zaterdag 26 december 2015

Jozef De Kesel verkoopt ketterij: "God is gekomen onder de vorm van een vreemdeling die niet ontvangen wordt"

"God is naar ons toegekomen. Dat is de echte betekenis van Kerstmis." Dat heeft Jozef De Kesel, de nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel, kort na middernacht gezegd tijdens zijn homilie in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel. "Hij heeft zich niet laten kennen door blijk te geven van macht en rijkdom. Hij heeft dat gedaan onder de vorm van een kind voor wie er geen plaats is. Onder de vorm van een vreemdeling die niet ontvangen wordt."

Bron: Het Laatste Nieuws

Link:

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2566857/2015/12/25/Aartsbisschop-De-Kesel-God-is-gekomen-onder-de-vorm-van-een-vreemdeling-die-niet-ontvangen-wordt.dhtmlDe dwaasheid van De Kesel is ongezien!

Beste Jozef De Kesel,

U als 'eminent' theoloog, zou toch mogen weten, dat Jezus in Betlehem géén vreemdeling was!

Zijn familie, "het geslacht van David", was van Betlehem!

Dat was zelfs de reden waarom de Heilige Familie naar Betlehem trok! Zij waren van daar!


Uit de Heilige Schrift:

Luk 2:4  En daar Josef uit het huis en het geslacht van David was, vertrok ook hij uit Galilea, uit de stad Názaret, naar Judea naar de stad van David, Bétlehem geheten,
Luk 2:5  om zich aan te geven met Maria, zijn verloofde vrouw, die in gezegende omstandigheden was.
Luk 2:6  Terwijl ze daar waren, brak de tijd van haar moederschap aan;
Luk 2:7  ze baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken, en legde Hem neer in een kribbe; want in het nachtverblijf was voor hen geen plaats."In het nachtverblijf/herberg was voor hen geen plaats..."

Wat betekent dat?

De joden wilden niets met Jezus Christus, de Zoon van God, de Messias, te maken hebben!


Men had dus beter het Laatste Evangelie NIET afgeschaft, want dat zou De Kesel geweten hebben, dat daar geschreven staat:

Joh 1:5  Het Licht schijnt in de duisternis, Maar de duisternis nam het niet aan.
Joh 1:6  Er kwam een mens, van God gezonden; Johannes was zijn naam.
Joh 1:7  Hij kwam tot getuigenis, om van het Licht te getuigen, Opdat allen door hem zouden geloven.
Joh 1:8  Hijzelf was niet het Licht, Maar hij moest getuigen van het Licht.
Joh 1:9  Het waarachtige Licht, Dat alle mensen verlicht, Kwam in de wereld.
Joh 1:10  Hij was in de wereld, En ofschoon de wereld door Hem was ontstaan, Erkende de wereld Hem niet.
Joh 1:11  Hij kwam in zijn eigen bezit; Ook de zijnen ontvingen Hem niet. 


"De zijnen", dat zijn de joden!!!

En de joden hebben Christus uiteindelijk aan het kruis genageld!

11 opmerkingen:

Anoniem zei

In het Laatste Evangelie staat ook; "en het Woord is vlees geworden". Vijf woorden die Kerstmis goed samenvatten. (Het Woord dan God is, dat in het begin was, ...)

Maar daarmee is God helemaal niet naar ons toegekomen. Om te beginnen is het alleen God in de persoon van de Zoon die mens geworden is. Voor God de H. Geest moeten we tot Pinksteren wachten, en God de Vader is nooit uit de hemel neergedaald.

En dat gezeur de hele tijd over de herberg. Beseft De Kesel niet dat zijn kerk zoals de herberg is; God heeft geprobeerd er onderdak te vinden maar ze wilden Hem niet.

God heeft dan maar beslist dat Zijn Zoon in een obscuur stalletje geboren zou worden, waar we Hem moeten gaan zoeken om Hem te vinden. Hij openbaart zich maar alleen aan hen die Hem willen vinden. Niet aan diegenen die op God staan te wachten.

God heeft wel Zijn engel naar de herders gestuurd, zoals in het Evangelie van de Eerste Mis van Kerstmis te lezen staat: (Luc 2: 1-14) om hen te vertellen dat de Verlosser geboren is.

De engel zei niet: blijft hier wachten, en ik zal het Kindje Jezus roepen, zodat Hij naar je toe kan komen. Nee, de engel zei expliciet; "GA naar Bethlehem".

Afgaande op wat De Kesel in zijn preek gezegd heeft, heeft hij weer niet goed opgelet tijdens het evangelie van de middernachtmis.

En dan zeggen de herders: Kom, laten we naar Bethelem gaan zodat we dat Woord dat vleesgeworden is kunnen aanbidden. Zoals in het Evangelie van de Tweede Mis van Kerstmis staat. (Luc 2: 15-20)

Elk klein kind weet dit, maar gelukkig weet De Kesel het allemaal veel beter. Dankzij De Kesel weten we eindelijk wat de echte betekenis van kerstmis is. De Kerk heeft 2000 jaar op de uitleg van de grootse profeet De Kesel moeten wachten om het eindelijk uitgelegd te krijgen.

En voor de volledigheid moet ik eraan toevoegen dat het Evangelie van de derde mis van Kerstdag het Eerste Hoofdstuk van Johannes is; Het zogenaamde ‘Laatste Evangelie’ dat de concilievaders in hun wijsheid afgeschaft hebben.

De Kesel is zoals de ezel in het kerststalletje; die ezel kan wel zeggen dat God naar hem toegekomen is, maar helaas voor de Kesel is die ezel is even stom.

Anoniem zei

Mafkesel!

Onze Heiland werd geboren in Bethlehem, de heimat van Maria en Jozef...

Anoniem zei

Misschien kan mijnheer de Kezel ook uitleggen hoe onze lieve Heer als vreemdeling geboren kon zijn in de stad waar zijn aardse vader en zijn aardse moeder vandaan kwamen en die bovendien ook nog eens middenin het gebied lag dat zijn stam Juda door Jozua zelf kreeg toegewezen. Meer autochtoon dan Jezus bestaat niet eens. We hebben zelfs zijn hele joodse stamboom.

Anoniem zei

Onze Kerk heeft een sterke man nodig en geen poulin van Danneels!

Anoniem zei

Oorlogsvluchtelingen moeten tijdelijk geholpen worden tot de toestand in hun land weer veilig is. Dat gebeurt ook!
Maar de huidige volksverhuizing van miljoenen asielzoekers (Duitsland alleen al meer dan een miljoen) betekent de ontreddering van Europa èn evenzeer van de landen van herkomst. 'God' weet dat maar De Kezel trekt er zich niets van aan en schetst een volkomen verkeerd beeld.
Hij zadelt Europa onterecht op met schuldgevoelens. Hij kan een voorbeeld nemen aan de toespraak van Willem--Alexander.
De Kesel zou ook beter wat meer aandacht schenken aan de uitschakeling van christenen in het Midden-Oosten.

Anoniem zei

Dag mijnheer De Kesel. Is het nu God of concurrent Allah? Hou toch op met dat gezever!

Anoniem zei

Europa gaat kapot aan de massaimmigratie en verreweg de meesten zijn geen vluchtelingen. Waarom verteld mijnheer de Kezel precies 100% het omgekeerde dan zijn Poolse, Slowaakse, Hongaarse en andere Rooms katholieke collega's?

De Belgische staat betaalt zijn salaris en daarom loopt hij braaf achter het overheidsbeleid aan!

Anoniem zei

"God is naar ons toegekomen".

Een heel rare uitspraak. Klinkt een beetje alsof de mens reeds bestond voor dat God bestond, en God is pas naderhand op het toneel verscheen.

Dat pas allemaal in de ketterij en heidendom van die lui, of hun transhumanisme om precies te zijn.

Anoniem zei

Publius Sulpicius Quirinius, uit een arme Familie stammend, was een zeer begaafde romeinse militair; wegens zijn overwinningen werd hij door keizer Augustus bijzonder hooggeschat en geprotegeerd.
Van 12 tot 7 v. Chr. was hij stadhouder in Galatiê, waar hij o.a. de homonadenzen overwon.
Ca. 6/7 v. Chr. was hij proconsul in de romeinse provincie Syria en met volmachten in Judea na de afzetting van Herodes Archelaos.
Bij de voorbereiding van de romeinse legerexpeditie naar Armeniê o.l.v. Caius Julius Caesar, de kleinzoon van keizer Augustus, die als geweldige operatie werd geschilderd en door de uitmuntendste generalen begeleid en gedragen werd, voerde Suplicius Quirinus een extraschatting in Judea door (ca. 3 voor Chr.).
Jozef, uit het huis David, tekton (lees: bouwondernemer) van beroep, ging wegens de finantiêle regelingen met de zwangere Maria naar Bethlehem, waar hij met grootste waarschijnlijkheid nog weidegronden bezat.
als bekommerde echtgenoot zal hij die lange reis zeker niet met een hoogzwangere vrouw gemaakt hebben.
In de zomermaanden lagen de kudden met de herders buiten op de weiden; de stallen waren leeg; zo bood het zich aan zich in te kwartieren in een leegstaand verblijf van herders, aanpalend naast de stal- en een transportabele houten kribbe als wieg te gebruiken (in de grotten/stallen in Judea zijn de normale grote kribben in steen gehouwen).
Om 7-5 v. Chr. was er meermaals een bijzondere en sterk lichtgevende conjunctie geweest van de planeten Jupiter (koningsplaneet)en Saturnus (symbool voor het jodendom), en wel in het sterrebeeld "Vissen" (symbool voor de middellandse zee)(alles voor 4 eeuwen reeds door de befaamde astronoom Johann Kepler uitvoerig bestudeerd en geanalyseerd);
astrologisch te verstaan als "Bij de joden aan de middellandse zee wordt een koning geboren".
Na grondig studeren en voorbereiding zijn de wijzen uit het oosten (lees Mesopotamiê en Perziê) dan ter huldiging van de nieuwe/nieuwgeboren koning der joden dan opgetrokken.
Gebouwd werd overigens zeer veel in het toenmalige Galilea: het nieuwe Tiberias en, voor de deur van Nazareth, het grote theater van Sepphoris.
Hier waren grote en goed georganiseerde ploegen, meestal familiaal gebonden, aan het werk en verdienden bij hun hoogqualitatieve arbeid niet slecht.
Jefke DeKesel heeft er weeral geen snars van verstaan.
De kerstgeschiedenis gaat niet over armoede maar over rijkdom,over het goud (van het geloof), over wierook (het gebed) en over myrrhe (de verfrissende balsem, ook bitter, tegelijk ook symbool voor pijn).

Wat zei de jezuiet Guido Dierickx weer over "deskundigheid en profiel"?
In de noordbelgische bastaardkerk zitten de laatste krotters.

Anoniem zei

Bisschop Hake OSB (Eichstätt in Duitsland) in de kerstpreek op 25 december 2015:
"...Waar het geloof de verbinding met God en de mens verliest en zich uit als opvordering van macht, tot en met gewelddadigheid, wordt ze een "perversie van het geloof".
De goddelijke liefde van het Kind in de kribbe maakt vrij van begeren naar macht, geweld, aanzien en invloed; het is een liefde die niet dwingen kan, maar die om het vrije ja van de mensen vraagt".

Wanneer men dan de geweldige pedofiele rotzooi in de noordbelgische bastaardkerk ziet, het gewelddadig gedrag van de dikke Danneels, de telefonische intimideringen door zijn destijdse woordvoerder en huidige directeur van de kerkdrukkerij Halewijn Toon Osaer, de anale verkrachtingen door geestelijken in Westvlaanderen, de afgrijselijke catastrofes bij de Broedrs van Dale en de Broeders van Liefde, (er waren zelfs beurtlijsten om met de gehandicapte kinderen te kunnen gaan zwemmen), het inderdaad opvorderen van gehoorzaamheid onder dwang (zoals bij de toenmalige vervolging van de tridentijnse mis der Petruspriesterbroeders in Brussel onder Danneels:
dan ziet men inderdaad de "perversie van het geloof" in al haar schabouwelijkheid helklaar voor ogen.

Deze ganse pedofielenbende wil par tout niet inzien, dat onschuldige kinderen hier geslachtofferd worden wegen de perverse wensen en gedachten van oude geile bokken en willen dan nog hun vel redden door "het vrije ja van de mensen" slinks af te verdraaien.
Bonny, Barzin, DeKesel, Danneels, Stockman, Flavez, Stragier, Claerhout, Osaer, Dobbelaere en hoe U ook allemaal mag heten: jullie allen demonstreren aan de lopende band de "perversie van het geloof".

Bisschop Hanke is de enige benedictijnse bisschop van Duitsland (in Eichstätt, te noorden van Augsburg, westelijk van Regensburg): een edel en theologisch hooggevormde man, zeer spiritueel en-zoals het een volgeling van St.-Benedictus van Nursia betaamt, met de twee voeten op de aarde.
De preek stond overigens reeds op tweede kerstdag om 07.00 op de zeer brave katholieke website www.kath.net.

Theologie is toch een fantastisch vak.

Anoniem zei

De middernachtmis 2015 van DeKesel in de St.-Michiels-en St.-Goedelekathedraal in Brussel:
niet alleen de inhoud van de preek was inhoudelijk en van tendens niet-orthodox.
Muzikaal werd de dienst verzorgd met gezang van "currende" o.l.v. Erik van Nevel.
In muziekkringen, ook en bijzonder in het buitenland, bekend door zijn goede stemkwaliteit en de specialisatie op de polyphonie.
Er zijn echter wel haken aan de zaak:
de oom van Erik van Nevel, Paul van Nevel, leidde zeer lang het "Huelgas-emsemble" met een gelijkaardig karakter; Paul van Nevel verbrandde zich figuurlijk zeer zwaar, toen hij- men raadplege hier de engelse Wikipedia over zijn persoon- een kostbaar muziekhandscrift stal en hiervoor in Italiê (Bologna) tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld werd.
(Dat Paul van Nevel graag dikke cubaanse sigaren rookt(e), staat er ook bij vermeld- is echter zonder belang, doch hoogstens typisch voor de vlaamse stijl).

Currende zingt zeer veel polyphonie (voor mij ligt een grote box cd's ("Masters from Flanders", bij Et´cetera uitgegeven (KTC 1380)/ 10 cd's/ gesponsord door Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap).
En één de belangrijkste componisten (cd nr.6), regelmatig gezongen door currende, is Nicola(a)s Gombert (ca. 1495- ca.1560):
Nicolas Gombert werd beroemd en berucht toen hij bij ontucht met koorknapen ontdekt werd; Keizer Karel V maakte er korte metten mee ; Gombert werd veroordeeld tot straf op de galeien en verdween dan in de nevels van de tijd.
In de noordbelgische bastaardkerk is niets veranderd.
sedert 465 jaar pedofiele schandalen in Noordbelgiê: dat kann tellen, jongens!
Ze chipoteren steeds weer met deze vunzige zaken en het liefst in het publiek (ook weer een kenmerk: het histrionisme).
En DeKesel bevindt zich op de radar.

N.B. Currende wordt op de website van St.-Pieters in Leuven geroemd vermeld, met ook de naam van de deken de Gendt erop;
het gregoriaans koor en het koor Concinite werden dan wel in de dekenij buitengesmeten.
Qui vivra, verra

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer