zaterdag 12 december 2015

Het Bergogliaanse Vaticaan publiceerde donderdag een 'nieuw' document omtrent de verhouding met het jodendom. Het document draagt de misleidende en ketterse titel: "De gaven en de roeping van God zijn niet herroepbaar"...

Op deze foto, die prijkt boven het document op de website van Radio Vaticaan (The voice of the Pope and the Church in dialogue with the World) zien we een kerstboom met daarvoor een 9-armige menora en een zogenaamde 'Davidsster'; het teken van de Rothschilds en de zionisten.

Link:

http://en.radiovaticana.va/news/2015/12/10/vatican_issues_new_document_on_christian-jewish_dialogue_/1193274

Wat moet dit voorstellen?

Op zijn minst is dit syncretisme...

Maar, blijkbaar wil het Vaticaan Kerstmis vervangen door het joodse Chanoeka/Hanukkah-feest...


Blijkbaar beweert Bergoglio: "De gaven en de roeping van God zijn niet herroepbaar!"


Wat moeten de woorden van Johannes de Doper toch hard klinken in de oren van Bergoglio...Uit de Heilige Schrift:

Luk 3:7  Hij sprak dus tot de scharen, die uitliepen, om door hem te worden gedoopt: Adderenbroed, wie heeft u geleerd, de komende wraak te ontvluchten?
Luk 3:8  Brengt dus waardige vruchten van boetvaardigheid voort: en gaat niet zeggen bij uzelf: We hebben Abraham tot vader. Want ik zeg u, dat God de macht heeft, om uit deze stenen voor Abraham kinderen te verwekken.
Luk 3:9  Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom, die geen goede vruchten draagt, wordt omgehouwen, en in het vuur geworpen.Het Bergogliaanse Vaticaan bedriegt dus de gelovigen
én de joden!

12 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik had het nog niet door, en ik heb lang in Bergogliaanse Vaticaan geloofd! Maar, nu bid ik tot God voor een andere paus.. Hoe sneller hoe liever. het loopt volledig uit de hand, de wereld weet niet meer wat het katholiek geloof is. En dan juist op de dag van het jubeljaar en de dag van de onbevlekte ontvangenis projecteert hij wilde dieren op het Vaticaan. Vanaf toen wist ik dat hij geen bezielde katholiek was, maar een valse profeet. Want, op de dag van de onbevlekte ontvangenis en het begin van het jubeljaar van Barmhartigheid heb je des te meer een reden om mensen de weg naar Maria en Jezus te wijzen. Ik had dus ook een hele andere projectie verwacht op het Vaticaan.. Niet van Wilde dieren, maar die van Maria en Jezus.. Je kunt geen planeet redden als je niet weet wie Jezus en Maria is. Waar haalt hij trouwens de pretentie vandaan om de taak van de wereldleiders op gebied van klimaatwijziging over te nemen. Heeft hij hier geen andere taak op aarde. Hij moet de mensheid redden, de weg wijzen naar het ware leven. Ik bid, en ik bid harder en harder, mijn knieën zullen tot bloedens toe kapot gaan, mijn hart zal uit volle borst huilen, maar ik zal bidden tot hij op één of andere manier uit dat Heiligdom verdwijnt. Wat een verrader, wat een hoop beledigingen aan God. Genoeg!!!!!!!!!!!!!!

Anoniem zei

Je hebt onlangs over het pact gesproken de Beatles met de duivel gesloten hebben.

Je kent het liedje ‘Hey Jude’ van de Beatles. Zeven minuten lang, de langste single van de Beatles (7 minuten), en een van de best-verkochte Beatles singles.

De tekst:

Na Na Na Nanna Nanna
Nanna Nanna
Nanna Nanna
Hey Jude.

Het duidelijk dat dit over maangodin Nanna gaat en Judas.

De getallen symboliek van het aantal Nanna’s is terug te vinden in de Kabbalah.

Andere satanische referenties: in het liedje zegt John Lennon “Fucking Hell”. In het beroemde coda is handengeklap opmerkelijk prominent aanwezig; klappen is satanisch. Zodat er ook weer niets aan de verbeelding overgelaten wordt om het gedrag, (geklap, gefluit en gejoel) van het publiek op rock concerten te beschrijven.

Anoniem zei

Joden in de V.S. hebben reeds het christelijke Thanks-Giving met het Haloween vervangen.

Uit pure wanhoop hebben de christenen de Thanks-Giving liedjes tot Kerstliedjes (de Engelstalige Carols) omgevormd; bijvoorbeeld “Hark, the Harold Angels Sing.”

Maar niet gevreesd, uit de 10 best-gekende Engelstalige kerstliedjes, zijn er 8 door joden geschreven. “Rudolph the Red-Nosed Reindeer”, “I am dreaming of a White Christams”, “Let it Snow. Let it Snow. Let it Snow.” en “Jingle Bells” om er maar een paar te noemen ... de titel alleen al : “Jingle Bells”, het satanisch instrument bij uitstek.

Nu dat Kerstmis tot platte commercie vervallen is, en elke vorm van religie verwijderd is, gaat men het opnieuw met religie invullen.

Anoniem zei

GA, let nu eens goed op:

DONDERDAG NAM JE DIT ARTIKEL OVER VAN RADIO VATICAAN:

Kardinaal Walter Brandmuller, oud-voorzitter van het pauselijke comité voor historische wetenschappen zei:

"Er is een groot verschil tussen de constituties en de eenvoudige verklaringen, die tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie werden opgesteld. De verklaring over de godsdienstvrijheid [Dignitatis humanae] en de verklaring over de betrekkingen met de niet-christenen [Nostra aetate] hebben geen bindende, dogmatische/leerstellige inhoud. Over deze verklaringen kan dus worden 'gedialogeerd'." zei hij.

Op Rorate Caeli stond het zo:

... do not have a binding doctrinal content, so one can dialogue about them," the cardinal said. "So I don't understand why our friends in the Society of St. Pius X concentrate almost exclusively on these two texts.


OP DEZELFDE DAG SCHRIJFT KARDINAAL KURT KOCH OP RADIO VATICAAN:

“Nostra aetate” (No.4) is rightly counted among those documents of the Second Vatican Council which have been able to effect, in a particularly striking manner, a new direction of the Catholic Church since then.


WAT IS HET NU?

Op dezelfde dag verschijnnn er twee artikels over Nostra Aetate;

De ene kardinaal zegt dat Nostra Aetate "niet bindend" is, en dat erover "gedialogeerd" kan worden.

De andere kardinaal zegt dat Nostra Aetate zo belangrijk is dat het "in staat geweest is de Kerk op opmerkelijke wijze in een nieuwe richting te nemen."

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 21:56

Kardinaal Brandmüller is een Katholiek.

Koch is een ketter!

Anoniem zei

Ook ik deel de mening dat op de dag van de "onbevlekte ontvangenis " dat tevens ook " begin van het jubeljaar van Barmhartigheid " is, dat er
geen dieren hoorden geprojecteerd worden op de muren van het Vaticaan .....er hoefde niets geprojecteerd te worden.....
en als men iets wou projeteren had men dan best De Maagd Maria en de Goddelijke Barmharigheid van " Jezus ik vertrouw op U " geprojecteerd... "
Ik bid mee….
Tweede dag van de 9 daagse Noveen tot de Goddelijke Barmhartigheid….
Jezus zegt: Breng vandaag bij mij alle priesters en alle godgewijde personen en dompel hen in mijn onpeilbare barmhartigheid. Zij zijn het die mij de kracht gaven mijn bitter lijden te verduren.
Zij zijn de kanalen, waardoor mijn barmhartigheid over de hele mensheid wordt uitgestort.
Bidden wij voor de priesters en kloosterlingen op voorspraak van de "Moeder van de Kerk, de Middelares van alle genade.
Barmhartige Jezus, van U komt alle goedheid.
Wij bidden U, vermeerder de genaden in de zielen van de priesters en de kloosterlingen, zodat zij zich hun heilige roeping ten diepste bewust zijn en zich vol vertrouwen toeleggen op de werken van uw barmhartigheid. Geef dat ze door hun voorbeeld de zielen brengen naar de Vader van barmhartigheid en Hem verheerlijken.
Onze Vader…...
Wees gegroet…..
Eer aan de Vader….
Hemelse Vader, zie vol goedheid neer op Uw uitverkorene en geef hun de genade van Uw zegen,
zodat zij door de verdiensten van uw Zoon vol ijver werken en voor het heil van de mensen en voor hen de volheid van Uw Barmhartigheid verkrijgen. Amen.
Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht

Bron/http://www.kathedraalrotterdam.nl/index.php/vieringen/catechese2/37-noveen-tot-de-goddelijke-barmhartigheid
Annie

Alltheist zei

Men is zeker vergeten dat Jezus dit feest zelf ook vierde aangezien hij Joods was, wat kan er dan op tegen zijn om een chanoeka kandelaar aan te steken ten tijde van Chanoeka.
Maar dit zal u wel niet posten, aangezien tegengeluid niet wordt goedgekeurd.

Desondanks wens ik u alvast een vredevol Kerstfeest en veel verdraagzaamheid en wijsheid voor 2016.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 18:58

Gelieve eerst te lezen, voordat men reageert!

Het Chanoeka-feest werd helemaal niet gevierd ten tijde van Christus.

Ten tweede is het lichtwonder een vervalsing uit de 6de of 7de eeuw na Christus en is dit enkel maar in de Talmoed te vinden. De joden ten tijde van Christus kenden de Talmoed niet. Dat is iets van later en ongeveer te situeren ten tijde van de opkomst van de islam.

Zowel de ontwikkeling van het Talmoedische jodendom als van de islam moeten in dezelfde tijdspanne gesitueerd worden. Beiden zijn fundamenteel anti-christelijk aangezien beiden de goddelijkheid van Christus verwerpen.

Het gebruik van de chanoekia, de 9-armige kandelaar, is een 20ste eeuwse uitvinding. Het is eigenlijk iets van na de Tweede Wereldoorlog.

Vergelijkbaar met halloween, dat ook iets Amerikaans is en in concurrentie treedt met Allerzielen!

Anoniem zei

Men moet ophouden Jezus een jood te noemen.

Jezus is vooral de Zoon van God die met zijn passie, dood en verrijzenis de zonde overwonnen heeft, wat niet geen karakteristiek kenmerk van een jood is.

Het is waar dat Jezus als kind in de tempel de Schriftgeleerden allerlei bijgebracht heeft. Maar in de Bijbel lezen we vooral hoe Hij constant ruzie had met Farizeeën, en Sadduceeën die Hem uiteindelijk als blasfemische ketter aan het kruis genageld hebben. Dus zo heel joods zal Jezus niet geweest zijn.

Bergoglio en Danneels zullen wel blijven herhalen dat Jezus wel een jood was, en over de Christo-Judeo Traditie blijven leuteren, maar dat is omdat het helpt het christendom en jodendom te vervloeien. Maar laat je niet het wol over ogen trekken, want het Oude Verbond bestaat niet meer. De Christo-Judeo Traditie heeft Danneels zelf verzonnen, en het is een leugen en ketterij.

Waarom maak ik me moe dit te blijven herhalen? Want simpeler kan niet. De joden geloven niet in Jezus, de Christus en Messias; hoe zou Jezus dan een jood kunnen zijn. Het is niet alsof Jezus Zichzelf loochent, alleen ongelovigen loochenen Jezus.

Anoniem zei

Voor de duidelijkheid over Halloween.

Want het doet pijn wanneer ik Europeanen over Halloween bezig hoor.

All Hallows e'en. (even of evening) De avond voor Allerheiligen. Inderdaad uitsluitend Amerikaans – en inderdaad een uitvinding van satanisten na de oorlog.

Het Keltische Hallowe’en was een oogstfeest op het einde van het oogstseizoen gevierd, op 31 october. In het gezin werden spelletjes gespeeld met de opbrengst van de oogst; bv. ‘Apple Doocking’, met de mond alleen, een appel uit een kom water proberen te vissen. Of meer recenter ook ‘Doughnuts on a string’; met de handen op de rug, met de mond alleen, een donut dat aan een touwtje opgebonden is ‘proberen’ te eten - bijkomend plezier wanneer de donut met jam gevuld is.

Spoken en monster komen daar niet bij kijken.

***
‘Trick-or-Treat’ of ‘Guising’ dat vandaag als onderdeel van Halloween gedaan wordt, heeft traditioneel NIETS met Halloween te maken. Opnieuw een Amerikaanse uitvinding van na de oorlog

‘Trick-or-Treat’ en ‘Guising’ zijn traditioneel Brits, en maakten deel uit van ‘Guy Fawkes and the Gun Powder Plot’. Guy Fawkes die zogezegd het parlement in Londen heeft willen opblazen – dit werd op 5 Nov. gevierd.

“Guising” is afgeleid van “The Guy”, (Guy Fawkes), en hield in dat kinderen zich in de oude kleren van hun opa zich als Guy Fawkes verkleedden. Of de meer gesofisticeerden maakten een stroman die ze in de kleren van hun opa stopten en in een kruiwagen door de straten reden.

“Trick-or-Treating” hoort thuis bij Guy Fawkes, niet bij Halloween. Herinner je, Halloween is een oogstfestival. Trick or Treating bestaat erin bij de buren aan te kloppen en te vragen of ze een ‘trick’ of een ‘treat’ willen; “trick or treat”. Indien de buurman “trick” kiest, geeft ‘the guy’ hem een raadseltje, dat hij moet oplossen. Een ‘treat’ houdt meestal het zingen van een liedje in. Een trick of treat wordt beloond met een snoepje. De meer gesofisticeerde buurman, laat ‘the guy’ een snoepje grabbelen, waarin hij in sommige snoepje een ‘zilveren’ munt verstopt heeft; een ‘trick in retun’.

Monsters, spoken, vampiers, of tienermeisjes die half-naakt als slet verkleed gaan komen daar tradtitioneel gezien niet bij kijken.

In feite; er is geen enkel traditioneel feest dat de dood viert – behalve bij satanisten.

---
Thanks-Giving.

Net zoals Halloween in essentie een oogstfeest.

Een christelijk festival uit de V.S., dat op de 4de donderdag van November gevierd wordt.

Ook Thanks-Giving heeft decennia-lang concurrentie vanwege anti-kerkelijke instanties. Zo veel zelfs dat Thanks-Giving liedjes, tot kerstliedjes omgevormd zijn om nog een excuus te vinden ze te kunnen zingen. Thanks-Giving in de V.S. is vandaag totaal verwoest. Alleen de president doet het nog voor de P.R. Echter, vorig jaar is zijn oudste dochter nog zwaar bekritiseert omwille van de disinteresse die klaarduidelijk op haar gezicht te lezen stond.

---
Sinterklaas.

“Sinterklaas mag geen Zwarte Pieten hebben”. Dat is op zich een vervalsing omdat Zwarte Piet geen Afrikaanse slaaf is, maar een moor. De correcte legende van Sint Nicholaas houdt dat hij drie kinderen terug tot leven gewekt heeft die door een moslim-bakker in stukjes gehakt waren. Vandaar het festival van het geven van cadeaus aan kinderen. Zwarte Piet is eigenlijk een soort ‘ISIS strijder’ die zich tot katholicisme bekeerd heeft en als boete voor zijn gruwelijke misdaad deze heilige moet helpen in het belonen van kinderen. Dat is de correcte interpretatie van Zwarte Piet.

Maar bekeren doet de Kerk niet, en Zwarte Piet, de moslim die zich bekeerd heeft, is gewoon ondenkbaar. Stel je voor; een moslim bekeren. Nee, wij moeten ons verzoenen. Trouwens, zo een stoomboot, produceert veel te veel koolstof uitstoot.

Anoniem zei

Nu kerstmis niets meer is dan platte commercie en ontdaan is van alle religieuze betekenis, en niemand nog weet wat of hoe er eigenlijk gevierd hoort te worden, komt de vrijmetselarij met een ersatz religieus symbool aandraven, om de religieuze lacune in te vullen.

“Chanoeka” is het antwoord van supreme pontif.

MAAR HET FRAPPANTSTE:

Uiteraard dat Amerikaanse joden kerstmis niet vieren, maar op kerstdag gaan ze wel massaal naar de cinema. Op kerstdag zitten de cinema’s in de V.S. vol. Allemaal joden, omdat er niets anders te doen is. Chanoeka is inderdaad zelfs niet eens Talmoedistisch.

The Guardian Angel zei

Jezus Christus was en is de Eerste Katholiek!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer