vrijdag 13 november 2015

Jozef De Kesel: "De Kerk mag geen gesloten sekte worden."Jozef De Kesel: "De Kerk mag geen gesloten sekte worden."

Hoe zou de Kerk een sekte kunnen worden?

Wat leert Christus ons?

Mat 28:19 - Gaat dus heen en onderwijst alle volken!Jozef De Kesel: "Ook al is onze invloed in het Westen afgenomen en zijn we kleiner geworden, we mogen niet alleen met onszelf bezig zijn. Ook paus Franciscus hamert daar in zijn exhortatie Evangelii Gaudium voortdurend op dat de Kerk een open houding moet aannemen."

Een "open houding" is niet voldoende!

De Kerk moet evangeliseren!


Jozef De Kesel: "Het is tevens een erfenis van het Tweede Vaticaanse Concilie dat de kerk daadwerkelijk meevoelt en betrokken is bij de uitdagingen van de wereld." [Bla, bla, bla...]


Jozef De Kesel: "Het maakt haar tot een zoekende Kerk [Dit is ketterij!]. Franciscus pretendeert niet het antwoord op alle vragen te weten [Welke zijn die "alle vragen"?], maar wil een open en eerlijk debat om te onderscheiden waar het op aankomt [Géén debat, maar evangeliseren!]. Daarmee heeft hij nog niet per se veel veranderd in de Kerk en toch is daardoor alles anders [Geleuter!]. De mentaliteit en het klimaat zijn gewijzigd. Zijn manier van doen en spreken creëren dat effect." [Welke "effect"?]

Bron: Tertio

Link:

http://www.tertio.be/magazines/822/artikels/jozef-de-kesel-kiest-voor-ge%C3%ABngageerde-kerk


DE KESEL,
HIER NEMEN DE GELOVIGEN
GEEN GENOEGEN MEE!!!

10 opmerkingen:

Anoniem zei

De problemen die De Kesel opnoemt - het gebrek aan autoriteit, het gebrek aan invloed in de wereld, het gebrek aan richting - zijn allemaal gemakkelijk te verhelpen;

Trek je soutane aan, verkondig het geloof, handel autoritair, neem verantwoordelijkheid, zoals men dat verwacht van een Prins van de Kerk.

Neem je intrek in het Bisschoppelijk Paleis. Doe niet zoals de valse profeet in Rome die ook op hotel woont om zijn valse bescheidenheid te bevredigen, in plaats van in het symbool dat zijn positie representeert.

Welke autoriteit meen je te kunnen hebben, indien je excuses voor je eigen schaduw maakt?

Het enigste probleem van De Kesel is zijn ongeloof maar vooral zijn gebrek aan moed.

Over moed gesproken;

E.H. Adolf Mohr (86) van Rheinböllen die deze week overleden is, wenste een begrafenis en requirem in de Latijnse Rite.

“Daar komt niets van”, zei de bisschop van Trier, die aan dezelfde problemen lijdt als De Kesel, en met zijn “zoekende kerk” en “sociaal engagement en barmhartigheid” internationaal kritiek op zijn hals haalde door de laatste wens van een overleden priester met voeten te treden, totdat een katholieke journaliste simpelweg en botweg via Twitter het bisdom vroeg om te bevestigen dat de begrafenis in de Latijnse Rite verboten was.

Opeens ging de begrafenis en requiem mis wel in de Latijnse Rite door, en de reactie van het bisdom Trier via Twitter was alsof er nooit een probleem met de Latijnse Rite geweest was.

De Kesel neem voorbeeld;

Als je geen zin hebt voor lafaard uitgescholden te worden, en alleen van plan bent excuses te blijven maken, in plaats van een moedige katholiek te zijn, moet je de positie van aartsbisschop weigeren, je terugtrekken in een donkere cel ergens in een leegstaand klooster, de deur op slot doen, de gordijnen dichttrekken, zodat je naar hartenlust in je eigen ingebeelde miserie kan wentelen, maar waar je er tenminste de rest van de Kerk in België niet mee verveelt.

Anoniem zei

"Ook al is onze invloed in het Westen afgenomen..."

Inderdaad. De Afrikaanse bisschoppen en kardinalen pikken het hautaine gedrag van hun Europese collega's niet meer, en laten zich niet meer betuttelen. Zeker op de voorbije synode was de olifant in de kamer het besef dat het West enorm veel invloed kwijtgespeeld is.

De Kesel is trouwens een racist die buitenlandse priesters geweigerd heeft in zijn bisdom en waarschijnlijk, vanaf nu, ook in zijn aartsbisdom. Misschien dat de buitenlanders niet genoeg LGBT zijn, of misschien omdat ze te katholiek voor hem zijn.

***
"Het is tevens een erfenis van het Tweede Vaticaanse Concilie dat de kerk daadwerkelijk meevoelt en betrokken is bij de uitdagingen van de wereld"

Lulkoek. Europese bisschoppen voelen niet mee en zijn zeker niet betrokken, want ze houden halsstarig vast aan de waardigheid en autoriteit van hun positie, in plaats van moedig hun geloof te verdedigen. De vegrijsde maatpakken die ze in plaats van een soutane dragen zijn een caricatuur van hun valse bescheidenheid.

Echter, dit is inderdaad de erfenis van Vat ii.

Het is ook aan Vat ii te danken dat de Kerkleiding God niet meer als referentiepunt hooghoudt, maar de wereld.

Wat meent de kerkleiding in de wereld te kunnen bereiken, wanneer men weet dat de Kerk van God is, terwijl de wereld des duivels is?

***
"Het maakt haar tot een zoekende Kerk"

Dat is te licht uitgedrukt. Dat ze het Noorden kwijt zijn staat als een paal boven water. Door zichzelf een "zoekende Kerk" te noemen blijken ze nog fier te zijn op hun desorientatie.

Als een apostaat zich moet afvragen waar het fout gegaan is... wel, welke hoop hebben die. Het is natuurlijk hun ongeloof, en apostatie dat hun hoorndol gedraaid heeft, en niet weten welke kant op.

Anoniem zei

nietszeggend, inhoudsloos geleuter. wat zit die man toch te bazelen over uitdagingen en zoeken en effecten. er komt gewoon niets zinnigs uit. wat een intellectuele armoede, gewoon geen enkel greintje gezond verstand of vastberadenheid

Anoniem zei

Waarom betreurt de (aarts)bisschop niet dat "we kleiner geworden zijn "?

Anoniem zei

Hoe goed kent men de zonden van de andere...
Wedden dat dit niet gepubliceerd wordt.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Elke zinnige reactie wordt gepubliceerd. Maar, deze van u zou inderdaad niet gepubliceerd moeten worden, aangezien onbegrijpelijk.

Wat bedoelt u eigenlijk?

Gaat het over de zonden van De Kesel?

De zonden van De Kesel interesseren mij niet.

Wat mij wél interesseert, is wat hij zegt.

Enkel ongeloof en afvalligheid hoor ik daar!

En de gelovigen hebben de plicht om zich daartegen te verzetten!

Anoniem zei

U begrijpt het niet omdat u niet gelooft.
Onvoorstelbaar hoe u redeneert.
U zit heel de tijd te verkondigen dat die en die en die niet deugt en ketterijen verkoopt en afvallig is of wat dan nog.
Volgens u is afvalligheid geen zonde. Bij deze genoteerd. Het interesseert u niet.
Als u en uw medeschrijvers even veel en even hard zouden oordelen over de eigen zonden, de wereld zou heiligen zien verschijnen.
En hoe verzet u zich? Door te schelden en te schelden? Is dit het machtigste wapen? Onze Heer zag het anders: vasten en gebed. Maar ja, u weet het beter.
Wedden dat u het niet publiceert?


The Guardian Angel zei

@ vorige Anoniem,

Neen, U begrijpt het niet!

Over heiligen gesproken...

KAVlaanderen heeft deze week al meer heiligenlevens belicht, dan Kerknet de voorbije 10 jaar.

Dus, kom mij de les niet lezen over heiligen!

Waarom praat men in de Katholieke scholen niet over heiligen?
Waarom publiceert Kerknet of het parochieblad nooit iets over heiligen?
Waarom spreken de bisschoppen nooit over heiligen?

Omdat in vergelijking met de heiligen, de bisschoppen grote lafaards zijn!

Dat heeft niets met schelden te maken, maar is gewoon de waarheid!

Anoniem zei

@ Anoniem 13 november 2015 20:23

Toen Christus de tempel van de geldhandelaren reinigde (Math 21 en elders) heeft Hij zitten vasten en bidden zoals u zegt, of is hij er hard tegen aan gegaan?

U zegt zelf: “Onze Heer zag het anders: vasten en gebed.”

Niet waar !!!

Het Evangelie van Mattheus zegt letterlijk dat Jezus met tafels en stoelen gegooid heeft, en de geldhandelaars buiten gegooid heeft. Markus 11 herhaalt het woord voor woord. Volgens Lucas heeft Jezus hen alleen buiten gegooid, zonder verder geweld. Terwijl het evangelie van Johannes schrijft dat Jezus tafels en stoelen omgegooid heeft en de geld- en dierenhandelaars en de dieren met een zweep naar buiten gejaagd heeft.

Het probleem is, beste Anoniem, dat het Vaticaan nu ook vergeven is van de geldhandelaren. Financiële Oligarchen wandelen er binnen en buiten alsof het ze het pand bezitten.

Als GA het voorbeeld van Christus zou moete volgen, is hij nog veel te braaf, (ik beschuldig hem daar wel vaker van) hij zou de tafels en stoelen moeten gaan omgooien en die lui met de zweep naar buiten jagen.

En dan zal De Kesel zoals de Farizeeën en Sadduceeën vragen: "Welke tekenen kan jij zoal doen". Anoniem vraagt GA ook om een teken; hij wil de Heiligen zien verschijnen.

Jezus antwoordde; "Breek deze tempel af (Hij bedoelde zichzelf) en ik zal het in 3 dagen terug opbouwen."

Christus heeft dat teken geleverd en nog geloven ze het niet. Wel ja. Het heet ongeloof.

Anoniem heeft net zoals de Joden ook nog nooit over de vergiffenis van de zonde gehoord. Zijn taal verraadt dat hij een oog voor oog wil.


De zonden van De Kesel zijn iets tussen De Kesel en zijn biechtvader, en na zijn dood tussen hem en God. Dat interesseert mij evenmin.

Maar wanneer hij in het openbaar ketterijen verkoopt, en zielen misleidt dan is het mijn plicht als katholiek te zeggen dat hij liegt.

Anoniem zei

Aan anoniem 13.11.2015 16:55 (en wschl. ook 20:23)

1. Natuurlijk kennen we zeer goed de zonden van de anderen (hier DeKesel, Danneels, vanGheluwe en hun kornuiten):
er is enerzijds de Hl. Schrift, de catechismus en de kervaders- en anderzijds zetten deze tisten toch alles in het openbaar voor groot publiek, publiceren pedofiele godsdienstboeken op 25 000 exemplaren, drukken alles in Kerk&Leven, zetten het op kerknet, drukken het in Tertio.
Dit is nu juist één van de karakteristieken van deze histionieker dat ze paradijsvogelachtig overal hun theatrale toeren uitspoken.
2. Het geloof is een gave, van Buiten ons.
God zoekt ons op, niet omgekeerd.
Het geloof is gratis, "le don de gratuité" (H. de Lubac);
Het niet-hebben van het geloof is geen zonde (wel zonde is: het geloof niet verkondigen- dat geldt in het bijzonder voor Danneels, DeKesel en Bonny)(zie Lumen Gentium)
Het is ook geen zonde om het geloof te verliezen, om van het geloof af te vallen- ook als "de nacht van het geloof" bestempeld.
Neem hiervan rustig akte.
3. Hier wordt niet gescholden: hier wordt de triestige realiteit van de noordbelgische bastaardkerk getoond, de heerlijkheid van het katholiek geloof en de diabolische onzin van Jorge-Rabbit.
Voor schelden leest U dan toch beter zijn rede voor de curie, zijn uitroepen na zijn mislukte synodes en zijn preken in origineelvorm in het domus Santa Marta.
Overigens: Jorge-Rabbit heeft zelf gezegd en geciteerd dat we "parrhesia", harde-kernige taal mogen gebruiken (Clem.1 Kor)- alzo jongen:
na de oorvijgen op de ene kaak nu de andere kaak aanbieden!

Voor outer en heerd

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer