maandag 14 december 2015

Heeft 'steenezel' De Kesel ook eerbied en respect voor de 'seksualiteitsbeleving' van de homofiele, pedoseksuele mens?

Over hoe Jozef De Kesel, Johan Bonny én vic. gen. Koen Vanhoutte de Vlaamse bevolking en het parlement voor de gek blijven houden...


De website van het bisdom Brugge bleef na de geweldige explosie van pedofiel misbruik in West-Vlaanderen en de 'inschattingsfouten' van De Kesel wekenlang onveranderd!

De proscriptie van 'priester' Jeroen Claerhout van Hooglede prijkte zeer lang op de eerste plaats. Tot voor een aantal maanden dan enige kleine lijntjes met Personalia... Daaronder ten eerste iets over twee diakens, dan over het gemor van Igor de Bliquy die van Ieper naar het Heuvelland werd overgeplaatst met behoud van zijn activiteiten in de jeugdpastoraal aldaar. En dan op het einde de melding dat priester Geert Goethals, pastoor in de federatie Kortrijk-Sint-Amands nu eervol ontslag krijgt en daar hulppastoor wordt.

Hier werd ik achterdochtig: sedert de benoeming van de 'jonge priester' Pieterke Delanoy met veel tamtam in het Kortrijkse, met zijn zeer veelzeggende interviews in de gazetten bij zijn priesterwijding en dan de zeer merkwaardige foto's op Facebook en instagram als padre84, werd hij bij een eerste paniekerige bisdomsreactie plotsklaps naar het St.-Lodewijkscollege in Brugge gestuurd en was alleen nog maar 'hulppriester' in zijn vroegere thuisbasis. De klassieke stoelendans, enfin.

En inderdaad! Op de website der betreffende parochie www.sintamandus.be bij Sint-Pius X vindt men in de zuil links bij "verder lezen" een ongelooflijke hoop kerkelijk plutonium.

Van boven naar beneden scrollend zijn de 3 belangrijkste artikels "Drie jaar federatie Sint-Amandus - een gesprek met priester Geert"/ "Een goede Priester worden" (Noël Bonte)/ "Het diaconaat: te weinig gekend".

Vooreerst een zeer goede schildering van het West-Vlaamse kerkelijke milieu onder Roger Vangheluwe, met de intensieve verknoping van Koen Vanhoutte met de seminarist/priester Geert (beide uit Oostende (Moere bij Gistel) stammend - Bonny overigens ook), allen nog onderwezen door Frans Lefevre (! Roeach 3 !), met intensieve binding/oprichting van de St.-Michielsbeweging, hét grote stokpaardje van Roger Vangheluwe.

En dan direct hier ook het contact en de verbinding met de vele diakens, die hier geformeerd en gewijd werden (een ander stokpaardje van Roger Vangheluwe), en ook de extra vermelde plechtige mis met Felix Dalle, destijds hoofdredacteur van Kerk&leven, onder wiens directoraat 1984 de beroemde oproep tot ondersteuning van de 'interesses' der pedofielen in de Kerk ("Jef Barzin") plaatsvond.

Summa summarum; een enorme hoop activiteit en actie, waarbij men zich toch wel afvraagt waarom deze mensen van de parallel gepleegde pedofilie-feiten (en de luide protesten hiertegen) toch van niets geweten (willen) hebben en er NIETS, maar dan ook NIETS, tégen gedaan hebben...

Tot nog toe wordt ook op al deze websites met geen woord gerept over het vele misbruik, dat nu juist in deze contreien plaatsvond.

Het onderste artikeltje slaat de bodem uit het vat, zeker als men er de chronologie van het pedofiel-misbruik in de Kerk ernaast zet:

Het betreft hier D.V., een arts-psychiater, nog wel specialist voor "forensische psychiatrie" (dwz. de psychiatrische diagnostiek en (poging tot) behandeling van seksueel gestoorden die met het gerecht in contact gekomen zijn).

D.V. werkt in het forensisch netwerk West-Vlaanderen binnen de Vlaamse Gemeenschap. 'Christelijk' geïnspireerd werd hij door (AUB niet lachen!) de "Broeders van Dale", bij wie de afgrijselijkste pedofiele misbruiken over ca. 30 jaar tegenover geestelijk gehandicapten plaatsvonden (Affaire "Tordale", reeds in 1995 geëxplodeerd - zie hier ook de artikels in Humo met de BOB, en de ellenlange nasleep en verdoofpotting). Deze orde telt nu nog maar enige zeer oude leden en is tot de ondergang gedoemd.

In 1995 werd D.V. dan diaken gewijd, bijna tezelfdertijd ook Ivo Poppe, van massadoding/moord op vele zieken en bejaarden beschuldigd, en tegelijkertijd speelde zich het geweldige Roeach 3-schandaal met de vele luidruchtige protesten af.

En dan wil een forensische psychiater van dit alles niets geweten hebben, hoewel het voor zijn eigen deur gebeurd is en hij beroepshave toch hoogstwaarschijnlijk met deze daders te doen had???

En hier ziet men de ganse schijnheiligheid van De Kesel en Bonny:

Bij hun daging voor de parlementaire commisiie spraken ze wel over de moeilijke situatie (dat namelijk de Vlaamse Bastaardkerk verregaand gepedofiliseerd (en ook gehomofiliseerd) is), maar ze vroegen ook zeer schijnheilig om hulp van buitenaf, hoewel er in hun eigen middens zeer veel burgerlijke en kerkelijke juristen zitten (niet zelden daders van deze afschuwelijke misdrijven) en dat ze zelfs de seculaire staatsorganen (bvb. de forensische psychiatrie, psychologische beoordeling van deze seksmaniakken) met hun eigen aanhangers geïnfiltreerd hebben...

De daders kunnen zo door hun eigen 'geloofsgenoten' behandeld worden.

Het is walgelijk! Dit druist helemaal tegen de neutraliteit van de staat en van het gerecht in. De aanspraak op een objectieve genoegdoening en beschutting van de slachtoffers is een fictie.

Hier wordt de geitenbok tot tuinier gemaakt! Dit is geen achterklap, De Kesel en Bonny!

Het staat op de eigen West-Vlaamse, kerkelijke websites, het is onder uw onderwijs aan het grootseminarie en onder uw "spirituele leiding" aldaar gebeurd, en Koen(raad) Vanhoutte was de hele tijd aanwezig!!!

Dit is een criminele pedofiel-zieke vereniging, uiterst gevaarlijk voor de Vlaamse mens en zijn kinderen.

En op de "hulp van buitenaf", zeker niet van de lokale centra voor geestelijke gezondheid, moet men niet hopen!

Vroeger zou ik gezegd hebben: "Stuur de inquisitie!"

Zorgvuldig en streng onderzoek, veel gezond mensenverstand en kordate bestraffing en behandeling van het probleem.

En de bisschoppen De Kesel en Bonny en vic. gen. Koen Vanhoutte houden hier het Vlaamse Volk en de parlementaire commissie nog steeds voor de gek.


Titus 3, 10-11

Tit 3:10  Een ketters mens moet ge na een eerste en tweede vermaning vermijden;
Tit 3:11  want ge weet, dat zo iemand door en door bedorven is, dat hij zondigt, en zijn eigen oordeel in zich draagt.

1 opmerking:

Anoniem zei

Als klein up-to-date:
voor een paar maanden werd op kerknet/bisdom Brugge een uitvoerig artikel gepubliceerd: een groot gebouw van de orde "Broedrs van Dale" wwrd nu overgedragen aan een vereniging voor hulp en behuizing/therapie van drugverslaafden en ex-d.;
dat is bij het zeer gering aanta leden van deze orde/gemeenschap natuurlijk niet verwonderelijk (ik hoorde ooit van 7, maar de absolute cijfers worden hier door de noordbelgische bastaardkerk angstvallig en halsstarrig verstopt).

Dit bevestigt wonderbaar de teneur van het groot artikel:
de noordbelgische bastaardkerk is helemaal besmeurd met sex aan kinderen, aan gehandicapten, homo onder mekaar en met een geweldige vernetting om alles in de doorfpot te houden.
Het tegendeel van de Aletheia, de Waarheid, het "Niet-Verstoppen".

Ik hoop dat ondertussen het slachtoffer, dat ooit door broeder "P." belaagde en belastigd werd, in eerste instantie gelijk kreeg en dan bij het in beroep gaan door de orde (o.l.v. R.S.) dan in Gent bij een oude rechter in het ongelijk gesteld werd "omdat het ueer onwaarschijnlijk was dat zoiets zou gebeurd zijn", ondertussen tenminste een geweldige schadevergoeding gekregen heeft én DeKesel in het publiek en op zijn blote knieên berouw heeft getoond en voor de rest zware boete zal doen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer