donderdag 12 november 2015

Jozef De Kesel: "Ik ben voor de scheiding tussen Kerk en staat."

Beste Jozef,

Brand geen wierook voor de keizer!


Wat leert Christus ons?
 
Mat 28:19 - Gaat dus heen en onderwijst alle volken!


De Kerk moet de staat op haar fouten wijzen!

Het voorbeeld van de Heilige Ignatius van Antiochië

Voor de leeuwen

Volgens geschiedschrijver Eusebius van Caesarea werd Ignatius gearresteerd tijdens de regeerperiode

van de Romeinse keizer Trajanus (98-117). Na zijn aanhouding werd hij naar Rome overgebracht,
waar hij in het Flavische Amfitheater (Colosseum) voor de leeuwen werd geworpen.
Hij stierf de marteldood tussen 110 en 117.

Martelaarschap

Ignatius schrijft over zijn sterke verlangen om als martelaar te sterven.

De Romeinse Christenen drukt hij op het hart niet voor hem in de bres te springen
of pogingen te doen hem vrij te krijgen.

“Laat me toch voedsel zijn voor de dieren. Daardoor kan ik tot God komen.
Ik ben de tarwe van God en door de tanden van de dieren word ik gemalen
opdat ik zuiver brood van Christus zal blijken te zijn. Ja hitst de dieren op,
dat ze mijn graf worden en niets van mijn lichaam overlaten” (Ad Rom. IV).

Eenmaal in Rome zou hij door keizer Trajanus aan een aantal folteringen

onderworpen zijn geweest. De soldaten die de folteringen op hem uitvoerden,
hoorden hem steeds de naam van Christus verzuchten.

Ze vroegen waarom hij dat deed. ‘Omdat,’ zo antwoordde Ignatius,
‘die Naam mij in het hart gegrift staat.’

Hij werd voor de leeuwen gegooid. Toen de beulen zijn lijk ophaalden,
wilden ze weten wat er waar was van het feit dat Christus’ naam geschreven zou staan
in het hart van deze opmerkelijke Heilige. Ze haalden zijn hart tevoorschijn en inderdaad
stond er met gouden letters in gegrift, de naam van Christus.

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer