maandag 28 december 2015

Ann Brusseel (Open VLD): "Wat een antipathieke klootzakjes zijn het toch"

Dus moorden is 'sympathiek'???

Moet dit niet worden vervolgd???

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Ann Brusseel heeft zagemeel in haar hoofd.
De belgische wet over de euthanasie verplicht de ziekenhuizen en instellingen niet tot het aanbieden en het uitvoeren van euthanasie (dat alleen zou reeds in tegenspraak staan tot de fundamentele houding, dat niemand een andere persoon slagen en/of verwondingen mag toebrengen);
Ann Brusseel zou toch beter eerst de wetteksten lezen vooraleer onzin te plapperen.

En verder zijn christelijke gelovigen niet geînspireerd door het vaticaan, maar wel door het evangelie van Onze Heer Jezus Christus, door de Hl. Schrift en als goede katholiek ook door het magisterium (gebaseerd op de Hl. Schrift en de Traditie) en de Katechismus.
Waarom er in een ethisch commissie geen christen zouden mogen zitten, is mij ook een raadsel.
Het respect voor het leven is overigens in alle grote wereldreligies voorhanden: in de islam, bij de boeddhisten en bij de hindoeîsten, en zeer speciaal ook bij de baha'i.
Wanneer ziekenhuizen fusioneren, heeft dat niets met "euthanasie" te doen, maar met organisatorische en financiêle noodwendigheden.
Twee schoolstrijden volstaan overigens in Belgiê.

En tot Slot: vulgaire beledigingen van het hoofd van een aanerkend religieus genootschap zijn politiek gezien op lange termijn zeer dom en gehoren strafrechterlijk vervolgd.
Het is uiterst dom de persoonlijke antipathieên luid uit te bazuinen;
en de homovriendelijke, modernistische en pedobeschuttende Jozef DeKesel nu een "...zakje" noemen, is ook niet zeer stijlvol.
Ann Brusseel schijnt van het apparaat van Ahasverus (August Vermeylen) niet veel weet te hebben.

Anoniem zei

Bij de uitspraak van Ann Brusseel betreffende de "...zakjes" moest ik toch hartelijk lachen.
Ik herinner mij aan een italiaans televisiedebat ter later stonde, waar een slanke en bebrilde oudere juffrouw met plots ontloken modernistische neigingen het publiek een beetje wou "opklaren", en wel indirect met het liefdesleven van de bijen en dan "het pistooltje van papa" (zoiets had ik mij ook in de jaren 70 in het bisdom Mecheölen-Brussel kunnen voorstellen);
een grote besnorde italiaanse man met zeer veel hormoon sprong dan op met de luide uitroep "...dat men met deze onzin toch beter zou ophouden! Nix pistooltje, hij (vader van een paar kinderen) bezat een grote trommelrevolver...".

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer