maandag 28 december 2015

Bergoglio aan atheïsten: "Je moet niet in God geloven om naar de hemel te gaan"

Paus Franciscus heeft in een open brief gezegd dat God ongelovigen zal vergeven als ze hun geweten volgen [Nonsens!]. "Gods genade heeft geen grenzen als je naar hem toegaat met een oprecht en berouwvol hart", zegt de paus Franciscus. [Ongelovigen hebben nu eenmaal niet de gewoonte om naar Hem toe te gaan! Beseft die Bergoglio eigenlijk wel wat hij zegt?]

In een open brief naar Eugenio Scalfari, oprichter van de Italiaanse krant La Repubblica, antwoordt de paus op de vraag of God ook mensen vergeeft die niet geloven [Neen. Dat kan enkel maar via het Sacrament van de Biecht.]. "Wie niet in God gelooft moet gehoorzaam zijn aan zijn geweten", zegt de paus [Mensen kunnen niet door hun geweten gered worden.]. "Zondaars zijn niet gehoorzaam aan hun geweten, dat geldt ook voor ongelovigen."

Het theologisch simplisme van Bergoglio is ronduit crimineel!

Wat dan met een 'dwalend geweten'?

Bergoglio doet hier een beroep op een verkeerd begrepen autonomie van het geweten!

Uit de Catechismus van de Katholieke Kerk:

1791 Dikwijls is men voor deze onwetendheid persoonlijk verantwoordelijk. Zo is het "wanneer de mens zich weinig zorgen maakt over het zoeken naar het ware en goede, en het geweten door de gewoonte tot zondigen langzamerhand praktisch blind wordt". In deze gevallen is de persoon schuldig aan het begane kwaad.


Robert Mickens, Vaticaan-correspondent voor het katholieke dagblad The Tablet zegt dat paus Franciscus met deze uitspraken een poging doet om het duffe beeld van de Katholieke kerk op te poetsen. "Franciscus is nog altijd conservatief [LOL!], maar hij wil wel meer dialoog met de wereld", aldus Mickens.

Eugenio Scalfari noemt de brief van de paus "een nieuw bewijs dat de paus barrières kan doorbreken en met iedereen in dialoog kan gaan." [Bergoglio is een idioot!]

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/buitenland/paus-aan-atheisten-je-moet-niet-in-god-geloven-om-naar-de-hemel-te-gaan-beaea2cf/Opmerkingen:

Nogmaals bewijst Bergoglio, dat hij geen paus is. Hij is een ongelovige. Hij is een verrader. Hij is niet katholiek. Hij heeft geen enkele bevoegdheid binnen de Kerk.

Bergoglio de apostaat is een totale heiden, die stellingen verkoopt, die regenrecht tégen de Leer van de Kerk ingaan! 


Uit de Catechismus van de Katholieke Kerk:

Over de noodzaak van het Geloof

161 Geloven in Jezus Christus en in Hem die Hem tot ons heil gezonden heeft, is noodzakelijk om dit heil te verwerven. "Omdat 'het zonder het geloof onmogelijk is aan God te behagen' (Heb. 11, 6) en deel te krijgen aan de gemeenschap van zijn kinderen, wordt niemand zonder dit geloof ooit gerechtvaardigd en zal niemand het eeuwig leven verwerven, tenzij 'hij ten einde toe volhardt' (Mt. 10, 22)(Mt. 24, 13)".


Met andere woorden, wie niet gelooft, gaat naar de hel!


Uit de Heilige Schrift:

Mar 16:16  Wie gelooft en gedoopt is, zal zalig worden; maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld.

Joh 3:36  Wie in den Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven; maar wie in den Zoon niet gelooft, zal het leven niet zien, maar Gods gramschap blijft op hem liggen.

Joh 6:40  Dit is de wil van den Vader, die Mij gezonden heeft, dat wie den Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, het eeuwige leven heeft, en dat Ik hem op de jongste dag zal doen verrijzen.

Joh 3:16  Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eengeboren Zoon heeft gegeven: opdat allen die in Hem geloven, niet verloren zouden gaan, maar het eeuwige leven zouden hebben.
Joh 3:17  Want God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden, niet om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.
Joh 3:18  Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld; maar wie niet gelooft, is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van Gods eengeboren Zoon.


Dit lijkt mij duidelijk te zijn!


En inderdaad,
Bergoglio is de vijand van het Katholieke Kerk;
de vijand binnen de poort,
van wie de Heilige Schrift zegt:


Kla 4:12  Nooit konden de koningen der aarde geloven,
Nooit iemand ter wereld:
Dat de verdrukker en vijand binnen Jerusalems poorten zou rukken.

Kla 4:13  Het was om de zonden van de profeten,
Om de schuld van zijn priesters,
Die binnen zijn muren onschuldig bloed hadden vergoten.


1 opmerking:

Anoniem zei

Paus Franciscus heeft ... gezegd dat God ongelovigen zal vergeven als ze hun geweten volgen. Wat God met gelovigen gebeurd die hun geweten volgen wordt niet gesproken.

Wie niet in God gelooft moet gehoorzaam zijn aan zijn geweten - wie wel in God gelooft zal dat niet moetn doen.

Sinds wanneer met een paus open brieven naar kranten schrijven. Trekt hij weer niet genoeg volk om een persconferentie te beleggen.

Het gaat natuurlijk allemaal om het geld; deze krant heeft nu een primeur, met de open brief van Bergoglio. Niet dat de eigenaars van La Republicca het nodig hebben. Dat zijn van de rijksten in Italie.

En grappig hoe Robert Mickens, Bergoglio een conservatief noemt. Maar ja, dat is te begrijpen de man heeft ooit nog aan de Gregoriana gestudeerd. Je studeert daar niet zonder hersenschade af.

Robert Mickens is eeerder berucht omwille van zijn Facebook chat waarin hij Benedictus xvi dood wilde - waavoor de Tablet hem buitengegooid heeft.

Het was een mooi gebaar van Bergoglio om Loris Francesco Capovilla, de 98-jaar oude voormalige secretaries van Johannes xxiii zijn kardinaalshoed te geven op 1 maart 2014.

Waarop er de volgende Chat tussen Chris Grady en Robert Mickens plaatsgreep:

“Do you think he (Kardinaal Capovilla) will make it to the Rat’s funeral?”

Waarop een zeker Chris Grady antwoord dat de stokoude Kardinaal het nog tot de heiligverklaring van Johannes xxiii kan maken “plus one other (JP II).

“The Rat’s funeral the next day would be a bonus,” voegt Robert Mickens van de tablet eraan toe.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer