zaterdag 12 december 2015

Het Chanoeka/Hanukkah-feest is het joodse anti-kerstmis-feest:

Chanoeka is één van de kleinere 'joodse' feesten, dat met name door invloed van enerzijds Kerstmis en anderzijds het zionisme de laatste jaren aan belang heeft gewonnen. Er gelden geen halachische verboden, behalve enkele kleine beperkingen rond de tijd, dat de kaarsen aangestoken moeten worden en wanneer zij branden. Herdacht wordt de herinwijding van de Tempel van Jeruzalem in 164 voor Chr. Het Chanoeka-feest claimt een hoge ouderdom, echter, het verhaal werd pas in de 6de of 7de eeuw na Chr. bedacht door Talmoedische joden en mist elke historische grond. Het Chanoeka-feest werd pas 'populair' in de tweede helft van de 20ste eeuw en probeert zich op te werpen als concurrent van Kerstmis.

Het verhaal van Chanoeka draait om Judas de Makkabeeër. Judas leefde in het Hellenistische tijdperk, toen de joden wat betreft hun geloofsbelijdenis zwaar onderdrukt werden. Het kwam zelfs zover dat de Seleucidische Grieken de Tempel in Jeruzalem ontwijdden door op het altaar een varken te offeren. Een groepje, onder leiding van Judas, besloot om terug te slaan. Dit groepje kreeg steeds meer aanhangers en ze wonnen steeds meer stukken land terug. Uiteindelijk bereikten Judas en zijn mannen Jeruzalem en na een bloedige strijd overwonnen ze. Toen ze echter de Tempel binnenkwamen, zagen ze dat de Grieken alles vernield hadden, en het was de taak van de hogepriester om de Tempel weer in ere te herstellen. Deze historie kennen we uit de Christelijke Bijbel. De Talmoed plakte er in de 6de of 7de eeuw het volgende gefantaseerde vervolg aan. De hoge menora die in de Tempel stond was door de Grieken omgegooid en moest weer recht gezet worden. Nadat dit gedaan was, merkten de priesters dat er geen oliekruiken meer waren. Eén van hen vond echter nog een klein kruikje, met daarin nog net genoeg olie om de menora één dag te laten branden. De menora werd aangestoken en de Tempel werd heringewijd. De priesters wisten dat zij gauw op zoek moesten naar meer olie. De volgende dag was dat kruikje opeens vanzelf weer vol.

De chanoekia, een speciale kandelaar voor Chanoeka, heeft plaats voor 8+1 kaarsjes of vlammetjes op olie. Iedere dag steekt men eerst het extra ("negende") lichtje aan, de sjamasj. Dit sjamasj-lichtje doet dienst om de andere aan te steken: de eerste dag één, de tweede dag twee, etc. tot en met de achtste dag.


Tot zover het Talmoedische verhaaltje. Men vergeet echter, dat Sjamasj, de naam van de zonnegod was in Babylonië en Assyrië. Cognaten zijn het Hebreeuwse שֶׁמֶשׁ šemeš en het Arabische شمس šams. Aangezien de Talmoed in Babylonië is ontstaan, en tussen ca. de jaren 500 en 1000 werd vastgelegd in Mesopotamië, moet het ook niemand verwonderen, dat dit 'joodse' feest door en door heidens is!

De naam 'Sjamasj' betekent 'zon'. Zowel in vroege als in late inscripties wordt Sjamasj aangeduid als de 'nakomeling van Nanna', dus van de maangodin die dan weer binnen de islam populair werd. Hier komt ook het mannelijke en vrouwelijke aspect vandaan, dat Talmoedische joden, aan hun 'god' toedichten.

Het Sjamasj-kaarsje steekt de andere kaarsjes aan. De 8 andere kaarsjes staan dan ook voor de toen 7 bekende planeten en de maan. Dit verklaart waarom de Chanoeka-menora 9 armen heeft en niet 7 zoals gebruikelijk!

Het verhaal van Chanoeka staat niet opgetekend in de Tenach (= Het Oude Testament), maar enkel in de Talmoed (met name in traktaat Sjabbat). Het is een rabbijns verzinsel uit de 6de of 7de eeuw na Christus! Het heidense Chanoeka-feest heeft dus niets met hét jodendom te maken, maar wel alles met de Talmoed.

Ook het eerste en tweede boek van de Makkabeeën is zelfs in zijn geheel niet opgenomen in de Tenach. Voor de joden zijn deze verhalen zelfs apocriefen! Het Chanoeka-feest gaat dus terug op een feest, dat zelfs niet in de joodse Bijbel staat! In de Christelijke Bijbel-canon zijn het eerste en tweede boek van de Makkabeeën wél opgenomen. Dit merkwaardige hiaat in de joodse Bijbel valt te verklaren door het feit, dat de Makkabeese Opstand zoals die in de Talmoed wordt verhaald, afwijkt van de feiten zoals die in de twee boeken van de Makkabeeën beschreven worden. De Talmoedisten gaven er de voorkeur aan om hun Talmoedische versie te promoten.

Veel valt er dus niet te 'vieren', behalve dan dat dit feest, ook al mist het kaarsjes-verhaal elke historiciteit, de joodse rivaal wil zijn van het Kerstfeest!


Rabbi Sergio Bergman, rabbi Alejandro Avruj en rabbi Jorge Bergoglio vieren samen het Chanoeka-feest, dat vooral door de Chabad-Lubavitch-sekte, een chassidische beweging uit New York en Tel Aviv, wordt gepromoot.

Het Chanoeka-feest, rabbijns verzinsel of nationaal-religieus zionisme?

Geen enkel probleem voor Jorge Bergoglio!

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer