donderdag 26 november 2015

Kerknet: 'Herinterpretatie van de koran zou een weldaad zijn'

De Vlaamse Bijbelexegese Peter Schmidt [Iemand die in het seminarie rondliep!] pleit in het weekblad 'Tertio' voor een herinterpretatie van de Koran [En wie gaat dat doen? Bergoglio?]. Die is essentieel om te vermijden dat extremisten geweld vanuit Koranteksten blijven legitimeren. Schmidt verwijst naar de islamexpert Felice Dassatto (UCL) die recent zei dat de Koran en de soenna getuigen van grote spiritualiteit ["Grote spiritualiteit..." Lachwekkend! De islamitische 'hemel' is een mega-bordeel! Is dat spiritueel? De islam is vooral immanent, begaan met het hier en nu, en mist transcendentie.], maar eveneens kunnen inspireren tot oorlog en geweld [Dat kan je wel zeggen!]. Schmidt meent dat wij er goed zouden aan doen om de vraag ernstig te nemen of geweld en heilige oorlog wortels hebben in de islam en meer bepaald in de koran zelf. [Dat is geen 'vraag', maar een evidentie.]

"De 'geweldteksten' van de koran vertonen niet zelden een schrikbarend parallellisme met die van het Oude Testament. [Totale leugens. Zoiets wil 'bijbelexegeet' zijn en begrijpt er totaal niets van! Schmidt beseft blijkbaar niet, dat het 'geweld' in het Oude Testament een direct bevel van Jahweh was, dat kaderde in de context van de verovering van Kanaän. Na de dood van Mozes (Deut. 34) krijgt Jozua, de rechterhand van Mozes, van Jahweh de opdracht de leiding over het volk op zich te nemen en hen te leiden bij de inname van het beloofde land, Kanaän. Het 'geweld' wordt dus in tijd en ruimte begrensd. Het gaat over de verovering van Kanaän en dan stopt het ook. In de koran hebben wij met totaal iets anders te maken. De herhaalde oproepen in de koran aangaande het doden van Christenen, joden en ongelovigen, zijn NIET in tijd en ruimte begrensd, maar gelden altijd en overal. Het is alsof Mohammed een fatwa heeft uitgevaardigd, die het vermoorden van  Christenen, joden en ongelovigen altijd en overal toestaat. Meer nog, het is de plicht van elke moslim om iedereen, indien nodig met geweld, aan Allah te onderwerpen.]

Peter Schmidt: Vandaag kunnen wij terecht stellen dat de Bijbel en Bijbels geloof niet op geweld aansturen, maar uiteindelijk alleen op vrede en gerechtigheid. [Dit klopt dus niet! Het 'geweld' was enkel toegestaan tijdens de verovering van Kanaän! Daarna niet meer.]

Peter Schmidt: Dat kunnen we slechts omdat wij in het westen een grondige herinterpretatie van gewelddadige stukken uit de Bijbel – het zijn er veel meer dan in de Koran – achter de rug hebben." [Leugens, leugens, leugens! Het westen heeft niets 'geherinterpreteerd'! Het bevel van Jahweh was begrensd in tijd en ruimte. Punt.]

Peter Schmidt verwijst naar het belang van de historisch-kritische exegese, die naast triomfen ook mislukkingen heeft gekend. "Maar zij was wezenlijk om de Bijbelteksten in een historische, dus relatieve context te plaatsen." [Een historische context is niet relatief.]

Schmidt verwijst naar de aanvankelijke weerstand tegen die wetenschappelijke methode van tekststudie in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. [Totale nonsens. Nergens kan men in de geschiedenis van het Christendom voorbeelden aanhalen van individuele Christenen, groepjes Christenen of de Kerk zelf waar deze ongelovigen zomaar vermoord zou hebben. De Kerk bekeert mensen, maar vermoordt ze niet. Het vermoorden van ongelovigen kan men historisch nergens terugvinden en dat heeft ook nooit plaatsgevonden. Dit in tegenstelling met de islam, waar iedere moslim het recht en zelfs de plicht heeft om Christenen, joden en ongelovigen, indien nodig met geweld, te onderwerpen. De geweldloosheid van het Christendom heeft niets te maken met "de wetenschappelijke methode van tekststudie in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw". Wat een domheid! Het is God zélf, die geweldloosheid bevolen heeft, maar Allah denkt er anders over!]

Ook moslimintellectuelen die zich vandaag moedig op dit vernieuwende pad wagen mogen dezelfde weerstand verwachten. Maar net als de Bijbel kan het de koran en de soenna bevrijden van een letterlijke en onhistorische uitleg, die vandaag door sommigen wordt ingeroepen voor de rechtvaardiging van geweld. [Wanneer wij de Bijbel lezen, wordt daar NERGENS opgeroepen om mensen te vermoorden! Dit in tegenstelling met de koran waar het bol staat van dergelijke moordoproepen. Dit heeft met een letterlijke of figuurlijke interpretatie van de Bijbel niets te maken. Moordoproepen staan niet in de Bijbel, maar wél in de koran!]

Bron: Kerknet


Bijvoorbeeld:

Soera 5:33: "Degenen die oorlog voeren tegen Allah en Zijn Boodschapper moeten gedood of gekruisigd worden."

Dit is niet iets van de 'radicale islam!'

Dit is geen 'foute interpretatie van de koran'.

Maar, dit is een letterlijk bevel, dat direct uit de koran komt.


Dit verklaart wat er in Parijs is gebeurd!

3 opmerkingen:

Anoniem zei

We hebben vorige week over de analyse van Roberto di Mattei gesproken die erop wees dat de oorsprong van Jihadi islam in het Westen ligt, omwille van de bemoeienis van de Westerse Staat met religie. Namelijk, de Staat probeert iets van religie te maken wat het niet is, zodat zodoende – zo menen zij – de gelovigen doen en geloven wat de Staat wil dat de gelovigen doen en willen, zodat de gelovigen betere burgers worden.

De katholieken hebben deze behandeling reeds eeuwen lang ondergaan, en men probeert nu de 500ste verjaardag hiervan te vieren, maar Luther was niet de enigste. De Franse Revolutie, de vrijmetselarij, de zionisten, en het Tweede Vaticaans Concilie zelf zijn voorbeelden van hoe de Staat haar eigen waarden via godsdienst aan de man (of liever de gelovige) probeert te brengen.

“Herinterpretatie van Bijbel” maakt daar deel van uit. Als de Staat denkt dat Abortus, Euthanasie, en dergelijke leuk zijn, maar in de Bijbel staat; “Gij zult niet doden”, dan moet de Bijbel geherinterpreteerd worden.

Na het Eerste Vaticaans Concilie was Lord Palmerston, voormalig Eerste Minister van het Verenigd Koninkrijk en Patriarch van de Vrijmetselarij absoluut woest dat dat Concilie de Onfeilbaarheid van de Paus geherwaardeerd heeft. Hij was bang dat de katholieken de Paus als opperste gezag op Aarde zouden beschouwen en niet de politieke leiders.

Traditionele katholieke organisaties zoals Pius X, St Petrus, en vele anderen zijn een direct gevolg van deze bemoeienis vanwege de Staat met de Kerk. Als ze de traditionele groepen toch zo haten, kan ik hen aanraden dat ze niet zouden bestaan indien de Staat de Kerk met rust gelaten zou hebben. Want SSPX is een direct gevolg van Vat II. Als de Zionisten het hadden kunnen laten zich met Vat II te bemoeien, dan zouden deze organisaties vandaag niet bestaan.

Zo ook met de Jihadi’s. Het is omdat het Westen de Moslims meent te kunnen vertellen wat Islam is, wat de Moslims traditioneler gemaakt heeft. In tegenstelling met een Katholiek reageert een Moslim met geweld, want dat is wat in de Koran staat. Als het Westen zich niet met Islam zou bemoeien zouden er veel minder Jihadi’s zijn.

Neem Bergoglio bijvoorbeeld:

Hij zegt: “Islam is de godsdienst van de vrede”. Vele Moslims hebben daar andere ideeën over.

Hij zegt: “Iedereen komt in de hemel”. Maar Moslims willen helemaal niet naar de katholieke Hemel.

Hij zegt: “Alle oorlog is slecht”. Hij zei dit vorige week vrijdag tijdens de preek van zijn dagelijkse mis in het hotel van het Vaticaan.

Hij verwerpt hiermee het concept van de “gerechtvaardigde oorlog”. Hij verwerpt hiermee het concept van “zelfverdediging”. ALLE oorlog is slecht. Dus nu weet je het. Rusland mag helemaal niet bombarderen in Syrie. Europa mag zich niet verdedigen. Het is slecht.

Bergoglio bemoeit zich een beetje veel met Islam, en de Jihadi’s zullen het hem niet in dank afnemen.

Peter Schmidt maakt dezelfde fout. Hij meent dat de Koran geherinterpreteerd moet worden, omdat hij denkt dat dit de Jihadi’s gaat pacifiëren, zodat hij ook zij goede Westerse burgers kunnen zijn. Nee, de Jihadi’s zullen met verdubbelde kracht hun godsdienst beschermen en Schmidt ook bovenaan hun hitlist plaatsen – indien Jihadi’s rationeel-denkende, koel-berekende lui waren.

Gelukkig maar dat Jihadi’s heethoofden zijn en er in het wild op los hakken, zonder veel na te denken. Anders zou het predikament van Westen er heel anders uitgezien hebben (in de verleden tijd gezegd; want het zou al voorbij zijn)

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 09:13

Het klopt inderdaad, dat in filmpjes van ISIS, zij expliciet ontkennen, dat de islam de 'religie van de vrede' is. Net omdat Westerse 'leiders' dit beweren, zijn zij nog gewelddadiger en gruwelijker om aan te tonen, dat de islam niet voor 'vrede' staat! En daar zijn zij trots op!

Anoniem zei

De Koran herinterpreteren.

Denken ze dat door het herinterpreteren van de Koran, Moslims zich tot het katholicisme gaan bekeren?

Of is dat het doel niet voor een katholiek?

Of begrijp ik het niet goed?

Wat doe ik hier?

Waar ben ik?

...?


Nee echt. Die lui zijn gewoon getikt. Als ze als katholiek door het leven willen, zullen ze de katholieke geloofsleer moeten verkondigen. Als ze als Moslim door het leven, moeten de islam verkondigen. Het herinterpreteren ven de Koran is een wanhopige daad van iemand die het bestaan van zijn job wil rechtvaardigen.

Maar wacht even. Misschien dat mijn uitspraak dichter bij de waarheid leunt dan ik durf vrezen.

Google de volgende zoektermen:

“Islam Relativism + George Soros”
“reinterpreting Quran + George Soros”

Je zou Peter Schmidt nog gaan beschuldigen dat hij aast op subsidie van George Soros om zijn herinterpretatieproject te financieren.


Maar dan; het motto van Moslem Brotherhood (dat zijn nog maar gematigde Jihadi’s) is:

“Allah is our objective. The Prophet is our leader. Qur'an is our law. Jihad is our way. Dying in the way of Allah is our highest hope”

Dat laat weinig aan de verbeelding over. Je mag dat herinterpreteren als je het niet laten kan, maar je zal snel uitgesproken zijn.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer