woensdag 30 december 2015

Peter Degadt van 'Zorgnet Vlaanderen' (= de beroepsvereniging die de belangen van de 'christelijk' geïnspireerde en private ziekenhuizen in Vlaanderen behartigt), beroemt zich erop, dat ook Katholieke 'ziekenhuizen', moordfabrieken zijn!


Bron: De Redactie

Link:

 
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.42285Euthanasie is verboden door de Katholieke Leer, want wie zich laat euthanaseren, excommuniceert zichzelf van de Katholieke Kerk.

UIT DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK:

2277 Wat de motieven en de aangewende middelen ook mogen zijn, de directe euthanasie bestaat erin om een einde te maken aan het leven van gehandicapten, zieken of stervenden. Deze is moreel onaanvaardbaar. [!]

Zo is een handeling die of een verzuim dat - in zichzelf of qua intentie - de dood bewerkt teneinde de pijn weg te nemen, een moord
[!] die ernstig in strijd is met de waardigheid van de menselijke persoon en met de eerbied voor de levende God als zijn Schepper. De beoordelingsfout die men te goeder trouw begaan kan hebben, verandert niets aan de aard van deze moorddadige ingreep, die steeds veroordeeld en uitgesloten moet worden.


Euthanasie is echter niet enkel verboden door de Katholieke Leer, de verwerpelijke praktijk gaat ook in tegen bijvoorbeeld de 'Eed van Hippocrates':

"Nooit zal ik, om iemand te gerieven, een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven, die, als hij wordt gevolgd, de dood tot gevolg heeft. Nooit zal ik een vrouw een instrument voorschrijven om een miskraam op te wekken."Dokters die euthanaseren en aborteren, schenden dus niet enkel de Katholieke Leer, maar zelfs ook de 'Eed van Hippocrates'.

Met andere woorden, de heidenen waren beschaafder dan onze hedendaagse 'geneesheren'!

Wie kan deze lieden nog vertrouwen, satanisten als het zijn! 

Sinds 1994 is Peter Degadt natuurlijk ook gastdocent - voor de opleiding management en beleid in de gezondheidszorg - aan de Katholieke Universiteit Leuven!

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Dat versta ik niet: hoe kunt ge na uw euthanasie geëxcommuniceerd worden, ge zijt dan toch dood?

Anoniem zei

Excommunicatie van de Kerk

Of men levend of dood is, speelt geen rol. Ook na de dood blijft men lid van de Kerk of niet.

Tot de Kerk behoren de gelovigen op aarde, de gelovigen in de hemel en de gelovigen in het vagevuur.

De ongelovige in de hel, waaronder de geëxcommuniceerden, behoren niet tot de Kerk!


Euthanasie is zelfmoord en dat leidt automatisch, door de daad zelf, tot excommunicatie.

Uit de Catechismus van de Katholieke Kerk

2324 Wat de vormen en de motieven ook mogen zijn, de vrijwillige euthanasie is een moord. Euthanasie is ernstig in strijd met de waardigheid van de menselijke persoon en met de eerbied voor de levende God, zijn Schepper.

2325 Zelfmoord is ernstig in strijd met de rechtvaardigheid, de hoop en de liefde. Het vijfde gebod verbiedt dan ook de zelfmoord.

Zelfmoord is een zeer zware doodzonde!

Door het doen van een doodzonde verliest de mens de heiligmakende genade, de gemeenschap met God, en kan derhalve niet de hemel binnengaan. Degenen die in staat van doodzonde sterven, worden tot de hel veroordeeld. De doodzonde kan vergeven worden door een oprecht volmaakt berouw en het sacrament van de biecht.

Maar na een zelfmoord is dat natuurlijk niet meer mogelijk!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer