vrijdag 27 februari 2015

Het verraad tijdens het Tweede Vaticaans Concilie II:

Het verraad van de crypto-jood Augustin 'kardinaal' Bea:

Het verraad van 'paus' Paulus VI:


1. Brief van rabbi Louis Caplan, de voorzitter van het AJC-Global Jewish Advocacy, aan Augustin 'kardinaal' Bea om hem te bedanken voor de ontmoeting die plaatsvond in het Vaticaan op 13 juli 1961 en een verwijzing naar een volgende ontmoeting op 26 november 1961.


2. Rabbi Caplan voegde ook nog een document toe:

"Anti-Jewish Element in Catholic Liturgy: A Memorandum to the Secretariat for Christian Unity"

"Anti-Joodse Elementen in de Katholieke Liturgie: Een Memorandum aan het Secretariaat van Christelijke Eenheid"

Het memorandum focust hoofdzakelijk op het Paas-Triduum.

Wij dagen onze lezers uit om iets in dit memorandum te vinden, dat NIET door het Vaticaan in de praktijk werd gebracht!

Deze documenten zijn authentiek omwille van het feit, dat ze door AJC-Global Jewish Advocacy zelf op hun website werden gepubliceerd.

http://www.ajcarchives.org/AJC_DATA/Files/6A2.PDF


DIT IS HET TOTALE BANKROET VAN HET CONCILIE
EN DE POST-CONCILIAIRE BASTAARD-KERK!


Rabbi Abraham Joshua Heschel en Augustin 'kardinaal' Bea complotteren tégen de Kerk

Brief van rabbi Louis Caplan, de voorzitter van het AJC-Global Jewish Advocacy,
aan Augustin 'kardinaal' Bea

Brief van rabbi Louis Caplan, de voorzitter van het AJC-Global Jewish Advocacy,
aan Augustin 'kardinaal' Bea

"Anti-Jewish Element in Catholic Liturgy:
A Memorandum to the Secretariat for Christian Unity"


donderdag 26 februari 2015

Het pedo-blad 'Kerk en leven' publiceert weer aanstootgevende foto's:

Daar waar de vormsel-catechese in het 'Bisdom' Gent 'infantiel' is, is ze in het 'Bisdom' Brugge duidelijk 'pedofiel'

Link naar 'Kerk en leven':


http://www.kerknet.be/admin/files/assets/kerkenleven/documenten/kerkenleven_1424768733_150819.pdf

Fr. Thomas Rosica, de Vaticaanse woordvoerder die een proces wil inspannen tegen een Canadese blogger, dirigeerde in 2011 het 'Mormon Tabernacle Choir':

 Fr. Rosica dirigeert het 'Mormon Tabernacle Choir'
Is Fr. Rosica een crypto-mormoon?

"Father Rosica said he wanted to conduct to show his appreciation for the help provided by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints during the visit of Pope John Paul II to Toronto in 2002."

Blijkbaar hebben de Mormonen hand- en spandiensten geleverd tijdens het bezoek van Johannes-Paulus II aan Toronto in 2002...

“When I got the opportunity to conduct, how could I say no?” he said. “I’ve always loved the Mormon Tabernacle Choir. It’s America and American religion at its best; the collaboration, the joy, the pride, the beauty, and the Christianity that comes across through this beautiful music. So it’s a real honor to be here.”

Fr. Rosica vindt het Mormon Tabernacle Choir: "Amerikaanse religie op zijn best..."

Dat weten we ook alweer!

Link:


http://www.mormonnewsroom.org/article/president-monson-attends-final-concert-of-mormon-tabernacle-choir-tour

dinsdag 24 februari 2015

Het verraad tijdens het Tweede Vaticaans Concilie:

Het verraad van de crypto-jood Augustin 'kardinaal' Bea:

Op 27 maart 1963 had 'kardinaal' Bea in de kanselarij van 'kardinaal' Cushing in Boston een ontmoeting met de rabbijnen Marc Tanenbaum en Abraham Heschel. Zij waren de vertegenwoordigers van het 'Amerikaans-Joods Committee'. Gesprek van onderwerp was wat "de Joden" wilden dat er zou gebeuren tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. Dit alles is zeer goed gedocumenteerd.

Op 31 maart 1963 ging 'kardinaal' Bea naar het AJC-Global Jewish Advocacy hoofdkwartier in New York om er verder te bespreken wat "de Joden" wilden dat er zou gebeuren tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. Bea sprak er met de voorzitter van de Central Conference of American Rabbis, rabbijn Albert G. Minda en de rabbijnen Heschel en Tanenbaum.

Verder had rabbi Heschel een ontmoeting met paus Paul VI op de openingsdag van de derde zitting van het Concilie op 14 september 1964, om te bespreken wat "de Joden" wilden dat er zou gebeuren tijdens het Tweede Vaticaans Concilie.


Kabbalist rabbi Abraham Heschel: "I want to attack their souls." / "Ik wil hun zielen aanvallen."

WIE SCHREEF ER AAN NOSTRA AETATE?

Over het Geheime Akkoord van Rome met de Joodse Leiders

Van links naar rechts: Fr. Stephen Schmidt, S.J.; President of the Central Conference of American Rabbis, Rabbi Albert G. Minda; Rabbi Abraham J. Heschel; AJC Director of Interreligious Affairs, Rabbi Marc Tanenbaum met Augustin 'kardinaal' Bea, 31 maart 1963, AJC Building, 165 E. 56th St., New York City

Brief van rabbi Heschel aan rabbi Minda

Eisenlijst van de Amerikanse joodse rabbijnen aan 'kardinaal' Bea

De hele Katholieke Theologie wordt hier ondergraven. En dit alles is inderdaad in de moderne 'katholieke' praktijk in toepassing gebracht.

Nostra Aetate en bij uitbreiding alle documenten van het Concilie kunnen dus niet beschouwd worden als behorend tot het Magisterium van de Kerk omwille van het simpele feit, dat ze geschreven zijn door niet-katholieken!
S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer