woensdag 30 december 2015

De heidenen van Jong CD&V komen ook weer uit hun hol gekropen:

"Jong CD&V doet een beroep op paus Franciscus"


Voorzitter Wim Soons, doet namens Jong CD&V, in een open brief een beroep op paus Franciscus voor een versoepeling van het kerkelijke standpunt over het gebruik van anticonceptie [!]. Jongerenvoorzitter Soons: “We hebben heel veel respect voor de manier waarop paus Franciscus de voorbije jaren de milieuproblematiek en de bestrijding van ongelijkheid naar voren schoof. Zijn encycliek Laudato Si sprak wereldwijd miljoenen mensen aan, beleidsmakers inbegrepen. Zijn levenshouding roept op tot soberheid, in de eerste plaats binnen de kerk, en solidariteit met armen. Dit is sterk inspirerend”.

“Maar we vinden dat de encycliek Laudato Si' ook een gemiste kans is, onder andere wanneer de paus het probleem van de overbevolking [!!!] aankaart. De snelle wereldwijde bevolkingsgroei zorgt mee voor een nefaste druk op het klimaat en op de levenskwaliteit van miljoenen mensen [!!!]. Net op die plaatsen in de wereld waar de armoede het hoogst is, hebben vrouwen geen toegang tot anticonceptiva [!!!] om verantwoord ouderschap na te steven [!!!]. Met weinig middelen moeten ouders er vaak veel kinderen opvoeden. Die overbevolking versterkt er de armoede en veroorzaakt grote druk op het milieu.”

Volgens Jong CD&V is anticonceptiva en de bijhorende seksuele voorlichting een ‘legitiem middel’ [!!!] om een te grote bevolkingsdruk en armoede te bestrijden: “Het kan ook leiden tot minder abortussen.” [!!!]

Bron: Kerknet


Hier volgen twee citaten om de onzinnigheid van de weerzinwekkende en anti-christelijke positie van Jong CD&V aan te tonen!

Laat Jong CD&V in het diepste gat kruipen wat ze kunnen vinden!


DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband

Pauselijke Raad voor het Gezin
Alfonso Kardinaal López Trujillo
8 december 1995

136 Allereerst dienen de ouders een geseculariseerde en op geboortebeperking gerichte seksuele vorming af te wijzen; bij dit soort vorming wordt God gemarginaliseerd en wordt het kind als een bedreiging beschouwd. Dit soort seksuele vorming wordt gepropageerd door grote organisaties en internationale verenigingen die voorstanders zijn van abortus, sterilisatie en anticonceptie. Deze organisaties willen een stijl van leven opdringen die strijdig is met de ware menselijke seksualiteit. Ze zijn op het niveau van natie of staat actief, en trachten kinderen en opgroeiende jeugd angst in te boezemen voor de ‘dreigende overbevolking’ [!], om daarmee een contraceptieve dat wil zeggen een ‘antileven’-mentaliteit te propageren. Ze verspreiden valse ideeën over de ‘gezonde voortplanting’ en de ‘rechten van jonge mensen op het gebied van seks en voortplanting’. Sommige van deze geboortebeperking propagerende organisaties beheren bovendien klinieken waarin met schending van de rechten der ouders, aan jonge mensen de mogelijkheid wordt geboden tot abortus en anticonceptie, waarmee promiscuïteit [!] in de hand wordt gewerkt en bijgevolg een toename van zwangerschappen onder tieners. “Als wij uitzien naar het jaar 2000, zouden we dan vergeten te denken aan de jeugd? Wat staat hun te wachten? Een samenleving van ‘dingen’ en niet van ‘personen’. Het recht om vanaf hun prilste jeugd ongeremd te doen wat ze willen op voorwaarde dat het ‘veilig’ is [!]. Zichzelf zonder voorbehoud geven, de eigen instincten beheersen, zich verantwoordelijk weten, - men vindt dat allemaal achterhaalde begrippen.”TRA LE VISITE
Tot de Italiaanse Bond voor het Grote Gezin

Paus Pius XII - Toespraak
22 januari 1958

6 En wat de toekomst betreft, wie kan voorzien welke andere onverwachte hulpbronnen er nog op onze planeet verborgen zijn, en voor welke verrassingen, ook buiten haar, de wonderbaarlijke ontdekkingen van de wetenschap nog zullen zorgen, en waarmee op het ogenblik nauwelijks een begin is gemaakt? En wie kan voor de toekomst een natuurlijk ritme van voortplanting verzekeren dat hetzelfde is als dat van vandaag? Zou de tussenkomst van een intrinsieke matigende wet t.a.v. het ritme van de uitbreiding onmogelijk zijn? De Voorzienigheid [!] heeft zich het toekomstig lot van de wereld voorbehouden. Maar het is een feit van uitzonderlijke betekenis dat op het ogenblik waarop de wetenschap datgene ten nutte weet te maken wat de verleden tijd nog als de vrucht van vurige verbeelding beschouwde, de angst van sommigen als gegronde verwachtingen van voorspoed in catastrofale perspectieven omvormt [!]. De overbevolking [!] is daarom geen geldige reden om de ongeoorloofde praktijken van de geboortecontrole te verbreiden, maar veeleer het voorwendsel om de gierigheid en het egoïsme goed te praten [!], hetzij van volkeren die in de uitbreiding van anderen een aanslag op hun eigen politieke hegemonie en de verlaging van hun levensstandaard zien, hetzij van individuen, in het bijzonder de meest gefortuneerden, die de voorkeur geven aan een veel rijker genot van aardse goederen, dan zich te verzekeren van de eer en de verdienste van het verwekken van nieuwe levens. Zo komt men ertoe bepaalde wetten van de Schepper te schenden, onder voorwendsel dat men de ingebeelde vergissingen van Zijn Voorzienigheid wil herstellen. Het zou daarentegen veel verstandiger en nuttiger zijn wanneer de moderne maatschappij er zich vastberaden en algemener op toelegt om haar eigen gedrag te herzien door de oorzaken van de hongersnood in de "depressie-gebieden" of overbevolkte zônes weg te nemen, door de moderne ontdekkingen actiever voor vreedzamer doeleinden in te schakelen, door een openlijker politiek van samenwerking en uitwisseling te volgen, door een economie met wijdere horizont en minder nationalistisch op te bouwen, en vooral door op de voorstellen van het egoïsme [!] te reageren met liefde en door tegenover de hebzucht de gerechtigheid concreter toe te passen. God zal de mensen geen rekenschap vragen over het lot van de mensheid in het algemeen, dit is Zijn zaak, maar wel van ieder van hun daden die zij in overeenstemming met of tegen hun geweten in hebben gesteld. Wat u betreft, ouders en kinderen van grote gezinnen, blijft rustig en vastberaden uw vertrouwen stellen in de goddelijke Voorzienigheid, in de zekerheid dat zij u op haar beurt dagelijks zal blijven helpen, en, indien dit nodig mocht zijn, u haar buitengewone tussenkomst, die zo velen onder u gelukkig ervaren hebben, zal blijven tonen. Met andere woorden:

Ook Jong CD&V zijn een stelletje egoïsten!

Kerknet idem!

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer