maandag 28 december 2015

Jozef De Kesel praat zichzelf in de problemen door niets te zeggen...

Deze 'uitspraak' was vanmiddag (28.12 2015) op het VRT-journaal te zien.
In principe is er niets mis met deze uitspraak.

Echter, er is één probleem;
Jozef De Kesel heeft dit zo niet gezegd in het Belang van Limburg!

De media liegen en bedriegen samen met de loge-politici!Maar, meteen springen de media op de desinformatie-wagen:


Zowel 'De Redactie':

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.42283?video=1.2533873


Als het 'VTM-Nieuws':

http://nieuws.vtm.be/binnenland/172231-de-kesel-geviseerd-na-euthanasie-uitspraak


Als de geschreven pers; bijvoorbeeld 'De Sandaard':

"Uitspraak aartsbisschop De Kesel schokt politici"

De mening van aartsbisschop De Kesel dat katholieke ziekenhuizen het recht hebben om te beslissen dat ze geen euthanasie of abortus toe­passen, is problematisch. Dat zeggen niet alleen de politieke partijen N-VA, Open VLD en SP.A, maar ook ­euthanasie-expert Wim Distelmans.

Amper twee weken na zijn aanstelling krijgt aartsbisschop Jozef De Kesel de politiek over zich heen. Aanleiding is een interview zaterdag in Het Belang van Limburg. Gevraagd naar zijn standpunt over euthanasie en abortus, zegt De Kesel dat katholieke instellingen ‘het recht hebben om te beslissen dat we dat niet doen’. Hij geeft ziekenhuizen als voorbeeld en voegt eraan toe: ‘Je bent niet vrij om te kiezen als er maar één keuzemogelijkheid is’.

De euthanasiespecialisten van N-VA, Open VLD en SP.A reageren geschokt. ‘De katholieke instellingen leven van subsidies en moeten de wet volgen’, zegt Vlaams parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open VLD). De politici hebben er geen probleem mee dat De Kesel persoonlijk een tegenstander is van euthanasie of abortus, ‘maar hij maakt een serieuze denkfout door het op het niveau van de instellingen te trekken’, zegt Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA). ‘Een individuele arts kan niet verplicht worden om euthanasie uit te voeren, maar elke instelling moet aan patiënten die daarvoor in aanmerking komen wel de mogelijkheid bieden.’

CD&V-woordvoerder Steffen Van Roosbroeck wil niet reageren.

Problematisch

Ook hoogleraar en voorzitter van de Federale Commissie Euthanasie Wim Distelmans vindt de uitspraak van De Kesel niet kunnen. ‘De meerderheid van de ziekenhuizen en woon-zorgcentra in Vlaanderen is vandaag nog altijd katholiek. Als daar het recht op euthanasie wordt afgewezen, dan is dat problematisch.’

Aartsbisschop De Kesel wenste gisteren niet te reageren. Een uitspraak van de aartsbisschop hoeft nog niet te betekenen dat alle katholieke instellingen zich daarnaar schikken.

Bron: De Standaard

Link:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20151227_02039697

Ten eerste heeft De Kesel deze uitspraak niet gedaan, maar raakt hij het probleem zijdelings aan na een vraag van de journalisten. Uiteindelijk was dit een detail in een verder vrij zwak interview.

Ten tweede liegen de politici!

Waarom worden de leugens van de politici zo door de media opgeblazen?

Dit zijn dezelfde loge-trucs als ten tijde van Mgr. Léonard!


Wat aartsbisschop De Kesel gezegd heeft over euthanasie


Een fragment uit een interview met Jozef De Kesel in het Belang van Limburg van afgelopen zaterdag veroorzaakte een heuse mediastorm. Ten onrechte.

Vraag van Indra Dewitte en Eric Donckier aan mgr. Jozef De Kesel: Een eigen identiteit is dus belangrijk voor u, wat vindt u dan van het hoofddoekenverbod?

Mgr. De Kesel: Als ik eerlijk ben, moet ik zeggen dat ik dat geen goede zaak vind. Een vrouw moet het recht hebben om dat zelf te kiezen. In de jaren 50 droegen vrouwen ook een hoofddoek wanneer ze op straat liepen. Dat het nu verboden wordt, is toch de paradox van een moderne samenleving die de vrijheid als groot parool hanteert?

BvL: Denkt u ook zo over andere ethische kwesties zoals abortus en euthanasie?

Mgr. DK: Daarin heb ik eigenlijk hetzelfde standpunt. Ik kan verstaan dat iemand met een seculiere levenshouding daar geen probleem mee heeft. Maar vanuit mijn geloof is het niet evident. Ik vind dat ik dat mag zeggen en meer nog: ik denk dat we ook op institutioneel niveau het recht hebben om te beslissen dat we dat niet doen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan onze ziekenhuizen. Je bent niet vrij om te kiezen als er maar één keuzemogelijkheid is.

Tot hier de letterlijke weergave van de blijkbaar zo controversiële uitspraak van aartsbisschop De Kesel, in het even lange als lezenswaardige interview dat hoofdredactrice Indra Dewitte en senior writer Eric Donckier van het Belang van Limburg van hem afnemen.

Link:

https://nieuw.kerknet.be/sites/default/files/151226JozefDeKeselinBvL.pdf


Waarover het gaat: de euthanasiewet

In tegenstelling tot wat sommige politici vandaag beweren verplicht de euthanasiewet ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen niet om euthanasie in hun zorgpakket op te nemen. De parlementaire documenten zijn hierover immers klaar, duidelijk en ondubbelzinnig.  Een verwijzing naar het verslag van de Kamercommissie voor Justitie (p. 178): De voorzitter (redactie: toenmalig volksvertegenwoordiger Fred Erdman) besluit dat in de juiste interpretatie van het voorliggende ontwerp instellingen het recht hebben om de toepassing van euthanasie te verbieden binnen de muren van de instelling.  Geen lid verzet zich tegen deze interpretatie van de voorzitter (DOC 50 1488/009, zittingsperiode 2001-2002). In het verslag van de plenaire zitting wordt dit formeel later herhaald.

Dat wil zeggen dat instellingen, ook als ze de toepassing van euthanasie binnen hun muren niet toelaten, toch ten volle de wet respecteren, de wet die hun deze vrijheid waarborgt.

En wel hierom: de wet creëert immers geen subjectief en noch minder een fundamenteel recht op euthanasie. De wet beperkt zich tot de niet-strafbaarstelling van artsen die euthanasie in de wettelijke voorwaarden uitvoeren.  De wetgever heeft dus geoordeeld dat een correcte medische begeleiding bij het levenseinde niet noodzakelijk de mogelijkheid tot euthanasie insluit.

Bron: Nieuw Kerknet

Link:

https://nieuw.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/wat-aartsbisschop-de-kesel-gezegd-heeft-over-euthanasie

Met andere woorden, een Katholiek ziekenhuis wordt door de wet NIET verplicht om te aborteren en te euthanaseren!

Jean-Jacques De Gucht leeft al jaar en dag van de euthanasieproblematiek. Hij heeft niets anders te doen om zijn pree van ettelijke duizenden euro's per maand hiermee binnen te rijven in "naam van het volk". Hij is dus zeer slecht geplaatst om één woord commentaar/kritiek te geven en of objectief te zijn!

Katholieke instellingen moeten hun overtuiging volgen. Subsidies als argument aanhalen is naast de kwestie. In dit land worden voor alles en nog wat met gulle hand (meestal nutteloze) subsidies verleend die wij, belastingbetalers VERPLICHT zijn te financieren zonder, dat onze mening hierover wordt gevraagd.

Het is immoreel en tegen de godsdienstvrijheid om godsdienstige instellingen onder druk te zetten of te chanteren met zogenaamde subsidies. Laat de staat zelf zijn euthanasiecentra oprichten en uitbaten en zadel niemand op met acties die tegen de overtuiging ingaan.

Scheiding van Kerk en staat, weet je wel !!


Halve waarheden zijn volle leugens.


De Kerk mag haar ziekenhuizen geen "gewetensvrijheid" geven om al dan niet mensen te vermoorden door abortus en euthanasie.

De Kerk moet simpelweg haar ziekenhuizen kindermoord en oudermoord verbieden!

Als dat tegen de zin van de logestaat is, dan moet de Kerk zich manhaftig opstellen. Zoniet zal Ze ondanks haar "braafheid" worden vervolgd, tot Ze zowel in het publieke leven als in de privésfeer is uitgeroeid.


Wie ook maar enigszins toegeeft aan de tirannie van de vrijzinnigheid, is medeplichtig aan zijn eigen vervolging. De Kerk moet ophouden met altijd maar terug te plooien, maar zich vertrouwend op Christus' Almacht laten gelden in de wereld.

De poorten der hel zullen Haar niet overweldigen. Voorwaarts is de enige weg!


5 opmerkingen:

Anoniem zei

"De katholieke instellingen leven van subsidies..."

Klopt niet.

Als de Staat een gezondheidszorg of onderwijs wil voorzien, dat ze het dan maar doen. Maar nee, ze doen het niet. De Staat heeft de scholen en ziekenhuizen die de bisdommen gebouwd hebben geconfisqueerd, en gebruiken de subsidies die ze aan een zogeheten 'katholieke' instelling geven om ze zelf uit te baten, als stok om de Kerk mee te slaan.

Anoniem zei

Fijn dat u het ook eens opneemt voor onze aartsbisschop!

Anoniem zei

Eigenlijk was dit te verwachten. Ik heb vorige maand al gezegd dat De Kesel totaal gecompromitteerd is. Je kan met de voeten van de man spelen, omdat hij te veel te verbergen heeft. En het zou allemaal zo erg niet zijn als de man niet praatziek zou zijn, en hij zich kon herinneren wat hij in welk interview gezegd, hetgeen ook gemakkelijker zou zijn indien hij gewoon uit de catechese van de katholieke Kerk zou citeren, in plaats van van gedacht te veranderen over de inhoud van zijn versie van de geloofsleer afhankelijk van de windrichting van de dag.

Nee, met De Kesel is het een totale ramp. Ik had wel gedacht dat de wittebroodsweken langer zouden duren. Maar ze hebben blijkbaar bloed geroken en hebben het fatsoen niet te wachten totdat de kerstversiering weer opgeborgen zijn eer ze de Kerk weer aanvallen.

Tja, waarom wachten? De destructie en plundering van wat er overblijft van de Kerk in Belgie zal snel gaan. Als je iets mee wil graaien zal je snel moeten zijn.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 23:46

U hebt mijn punt gemist.

De Kesel heeft NIETS gezegd. De vraag die hij beantwoordde, ging over hoofddoekjes!

Ondanks dat De Kesel zo zijn broek laat zakken, wordt hij meteen al door de vrijmetselarij aangepakt.

Ziet u geen parallellen met hoe Mgr. Léonard behandeld werd!

Alleen, De Kesel heeft niets gezegd.

Anoniem zei

Aan anoniem 28 december 2015 23:46

Ongelooflijk!
Op deze website krijgt DeKesel volkomen terecht zijn vet in alle toonaarden als prutsende kapitein van het snel zinkend schip der noordbelgische bastaardkerk;
@The Guardian Angel en de Katholieke Actie Vlaanderen verdedigen hier het ware katholieke geloof met grootste deskundigheid en zeer grote inzet (Proficiat,mannen!), en wel tegen alle vijanden van het geloof in.

Zovele lafaards en broekschijters lezen hier mee en zwijgen als vermoord;
en wanneer men eens een bisdommelijk bestuur aantelefoneert en het woord "KAVlaanderen.blogspot" laat vallen, gaat een gehuil op als van alle wolven in Europa tesamen.

En nu komt U met het zinnetje, dat het "fijn is dat U het ook eens opneemt voor onze aartsbisschop".
Moed was nog nooit de sterke deugd van de noordbelgische bastaardkerkers en van de cd&v;
in zoverre zijn deze lafaards inderdaad "fijn" dat ze andere dapperen de kastanjes uit het vuur laten halen en zelf bedremmeld zwijgen;
dat ze bij al hun lafheid (en daaronder reken ik ook U) dan nog een lovend woordje voor de Helden in de eerste lijn hebben, maakt de zaak voor U nog slechter:
zelf laf zijn en tegelijkertijd de moed en de inzet van de echte fronters prijzen, is uiterst schijnheilig; totaal in tegenstrijd met oprecht chritelijk geloof.

DeKesel zelf draagt natuurlijk een grote schuld:
hi heeft het christelijk geloof, de catechismus, niet oprecht en kordaat verdedigd, maar overal gelaveerd en aanhang en sympathie gezocht, vooral bij alle mogelijke modernisten.
Zelfs bij dit interview is hij nog laverend:
"...Eigenlijk...": dat "eigenlijk" is totaal overbodig en wordt bij psychologisch begeleide gesprekken steeds ongunstig bemerkt;
oprechtheid, "Uw jaoet ja zijn en Uw neen neen", dát is het kenmerk van Onze Heer Jezus Christus;
en juist dat vindt men niet bij de tjeven.

DeKesel herinnert mij aan een ouder wordend schoothondje, dat opeens in een herrie met een hoop straathonden geraakt en nu werkelijk niet meer weet wat te doen- en zijn meesters en meesteressen ook niet.
En nu maar huilen en roepen voor de mechelaar-hondenbrigade.
(Dat is dan wel echt "niet fijn", om U te parafraseren).

Ik schreef reeds meermaals: de bastaardkerk zijn ongelooflijke krotters.
En het ergste: bijna iedere dag demonstreren ze deze krotterij opnieuw en zo mogelijk in nog sterkere vorm.

Santa Maria della Vittoria!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer