zaterdag 19 december 2015

Pro Familia: "Een signaal van de Katholieken aan Jozef De Kesel!"


3 opmerkingen:

Anoniem zei


Ik vind het knap dat ze actie ondernemen, ook dat ze het pedofilieschandaal in de schijnwerpers willen plaatsen. Maar, het instituut is ziek van binnen.. In dat instituut houden ze van doofpot-situaties. Ze roepen op tot dialoog, maar er is helemaal geen dialoog. En dat is niet alleen bij die pedofiele-schandalen. Wantpraktijken binnen de kloosters mogen ook niet op tafel komen, onderdrukking in kerken mag ook niet op tafel komen. Hun kijk op het christelijke geloof is in vele situaties heel ziekelijk geworden. Die kunnen geen onderscheid meer maken wat goed en kwaad is, met gevolg dat ze denken dat het kwade dat ze verrichten op hun medemensen als goed ervaren. Ze geven daar een heel ziekelijke uitleg aan. Slachtoffers die seksueel misbruikt zijn geweest, of slachtoffers die ze geestelijk misbruikt zijn geweest. M.a.w. Geweld, waarvan vele religieuzen en priesters binnen de kerk van denken dat ze mensen daar verder mee helpen. Deze slachtoffers hebben geen schijn van kans om maar een beetje respect te krijgen. Als ze hulp zoeken, dan moet je dat buiten het christendom doen. Want binnen krijg je absoluut geen gehoor. Zeker aan slachtoffers af te raden want de kerk zal je probleem minimaliseren en je een idee geven dat jij het probleem bent. Heb ik zelf mee gemaakt! De kerk is gelukkig nog wel een plek waar je God kan ontmoeten, maar hou wel de valse dienaren op afstand. Satan is extreem aanwezig in de wereld, maar Satan is even hard aanwezig binnen de kerk. En de omvang van het kwaad binnen de Vlaamse kerk nemen onmetelijke grote proporties aan. Ik denk dat de oorzaak vooral ligt in de generatie van kinderen die de 1ste en 2de wereldoorlog hebben meegemaakt, die hebben hun oorlogsdrama's uitgewerkt op een nieuwe generatie van kinderen binnen de kerk. En het resultaat zie je. Getraumatiseerde mensen die niet aan hun kwatsuren/wonde werken, zijn innerlijke roofwolven zonder een greintje geweten. Ze doen zich voor dat ze goed doen, maar eigenlijk zijn ze zo kapot dat ze iedereen in hun innerlijke gebrokenheid willen meesleuren. Die willen geen zielen redden, die willen zielen mee "samen met hun" de afgrond intrekken. Ik denk dat iedere psychiater kan zien op afstand dat er binnen de kerk ook heel wat psychische zieke mensen aanwezig zijn, er werken en een kerk leiden. Ik denk dat het niet slecht zou zijn dat de kerk ten gronde gaat, zodat een nieuwe generatie van jongeren de kerk terug in gezonde staat kan brengen. Ik heb al enkele jonge roepingen tegen gekomen. En ik vermoed dat deze generatie de kerk wel terug tot zijn volle glorie zal brengen. Ik verwacht niets van onze bisschoppen, dat is de generatie van de oorlog die blind zijn. Bidden is de enigste oplossing, in de hoop dat ze tot inzicht komen en berouw krijgen over hun houding naar de afbraak van de kerk, afbraak van het ware katholiek geloof en hun slechte behandeling naar alle slachtoffers.

Anoniem zei

http://www.vier.be/hoeveelbenjewaard/videos/aflevering-van-16-december/1479616

Igor De Bliquy (33, Westouter) zou een priester zijn?
Draagt tijdens de uitzending al geen priesterkledij. En de hostie laat hij uitdelen door de presentatrice van televisie vier. De Vlaamse kerk is immens triest.

Anoniem zei

Wat anoniem 08:55 zegt is schrijnend. Wanneer we dit over de bisschop, hulpbisschoppen, dekens, priesters, etc horen:

...christelijke geloof is in vele situaties heel ziekelijk...
...geen onderscheid meer maken wat goed en kwaad is...
...seksueel misbruikt ... Geweld, waarvan vele religieuzen en priesters ... denken dat ze mensen daar verder mee helpen.

De kerk is gelukkig nog wel een plek waar je God kan ontmoeten...hou wel de valse dienaren op afstand.
...Satan is even hard aanwezig ...het kwaad binnen de Vlaamse kerk nemen onmetelijke grote proporties aan
...roofwolven zonder een greintje geweten...willen geen zielen redden...

Inderdaad, probeer het eens te beweren dat Anoniem 08:55 overdrijft.

Misschien dat ik niet akkoord ga met de analyse dat de priesters zelf getraumatiseerd zijn omwille van de oorlog, want, het waren niet alleen de priesters die in de oorlog geleden hebben, terwijl je pedofielen in elke levenswandel vindt.

Men mag ook niet de slachtoffers van pedofilie in de familiekring vergeten. Maar ik hoop dat die slachtoffers in de toenemende mondigheid van slachtoffers van pedofilie in de Kerk een spreekbuis vinden, en moed vinden ook naar buiten te komen. Als je een zilveren rand aan de wolk wil zien, kan de Kerk in het uitmesten van de eigen stal, ook de baan breken voor het uitmesten van andere agiusstallen die voorlopig nog niet onder vuur liggen.

De reden dat de Kerk weigert pedofiliemisbruikt te erkennen is omdat indien de Kerk het deksel van de doofpot van Haar Eigen misbruikschandalen zou lichten, de deksels van andere doofpotten zouden volgen. Dat moet voorkomen worden. Aangezien de priesters en bisschoppen door de Staat betaald worden, zullen ze de hand die hen voedt niet bijten. De Staat is nog rotter dan de Kerk. De moreel-politieke crisis die de staat ervaart is nog veel erger dat moreel-theologische crisis die de Kerk ervaart. Het probleem voor de priesters is dat teneinde de doofpot dicht te kunnen houden, ze gewetenloos monsters worden – zoals elke andere politicus. Maar als dat monster zielenheil moet verzorgen... ja ... krijg je kortsluiting. Daarom dat de crisis in de Kerk veel meer opvalt. Vooral omdat er nog katholieken zijn die de bisschoppen voorhouden wat goed katholicisme is, terwijl er niemand meer is, die goede staatskunde zou kunnen beschrijven.

Een slotgedachte:

Bonny was snel om schadevergoeding te betalen aan de slachtoffers. Hij zal zwijggeld bedoeld hebben. Want als je hem ging vragen de jarenlange psychotherapie die slachtoffers van seksueel misbruik op verschillende fases doorheen hun leven af en aan nodig hebben, gewoon om te kunnen overleven, dan zou Bonny minder geneigd zijn de schijn te wekken dat hij vrijgevig zou zijn of spijt zou hebben.

De rekening van de psychotherapeut is kwantificeerbaar. In plaats een bedrag van schadevergoeding voor misbruikslachtoffers uit de duim te zuigen; gewoon de rekeningen voor psychotherapie naar het bisschoppelijk paleis sturen – het zou wel eens kunnen dat ogen opgetrokken zullen worden.

Ik zou zeggen dat indien een slachtoffer de pijn kan overwinnen de rekeningen voor zijn psychotherapie op te tellen, zware schade aan de ego’s van de doofpotters toegebracht kan worden.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer