zondag 29 november 2015

Nobelprijslaureaat Ivar Giaever veegt de vloer aan met de 'klimaatopwarming':


20 opmerkingen:

Anoniem zei

Geachte, wereldwijd ontkent ongeveer 2% van de wetenschappers global warming, al de rest is er duidelijk van overtuigd dat menselijke activiteit aan de grond van de opwarming van de aarde ligt. 2% die blijkbaar zeer veel media-aandacht krijgen, druk gesponsord door de machtige olie-lobby. 2% is geloof ik ook wat uw sectaire benadering van het katholicisme betekent binne n de Katholieke Kerk. 2% die eveneens zeer luid kan kwaken dankzij de electronische media. Beiden vertegenwoordigt u een absolute minderheid. De theorie dat 98% van de mensen zich vergissen door een groot complot is gewoon baarlijke nonsens. You can fool everyone some time, you can fool one person all the time, but you cannot fool everyone all the time... Ik catalogeer uw commentaar en dat van de klimaatopwarmings-ontkenners bijgevolg onder de noemer "nutteloos, gevaarlijk en anti-christelijk gezwets". Ik weet niet welke agenda u volgt, maar het is in alle geval geen Goddelijke. Wie zei ook alweer dat de Satan zich voordoet als een Goede Katholiek? Ik denk dat u uw blogje beter "De Poort naar de Hel" zou noemen i.p.v. "Katholiek", want dat bent u allerminst.
The Guardian Angel zei

Hoezo zou het 'ontkennen' van de klimaatopwarming "anti-christelijk gezwets" zijn?

Uw gegoochel met procenten is totaal absurd! Uw bewering wordt elders reeds op deze blog met feiten weerlegd.

Het probleem is dat blijkbaar 100% van de politici van een 'klimaatopwarming' overtuigd zijn. Hebben zij daarvoor gestudeerd of zo, dat zij dat dan zo zeker weten?

Ik daag u uit om 1 Vlaamse klimatoloog te vinden die de 'klimaatopwarming' verdedigt!

Anoniem zei

Beste Guardian Angel,
Ik ben veel ouder dan jou en zoals we nu met deze wereld die door God ons gegeven is omgaan, kunnen we niet meer. We verbruiken en consumeren veel te veel. De mensen zullen weer met minder moeten tevreden zijn. Klimaatopwarming ja of nee. Zoals de mensen nu leven kan niet verder. De mensen zullen in de toekomst minder moeten reizen, meer lokale en seizoensprodukten gebruiken. Het zal gewoon technisch en economisch niet meer mogelijk zijn om in de toekomst alle produkten overal altijd beschikbaar te hebben.
Met vriendelijke groet
Marie Angel Claeys

Anoniem zei

Daar gaan we weer.

We zitten hier op een katholieke blog, en nooit krijg je een commentaar wanneer het over een paus gaat die gewoon niet meer katholiek te noemen is, omdat hij o.a. de moederplaneet aanbidt.

Maar bekritiseer je de evolutietheorie, of Global Warming, dan is het huis weer te klein.

En eerste anoniem moet op zijn woorden leren letten:

"... but you cannot fool everyone all the time..."

2% die zich niet voor de gek laten houden, lijkt mij voldoende.

Anoniem zei

Het is inderdaad zo dat indertijd Al Gore zei;

“Change the World, Change your Light Bulbs”.

En hiermee is de oorlog op de Edison gloeilamp gestart – maar tegelijkertijd is de slogan zo ongelooflijk dom, dat de slogan ook verzekerd heeft dat er geen plaats meer was voor wetenschap maar alleen nog maar voor ideologie en rethoriek.

Een elektriciteitscentrale heeft energie nodig om elektriciteit te verwekken. Dat wisten we al.

Maar wat de meesten onder ons niet weten is dat een kerncentrale, of een steenkool-, olie-, of gas-gestookte elektriciteitscentrale een efficiëntie heeft van geen 50%. Dus 50% van de energie die je erin steekt om elektriciteit te verwekken gaat verloren. Slechts 50% van de oorspronkelijke energie komt er maar als elektriciteit uit.

Dan plaatst die elektriciteitscentrale die elektriciteit op het netwerk hoogspanningskabels. Eer de elektriciteit in de onderstations aankomt is 40% van die elektriciteit verloren gegaan. Eerst verliest de elektriciteitscentrale 50% energie, en van wat er overblijft aan elektriciteit gaat nog eens 40% verloren.

Dus slechts 30% van de energie waarmee de elektriciteitscentrale gestookt werd, komt als elektriciteit in de onderstations aan.

De industrie verbruikt 2/3 van alle elektriciteit. De residentiële gebruiker verbruikt 1/3. Dit is belangrijk omdat er in de commerciële sector (fabrieken, kantoren, ziekenhuizen, geen gloeilampen te vinden is, een spaarlamp evenmin)

Dus de residentiële verbruiker verbruikt maar 10% van de energie waarmee de elektriciteitscentrale gestookt wordt.

Nu hangt het af hoe je je huis verwarmd, om te kunnen berekenen welk percentage van je totale elektriciteitsverbruik je aan verlichting verbruikt, maar als ezelsbrug kan je stellen dat je maar tussen 5% en 15% elektriciteit aan verlichting verbruikt.

In andere woorden: tussen 0.5% en 1.5% van de energie waarmee de elektriciteitscentrale gestookt wordt, wordt uiteindelijk aan residentiële verlichting verbruikt.

Op dat ene percent gaan ze naar een besparing zoeken, om de wereld te redden.

Om de eigenlijke besparing te berekenen, moet je eerst het verbruik van al je gloeilampen als percentage van je totale verlichting berekenen, en dan bereken je wat de spaarlampen besparen in vergelijking met gloeilampen.

Het resultaat is een minuscule fractie van 1% van de energie vereist om de elektriciteit te verwekken.


Iedereen die het volgehouden heeft dit tot het einde te lezen verdient nu een kopje thee.

Om dat kopje thee te maken zal je snelkoker in de komende twee minuten meer elektriciteit verbruiken dan je spaarlampen in de komende maand aan elektriciteit zullen sparen.En dan te bedenken dat de elektriciteitscentrales die Thomsas Edison gebouwd heeft, 150 jaar geleden, om de eerste straten, stations, of bruggen elektrisch te verlichten aan 55% efficiëntie zaten, zonder elektriciteitsverlies in de distributie.

Daar zit een antwoord op het probleem voor de inefficiëntie; gedecentraliseerde elektriciteitsproductie.

Al die belastingen die geïnvesteerd worden in “global warming research” zouden beter geïnvesteerd worden in nieuwe energiebronnen, in plaats van in klimaatmodellen en algoritmes op supercomputers die ongelooflijk veel elektriciteit verbruiken alleen al om ze af te koelen.Maar, zoals gezegd, gaat het niet over wetenschap maar over religie. Bergoglio zijnde de grootste afgod aanbidder.

The Guardian Angel zei

@ Marie,

Ik weet niet hoe u leeft, maar sommigen onder ons leven misschien al heel erg zuinig.

Anoniem zei

En nu ziten ze in Parijs te discussieren of ze Diesel nog als de brandstof voor de toekomst gaan promoten

Ze zitten te discussieren wie met al de milieubelastingen bevoordeeld mag en gaat worden, en voor hoe veel. Onderhandelingen zijn intens. Uiteraard; het gaat dan ook over heel veel geld.

Denk je dat ze een overeenkomst gaan bereiken over hoe practisch-gezien de opwarming tegengegaan kan worden, of gaan ze gewoon wat percentages koolstof reducties die ze over 25 jaar menen te kunnen bereiken in het rond strooien.

Heeft Obama het Kyoto verdrag reeds getekend? Of gaat hij het Verdrag van Parijs tekenen.

Als die lui gewoon thuisgebleven waren met hun entourages, dat zou er veel meer koolstof bespaard zijn, dan ze nu gaan bereiken.

Anoniem zei

beste guardian angel

ge weet nu stillaan wat ik geloof,ik ben echt wel een oprecht mens

zelfs als de klimaat kwestie not man made is,dan nog is de algemene zorg om het milieu,de lucht,het water, de bossen,het gebruik van grondstoffen op een veel efficientere manier,toch een goede zaak voor iedereen,
dat is toch geen complot,ik ben de laatste veertig jaar niet alleen met de abortuskwestie bezig geweest maar ook met milieu ,techniek enz
milieuzorg is een heilige plicht,zelfs als we het klimaat even links laten liggen,uiteindelijk zal het veel beter gebruik van grondstoffen winnen en recycleren alleen maar goed zijn voor iedereen,nietwaar
ik weet zo goed als gij dat de "groenen" ,dat is krapuul, die geven om het milieu geen bal,geen bal geloof mij,die willen alleen maar zichzelf profileren maar hun morele normen zijn duivels,

maar daarom is de milieu kwestie niet immoreel,die is voor het goed van iedereen,alleen heb ik de groenen daarvoor niet nodig,toen ik in 1972 mij aan het onderwerp begon te interesseren toen ik 18 was ,zag ik dat al die groepen hevig pro abortus waren, voila ,we waren al uitgepraat,heb nooit een groene jongen ontmoet die moreel normen en waarden had, gekken zijn het ,stelletje goddelozen
met een vrije sexuele moraal,atheisten en hevig pro abortus, geen een heb ik anders ontmoet dan dit profiel

maar ik ben zeker dat God daarboven kwaad is dat we zijn schepping naar de hel aan het werken zijn,daar heb ik goddeloze al gore niet voor nodig hoor,dat zegt mijn gezond verstand en mijn respect voor de schepping,die problemen zijn gigantisch en dus moet ook de christen daar zijn verantwoordelijkheid voor nemen,in de harde praktijk,in het verstandig gebruik van grondstoffen, geen tropisch hout gebruiken,milieuvriendelijke materialen gebruiken enz,heel veel mogelijkheden en vooral niet egoistisch zijn en aan de grote wereld daarbuiten denken wat de impact is van mijn keuze van grondstoffen enz

Anoniem zei

@GA 21:58: natuurlijk bestrijdt u de these dat het maar 2% is, u heeft er namelijk alle belang bij om uw versie enige kans op geloofwaardigheid te geven. De bronnen die u daar echter voor aanhaalt zijn echter zeer twijfelachtig en niet onafhankelijk te verifiëren.

Het feit dat u beweert geen enkele Vlaamse klimatoloog te kennen die de klimaatopwarming verdedigt, zegt meer over uw onwetendheid of koppigheid dan over uw kennis ter zake.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 20:40,

Ik wacht nog steeds op een antwoord...

Geef me een naam van een Vlaamse klimatoloog die de klimaatopwarming verdedigt!

Anoniem zei

Er zijn er toch verschillende Belgen die er hun boterham mee verdienen.

André Berger is toch een reus in de Global Warming studie

Jean-Pascal van Ypersele, professor Climatology and Environemental Science aan de KUL mag ook niet ontbreken - deze wordt door Greenpeace betaald om te zeggen wat hij zegt.

Google geeft er nog een paar.

Maar het maakt allemaal niets uit.

De politici hebben geen wetenschappers nodig om hun beleid inzake milieu te bepalen, ze volgen blind wat het IMF of de VN hen opdraagt.

Interessant is dat Belgie bijna al haar energie importeert. Belgie is daarom zwaar onderhevig aan fluctuaties op de wereldmarkt. Het begrip "Energie Veiligheid" of "Energie zekerheid" bestaat gewoon niet. Belgie heeft geen controle over de vereiste energie. Belgie heeft daarom grotere problemen dan haar koolstofuitstoot.

In andere woorden, zo lang Belgie koolstof uitstoot gaat het goed, maar je kan niet zeker zijn van de bestendigheid van die uitstoot.

Zeg bijvooordeeld dan een Franse Energiemaatschappij haar uitstoot moet verlagen, om aan de voorwaarden voor een gunstiger belastingtarief te voldoen. De Franse Maatschappij kan die uitstoot in Belgie verlagen in plaats van in Frankrijk.

Of politiek getouwtrek. Belgie krijgt bijvoorbeeld de schuld een paar terroristen te veel onderdak te verlenen en in een internationaal diplomatiek schakkspel begint iemand over energie import quota's te zeuren om Belgie onder druk te zetten. Belgie blijft er dan direct aan.

Je mag dit niet onderschatten want de Amerikanen waren twee geleden heel snel om Belgie een "gefaalde Staat" te noemen, en eisten "hervormgen".

Belgie MAG niet te veel lawaai gaan maken in Parijs, want ze zetten een val voor zichzelf.

The Guardian Angel zei

Ik had het over Vlaamse klimatologen!

André Berger is op emeritaat. En is van de UCL en zit tot over zijn oren in het systeem. Maar, hij is geen klimatoloog, maar een paleoklimatoloog. Hij houdt zich dus niet met het huidige klimaat bezig.

Jean-Pascal van Ypersele de Strihou is er ook eentje van de UCL. In 2008 werd hij benoemd tot vicevoorzitter van het Intergovernmental Panel on Climate Change, dat de klimaatverandering op aarde onderzoekt. Wat een 'titel' al kan maken! In 2015 stelde hij zich kandidaat om voorzitter te worden van het panel, wat tot tegenstand vanuit de wetenschappelijke wereld leidde! Hij werd uiteindelijk niet verkozen en stopte daarop volledig bij het IPCC. Zijn kruiwagen was blijkbaar niet groot genoeg!

Anoniem zei

@ GA 23:55 Ik heb geen zin om het allemaal in detail uit te pluizen maar je bevestigd mijn commentaar van 22:34.

Belgie is gewoon te klein om van oren te maken.

Het feit dat 185 staatshoofden en regeringsleiders op het ogenblik in Parijs gezellig samen zijn. Wat een macht heeft die klimaatslobby niet, om die allemaal samen te brengen.

Maar Poetin en Obama lijken meer in Syrie geinteresseerd te zijn dan in klimaat.

Oh, ja. Poetin heeft gezegd dat hij iets aan zijn uitstoot gaat doen, maar hij is wel met Chinezen aan een project bezig voor een hybride kern en fusie reactor op industriele schaal te ontwikkelen, en hij heeft ook mobiele nucleaire generatoren ontwikkeld - zoals op de nucleaire ijsbrekers - die in Siberie geplaatst kunnen worden.

Ondertussen is het Weste bezig met het verminderen van energieproductie, zonder te begrijpen dat de industriele revolutie niet mogelijk geweest zou zijn zonder de stoommachine; in andere woorden, indien men geen energie generator (de stoommachine) had ontwikkeld, had men gewoon niet genoeg energie om de industriele revolutie te starten.

De kernreactor heeft de energie voor de post-industriele evolutie mogelijk gemaakt. En wat nu? Een windmolen, een watermolen. Dat is wat ze in de middeleeuwen ook hadden. Dat is dan ook de richting de westerse economie uit gaat.

Anoniem zei

GA, ik ben niet de eerste Anoniem, maar ik vraag me wel af wat er dan zo speciaal is aan VLAAMSE meteorologen dat u er zo fel naar informeert. Kunnen zij iets meer dan b.v. Franse, Amerikaanse of Russische? Zijn zij een belangrijker referentie? Op welke gronden is dat dan? Ik ben erg benieuwd naar uw antwoord. Ik zal ongetwijfeld iets bijleren.

Anoniem zei

Beste, ooit "Merchants of Doubt" gelezen? Zo te zien, denk ik het niet. Boeiende lectuur, een echte aanrader! Het "complot" ziet er helemaal anders uit dan wat u hier voorstelt.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 15:03,

Neen, u begrijpt het niet.

'Global warming' is politieke ideologie. Al Gore heeft 'global warming' populair gemaakt!

Dan zijn er een aantal integere wetenschappers, die niet de prostituees van de macht zijn, die 'global warming' wetenschappelijk proberen te ontkrachten.

Dan komt er weer een boek uit dat die integere wetenschappers probeert zwart te maken.

De vraag is en blijft of er op dit ogenblik een klimaatopwarming is die wordt veroorzaakt door menselijke factoren zoals de uitstoot van CO2. Daar gaat het over!

U kan nog met 100 boeken komen aanzetten, die rond de hete brij blijven draaien, maar u moet de these eerst bewijzen en niet zeggen dat "het debat voorbij is"!

Niet debatteren, niet in vraag stellen... Is dat wetenschap?

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 13:40

De Standaard: "Eén op de vijf Vlamingen gelooft niet in klimaatopwarming door mens"

Toch blijft het klimaatscepticisme wijdverspreid

20 procent van de Vlamingen acht het niet bewezen dat de aarde opwarmt door toedoen van de mens. Bij 55+’ers loopt dat op tot 32 procent, bij laaggeschoolden tot 30,8 procent.

43,7 procent beschouwt de opwarming als een natuurlijk proces dat komt en gaat.

De Standaard schijnt hier te beweren, dat de klimaatopwarming wél bewezen is.

ER IS NIETS BEWEZEN!

Het is een natuurlijk proces... Natuurlijk.

We hebben te maken met een kleine opwarming die al eeuwen geleden begonnen is. In de 21ste eeuw is er géén opwarmende tendens vastgesteld.

Nu, waar halen de journalisten het recht vandaan om hun lezers te beoordelen?

Hebben journalisten de kennis in huis om de klimaatopwarming te beoordelen?
Hoe zouden zij weten wat er aan de hand is?

Men wil hier met opiniepeilingen de 'ontkenners' over de streep trekken!

Nu, kunnen journalisten dat beoordelen?
Kunnen politici dat beoordelen?

Enkel klimatologen kunnen dat beoordelen.

Vandaar een simpele vraag: "Noem een paar Vlaamse klimatologen op die pro-klimaatopwarming zijn."

Nog steeds geen antwoord.

Als men op een simpele vraag nog niet kan antwoorden, hoe zouden al deze leken die hun opinie spuien over de klimaatopwarming daar iets zinnigs over kunnen zeggen?

Het is allemaal opinie!

Ook wat men op het journaal vertelt.

Maar, mensen geloven wat hun gezegd wordt.

Eens ze overtuigd zijn, kunnen ze dan moeilijk toegeven, dat ze door het nieuws of door de krant voorgelogen zijn, want dan moeten ze toegeven, dat ze gefopt zijn en dat is voor velen erg moeilijk.

Eén woord om te onthouden:

'Lügenpresse'

Want zo goed als alles is gelogen!

Zeker als het in de krant staat!

Indoctrinatie!

Anoniem zei

Beste,
dit gaat over een online enquête van iVox. U weet net zo goed als ik dat dit soort enquêtes zeer onbetrouwbaar is omdat men geen controle heeft over de enquêtegroep. Wanneer één lobbygroep een boel mensen kan mobiliseren (of zelf honderden enquêtes invult), dan krijg je een scheeftrekking van de resultaten. Deze enquête is een mooie oefening die een paar inzichten kan geven, maar ook niet meer dan dat. Ze is niet volgens de basisregels van de statistiek gevoerd en mag dus niet als objectieve referentie gebruikt worden. Het bevestigt helemaal uw punt dat onze Vlaamse pers zeer onbetrouwbaar is.

Anoniem zei

Wat een gezwets.
Een op vijf Vlamingen gelooft niet in de klimaatopwarming door de mens, dus is hun mening een bewijs?
Hoeveel Vlamingen geloven alles wat u over de Kerk vertelt?
Lees eens uw eigen bijdrage.
Alles is gelogen, allemaal opinie. (U hebt de enige juiste wetenschappelijke feiten zeker). Kunnen politici dat beoordelen? En u, kunt u dat beoordelen? Bent u klimatoloog?
Kunnen journalisten dat beoordelen? En u, kunt u dat beoordelen?

Wat een zielig geschreeuw en getier op basis van een paar filmpjes. Mens mens mens, je moet niet verwonderd zijn dat de Kerk achteruit boert met zulke verdedigers.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 16:31

Dit is de mening van professoren!

Het verhaal is blijkbaar toch iets complexer dan de VRT wil doen laten geloven.

Uw bijdrage brengt ook geen feiten aan!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer