donderdag 24 december 2015

Jozef De Kesel: ”De wijding van vrouwen tot diaken is bespreekbaar in de Kerk"

De nieuwe aartsbisschop Jozef De Kesel is openlijk voorstander van een grotere rol voor de vrouw in de Kerk. "Het debat over de wijding van vrouwen tot diaken, is een debat dat bespreekbaar is."

De Kesel is er zich van bewust dat er veel geëngageerde vrouwen zijn in de Kerk, en hij ziet ook mogelijkheden om die vrouwen te "impliceren" en verantwoordelijkheid te geven. "Ik doe geen loze beloftes, maar ik zal bekijken wat ik kan doen. Het is in ieder geval belangrijk voor mij."

Ook de wijding van vrouwen tot diaken is voor De Kesel zeker geen taboe. "Ik ben het idee genegen, maar het is uiteraard niet mijn verantwoordelijkheid [De Kesel, hou dan ook je bek!]. Het is wel een debat dat bespreekbaar is en ik denk dat het klimaat in de Kerk er rijp voor is."

Met paus Franciscus aan het roer ziet De Kesel immers nieuwe mogelijkheden, "want door zijn manier van spreken en handelen heeft hij oneindig veel veranderd, heeft hij een open klimaat van debat gecreëerd, zonder dat er in de praktijk veel tastbare beslissingen genomen zijn" [Een grote NUL dus!]. Dat de paus weinig knopen doorhakt, is volgens De Kesel verstandig: "Het is in zijn functie belangrijk dat hij geen beslissingen neemt zonder dat er een consensus is binnen de Kerk, want dat is een bron van verdeeldheid."

Bron: De Redactie
 

Link:
 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2531049

 
De uitspraken van Jozef De Kesel bewijzen, dat hij te kwader trouw is!

Het is duidelijk, dat De Kesel, net op kerstavond, met deze controversiële uitspraken, de kerstsfeer komt verpesten. Is dit zijn kerstboodschap?

In plaats van voor vrouwelijke diakens te pleiten, zou De Kesel best de afschaffing van het permanent diaconaat kunnen vragen. Maar nee, De Kesel wil vrouwelijke diakens.


Hoe lossen we dit op?


Wij stellen voor, dat De Kesel zichzelf tot vrouw laat ombouwen. Psychiatrische hulp voor dit soort van gevallen is trouwens gratis beschikbaar.

Hoe dan ook zou De Kesel dan de eerste vrouwelijke aartsbisschop zijn.


Beste Jozef, denk er eens over na, want de prostituee van de CD&V en de N-VA ben je sowieso al!


Hypothetisch model van de eerste Belgische, vrouwelijke aartsbisschop:
Jozefien De Keselin.

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Gelukkig heeft de aartsbisschop zijn prioriteiten in de juiste volgorde;

Van de schandalen in de Kerk trekt hij zich niets aan, dus maar direct over naar het wijden van vrouwen.

Maar niet bang zijn, het zijn nog maar de Witte nBroodsweken van de Aartsbisschop. Geef hem een 4 weken en hij zal wel anders piepen.

Dat hij maar niet vergeet dat hetgeruzie omtrent het wijden van vrouwen bisschop in de Anglicaanse staatkerk de Anglicaanse staatskerk vernield heeft. Er is zo veel kwaad bloed gezet dat de schade niet meer te herstellen is.

Vandaag lees ik dat voor het eerst in 500 jaar de Church of England (Anglicanen) in dialoog gaat treden met de Church of Scotland (Lutheranen).

Waarom?

Omdat er van beide kerken niets meer overblijft. Katholicisme is de sterkst groeiende godsdienst in het Verenigd Koninkrijk, en dat is omdat niemand boodschap heeft aan vrouwen. De vrijmetselarij dacht dat het leuk zou zijn een paar vrouwen aan het altaar te plaatsen, maar de gelovigen - zelfs indien de keuze hebben - verkiezen een man.

De Kesel, neem nota. Tenzij natuurlijk je de restanten van de Kerk in Belgie ook wil vernielen.

Anoniem zei

Hoe die vent erin slaagt Kertmis te verpesten. Je zou zeggen dat hij met Kerstmis even rustig zou doen wat je van een Kerstmis verwacht. Maar nee hoor, hij komt met precies dat in huis vallen dat het meest irriteert.

Anoniem zei

Om dan nog maar stil te zwijgen over hetgeen de Aartsbisschop van York, Dr. John Sentamu, zei tijdens de wijding van Libby tot bisschop:

Als deel van het ritueel wordt er de democatische vraag gesteld of het de wil van het volk is dat een vrouw tot bisschop gewijd wordt.

Aartsbisschop: “Is it not your will that she should be ordained”

Waarop de congratie zegt: “Yes !!!”

Dan klinkt ergens vanuit de kerk “No.” The Reverend Paul Williamson onderbreekt en herhaalt: “No. Not in the Bible. With respect your grace, I ask to speak on this absolute impediment.”

Een absoluut impediment. Waarop de aartsbisschop antwoord:

“Today, we have assembled to cconsecrate the Reverend Libby Lane as bisschop in the Church of God”

Let op. Hij spreekt over de Kerk die God gesticht heeft, (dat is de katholieke Kerk eigenlijk, want alleen de katholieke Kerk is door God gesticht) en hij gaat een vrouw tot bisschop in de Kerk wijden.

“The Church of England is by Law established.” gaat de aartsbisschop verder. (Ah, nu zegt hij opeens dat de Anglicaanse kerk per wet opgericht is. (en niet door God))

“The consecration of a women to bisschop is now lawful under the Canon of the Church of England, which is part of the Law of the Land”.

In andere woorden; omdat de Wet van Land niet tegen vrouwen discrimineert, en omdat het Anglicaans kerkrecht deel uitmaakt van de Wet van Land, kan er kerkrechterlijk geen bezwaar zijn een vrouw tot bisschop te wijden, en aan de Bijbel veegt hij zijn voeten.

Zoals eerste anoniem terecht zegt; om die ene wijding erdoor te worstelen, hebben ze de hele kerk vernield. Van de modernistische tak van de Anglicaanse kerk blijft er niets over.

Nu, wanneer je De Kesel morgenvroeg ziet, mag je hem vragen “Waarom wil je de Kerk opblazen?” Hij zal dan doen alsof hij niet weet wat je bedoelt. Als hij durft ontkennen dat hij de Kerk kapot wil, dan kan je hem antwoorden; “Houd dan je mond over vrouwelijke priesters.” Het is echt heel simpel. De Anglicanen hebben getoond hoe vrouwen aan het altaar de ondergang van hun kerk geworden is.

Het allemaal goed en wel het kerkrecht te stroomlijnen met de wet van het land. Maar zoals ik vaker gezegd heb, de crisis van het politiek en administratief bestuur is nog veel groter dan de crisis in de Kerk. Er is NIETS dat de Kerk van het politiek en administratief kan leren. NIETS. ... NIETS.

Anoniem zei

Jozefien is een zielig mannetje!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer