoe sturen!Lag er een dooie hond voor het altaar toen Bergoglio in Napels was?


maandag 23 maart 2015

Op 23 maart 1966 was de zogenaamde 'aartsbisschop' van Canterbury Michael Ramsey op bezoek in Rome bij Paulus VI:

Het was de eerste keer in 400 jaar, dat een 'aartsbisschop' van Canterbury formeel een bezoek bracht aan het Vaticaan.

En wat deed Paulus VI ondanks het feit, dat volgens de Katholieke Leer, een anglicaanse 'bisschop' een leek is?

Paulus VI gaf zijn ring aan Ramsey.

Deze droeg de pauselijke ring tot aan zijn dood. Deze ring wordt nu nog steeds bewaard in Lambeth Palace en wordt gedragen wanneer de anglicaanse 'aartsbisschoppen' het Vaticaan bezoeken.

Paulus VI was een verrader!"Veertiger doodgeslagen in Brusselse Begijnhofkerk"

De Vlaamse bastaardkerk tijdens de Vasten: een dorre steppe qua 'nieuwe-evangelisering'!


Het kerkelijke jaar kent twee 'sterke' tijden: de advents- en de kersttijd en de tijd van de pre-vasten en de vasten, van de Passie en de Verrijzenis van de Heer en zijn Hemelvaart tot en met Pinksteren. Juist deze 'sterke' tijden zijn geschikt voor de verkondiging en de herevangelisering.

Eén blik op Kerknet zegt meer dan duizend woorden over de inzet en de situatie van de Vlaamse bastaardkerk:

- Marc Van De Voorde schrijft in zijn beruchte blog over "Van vasten en tompoezen" (16/02/2015) en over "Manchu en Marco: een déjà-vu" (27/02/2015). In het laatste herinnert een hedendaags artikel van Broederlijk Delen hem aan een oud schriftje van hem van 55 jaar geleden; en mij aan enige gekke artikels in het ondertussen ter ziele gegane tijdschrift "Wereldwijd" waarin ca. 1972 een ongezouten communisme met 'christelijke' verkleding verkocht werd (ook een déjà-vu); en Van De Voorde is naturlijk zelf ook een 'déjà-vu', als vroegere perschef van het bisdom Brugge (1970-1987) ten tijde van Roger Vangheluwe en als de latere chefredacteur van 'Kerk en leven'.

- Dat de Vlamingen tezelfdertijd en kort daarna de smerigste schanddaden bij de inheemse volkeren begingen... Ik denk aan Baker Lake, Igloolik en Edmonton in Canada, aan Ruanda, aan Brazilië, aan de vele landen waar deze onverlaten rondreisden omwille van 'onbekende' redenen (tenzij om voorlopig uit de heimat te verdwijnen) en er met de zekerheid verbleven, dat nog niet alles uitgekomen is...

- De BRT-kinderfilmen à la Manco Capac waren misschien toch gevaarlijker dan gedacht door het wekken van interesse voor het exotische. Dat heeft echter met de reiniging en de boete in de Vlaamse bastaardkerk niets te doen.

- Het hoogtepunt van alle onzin en contradictie was dan nog dat Kerknet een week geleden een artikeltje postte over de Duitse jezuïetenpater Klaus Mertes SI, die zeer luid en overduidelijk riep dat er voor misbruikers in kerkelijk verband geen tweede kans mag zijn.

- Kerknet: "Mertes onderstreepte dinsdagavond dat daders van seksueel misbruik niet opnieuw in de pastoraal mogen actief zijn. Dat is van essentieel belang voor het herstel van de geloofwaardigheid van de katholieke Kerk. "Mensen vragen zich af waarom mensen die gescheiden zijn en opnieuw willen trouwen geen tweede kans krijgen, terwijl er anderzijds wel zo'n tweede kans is voor daders van seksueel misbruik. Dat tast de geloofwaardigheid van de christelijke boodschap aan."

- Ondertussen zijn ze bij Kerknet dus zo zot geworden, dat ze hun eigen bisschop Jefke De Kesel, Koen Vanhoutte, de blogger Marc Van De Voorde, Hans Geybels, Geert De Kerpel en al hun compagnons en acolieten, die eind oktober en november-december 2014 van "een tweede kans" zeverden, nu voor vol publiek afschieten.

- Wat zou Theo Borgermans van dat alles wel denken?

- "Van Saulus tot Paulus?" of misschien toch eerder: "Redden wie kan!".

- Zeer veel zin of structuur heeft dit alles niet.


Intussen liggen de homepages van de bisdommen er bijna roerloos en slapend bij:

- Het bisdom Brugge maakt voor 90% reclame voor bedevaarten naar Oostakker, Lourdes en Montmartre. Er lopen blijkbaar nu ook 2 Peruanen door het bisdom om te evangeliseren (hij heet wel niet Manco); en in navolging van het bisdom Gent en Van Looy (dat belooft!) wordt er reclame voor een "koffiestop" gemaakt, hetgeen natuurlijk fonetisch gerelateerd is met "coffeeshop" (dat zijn de drugverdelingscafés in Nederland). Blijkbaar verkeert de Vlaamse bastaardkerk nog steeds in een soort roes!

- Anderzijds ontwikkelt zich dit verder in Van Looy's uitvinding van "Soep op de stoep". Waarschijnlijk met een "Big-Marx" van het Duitse Weltbild-Verlag o.l.v. 'kardinaal' Marx (zeer dik).

- Gent heeft zijn "koffiestop" om te bekeren en evangeliseren en maakt verder reclame voor het monastieke gezelschap van Jeruzalem in de parochiekerk van Sint-Pieters-Buiten Gent. Zeer goed dat men hulp van buitenaf zoekt, aangezien er ter plekke toch niets meer voorhanden is.

- Hasselt schrijft zoals altijd bijna niets. Zoals mijn oude moeder zei: "Wie niets doet, niks misdoet". Hier verschijnt nu voor de eerste keer ook de wijding van de Heilige Oliën. In de gehele Vlaamse bastaardkerk schijnt men met de inhoud van de Vasten en de vele 'hartige' teksten en psalmen grote problemen te hebben!

- In Antwerpen wordt de wijding der Heilige Oliën al jaren lang geannonceerd. Daarvoor zwijgt men over de verlichtings- en verdonkeringsacties aan de kathedraal etc.

- De vastenbrief van Johan Bonny kwam eerst enkele dagen geleden op het net... De Vasten is toch al 4 volle weken bezig... Dan was Bonny met zijn Brief voor de Synode in 2014 en zijn berucht 'homo-interview' op 3de kerstdag toch sneller...

- Naar aanleiding van de Vasten verkopen de 'katholieke' jeugdbewegingen op de Meir in Antwerpen cake en taart ten bate van de hongerende armen...


De hoofdvogel wordt echter door het Aartsbisdom afgeschoten:

Op de webpage van het Aartsbisdom op Kerknet staat inderdaad met veel rood nog altijd de titel:

"DANIËL ALLIËT MAG IN BEGIJNHOFKERK BLIJVEN"

"Daniël Alliët en zijn ploeg mogen hun activiteiten verderzetten in de Begijnhofkerk in Brussel. Dat heeft mgr. André-Jozef Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, hen vanochtend per e-mail en brief laten weten."


In 'Het Laatste Nieuws' stond een paar dagen geleden de volgende melding:

"Veertiger doodgeslagen in Brusselse Begijnhofkerk"

Link:

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2245369/2015/03/09/Veertiger-doodgeslagen-in-Brusselse-Begijnhofkerk.dhtml

"Het incident vond vrijdagavond rond 19.30 uur plaats. De 46-jarige A.N. sprak er een 48-jarige man aan en beschuldigde hem ervan achter zijn rug te roddelen. De aangesproken man ontkende dat, waarna A.N. een ijzeren staaf ging halen en daarmee insloeg op het hoofd van het slachtoffer."

"Man met staaf doodgeslagen" en wel nota bene in de Begijnhofkerk, waar 300 Afghanen 'kerkasiel' gezocht en gevonden hebben.

Hier werd door de Belgische staat een niet gecontroleerde en voor de politie een no-go-area gecreëerd. De verantwoordelijkheid ligt hier bij de kerkelijke overheid en op de eerste plaats bij 'pastoor' Alliët, die voor Het Laatste Nieuws niet voor commentaar te bereiken was. Evenmin commentaar van de burgermeester van Brussel, laat staan van de kerkelijke overheden.

Na het vele al dan niet 'bisschoppelijke' kindermisbruik, Roeach, de 'Oecumenische Werkgroepen', de 'datende' Brugse seminaristen, de 'huiszoekingen', de processen, de onderzoekscommissies en de zelfmoorden, de homo-outings, het geheugenverlies van vele prelaten, de affaire 'Romeo Castellucci', de valsheid in geschrifte van kerkelijke rechters, de uitheemse bestialiteiten, de bisschoppelijke brieven en interviews aangaande het homo-huwelijk, de Çavaria Campaign Award, de vele 'tweede kansen' en de seksschandalen van priesters met 'loopbaanonderbreking', komt er nu nog een moord in een kerkgebouw bij!

Ivo Poppe (57), de voormalige diaken van Wevelgem (Bisdom Brugge),  bracht zijn méér dan veertig slachtoffers om in het Heilig Hartziekenhuis van Menen. 

Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140612_01137928


Om over de liturgische misbruiken en de algehele geloofsafval van de vele leken, priesters, bisschoppen en complotterende kardinalen nog maar te zwijgen...

En geen haan die ernaar kraait.

Ze kunnen er echt fier op zijn.

Hoe ze denken met deze hutsekluts te bekeren en te evangeliseren, is mij een raadsel.

Ze zijn klaarblijkelijk helemaal zot geworden.

Bron: Anoniem


Quos Deus vult perdere prius dementat.

Those whom God wishes to destroy he first drives mad.

zondag 22 maart 2015

Het 'Mandatum Apostolicum' voor de bisschopswijding van Mgr. Jean-Michel Faure door Mgr. Richard Williamson

MANDATUM APOSTOLICUM


We have a Mandate to consecrate from the Roman Church [Zoals we gisteren al schreven, komt het Mandatum dus van de Kerk zélf.] which in its fidelity to Sacred Tradition received from the Apostles commands us to hand down faithfully that Sacred Tradition – namely the Deposit of the Faith – to all men by reason of their duty to save their souls [Het gaat dus over het redden van zielen.].

For indeed, on the one hand, the authorities of the Church of Rome from the Second Vatican Council down to today are driven by a spirit of modernism which undermines in depth Sacred Tradition to the point of twisting its very notion: There shall be a time when they will not endure sound doctrine, turning away their hearing from the truth, turning unto fables, as St Paul says to Timothy in his second Epistle (IV, 3,5)
[2 Ti 4:3  Want er komt een tijd, dat men de gezonde leer niet verdraagt, maar zich een massa leraars bijeenraapt naar eigen smaak; dat men zich de oren laat strelen, 2 Ti 4:4  maar ze afkeert van de waarheid, om zich te houden aan fabels. 2 Ti 4:5  Gij daarentegen, wees nuchter bij alles, wees lijdzaam; volbreng de taak van Evangelist, vervul uw ambt ten volle.]. What use would it be to ask such authorities for a Mandate to consecrate a bishop who is going to be profoundly opposed to their most grave error? [Welke zin heeft het dan om het modernistische Rome om toestemming te vragen voor het wijden van een bisschop, terwijl net die bisschop de zware dwalingen van het modernistische Rome zal gaan bestrijden?]

And, on the other hand, to obtain such a bishop the few Catholics who understand his importance might have hoped, even after Vatican II, that he could come from the Society of St Pius X founded by Archbishop Marcel Lefebvre, like the four consecrated for them in 1988 by a previous emergency Mandate
[!]. Alas, when the authorities of that Society [Het verraad van de leiding van het Priesterbroederschap van Pius X.] showed by their constant turning towards the Roman authorities that they were taking the same modernist road, that hope proved to be vain.

From where then could these faithful Catholics obtain the bishops essential to the survival of their true faith? In a world making political war day by day more on God
[De wereld voert oorlog tegen God.] and on His Church [De wereld voert oorlog tegen Zijn Kerk.], the danger for the Faith seems such that its survival can no longer be left to depend on a single fully anti-modernist bishop. The Church herself [De Kerk Zelf!] asks him to appoint an associate, who will be Father Jean-Michel Faure.

By this handing down of the episcopal power of Orders, no episcopal power of jurisdiction is assumed or granted
[Deze nieuwe bisschop krijgt geen jurisdictie.], and as soon as God intervenes to save His Church [hopend op een interventie van God], which has no more human hope of rescue, the effects of this consecration and of its emergency Mandate will be without delay put back in the hands of a Pope once more wholly Catholic. [Vanaf het ogenblik, dat er weer een Katholieke Paus in Rome zal zijn, (Paus Benedictus XVI oefent zijn ambt niet meer uit en Bergoglio is geen (katholieke) paus.), zal het Mandaat zonder dralen terug in de handen van de Paus gelegd worden.]

Bron: The St. Marcel Initiative

Link:

http://stmarcelinitiative.com/email/en-concerning-the-episcopal-consecration-of-fr-jean-michel-faure.html


Mgr. Jean-Michel Faure draagt de zweetband (infula) als teken van zijn wijding

De homoseksualisering van het Orthodoxe genootschappen gaat niet door...

Homoseksualiteit wordt dan toch geen thema tijdens het panorthodox concilie van 2016 [Schokkend!]. De Grieks-orthodoxe Kerk [!] had ervoor geijverd om het thema tijdens de debatten van de leiders van de verschillende orthodoxe Kerken te bespreken. Tijdens de recente bijeenkomst van orthodoxe kerkleiders in Chambesy, op initiatief van het Oecumenische Patriarchaat [Dat onder invloed van de Amerikaanse regering staat!], wist zij ook andere kerken van de zinvolheid van het debat te overtuigen [LOL], al was het niet de bedoeling om de kerkelijke leer te wijzigen [!].

Volgens metropoliet Ioannis Zizioulias van Pergamon spreken de Russisch-orthodoxe Kerk [!] en enkele andere conservatieve [!][!][!] kerken echter een veto uit. Het redactiecomité met afgevaardigden van de verschillende orthodoxe kerken besloot het thema af te voeren.

Bron: Kerknet

Conservatief!

Weer een probleem erbij voor de oecumenische gay-mafia in het Vaticaan! 

Give Us Back Our Catholic Church!


zaterdag 21 maart 2015

Le Supérieur Général de la FSSPX, Bernard Fellay, vanavond in Brussel:


Het bezoek van Bergoglio aan Napels flopt. Van de verwachte 3 miljoen gelovigen, komen er maar 60.000 fans opdagen. De gelovigen zijn thuis gebleven...

Papa a Napoli, attesi in 3 milioni

Paus in Napels, 3 miljoen verwacht

Link:

http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2015/03/17/papa-a-napoli-attesi-in-3-milioni_8438c6fc-3479-4429-87a2-e2d4bea2d49b.htmlOggi il Papa a Napoli, numeri da capogiro: attesi 3 milioni di fedeli

Vandaag Paus in Napels, duizelingwekkende cijfers: 3 miljoen gelovigen verwacht

Link:

http://www.askanews.it/top-10/oggi-il-papa-a-napoli-numeri-da-capogiro-attesi-3-milioni-di-fedeli_711388612.htmMiddageditie van de Corriere del Mezzogiorno:

Al Plebiscito con 60 mila fedeli

Op het Plebiscito-plein [in Napels] met 60.000 gelovigen

Link:

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/15_marzo_21/ecco-papa-francesco-fine-mondo-citta-frontiera-80328194-cf95-11e4-9c63-5fb5dbf1d476.shtml


LEGE TRIBUNES EN LEGE PLEINEN:De bisschopswijding van Jean-Michel Faure door Bisschop Richard Williamson (19-03-2015)

BISSCHOPSWIJDING MGR. JEAN MICHEL FAURE - MAS FOTOS:

LINK:

http://nonpossumus-vcr.blogspot.be/2015/03/consagracion-de-monsenor-jean-michel.html

Ipsa cónteret = Zij zal u verpletteren (Vulgaat, Genesis 3:15)
De Heilige Maagd zal de kop van de slang verpletteren!

vrijdag 20 maart 2015

BELANGRIJK: "Iedere Katholiek is verplicht om weerstand te bieden aan Bergoglio wanneer hij van de Ware Leer afwijkt!"


Poolse bisschoppen: "Geen Communie voor hertrouwd gescheidenen!"

De Poolse bisschoppen hebben vorige week in een verklaring duidelijk gemaakt dat hertrouwd gescheiden Katholieken niet de Heilige Communie mogen ontvangen.


De Poolse bisschoppenconferentie heeft de verklaring uitgegeven naar aanleiding van de buitengewone bisschoppensynode over het gezin die vorig jaar plaatsvond, waar onder meer de Duitse kardinaal Kasper pleitte voor het toelaten van hertrouwd gescheidenen tot de communie.

Duidelijkheid
Met het oog op de komende bisschoppensynode over het gezin, die in oktober plaatsvindt, willen de Poolse bisschoppen duidelijkheid geven over de leer van de Kerk over het huwelijk en het ontvangen van de heilige communie.

'Onmiskenbaar belang'
In de verklaring stellen de bisschoppen dat ze zich bezonnen hebben op het huwelijk en het gezin.
"Deze bezinning toont het belang aan van het gezin vanuit het perspectief van de theologie, filosofie en juridische kwesties." De Poolse bisschoppen benoemen in het communiqué het "onmiskenbare belang van het sacrament van het huwelijk, en het gezin voor de groei van het christelijk leven binnen de Kerk".

'Heilig en onverbrekelijke verbintenis'
Ze benadrukken de noodzaak van het bevorderen van pastorale zorg voor gezinnen, "om de gelovigen te sterken in het begrip en de uitvoering van het sacramentele huwelijk, begrepen als een heilig en onverbrekelijke verbintenis tussen een vrouw en een man".

Pastorale zorg
"De Leer en de Traditie van de Kerk tonen dat mensen die in een niet-sacramentele verbintenis leven zichzelf beroven van de mogelijkheid van het ontvangen van de Heilige Communie. Er moet in pastorale zorg worden voorzien voor degenen die leven in zulke verbintenissen, zodat zij in staat zijn het geloof te behouden en door kunnen gaan in de gemeenschap van de Kerk. Pastorale zorg voor degenen in een niet-sacramentele verbintenis, moet ook rekening houden met kinderen, die het recht hebben volledig deel te nemen aan het leven en de missie van de Kerk", aldus de Poolse bisschoppen.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/7168-poolse-bisschoppen-geen-communie-voor-hertrouwd-gescheidenen


"De Leer en de Traditie van de Kerk tonen dat mensen die in een niet-sacramentele verbintenis leven zichzelf beroven van de mogelijkheid van het ontvangen van de Heilige Communie."

Bergoglio staat weer mooi in zijn hemd!

donderdag 19 maart 2015

Katholiek Nieuwsblad: "Kritiek op paus kan nuttig zijn"

Priester Antoine Bodar heeft opzien gebaard met stevige kritiek op paus Franciscus.


Collega-priester Roderick Vonhögen reageerde vorige maand als een der eersten via Twitter: hij toonde zich onthutst. Het was bekend dat Bodar niet enthousiast was over de paus, aldus Vonhögen, "maar dit schrijf je toch niet?" Dergelijk reacties zijn begrijpelijk, klonken elders ook en klinken nog steeds. De vrijzinnige website katholiek.nl valt de orthodoxe priester zelfs aan als de "vileine Bodar die zich verlaagt" en de paus "afmaakt".

Is het echt zo erg? Antoine Bodar verweet de paus vooral gebrek aan inachtneming van de traditie. Dat zou leiden tot een verlies aan decorum, dat de Kerk schaadt. Bodar formuleerde het vinnig, maar het is precies wat Jean-Marie Guénois, vaticanist van Le Figaro, vreesde in zijn boek Jusqu'où ira François? ('Hoever zal Franciscus gaan?'): deze paus loopt met zijn 'gewoon doen' het gevaar het charisma van zijn ambt op te heffen. Bovendien bewijst een paus die zich profileert als Hercules in de Augiasstal, de Kerk geen goede dienst. Zijn schrobbering van de curie (een onbillijke "scheldrede", aldus Bodar) was voorpaginanieuws voor alle grote kranten. Maar wie wordt daar beter van, behalve die kranten zelf? Zoals Bodar opmerkte, wordt deze paus vooral toegejuicht door mensen met weinig katholiek benul: de vrijzinnigen en ongelovigen, waartoe de meeste commentatoren nu eenmaal behoren. Poeslief verzoekt Bodar deze "niet-oplettende juichers" hun verwachtingen over deze paus te matigen. "Dat voorkomt teleurstelling."

Het gaat tegen het katholieke aanvoelen in om de paus te bekritiseren. Inderdaad mag de H. Vader van ons aanhankelijkheid, gehoorzaamheid en trouw verwachten. Dat is iets anders dan alleen maar slaafse bewondering en toejuiching. Kritiek kan nodig, nuttig en terecht zijn, iets wat paus Franciscus zelf heeft erkend. Het is duidelijk dat dergelijke kritiek extra zorgvuldig naar voren moet worden gebracht, maar een katholicisme dat deze al in beginsel buiten de orde verklaart, is niet gezond. Ongerustheid kun je immers niet verbieden. Zo heeft de gang van zaken rond de gezinssynode goede katholieken wereldwijd onbehaaglijk gemaakt. Zij vermijden dit doorgaans rechtstreeks uit te spreken, maar het wordt steeds duidelijker dat breed de vraag leeft waarom de paus de discussie zo ver heeft laten komen. Waarom blijft hij zwijgen? Het is toch zijn taak in te grijpen als katholieke grenzen vervagen? Anders komen geloof en eenheid in gevaar.

Deze zorgen zijn katholiek en leven bij menig kardinaal en bisschop. Dan hebben we het niet zozeer over kardinaal Burke, maar met name over Oost-Europese en Afrikaanse prelaten. Die hebben weinig op met de West-Europese obsessie voor gescheidenen en actieve homo's. Niet dat deze niet meetellen, maar is het onlogisch – zoals de Zuid-Afrikaanse kardinaal Napier onlangs beklemtoonde – te verwachten dat het op een gezinssynode allereerst om het positieve, ongebroken christelijke gezin gaat? Dat heeft het in de moderne wereld moeilijk genoeg. Daar zijn al die gescheidenen – hertrouwd of niet – juist het bewijs van, en op een andere manier veel homo's met hun gender-activisme eveneens. Om van de betrokken kinderen – de werkelijke slachtoffers – maar te zwijgen.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/commentaar/7096-kritiek-op-paus-kan-nuttig-zijn

Nog meer onzin van 'Tertio': "Moderne mens is religieus dakloos"

Volgens filosoof Guido Vanheeswijck (UA en KU Leuven) is de westerse mens metafysisch en religieus dakloos geworden. Hij zegt dat in een gesprek met het weekblad 'Tertio'. Vanheeswijck onderscheidt de tijden van onze klassieke en onze moderne cultuur. [De vraag stelt zich meteen: "Wat is modern?" Betreft het niet eerder de 'post-moderne' mens of de 'hedendaagse' mens?]

“De mens werd individualistischer, daarom niet egoïstischer [Lachwekkend! Materialistischer én egoïstischer!], en weekte zich los uit het veel bredere verband waar hij in de klassieke tijd wel toe behoorde”, verduidelijkt [?] de filosoof. “We zijn metafysisch en religieus dakloos geworden [Wie is "we"?]. In de klassieke tijd hadden de mensen het praktisch bekeken veel zwaarder dan nu. Aan de andere zijde van de medaille leefde het idee dat hoe moeilijk ook, het leven uiteindelijk toch zinvol was. Er bestond een basisvertrouwen dat vanuit de christelijke achtergrond kwam [Christenen geloven, dat het aardse leven de voorbereiding is op het leven na de dood.]. Dat vertrouwen was er ook in de klassieke oudheid [Klopt niet. De heidenen geloofden niet in een hemel.]: in het geloof dat de mens onderdeel was van de natuur, die hem droeg.” [?]

“De moderne mens is de natuur gaan begrijpen en erop gaan ingrijpen, waardoor hij er zich beter tegen kan verdedigen [Tégen de natuur verdedigen?]. Tegelijkertijd verdween het basisvertrouwen en kreeg je het idee dat de mens alleen staat tegenover een te beheersen wereld. Dat er geen hogere krachten [?] zijn die hem beschutting verschaffen en dat er geen uiteindelijk doel in het leven bestaat. Dante is een goed voorbeeld om duidelijk te maken hoe het vroeger was [Dat is al héél lang geleden!]. Hij was uit zijn geboortestad Firenze verbannen en voelde zich door de mensen verraden. Zijn 'Divina Commedia' begint met een beschrijving hoe hij zich in het midden van zijn leven in een donker woud bevindt. Hij raakt in de hel en probeert er langs het vagevuur uit te raken om zo de hemel te bereiken. Om dat te doen beschikt hij over een traditie - de Romeinse dichter Vergilius is zijn metgezel - en uiteindelijk zijn geloof [Dante was een diepgelovige Katholiek!]. Die tradities hebben we niet meer [Het gaat niet over 'tradities', maar over geloof!]; om uit onze depressies te geraken, maken we gebruik van geneesmiddelen en gesprekstherapie. De hogere waarheid en zin, die deel uitmaken van de christelijke cultuur, zijn weggevallen.” [Klopt helemaal niet! Er is niets weggevallen!]

Bron: Kerknet

woensdag 18 maart 2015

Trouw: "Franciscus, de overschatte paus"

Wat paus Franciscus goed doet, heeft hij niet zelf bedacht. En wat hij zelf bedenkt, is niet goed, betoogt Antoine Bodar. De bejubelde paus is lomp en ongezond begaan met de armen. 'Juichers, matig uw verwachtingen.'

Hij spreekt de taal van het volk, om niet te zeggen van de straat, zoals het volksmenners eigen is.

Het tweede kenmerk van het tegenwoordige pausschap is de stijlbreuk, dan wel de teloorgang van stijl. Reden te meer dat Bergoglio zo aangenaam overkomt bij een volk dat de eigen lompheid in die van de paus weerspiegeld ziet.

Dieptepunt is des pausen scheldrede bij gelegenheid van het hoogfeest van de Vredevorst - een paar dagen voor Kerstmis jongstleden. Vijftien ziekten stelde de heilige vader vast bij de curie, maar hield die gevolgtrekking niet binnenshuis.

Bron: Trouw

Link:

http://www.trouw.nl/tr/nl/13912/Rooms-katholicisme/article/detail/3870633/2015/02/22/Franciscus-de-overschatte-paus.dhtml

dinsdag 17 maart 2015

Omgekochte journalisten

Onze aanklacht van vorige week tegen de journalisten die oorlogspropaganda tegen Syrië blijven voeren heeft enige weerklank gehad. Vooreerst kreeg ik een beschrijving van UDO ULFKOTTE, Gekaufte Journalisten. Hij was een bekend mediafiguur en voormalig journalist van de Duitse Frankfurter Algemeine Zeitung. Hij getuigt hoe de CIA en de Duitse inlichtingendienst journalisten op verschillende wijzen omkopen (met geld, reizen en feestjes) om de oorlogspropaganda van de NAVO en de VS te steunen, zo niet verliezen ze hun baan. Hij zegt dat hij zelf daaraan meegedaan heeft. Soms kwam iemand een artikel brengen met “geheime informatie” die niemand onderzocht had. De journalist moest dan in een afzonderlijk kamertje dat artikel met zijn naam ondertekenen. De geheime informatie uit zijn artikel werd daarna wereldwijd overgenomen. Zijn stelling is nu: wat de media schrijven over de internationale politiek is nagenoeg allemaal gelogen.

In Nederland werd ons artikel van vorige week netjes geplaatst op De Waarheid nu. Volkseditie voor NL. 4 maart 2014. En oraprosiria verspreidde een Italiaanse vertaling onder de titel: A tutti i Rudi Vranckx (= aan alle Rudi Vranckxen) die naar enkele parlementariërs en zelfs naar de president gestuurd werd! De voornaamste bemoediging kwam hierbij van een lezer die beweert dat er veel meer gewone burgers zijn dan we denken, die de leugens en manipulatie van de media doorzien. Moge het zo ook zijn.

Voor Frankrijk heeft François Belliat vroeger al een studie gemaakt van de wijze waarop systematisch getuigenissen geweerd worden van hen die de werkelijke toestand in Syrië vermelden. Hij ontleed de getuigenissen van P. Elias Zahloui, patriarch Gregorios III Laham, Mgr. Antoine Audo, bisschop van de Chaldeeuwse Christenen en van Moeder Agnes-Mariam. De media negeren hun getuigenis of zeggen dat het agenten zijn van “het regime”. Van Moeder Agnes-Mariam werd zelfs een tijd lang beweerd, dat zij de Franse journalist Gilles Jacquier in de val heeft laten lopen van een aanval door het leger. Ondertussen is gebleken dat zij hem waarschuwde niet naar Homs te gaan omdat het te gevaarlijk was en nu is ook bewezen dat hij door een projectiel van de rebellen gedood werd. De lastercampagne gaat evenwel nog even door. Anderijds krijgt zij ook wel uitnodigingen om te getuigen. Uitgerekend deze avond, zo kondigt KTO aan, houdt Moeder Agnes-Mariam een conferentie in Parijs.

Bron: P.D.M.

zaterdag 14 maart 2015

De Eerste Vespers van Laetare Zondag in Farnborough Abbey (29-03-2014)


'Flater van de Week' - Jan De Volder in 'Tertio':

"PAUS FRANCISCUS WERD GROOTSTE SPIRITUELE LEIDER VAN ONZE TIJD"

Soms zijn uitspraken er zo over, dat het niet meer lachwekkend is,
maar potsierlijk!

Kerknet: "Moeten vrouwen leiden in de Kerk?"

Op zondag 8 maart vond er naar aanleiding van Internationale Vrouwendag in het Provinciehuis [!] in Leuven een debat plaats over de positie van vrouwen in de katholieke Kerk. Katlijn Malfliet [Vice-rector KUL], Annemie Dillen [KUL], Rik Torfs [Flauwe KUL], Mieke Vanhecke [Gepensioneerd!] en Josian Caproens [IPB] riepen elk vanuit hun eigen gelovig engagement [Laten we lachen! Dit zijn allen ketters en afvalligen!] op tot meer diversiteit in de Kerk. [De ondankbare 'klagers' in kwestie zijn allemaal lui van 5.000 euro per maand netto en méér! Op kosten van de Kerk!]

In Vlaanderen is 76% van de lekenpastores in de zorg vrouwelijk en bij de parochieassistenten is dit zelfs 86% [Alle 'lekenpastores' en 'parochieassistenten' buiten smijten NU!]. Daar tegenover staat dat vrouwen zo’n 10% uitmaken in de samenstelling van de bisschopsraad die het centrale beleid van een bisdom uittekent. Volgens Katlijn Malfliet spreken de cijfers voor zich: “Vrouwen binnen de katholieke Kerk zijn oververtegenwoordigd aan de basis, terwijl zij amper inspraak hebben aan de top”. [Alsof 'de top' iets te zeggen zou hebben!]

Omdat vrouwen op dit moment geen toegang krijgen tot de ‘gewijde ambten’, is vrouwelijk leiderschap binnen de katholieke Kerk wel aanwezig, maar kerkjuridisch gezien geen evidentie. “Het verbod om vrouwen tot priester te wijden én het feit dat bestuurs- en wijdingsmacht samenhangen, is een dodelijke cocktail die vrouwen er op dit moment toe veroordeelt om tweederangsburgers te zijn”, aldus Rik Torfs. [Wat een waanzinnige praat!]

Vanuit de overtuiging dat diversiteit binnen alle kringen van de Kerk een meer inclusief en evenwichtiger beleid mogelijk maakt, riepen de sprekers de geëngageerde gelovigen dan ook op om vanuit de eigen kritische loyaliteit mee beweging te maken. Mieke Van Hecke spoorde het talrijk aanwezige publiek [68 man] aan om "samen stappen te zetten om verandering te brengen in de Kerk die ‘onze Kerk is’, want wij zijn finaal de Kerk.” Josian Caproens eindigde met de woorden: laten wij onze krachten bundelen en verder gaan. [naar de hel!]

Bron: Kerknet


Enkele bedenkingen:


1. De vraag rond de priesterwijding van vrouwen is definitief beantwoord door Paus Johannes Paulus II. De leer dat vrouwen geen priester gewijd kunnen worden is onfeilbaar, ook al is het formeel nog geen dogma.

2. Wie iets anders eist of verkondigt staat niet meer in volle gemeenschap met de Katholieke Kerk en dient volgens can. 1371 met een rechtvaardige straf - excommunicatie niet uitgesloten - gestraft te worden.

3. De priesterwijding koppelen aan het verwerven van 'macht' binnen de Kerk is satanisch!

4. De Kerk is er niet om machtsgeile mannen of vrouwen in bepaalde machtsposities te brengen.

5. Nederigheid is het hoogste goed in de Kerk!

6. Heiligheid moeten we nastreven! Géén macht! Macht is des duivels!

7. Uit de Heilige Schrift:

Mat 4:8  Weer nam de duivel Hem mee naar een zeer hoge berg, en toonde Hem alle koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid.
Mat 4:9  En hij zeide: Dit alles zal ik U geven, zo Gij neervalt en mij aanbidt.
Mat 4:10  Toen sprak Jesus: Ga heen, satan; want er staat geschreven: "Gij zult den Heer uw God aanbidden, en Hem alleen dienen".


dinsdag 10 maart 2015

Daniel Deforche? Een beetje 'googlen' en de oude kameradenbende is er weer!

"Aanstelling nieuwe pastoor EH Daniel Deforche 16 Februari 1992"

Op 16 februari had de aanstelling plaats van de nieuwe pastoor, EH Daniël Deforche. De foto toont hier de nieuwe pastoor in gezelschap van de Deken van Brugge-Zuid, Missiaen Kamiel, de getuigen Degrieck Patrick en Algoet Guyde priesters van de federatie Groot-Beernem en burgemeester De Cuyper Urbain aan de ingang van de pastorie.

Op 16 februari had de aanstelling plaats van de nieuwe pastoor, EH Daniël Deforche.Vlnr: getuige Degrieck Patrick, Deken Missiaen Kamiel, pastoor Deforche Daniël, getuige Algoet Guy.

"De getuigen" (en nu wordt het zeer interessant): Patrick Degrieck en Guy Algoet, Priesters van de federatie Groot-Beernem.

In Beernem is Tom Flavez ook zijn gangen gegaan..

Patrick Degrieck is nu een oude bekende, "kerkjurist" en goede kameraad van Tom Flavez. Hij gaf deze, na zijn vertrek uit Middelkerke, onderdak bij de communiteit van OLV van de Zeven Weeën.

Degrieck zocht in november 2014 opeens toevlucht in het bisdom Antwerpen bij Johan Bonny, nadat bekend werd, dat het dossier van Tom Flavez, dat naar de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome gestuurd was, niet gans compleet bleek te zijn.

Hier werd klaarblijkelijk niet alleen zwaar gedoofpot, maar werd ook met voorbedachten rade de Congregatie voor de Geloofsleer en haar prefect Kard. Müller bedrogen.

Wat een geweldige criminele energie!

Pedo-maffia puur.


En zoals steeds de klassieke reactie: oorverdovend zwijgen.

In 'De Standaard' was er maar een klein artikeltje.

'Het Laatste Nieuws' en 'DeRedactie' hadden een dag eerder al uitgebreide meldingen gepubliceerd.

De Brugse 'bisschop' Jozef De Kesel zwijgt.

De Brugse bisschoppelijke 'vicaris' Koen Vanhoutte zwijgt.

De Antwerpse 'bisschop' Johan Bonny, bisschop-referent voor de overheid inzake misbruik, zwijgt.

De Belgische 'bisschoppen' zwijgen.

Marc Van De Voorde zwijgt.

Tertio zwijgt.

Geert De Kerpel zwijgt. 

'Baron' Jan De Volder zwijgt.

Kerknet zwijgt.

Theo Borgermans zwijgt.

Hans Geybels zwijgt.

Godfried 'karidnaal' Danneels zwijgt.

Rik Torfs zwijgt.

Didier Pollefeyt zwijgt.

De ganse Leuvense troep zwijgt.

De nuntius zwijgt. 

En het Vaticaan zwijgt.

Kardinaal Müller zwijgt.

Bergoglio, "Who am I to judge?", zwijgt.


In deze dagen worden de Franciscanen en Franciscanessen van de Immaculata zwaar aangepakt, vervolgd en onder druk gezet en zij ondergaan gewillig hun geestelijk martelaarschap...

En het vuilnisbelt-bisdom Brugge wordt niet eens apostolisch gevisiteerd.

Dat is overigens niet meer nodig: het bisdom Brugge ligt zieltogend op de grond...

Kapot door de massieve pedofilie...

Met homofilie doordrenkt...

Finaal aan de afgrond...

Spiritueel een ruïne!

Bruges-la-Morte! C'est fini!

maandag 9 maart 2015

Pedofilie in de Kerk: "West-Vlaamse politie onder druk gezet door René Stockman van de Broeders van Liefde"

In de parlementscommissie seksueel misbruik legden advocaat Walter Van Steenbrugge en zijn confrater Christine Mussche gisteren een document voor waaruit blijkt dat de West-Vlaamse politie eind jaren '90 onder druk werd gezet om een pedofiliezaak bij de Broeders van Liefde in Roeselare niet verder te onderzoeken.

In 2000 bracht Humo dit verhaal reeds. Twee van de drie broeders werden nooit vervolgd; één werd veroordeeld tot vier jaar, maar werd later in beroep vrijgesproken. René Stockman - destijds provinciaal overste maar inmiddels opgeklommen tot superiore generale van de Broeders van Liefde - werpt zich dezer dagen op als felle voorstander van een strenge bestraffing van pedofiele geestelijken, maar in 2000 belde híj met de BOB van Roeselare met de vraag 'of het wel nodig was dat dat onderzocht werd, en of het niet mogelijk was om de zaak zo te houden'.

Bron: HUMO


Herlees hieronder het Humo-artikel 'Pedofilie in de kerk: Broeder Penis met de mantel der (Broeders van) Liefde bedekt' uit Humo 3142 van 21 november 2000.


Link:

http://www.humo.be/humo-dossiers/28182/pedofilie-in-de-kerk-west-vlaamse-politie-onder-druk-gezet-door-de-broeders-van-liefde
Commandeur Stockman! Bedankt voor bewezen diensten...

http://www.fracarita.org/nieuwsberichten/br-rene-stockman-is-commandeur-in-de-leopoldsorde

"De meerwaarde van het geloof in zorg en onderwijs"

 Schijnheiligheid door en door en tot op het laatste einde.

http://www.vsko.be/nieuws/boekvoorstelling-br-ren%C3%A9-stockman-%E2%80%93-6-maart

Why is the West silent?


zaterdag 7 maart 2015

Feestgedruis: "50ste verjaardag van de eerste mis van de paus in de volkstaal" - Wat is er eigenlijk aan de hand? Over de Instructie 'Inter Oecumenici':

Iedereen weet dat de 'nieuwe mis', de Novus Ordo, ingevoerd werd op de eerste zondag van de Advent van 1969. Zijn de 'feestelijkheden' nu dan niet een beetje voorbarig?

Op 7 maart 1965 trad de Instructie 'Inter Oecumenici' - Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie - van 26 september 1964 in werking.

Vandaar de woorden van Paulus VI in het begin van zijn homilie: "Vandaag inaugureren wij een nieuwe liturgische vorm in alle parochies en kerken in de wereld."

'Inter Oecumenici' is een interessant en merkwaardig document. Vooral de artikels 11-19 aangaande de vorming van de clerus en de leken.INTER OECUMENICI

ARTIKEL 5 - De liturgische vorming van de gelovigen


19 De zielzorgers moeten met ijver en geduld streven naar de uitvoering van het voorschrift in de Constitutie over de liturgische vorming van de gelovigen en hun actieve, uiterlijke en innerlijke deelneming, overeenkomstig hun leeftijd, stand, levenswijze en godsdienstige ontwikkeling. Bijzondere zorg moet besteed worden aan de liturgische vorming en de actieve deelneming van hen die behoren tot godsdienstige lekenorganisaties. Zij hebben immers de plicht aan het leven van de Kerk inniger deel te nemen en de zielzorgers ook bij een passende ontplooiing van het liturgisch leven in de parochie te helpen.Wat werd er veranderd tégen de wil van de Concilievaders in?

Enkele high-lights:

INTER OECUMENICI


ARTIKEL 1 - Het vaste gedeelte van de Mis

48 In afwachting van een algehele vernieuwing van het vaste gedeelte van de Mis:
dient men zich voortaan aan het volgende houden:

a. de wisselende gedeelten die door de schola of het volk gezongen of gereciteerd worden, bidt de celebrant niet voor zichzelf;
b. de vaste gedeelten kan de celebrant samen met de schola of het volk zingen of reciteren;
c. bij de voetgebeden aan het begin van de Mis vervalt Psalm 42 en de voetgebeden vervallen geheel, wanneer een andere liturgische plechtigheid onmiddellijk voorafgegaan is;
d. de pateen wordt in een plechtige Mis niet door de subdiaken vastgehouden, maar blijft op het altaar;
e. de secreta ofwel het gebed over de offergaven moet in een gezongen Mis worden gezongen en in andere Missen hardop gebeden;
f. de doxologie aan het einde van de canon vanaf de woorden Per ipsum tot en met Per omnia saecula saeculorum; R. Amen moet worden gezongen of hardop gebeden; gedurende de gehele doxologie houdt de celebrant zonder kruistekens te maken de kelk met de hostie een weinig omhoog en hij knielt alleen aan het einde, nadat het volk Amen geantwoord heeft;
g. in een gelezen Mis kan het volk het Pater Noster samen met de celebrant in de volkstaal reciteren; in een gezongen Mis kan het volk dit in het Latijn en na een besluit van het territoriaal kerkelijk gezag ook op door dit gezag goedgekeurde melodieën in de volkstaal met de celebrant meezingen;
h. het gebed Libera na het Pater Noster moet worden gezongen of hardop gebeden;
i. bij het uitreiken van de Communie moet de formule Corpus Christi gebruikt worden; bij deze woorden heft de celebrant de hostie een weinig boven de ciborie en toont die aan de communicant; deze antwoordt Amen en daarna geeft de celebrant hem zonder met de hostie een kruisteken te maken de Communie;
j. het laatste Evangelie vervalt; de gebeden na de Mis worden weggelaten;
k. men mag een gezongen mis opdragen alleen met een diaken;
l. bisschoppen mogen zo nodig een gezongen Mis opdragen zoals priesters.


ARTIKEL 5 - Het aandeel van de volkstaal in de Mis

57 In gezongen en gelezen Missen die met het volk gevierd worden, kan het bevoegde territoriaal kerkelijk gezag na verkregen goedkeuring en bekrachtiging van de notulen door de Apostolische Stoel, het gebruik van de volkstaal toestaan:

a. in het bijzonder bij het verkondigen van de lezingen, het epistel en Evangelie, en in de algemene voorbede of het gebed van de gelovigen;
b. naargelang de plaatselijke omstandigheden ook in de gezangen uit het vaste gedeelte van de Mis:
c. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus en Agnus Dei, in de antifoon bij de Introïtus, het Offertorium en de Communio, en in de gezangen tussen de lezingen;
d. bovendien bij de aanroepingen, in de begroetingen en dialoogformules, in het Ecce Agnus Dei, het Domine, non sum dignus en het Corpus Christi bij de communie van de gelovigen, en verder in het Pater noster met de voorafgaande aansporing en het gebed Libera.


Overigens moeten de missaals voor liturgisch gebruik behalve de vertalingen in de volkstaal ook de Latijnse tekst bevatten.

 

Dit alles gaat veel verder dan in Sacrosanctum Concilium voorzien en is zelfs in grote mate tegenstrijdig met Sacrosanctum Concilium.

Merk dus op, dat elke juridische basis ontbreekt om deze hervormingen door te voeren!Keren we nog even terug naar de Ognissanti-kerk aan de Via Appia Nuova in het Appio-Latino-kwartier net buiten de Romeinse muur van de stad, in de nabijheid van het Lateraan...

De eerste mis in het Italiaans in de geschiedenis van de Kerk ooit...

Het moet gezegd, om op slechts 459 dagen na de publicatie van Sacrosanctum Concilium (4 december 1963) tot een vrijwel volledige 'mis' in de volkstaal te komen... Het is een gigantische prestatie!

Alles leek bijna al voorbereid geweest te zijn!

Zelfs Annibale Bugnini moest toegeven, dat de ruimte die aan de volkstaal werd toegemeten, 'groter' was dan Sacrosanctum Concilium had voorzien.

Paulus VI vervolgde op 7 maart 1965 zijn preek en zei: "De nieuwe mis in de volkstaal zou herinnerd worden als het begin van een nieuwe bloeitijd voor het spirituele leven."

Toch moeten we hier een niet nader te noemen Concilie en de bul van Paus Pius VI 'Auctorem Fidei' (Denzinger 1759, 2666) in herinnering roepen. Beiden veroordeelden scherp het celebreren van de liturgie in de volkstaal.

Missen in de volkstaal zijn ook tégen hetgeen het Tweede Vaticaans Concilie gewenst en goedgekeurd heeft.

Van een "nieuwe bloeitijd voor het spirituele leven" is er natuurlijk ook niet veel in huis gekomen. Paulus VI heeft zich duidelijk vergist!

De nieuwe liturgie heeft onze kerken niet gevuld, eerder het tegendeel!

Ook van de "godsdienstige ontwikkeling van de leek" is niet veel in huis gekomen!

In plaats van 50 jaar geleden alles overhoop te gooien, had men zijn tijd en energie misschien beter besteed aan de vorming van de leek én de clerus!

Natuurlijk was Inter Oecumenici het startschot voor de totale chaos binnen de Kerk in het algemeen en de liturgie in het bijzonder!

Misschien wordt het 50 jaar na datum, tijd om vanop de liturgische puinhopen, eens terug te kijken naar de tijd van voor hét Concilie.

Misschien dat er nog een paar dingen te redden zijn!7 marzo 1965: "Hanno cambiato e tutto si è rovinato."

7 maart 1965: "Ze hebben de Mis veranderd en alles is in duigen gevallen." 


Bergoglio bij de Ognissanti-kerk met Walter 'kardinaal' Kasper links achter hem... Demonisch!

Het IPB hield vandaag zijn voorjaarsforum in Antwerpen:

De vijanden van Christus complotteren tégen de Kerk

Paus Paulus VI viert de allereerste eucharistie in de volkstaal:

Een schismatieke eucharistieviering!

Tégen de Traditie!

Tégen de Leer van de Kerk!

Tégen de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie!

Een publieke daad van apostasie!

Onwettig!

Duivelse lofzang op de eerste niet-Latijnse 'mis' van paus en vrijmetselaar Paulus VINATUURLIJK DAT BERGOGLIO DEZE JOODS-PROTESTANTSE MACONNIEKE VIERING GAAT HERDENKEN!!! 

DE APOSTASIE MOET GEVIERD WORDEN!!!

Kardinaal Sarah over de 'Liturgische Oorlog'

De Afrikaanse kardinaal Robert Sarah, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, spreekt in een pas verschenen boek zijn diepe bezorgdheid uit over de 'crisis van de liturgie': "Steeds vaker wil de mens de plaats van God innemen. De liturgie wordt een louter menselijk spel." De kerkleider formuleert zijn klacht in 'Dieu ou rien', een gespreksboek dat recent bij de Franse uitgeverij 'Fayard' verscheen.

Kardinaal Sarah stelt een groeiend aantal liturgische misstanden vast en vreest het ergste. "Indien eucharistievieringen veranderen in vieringen van de mens zelf, waarin pastorale ideologieën en partijdige politieke opties die niets te maken hebben met de geestelijke eredienst zoals die bedoeld is door God vorm krijgen, dan is het gevaar onmetelijk. God dreigt te verdwijnen."

In de liturgische hervormingen na het Tweede Vaticaanse Concilie deed onder meer de volkstaal haar intrede in de eredienst, maar daarmee raakte volgens de kardinaal ook het heilige en mysterievolle karakter van de eucharistie op de achtergrond. "Tijdens de viering van de mis volgens het oude missaal (voor de hervorming van het Tweede Vaticaans Concilie) begrepen wij beter dat de eucharistie een daad is van Christus en niet van de mens. Ook het mysterieuze karakter was onmiddellijk voelbaar." Vandaag stelt de curiekardinaal echter steeds vaker een gebrek aan discipline, en een gebrek aan respect en loyaliteit aan de rite vast, die ook de geldigheid zelf van het sacrament dreigt aan te tasten."

Bron: Kerknet


Wat Kerknet vergeet te vermelden, zijn de volgende woorden van Kardinaal Sarah aangaande de 'liturgische oorlog' die de gelovigen en de Kerk verdeelt:

Cardinal Robert Sarah : "Le Concile Vatican II n’a jamais demandé de rejeter le passé et d’abandonner la messe de saint Pie V, qui a engendré de nombreux saints, ni même de laisser le latin."

Kardinaal Robert Sarah: "Het Tweede Vaticaans Concilie heeft nooit gevraagd om het verleden te verwerpen en de Mis van de Heilige Pius V op te geven, de Mis die talrijke heiligen heeft voortgebracht, noch om het Latijn op te geven."


De joods-protestantse maçonnieke 'Novus Ordo' 50 jaar later:


vrijdag 6 maart 2015

Jozef De Kesel doet het wéér (niet)...

Priester uit Heuvelland [eindelijk] ontslagen om zedenfeiten

Bisschop De Kesel van Brugge heeft een priester uit Heuvelland ontslagen wegens zedenfeiten met minderjarigen. De feiten zijn meer dan 20 jaar oud toen de priester les gaf in Waregem en dus verjaard. Het slachtoffer had al een schadevergoeding gekregen, maar de priester mocht in functie blijven.

Tegen de priester was een klacht ingediend door een intussen volwassen ex-leerling van het Heilig-Hart College in Waregem, waar de geestelijke les gaf tussen 1966 en 1992. Volgens de man werd hij daar in die periode het slachtoffer van verregaande aanrakingen.

De zaak belandde bij het bisdom, dat de partijen bijeenbracht en een schikking uitwerkte. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding maar de priester werd niet uit zijn functie gezet in Heuvelland.

Dat veranderde toen in het najaar van 2014 bekend raakte dat drie West-Vlaamse priesters, van wie geweten was dat ze zich hadden bezondigd aan zedenfeiten, ook zonder problemen hun pastoraal werk hadden mogen verderzetten. Bisschop De Kesel kwam onder vuur te liggen en moest over de dossiers zelfs uitleg gaan geven in de parlementaire commissie Seksueel Misbruik in de Kerk.
Toch nog ontslagen

Nadat de storm was gaan liggen, besliste de bisschop uiteindelijk ook om de 73-jarige priester uit Heuvelland te ontslaan. Tegen de man werd overigens vorige week een nieuwe klacht ingediend bij het Kortrijkse parket. Daarin meldt iemand dat ook hij destijds in het Waregemse college slachtoffer is geweest van de priester.

Het parket is een onderzoek gestart dat niet alleen de ernst van de beschuldigingen moet duidelijk maken maar ook of de vermeende feiten al dan niet verjaard zijn. 

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/westvlaanderen/1.2260332


Hoeveel oude lijken gaan er nog uit de kast vallen???

Ook deze willen wij U niet onthouden... Johan Bonny in samenwerking met Sant'Egidio: "Zou de kerk beter af zijn zonder paus?"

Kan je grotere ketterijen verkopen dan dit?

Alleen al de suggestie!

Ondanks alle prietpraat van Bonny aangaande Bergoglio is dit zijn échte overtuiging!


http://www.santegidio.be/event/zou-de-kerk-beter-af-zijn-zonder-paus-door-bisschop-johan-bonny/

donderdag 5 maart 2015

Feest van Sant’Egidio – 46ste verjaardag - Antwerpen, 11 mei 2014

Intrede

Links een verklede vrouw in priestergewaad, Athenagoras van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel met gevolg, Mgr. Berloco, de pauselijke nuntius, en... ketter Walter 'kardinaal' Kasper met paladijn Johan Bonny net achter de kaars...

Ketter Walter 'kardinaal' Kasper houdt de feestrede...

Hilde Kieboom, of moet ik zeggen 'barones' Hilde Kieboom, die in 1985 Sant'Egidio België oprichtte

Hier staat de hele Belgische Kasper-kliek bij elkaar: Leon Lemmens van Sant'Egidio en bijgevolg dus een grote ontgoocheling als hulpbisschop, Johan Bonny, Walter 'kardinaal' Kasper, Nuntius Berloco en Jean-Pierre Delville, bisschop van Luik en ook van Sant'Egidio ondanks zijn Tridentijns schaamlapje...

'Barones' Kieboom met haar idool Walter Kasper... Communie voor de hertrouwd gescheidenen, pro-gay, pro-syncretisme, etc...
Nog even terug naar het begin... Rechts staat 'barones' Hilde Kieboom met haar man 'baron' Jan De Volder van het 'christelijk' opinieblad 'Tertio'. Wie 'Tertio' leest, leest dus het syncretistische gazetje van Sant'Egidio.

Links in zijn witte broek staat CD&V-politicus en schepen van cultuur van Antwerpen Philip Heylen. Zoals bekend, is Heylen ook een aanhanger van Sant'Egidio en een grote fan van Johan Bonny!
Rechts zien we Philip Heylen, fier als een gieter, de homo-vlag dragen tijdens de gay-pride van Antwerpen in 2014. Het is duidelijk, dat politici géén principes hebben...

Philip Heylen met de organisatie van de gay-pride in Antwerpen
Hier zien we de anti-katholieke leuze van schepen Philip Heylen, typisch CD&V. Dit zijn dan de vrienden van Johan Bonny! Ze delen duidelijk hetzelfde ideologische gedachtengoed!
En hier zien we schepen Philip Heylen bij gay-friendly Bergoglio... Zoals altijd, soort zoekt soort! Dat is dan de aanhang van Johan Bonny! Dat is dan Sant'Egidio! Wie houdt eigenlijk wie voor de gek?

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer