woensdag 16 december 2015

'Flater van de Week' dit keer door Jozef De Kesel tijdens zijn preek van 12-12-2015:


Uit de homilie van De Kesel: 

"Mais alors pourquoi se faire baptiser? Pourquoi être chrétien? La liturgie de ce dimanche nous donne la réponse, elle aussi étonnante. C’est la joie qui fait de moi un croyant. Ce n’est pas par nécessité ou parce que je me sens obligé. C’est en toute liberté et par amour que je suis chrétien.  Nous sommes connus et aimés de Dieu. Voilà le cœur de notre foi. D’où cette joie qui est comme tout amour un appel à la fidélité et à la conversion."

"Maar waarom moet men zich laten dopen? Waarom moeten we christen zijn? De liturgie van deze zondag geeft ons het antwoord, ook verbazingwekkend. Het is de vreugde die mij tot een gelovige maakt. Wij zijn niet gelovig uit noodzaak of omdat wij ons daartoe verplicht voelen. Ik ben christen uit vrijheid en liefde en omdat God ons kent en omdat wij door Hem geliefd zijn. Dit is de kern van ons geloof. Die vreugde is zoals alle liefde een oproep tot trouw en bekering."

Wat een complete nonsens van deze heiden!

1. Waarom zijn we gedoopt? Waarom zijn we Christen? 

Omwille van de "vreugde"??? Welke "vreugde"???

FOUT DE KESEL! HET DOOPSEL VERGEEFT DE ERFZONDE EN OPENT DE POORT NAAR DE HEMEL!

Uit de Mechelse Catechismus:

367. Wat is het Doopsel?


Het Doopsel is het sacrament dat, door de wassing en de aanroeping van de drie goddelijke Personen, ons doet geboren worden tot het bovennatuurlijk leven van de genade.


368. Wat is de uitwerking van het Doopsel?
 

Ten 1e, het Doopsel vergeeft de erfzonde en alle andere zonden en zondestraffen;
 

Ten 2e, het schenkt de heiligmakende genade en bezorgt dadelijke genaden om christelijk te leven;
 

Ten 3e, het prent in onze ziel een onuitwisbaar merkteken, en maakt ons tot leden van de heilige Kerk.

373. Wat verstaat men door de beloften van het Doopsel?
Door de beloften van het Doopsel verstaat men de verzaking aan de duivel, aan de zonde en aan de verlokkingen tot zonde, alsook de belijdenis van het geloof.2. Vrijdenker De Kesel: "Wij zijn niet gelovig uit noodzaak of omdat wij ons daartoe verplicht voelen."

FOUT DE KESEL! GOD WIL DAT WIJ CHRISTEN ZIJN!

Uit de Mechelse Catechismus:

4. Moeten alle mensen de christelijke leer kennen en onderhouden?
 

Alle mensen moeten de christelijke leer kennen en onderhouden, want dit is de wil van God; anders kunnen zij niet zalig worden, en zelfs niet oprecht gelukkig zijn in dit leven.


3. Uit de homilie van De Kesel: "Dat is het hart van het christendom. Niet allereerst een doctrine of een moraal [!!!]. Maar de zekerheid dat wij, broze en eindige mensen, door God gekend en bemind zijn." [De Kesel draait het om!]

FOUT DE KESEL! BOVENAL BEMIN EEN GOD!

Uit de Mechelse Catechismus:

248. Wat gebiedt het eerste gebod van God?

Het eerste gebod van God gebiedt God alleen te aanbidden en Hem boven alles te beminnen.4. Uit de homilie van De Kesel: "Eerbied voor de religieuze of filosofische overtuiging van elke mens."

NOGMAALS FOUT DE KESEL!

"Een foute doctrine NIET weerstaan, is ze aanvaarden."

Paus Innocentius III.


ROBERT KARDINAAL SARAH
OVER DE BELGISCHE 'BISSCHOPPEN':


Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer