zondag 13 december 2015

Het Belgische establishment haalt alles uit de kast om hun nieuwe, doch zwakke, 'rijks-aartsbisschop' Jozef De Kesel enige credibiliteit te geven...


Zo werden 250 van de 750 zitjes in de kathedraal in Mechelen 
ingenomen door 'genodigden':

De installatieplechtigheid van De Kesel werd bijgewoond door koning Filip en koningin Mathilde. Onder de vele prominenten uit de wereld van de politiek en de cultuur, ook Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) [Vrijmetselaar], vicepremier Kris Peeters (CD&V), minister van Justitie Koen Geens (CD&V) [die officieel de werkgever van de Belgische priesters en bisschoppen is!], staatssecretaris Pieter De Crem (CD&V) [die de Libiërs terug naar de Middeleeuwen heeft gebombardeerd], [de pro-abortus] minister van staat Marc Eyskens (CD&V) [Werd hem de H. Communie geweigerd?], voorzitter Jan Peumans (N-VA) van het Vlaams Parlement [Wat kwam die boeddhist daar eigenlijk doen?], de provinciegouverneurs Cathy Berx (Antwerpen) en Carl Decaluwé (West-Vlaanderen) en burgemeester Bart Somers (Open VLD) [Vrijmetselaar] van Mechelen. 

Merk op dat alle 250 'genodigden', de 30 diakens, de 140 priesters, de 20 bisschoppen, incluis Don Godfried 'kardinaal' Danneels én De Kesel zélf, door de staat worden betaald!

Merk ook op, dat we intussen méér bisschoppen dan Vlaamse seminaristen hebben... 

Ondanks de steun van Sant'Egidio, de CD&V én de vrijmetselarij
wankelt de Belgische (apo)staatskerk!

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Op het einde van het jaar krijg je altijd samenvattende reportage over het voorbije jaar. Nu het Bergoglio pontificaat op haar laatste benen loopt, loont het de moeite een kort overzicht te vormen van de verwezenlijkingen van Bergoglio ‘de Hervormer’.

Sinds Bergoglio tot paus verkozen is – zij het onwettig omwille van Pauselijke Wet No. 91, en een handvol andere wetten – heeft Bergoglio “goede wil”, “genade”, “blijdschap en vreugde” her en der als snoepjes rondgestrooid.

Tegen homoseksuelen zei hij: “Who am I to judge?”
Tegen niet-katholieke christenen zei hij, “de eenheid van iedereen die in Christus geloven”
Tegen Moslims zei dat “christenen en moslims dezelfde ene levende en genadige god aanbidden, en hem aanroepen in hun gebed”, hetgeen blasfemisch voor zowel christenen als moslims.
Tegen joden zei hij dat “katholieken hen niet mogen bekeren, maar dat christenen met joden moeten samenwerken om anti-semitisme uit te roeien.”

En wat zegt Bergoglio tegen katholieken?

Nonnen noemt hij “oude wijven”, en hun roeping noemt hij “voor persoonlijke ambitie”
Hij beweert dat de kardinalen aan “spirituele alzheimers lijden.”
Onbewust van zijn eigen praatziekte en priesterschap, beschuldigt Bergolio priesters ervan dat “ze te veel praten”.
Als commentaar op een Filipijnse vrouw die haar 8ste kind ging baren zei hij “dat katholieken niet als konijnen mogen kweken”
Hij veroordeelde christelijke wapenfabrikanten als “slechte christenen”, onbewust dat als niet omwille van de wapenhandelaren was, zijn lijfwacht hem onbewapend zouden moeten beschermen.
Traditionele katholieke krijgen speciale aandacht als “ideologische christenen”, “rozenkrans tellers”, “restorationalisten”, “pelagianen”, of “navelstarende prometheaanse neo-pelagianen.” (wat dat ook moge betekenen) en nog veel meer.

Er komen nog een paar blasfemische uitspraken tot gedachten die ik voor redenen van goed fatsoen niet durf herhalen.

***
Echter; het wordt beter:

Bergoglio is zo snel gekwetst dat hij Aartsbisschop Salvatore “Rino” Fisichella, de Voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Promotie van de Nieuwe Evangelisatie aangesteld heeft om te stellen dat indien iemand Bergoglio bekritiseert, je automatisch geëxcommuniceerd bent.

Dit zet de toon voor wat we onder “Nieuwe Evangelisatie” moeten verstaan.

Hiervoor beroept Fisichella zich op Kerkrecht 1370, die iedereen die “fysisch geweld tegen een paus hanteert”, geëxcommuniceerd is. Fisichella beweert dat woorden even pijn doen als daden. Vandaar dat Kerkrecht 1370 van kracht is.

Aartsbisschop Fisichella heeft dit op 4 December gezegd op een persconferentie waarin hij uitlegde hoe Bergoglio’s “Missionarissen van Genade” te werk zal gaan.

Hetgeen ook de toon zet voor wat we onder “Missionaris van Genade” moeten verstaan.

***
De ene maakt de andere voor apostaat uit. De andere excommuniceert de ene. Wat een fascistische dictatuur.

Maar ook de vriendjes van Bergoglio zijn geëxcommuniceerd omdat Team Bergoglio zichzelf geëxcommuniceerd heeft omwille van de apostolische constitutie Universi Dominici Gregis (UDG), paragraaf 81, door Johannes Paulus II gepromulgeerd ... Sorry ... H. Johannes Paulus II, vorig jaar heilig verklaard. Herinner je je het nog? Door Bergoglio zelf. (iedereen die een pakt sluit om een conclaaf te beinvloeden is geexcommuniceerd – Danneels en de Sankt Gallen Maffia dus, en Team Bergoglio (dat een ander clubje lijkt te zijn o.l.v. Vincent Nichols)

***
En alsof hij niets beter te doen heeft, gaat De Kesel met de homo’s dialogeren. “Het is een prioriteit” dit te toen, benadrukt De Kesel.

Ook al is de “dialoog met homo’s” het enigste waarvoor je niet geëxcommuniceerd wordt, het blijft mij een raadsel waarover hij met homo’s kan dialogeren.

En met wie zou de homo-lobby wel kunnen dialogeren, als elke katholiek geëxcommuniceerd is?

***
Om af te ronden:

Ondanks al de bedreigingen met excommunicatie, heeft Bergoglio benadrukt dat ; “iedereen in de hemel komt. IEDEREEN” (huisdieren incluis)

Verklare wie het kunne.

Anoniem zei

mooi om de voormalige aartsbisschop en en nieuwe aartsbisschop in dezelfde foto te tonen.

Mgr. Leonard lijkt een verre herinnering, een nachtmerrie waar men eindelijk uit wakker is mogen worden.

Nu Danneels zo open bloot, te pas en vooral te onpas, naar buiten gerold wordt, moet ik ALTIJD denken, "kijk, ze hebben Danneels nog eens uit het sterk water gehaald".

Maar ik krijg steeds vaker een beeld voor ogen waarin ik Danneels om middernacht uit een doodskist zie opstaan. En ik ben bang dat de doofpot waar men zo wanhopig een deksel op probeert te houden, iets met Dracula's, doodskisten en middernacht te maken heeft.

De homo- en pedoschandalen zijn maar het begin van wat die lui op hun geweten hebben.

Men kan niet blijven alsof hun neus bloedt, zeker wanneer alles zo open en bloot in de pers geetalleeerd is. De doofpotterij omtrent homo's en pedo's is vereist omdat anders veel meer uit de kast komt vallen.

Anoniem zei

Vicepremier Kris Peeters is ook een logebroeder.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 23:01

Bergoglio is "the pope from hell"!

Anoniem zei

@14:19

Als de Belgische politieke wereld een beetje op de Franse politieke wereld lijkt, dan is niet alleen Kris Peeters een logebroeder, maar elke minister,(en het zijn er vrij veel in Belgie met al die parlementen) elke ambtenaar vanaf een bepaald niveau van senioriteit, elke gouverneur, elke depute, en vrijwel elke burgemeester een logebroeder.

Democratie bestaat niet. Het zijn diegenen die bovenaan de kieslijst staan die verkozen worden. Wat moet een kandidaat zoal doen om bovenaan de kieslijst te staan? De partij beslist wie verkozen wordt en wie niet.

Politici zeggen het zelf toch; "er moeten meer vrouwen in de politiek". Hoe kan je over quota's spreken wanneer het de kiezer zou zijn die beslist wie verkozen wordt en wie niet. Het aantal vrouwen in de politiek is toch een beslissing van de kiezer zeker, of niet soms?

Of kijk naar Frankrijk. Hoe kan Front National in de tweede ronde zo veel stemmen verliezen vergeleken met de eerste ronde? Eerst en vooral, waarom zijn er twee rondes? Het geeft de machthebbers een tweede kans hun campagne in de juiste richting te stoten. Kome wat wil, het verkiezingsresultaat staat op voorhand vast.

Wat heeft Belgie jarenlang gedaan? De meest absurde coalities met een belachelijke aantal partijen, alleen om Vlaams Belang buiten te houden. De wil van de kiezer? Daar vegen wij onze voeten aan, mijnheer. Indien nodig, roepen we de hulp van de militaire politie om ze aan het parlement uit te meppen. Herinner je Filip Dewinter die door een MP letterlijk buiten-geworsteld is. We zullen een Vlaams Belang kiezer nog voor racist uitmaken ook als het toetje op de taart. Wij zijn zo ontzachelijk gerechtvaardigd dat we in naam van democratie de democratisch verkozen volksvertegenwoordigers aan het parlment buiten kunnen meppen. Democratie? Dat bestaat gewoon niet.

Om een beetje realisme aan de lui in te kloppen. Kijkt naar het verhaal van het Ghetto van Warschau. De soldaten konden daar niet meer binnen zonder neergeschoten te worden. Hitler heeft toen maar de boel totaal platgebombardeerd.

Molenbeek en Schaerbeek lijken in die zin heel sterk op het Ghetto. Dus twee mogelijkheden; ofwel gedoog je Sharia, ofwel bombardeer je het plat. Maar stel je niet aan, en wees realistisch, er bestaat geen tussenoplossing.

Dat wil met ISIS onderhandelen, terwijl ze zelfs in Molenbeek geen toestemming kunnen afdingen dat de politie er de orde handhaaft en de wet handhaaft.

Waarom zouden die moslims de Belgische wet moeten respecteren? De politici doen het zelf evenmin.

Anoniem 14:19 geeft het antwoord: vrijmetselaars onder elkaar.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer