donderdag 12 november 2015

Over de ketterse leermeesters van Jozef De Kesel, over zijn slechte theologische vorming en over zijn heterodoxe ideeën:

Het Vlaamse weekblad 'Tertio' staat vandaag uitvoerig stil bij de benoeming van Jozef De Kesel tot nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel. "Met de benoeming kiest paus Franciscus voor een uitmuntende theoloog [Laten we lachen!] die zijn sporen vooral verdiende met zijn visie op kerk en moderniteit, voor een herder die ruime leiderschapservaring opdeed in drie bisdommen waaronder dat van het aartsbisdom, voor een Vlaming die ook aan Franstalige zijde danig wordt gewaardeerd en voor een man met wie velen op uiteenlopende echelons graag hebben samengewerkt (…) Met hem komt op een van de toonaangevende bisschopszetels van het oude en vermoeide Europa [Inderdaad, vergane glorie!] een man die er diep is van doordrongen dat de kerk er niet is om haarzelf, maar altijd opnieuw wordt geroepen om sacrament te zijn van Gods liefde [De Kerk is geen sacrament!], voor elke mens en de hele wereld", schrijft hoofdredacteur Geert de Kerpel in zijn editoriaal.

In een exclusief gesprek met het weekblad vertrouwt de nieuwe aartsbisschop toe dat hij onder meer ook inspiratie haalt bij de Duitse theoloog en vooraanstaande lutherse predikant Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) [Ketter!]. "En ik schreef mijn proefschrift over Rudolf Bultman die aan de basis lag van de historisch-kritische benadering van de Bijbel. Ik denk dat je je moeilijk een interessantere tijd voor theologiestudies kunt indenken dan die jaren na het Concilie. Aan de Gregoriana [= Bolwerk van de gay-mafia!] kreeg ik een semester les van Rahner. We hingen aan zijn lippen. Ook hij is een van die auteurs van wie ik veel gelezen heb en naar wie ik blijf terugkeren. Tot slot lees ik graag romans en geschiedenisboeken als de tijd het toelaat. Het is mijn overtuiging dat ook die literatuur zeer vormend is omdat ze helpt onze tijd te verstaan. Het helpt open te staan voor de uitdagingen van onze tijd en je niet terug te trekken op je eiland met de eigen problemen."

“Soms zou ook de wereld willen dat de kerk zich niet met haar bezighoudt. Men wil ons naar de privésfeer verbannen of vindt dat we alleen met zingevingsvraagstukken mogen bezig zijn. In dat hokje mogen we ons niet laten duwen. Zo kan de kerk niet doen alsof de vluchtelingen haar probleem niet zijn. We kunnen niet anders dan een geëngageerde kerk zijn. Daarom dat we als bisschoppen naar Irak gingen om met eigen ogen te zien wat het lot van die mensen is en dat we oproepen om leegstaande woningen open te stellen voor de vluchtelingen of andere hulp te bieden.” [Is dat de primaire taak van de Kerk???]

Met betrekking tot de recente bisschoppensynode in Rome zegt hij nog dat we daaruit misschien de nieuwe kijk op een samenhangende verkondiging kunnen meenemen. "Al te vaak benaderen we de jongeren-, de gezins-, de parochiepastoraal en de catechese als aparte domeinen, maar eigenlijk lopen die door elkaar. Een van mijn jongste beslissingen in Brugge was een nieuw vicariaat voor de verkondiging en de initiatie op te richten waar voortaan jeugd, gezin en catechese één geheel vormen. Ik ben ervan overtuigd dat de schotten tussen die oude opdelingen steeds meer doorbroken zullen worden.” [De gelovigen zijn vet met dat nieuw vicariaat!]

Bron: Kerknet


De merkwaardige uitspraken van De Kesel werden ook door de internationale Katholieke media opgepikt!


Abp. De Kesel’s Heretical Mentors

Abp Josef De Kesel credits notorious heretics for his theological formation


BRUSSELS (ChurchMilitant.com) - The new archbishop of Brussels, Josef De Kesel, credits heretical Catholics and protestants among those most influential in his theological training.

In his first interview as archbishop last week, Abp. De Kesel was asked to name his personal mentors. He responded, "Later, when I studied theology, I read with great interest the Jesus book and other literature of Msgr. Schillebeeckx [!], Karl Rahner [!] and Willem Barnard [!]."

Barnard is not Catholic, but Msgr. Edward Schillebeeckx, OP, and Fr. Karl Rahner, SJ are — notorious Catholics well known for their bad theology [!]. Both Msgr. Schillebeeckx and Fr. Rahner have been censored [!] by the Vatican for their heretical views [!].

Schillebeeckx, censored by the Vatican for his heterodox Christology [!], was behind the notorious Dutch Catechism, which calls into question a whole list of Church teachings such as original sin, the virginal birth of Jesus, the perpetual virginity of Mary, the Real Presence of Christ in the Blessed Sacrament, the infallibility of the Pope and contraception, among other things.

Both Schillebeeckx and Rahner helped craft the infamous Winnipeg Statement [!], a defiant reaction to the papal encyclical Humanae Vitae that presented Catholic doctrine on contraception.

Father Rahner held many of the same errors as Schillebeeckx regarding Church teaching on contraception, the Eucharist, Marian dogmas, etc. A fellow Jesuit, the learned and popular theologian Fr. John Hardon S.J., wrote: 

"Karl Rahner's thinking is also behind centering prayer, and Karl Rahner never, never was convinced that there is an infinite God. NEVER."

Having heretical theologians as mentors possibly contributed to some of De Kesel’s heterodox ideas
[!], such as calling for a relaxation of mandatory celibacy for priests and saying that the doctrine on women's ordinations is "negotiable." When asked about gays last week, De Kesel responded, "I have much respect for gays," including "their way of living their sexuality." [!][!][!]

As a side note, De Kesel not only suffers from poor theological training [!][!][!], but also exhibits poor pastoral judgment [!][!][!], as evidenced in 2014 when he assigned a priest to parish duty who had been convicted of molesting a teenage boy. De Kesel defended this decision by saying the priest deserved "a second chance." He only cancelled his appointment when this decision sparked outrage in the media and the priest himself requested cancellation of the appointment.

De Kesel's bad theology, coupled with his poor pastoral judgment, have led some informed Catholics to wonder why he's received his recent appointment as the new archbishop of Brussels.


Bron: ChurchMilitant.com
 

Link:

http://www.churchmilitant.com/news/article/abp.-de-kesels-heretical-mentors2 opmerkingen:

Anoniem zei

De "uitmuntende theoloog" beseft dat jongeren-, gezins, en parochiepastoraal "door elkaar lopen", en dat men het beter niet als aparte domeinen behandelt, en heeft zelfs een (eenheids) vicariaat opgericht.

Maar dat is niet nieuws; in het algemeen simpel Vlaams heet dat: Mechelse Catechismus.

De vraag is alleen of De Kesel het ook zo ziet, of dat zijn nieuw vicariaat een excuus was om nog meer personeel aan te werven, of dat het nieuwe vicariaat een excuus was om wat op persoon te besparen.

Anoniem zei

Het spreekt boekdelen dat precies Tertio zo een hoge woorden heeft voor de nieuwe aartsbiszot. Vreemd vooral omdat we nu eenmaal niet in een wereld leven waar complimenten rondgestrooid worden, tenzij door gatlikkers. Het is nog ongewoner dat iemand gracieus een compliment kan accepteren. Als men mij met dergelijke gevleugelde woorden zou beschrijven, zou ik verlegen zijn, vooral indien het waar zou zijn.

Het spreekt ook boekdelen dat de nieuwe aartsbiszot precies naar Tertio gaat hollen om zijn eerste interview af te leggen. Des te erger voor Kerknet dat het eerste interview van de nieuwe aartsbiszot van een ander moet overnemen.

De persdienst van het aartsbisdom (met de nadruk op 'dom' en bis (2x) heeft er sinds ook met een lang gezicht bijgezeten. Toen ze Leonard hadden wilden ze niets goeds over de aartsbisschop schrijven, nu mogen ze niet.

Het zal wel het kenmerk worden voor het primaatschap van De Kesel dat hij het onderwerp gaat zijn van een persoonscultus – gebruikelijk voor vrijmetselaars – Bergoglio trouwens toch ook.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer