vrijdag 4 december 2015

Bisdom Brugge neemt met stille trom afscheid van Mgr. De Kesel

Aanstaande zondag 6 december om 15 uur wordt met een officium in de Sint-Jakobskerk (aan het Sint-Jakobsplein) te Brugge afscheid genomen van mgr. Jozef De Kesel. De dankviering is een gelegenheid voor de gelovigen uit het bisdom om hun bisschop te danken voor de vijf jaar waarin hij bisschop van Brugge was en om hem het beste wensen bij zijn nieuwe opdracht als aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Muzikaal wordt de viering opgeluisterd door het kathedraalkoor onder leiding van Ignace Thevelein.

Totale afgang voor De Kesel!

Vreest men, dat men de kathedraal niet vol krijgt en dat men daarom de 'viering' houdt in een kerkje waar er amper 120 zitplaatsen zijn?

Jozef De Kesel, die sinds 2002 hulpbisschop was voor het aartsbisdom, werd op 25 juni 2010 door paus Benedictus XVI benoemd tot 26ste bisschop van Brugge [na het vertrek van pedo-bisschop Vangheluwe!]. Zaterdag 12 december vindt zijn aanstellingsviering plaats als aartsbisschop van Mechelen-Brussel, waarbij hij de aartsbisschoppelijke zetel in bezit neemt.

Een officium is een liturgische biddende samenkomst die niet-eucharistisch is. De naam verwijst naar het getijdengebed van de monniken. De structuur van de gebedsdienst met psalmen, lezing en voorbeden is ontleend aan de vespers uit de monastieke traditie. Het zingen van polyfone muziek en meerstemmige zettingen van de psalmen komt uit de anglicaanse traditie. [Allemaal geleuter om te verhullen, dat men nog geen H. Mis wil celebreren!!! Foei, De Kesel!]

Bron: Kerknet

Een hoogtepunt van De Kesel als 'bisschop van Brugge':
de kerkelijke uitvaart in Kortrijk van de 'Roze Deken' na diens zelfmoord

9 opmerkingen:

Anoniem zei

De "Restkerk" daarentegen slaat de oorlogstrom: http://restkerk.net/2015/12/03/zaterdag-12-december-gebedswake-aan-de-st-romboutskathedraal-te-mechelen-n-a-v-de-aanstelling-van-mgr-de-kesel/

Anoniem zei

De uitleg die Kerknet aan “Officium” geeft, bewijst dat ze niet weten waar ze over praten. Het begin van het flauwste benul ontbreekt eraan.

De eerste hint is dat er over “officium” gesproken wordt, tussen aanhalingstekens. Hoe zo? Sinds wanneer spreken de post-concilliairen Latijn? Dat heb je nu met die voormalig-katholieken. Wilden absoluut de liturgie in de volkstaal maar kennen het volkswoord voor “officium” niet.

Het officium zijn de “Getijden”, Ad Matutinum (om 3:00h), Ad Primum (om 6:00h), Ad Tertiam (om 9:00h) , Ad Sextam (om 12:00h), Ad Nonam (om 15:00h), Ad Vesperas (om18:00h), en tot slot de Ad Completorium (om 21:00h)

De Getijden vinden we terug in het Getijdenboek of Brevier, dat de Getijden voor iedere dag van het liturgische jaar geeft.

Kerknet weet blijkbaar wel dat monniken de Officies in gemeenschap baden, maar vergeet eraan toe te voegen dat nonnen in kloosterordes deze gebeden ook baden of zongen. Leken kunnen deze gebeden ook bidden, maar aangezien een volledige Officie vrij veel tijd in beslag neemt, zijn er voor leken “Kleine Getijden” geschreven. Dit zijn korte Officies rond een bepaald thema; bijvoorbeeld het Kleine Officie van Onze Lieve Vrouw, of het Kleine Officie van het H. Hart van Jesus etc. Elke Getijde voor een Kleine Officie neemt maar enkele minuten in beslag en leken kunnen deze gebeden vrij gemakkelijk in een drukke dag inlasten.

Het is ook toegestaan om Metten en de Priemen (of Lauden) tezamen aan het begin de dag, om te voorkomen dat men in het midden van de nacht op moet staan. De Terts wordt dan om 9:00h gebeden en zo verder. A propos, strikte kloosterordes die wel in het midden van de nacht opstonden om de Metten te bidden, hebben om het gebrek aan slaap te verhelpen, de siësta uitgevonden. Zo, nu weet je dat nutteloze weetje ook al weer.

Maar waar ik woest wordt:

Hoe veel pausen hebben door de eeuwen heen de priesters herhaaldelijk gewaarschuwd voor de gevaren te verzaken de getijden te bidden?

Deze leken hier aan het altaar, bidden blijkbaar nooit hun getijden. Ook al is dit de plicht van elke priester de Getijden alle dagen te bidden, in privé of anderzijds. Zij bidden blijkbaar maar 1 getijde op een speciale gelegenheid. Zo speciaal zelfs dat ze er een kazuifel voor aangetrokken hebben. Daarenboven is 1 getijde de hele Officie niet. De Officie bestaat uit 7 aparte getijden.

Er blijkt niemand nog te weten waar het over gaat.

Maar wacht even, het wordt beter.

Anoniem zei

Kerknet trekt alle stoppen uit wanneer ze schrijven:

“Een officium is een liturgische biddende samenkomst die niet-eucharistisch is.”

Dat een Getijde geen mis is, klopt. Oef, dat weet Kerknet blijkbaar nog. Ook al is het tegenwoordig onmogelijk geworden, om tussen de liturgische misbruiken door, het verschil tussen een Mis en een Vespers te herkennen. Maar een Officie moet niet noodzakelijk in gemeenschap gebeden worden.

“De structuur van de gebedsdienst met psalmen, lezing en voorbeden is ontleend aan de vespers uit de monastieke traditie”

De structuur verschilt van Brevier tot Brevier. De eerste georganiseerde en volledig uitgewerkte Brevier was die van de St Franciscus. Sinds Pius V is alleen de Romeinse Brevier geldig, afgezien van die van een paar erkende kloosterordes.

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is de structuur: Introductie, Hymne, Psalm, Canticum (of Lied) (Isaia bv), Psalm, Korte Lezing, Korte Respons, een Canticum (van een Kerkleraar – Benedictus, of Augustinus), voorbeden en zegening.

Kerknet meent ook te weten dat “Het zingen van polyfone muziek en meerstemmige zettingen van de psalmen uit de anglicaanse traditie [komt]”.

Misschien dat De Kesel een Anglicaanse zetting gekozen heeft voor de Vespers om zijn afscheid te vieren, maar de zetting van de katholieke getijden – indien gezongen – is eenstemmig Gregoriaans. Het is waar dat Pius V polyfonie tolereerde, maar raadde het af omdat het de aandacht van de inhoud afleidt, en eerlijk gezegd de tekst onverstaanbaar maakt.

Echter de grootste zonde die Kerknet hier begaat is de bewering dat polyfonie uit de Anglicaanse traditie zou komen.

In feite, William Byrd, de hofcomponist van Elisabeth I van Engeland, die veel Anglicaanse polyfonie gecomponeerd heeft (waaronder veel Psalmen) was een geheime katholiek, die erin geslaagd heeft Elisabeth I te overtuigen de Anglicaanse liturgie ‘katholieker’ te maken de vroege Anglicanen wilden, en heeft vele katholieke elementen in de Anglicaanse liturgie geïntroduceerd. De vroege Anglicanen hadden het steriele iconoclasme van de puriteinse protestanten voor ogen in het opstellen van hun liturgie.

William Byrd was dus de eerste Anglicaanse polyfone componist, echter, hij heeft polyfonie niet uitgevonden.

Een paar datums.

Guillaume Dufay (1397- 1474) (een Vlaming (uit Beersel) die mogelijkerwijs eer van 'uitvinder' van polyfonie toekomt)
Josquin des Prez (1450 -1521) (een Vlaming uit Henegouwen) (tijdsgenoot van Leonardo da Vinci. Ze zullen elkaar wel gekend hebben in Milaan bij de Sforza’s)
Robin Mallapert (1538–1553) (een Vlaming en leermeester / medestudent van Palestrina)
Giovanni Palestrina (1525 - 1594)

EN DAN PAS 150 jaar na Dufay komt William Byrd (1540 or 1623) *

Kerknet zijn uilskuikens – Polyfonie is Vlaams, niet Anglicaans. Zijdt toch eens een keer een beetje fier waar jullie vandaan komen; Bruhhe

---
(*) William Byrd was niet de eerste Engelse polyfone componist, maar wel de eerste Anglicaan. Thomas Tallis (1505 – 1585) is iets vroeger, die het geleerd in een Benedictijner abdij in Dover – aan de overkant van het water van Brugge. Elisabeth I had beiden een monopolie gegeven voor de publicatie van muziek in Engeland, maar het werd hen ook verboden buitenlandse (katholieke) muziek te importeren.

The Guardian Angel zei

Het is de totale ineenstorting van de post-conciliaire bastaardkerk!

Anoniem zei

De situatie is intussen alweer opgemerkt door professor Kurt Martens in Washington: https://twitter.com/DrKurtMartens/status/673261690591531008

Anoniem zei

Het door en door rot westvlaams bisschoppelijk bestuur is uiterst tevreden DeKesel kwijt te zijn.
Men heeft geen lust op pottekijkers van buiten (zeker niet uit het in Brugge verachte Oostvlaanderen); en deKesel heeft met al zijn gestomper zeer intens de publieke opmerkzaamheid op de westvlaamse beerput getrokken.
niets wordt door mafiaclubs zo gevreesd als openlijk blootleggen van hun gefoefel.

Hoogstwaarschijnlijk werd deze kleine kerk gekozen omdat er zo niet teveel mensen binnen konden (gemakkelijker te controleren), uit angst voor gefundeerd protest van geloofstrouwe katholieken , en natuurlijk ook als vernedering voo DeKesel.

Zeer interessant de foto met de begrafenisceremonie van de kortrijkse deken M. Gesquiere:
eerst loofde DeKesel de deken in alle talen; een jaar later (2011)tolereerde hij nog de herdenkingsmis in Kortrijk, waarvoor nog publiekelijk reclame gemaakt wird.
En 2012 verbood DeKesel nog een verdere herdenkingsmis voor M.Gesquiere.
(Dat was overigens nadat de website www.kavlaanderen.blogspot.be van @The Guardian Angel goed in gang gekomen was en het bisdom brugge en DeKesel zwaar onder vuur waren gekomen.

(Wat nu de polyfonie betreft: de oorsprongen zijn te vinden in de late gregorianiek, wanneer stukken met zeer hoge en diepe tonen verschenen- die dikwijls niet door alle zangers te bereiken waren en die dan op de bordon-toon verder zoemden)(vb.het graduale "Ostende nobis", van een diepe do tot een hoge fa).

Anoniem zei

Zo stil is de trom nu ook niet:
naar de laatste meldingen op kerknet wordt er opeens in groten getale benoemd, overgeplaatst, veranderd, en wel direct in de kontreien waar de slacht tegen de pedofilie uitgevochten werd - ondertussen zeer bekende gemeenten!

Anoniem zei

Opmerkelijk: een priester die na een klacht van seksueel misbruik geschorst werd door de Brugse bisschop Jozef De Kesel stond zondag en plein public in het koor te zingen op diens afscheidsplechtigheid. "Onverstandig van de priester. Hij zou zich beter discreet opstellen", klinkt het.

Bron: http://www.hln.be/hln/nl/922/Nieuws/article/detail/2549304/2015/12/08/Geschorste-priester-zingt-op-afscheid-bisschop.dhtml

Alweer een dolk in het hart van de slachtoffers van seksueel misbruik!

Dit nieuwe schandaal dateert van eergisteren (zondag). Dit net na de luide waarschuwingen die Pro Familia vorige week nog uitte!

Maar tja, de pedofilieslachtoffers moeten maar zwijgen en verdragen he, want kritiek op een bisschop die dat allemaal laks door de vingers ziet, is "ongehoorzaam" en wie zonder zonde is werpe de eerste steen...

Anoniem zei

En als toemaatje zong de geschorste priester uit Hooglede, die ervan beschuldigd wordt een zeventienjarige verkracht te hebben (rechtzaak loopt nog, maar die priester zou al bekend hebben) in het zangkoor tijdens het officium ter afscheid van bisschop De Kesel. Deze laatste wist blijkbaar weer eens van niets, en de koorleider vond dat een priester, geschorst wegens pedofiliezaken, nog wel in zulk een viering in het koor mocht meezingen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer