dinsdag 10 november 2015

Is de benoeming van Jozef De Kesel een meesterzet van de Brugse homo-maffia?

Het is zeer duidelijk, dat Johan Bonny met zijn extremistische ideeën, zich totaal onmogelijk gemaakt heeft als aartsbisschop. Zeker na het debacle van de gezinssynode. Zelfs Bergoglio durfde dit avontuur aan, wetende dat bijvoorbeeld KVHV-Antwerpen, Pro Familia en andere internationale Katholieke organisaties op de loer liggen. Echter, Bonny die nu even in de koelkast wordt gezet, is echter nog niet helemaal kaltgestellt. Elke gebuisde aartsbisschop krijgt zijn 'tweede kans'. Zo ook Bonny.

Jozef De Kesel heeft als bisschop van Brugge een paar zware uitschuivers gemaakt. Uitspraken zoals: "Hier kom ik niet op terug", bleken achteraf toch niet helemaal te kloppen. Vraag is of De Kesel eigenlijk wel te vertrouwen is. Telefoontjes naar Roger Vangheluwe en Godfried 'kardinaal' Danneels lijken niet veel belovend. Het is duidelijk, dat Danneels met zijn Maffia van Sankt Gallen meer weet. Het is duidelijk, dat Vangheluwe met zijn pedofilievriendelijke entourage en niet-celibataire priesters, meer weet. Het is duidelijk, dat De Kesel meer weet. Er wordt te veel gezwegen en verzwegen. Men schenkt geen klare wijn. Een doofpotoperatie lijkt reëel.

Aan de andere kant zagen we de laatste maanden toch de vlucht van enkele dubieuze figuren zoals E.H. Patrick Degrieck en pater Kenny Brack richting het Antwerpse. Johan Bonny is trouwens zelf ook een priester van het bisdom Brugge en is dus bekend met de ins en outs van het bisdom Brugge. Ook het bisdom Antwerpen lijkt sinds het CPRL, het Centrum voor Priesterroepingen op Rijpere Leeftijd (1970-1999), en met Johan Bonny, zijn homofiele 'parfum' niet meer kwijt te raken. Maar, sinds het ontslag van bisschoppelijk vicaris Filip Debruyne in augustus van dit jaar begon de Brugse Curie waarschijnlijk toch in paniek te raken. Volgens de woordvoerder van het bisdom Brugge wist bisschop Jozef De Kesel niets af van de investeringen van vicaris Filip Debruyne. Toen De Kesel Debruyne op het matje riep, bood die laatste zijn verontschuldigingen aan, en vroeg hij om van zijn verantwoordelijkheid ontheven te worden. Het zal wel. De 'twijfelende' De Kesel heeft Debruyne tot ontslag gedwongen!

Heeft de Brugse Curie toen Danneels ter hulp geroepen om De Kesel als aartsbisschop te benoemen, zodanig dat in het Brugse de stoom wat van de ketel afgaat? De Kesel die trouwens al te kennen gegeven heeft, dat hij vooral in Brussel zal vertoeven en minder in Mechelen, dat intussen ook al heel erg multicultureel is. De Mechelse Curie wrijft zichzelf al in de handen... Als de kat van huis is... Laten we ook niet vergeten, dat Danneels ook nog steeds in Mechelen resideert! Inderdaad, de benoeming van De Kesel was een meesterzet van de Brugse homo-maffia. De Kesel kwam van buiten af en was nog niet gecompromitteerd door de Brugse homo-maffia. 'Vreemden' waren, volgens Vangheluwe, in Brugge niet erg gewenst. Want 'vreemden' doorbreken soms de omerta die binnen de Brugse homo-maffia heerst. Misschien wordt het weer eens tijd voor een Brugse bisschop 'van bij ons'. Daarom, dat het wel erg handig is, dat De Kesel nu weer naar Brussel verhuist.

De Kesel zal de zetel van het aartsbisdom in bezit nemen tijdens de aanstellingsviering op zaterdag, 12 december 2015 om 15 uur in de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen. Tot dan blijft Jozef De Kesel administrator van het bisdom Brugge. Op 12 december wordt de bisschopszetel in Brugge vacant. Dan moeten de leden van het consultorencollege van het bisdom Brugge samenkomen om een diocesane administrator te verkiezen. De diocesane administrator zal het bisdom besturen volgens canones 416-430 van het kerkelijk wetboek en dit tot Bergoglio een nieuwe bisschop voor het bisdom Brugge benoemt.

Er is grote nood aan een nieuwe wind in het bisdom Brugge!

Er is nauwelijks iets veranderd in Brugge. De mensen die het ten tijde van Roger Vangheluwe voor het zeggen hadden, zitten nog steeds bijna allemaal in het zadel. En na vijf jaar kun je niet langer beweren dat bisschop De Kesel hier niks aan kan doen. Hij heeft zijn kans gehad en ze niet gegrepen. Het is hallucinant hoe daders van seksueel misbruik en doofpotters nog steeds een hand boven het hoofd wordt gehouden en achter de schermen nog steeds aan de touwtjes trekken!


Mgr. Giacinto Berloco,
Apostolisch Nuntius bij het Koninkrijk België,
neem eindelijk eens uw verantwoordelijkheid
en mest deze Brugse Augiasstal grondig uit!

13 opmerkingen:

wendyleyn zei

Ja de vervanging van Debruyne door Breyne lijkt me ook geen toonbeeld van vernieuwend beleid. De geest van wijlen bisschop Desmedt lijkt me toch nog altijd in gans West-Vlaanderen rond te waren....Ook in zijn tijd waren er al wilde orgieverhalen.

Anoniem zei

"Mgr. Giacinto Berloco,...en mest deze Brugse Augiasstal grondig uit!"


en de Gentse ...

en de Antwerpse ...

en de Mechelse ...

...

In feite, hef het aartsbisdom helemaal op. Wanneer een orgaan of ledemaat van een lichaam zo vermankt is van het gangreen, wordt het beter geamputeerd. Of welk goeds meent men dat er nog uit het aartsbisdom kan komen?

Is het aartbisdom iets dat herstelt kan worden? Indien men dat meent, zal men de taak het te herstellen beter niet aan de prutsers overlaten door wiens onkunde het aartsbisdom vernield is.

Het enigste waar het aartsbisdom Mechelen nog goed voor is, is als waarschuwing voor andere aartsbisdommen, zoals foto’s van kankergezwellen op een pakje sigaretten.

Anoniem zei

(Deel 1) (Code: Tityre tu patulae...)

De benoeming van DeKesel tot aartsbisschop van Brussel-Mechelen (DeKesel zelf spreekt op de eerst plaats van Brussel) is een uitstekende illustratie van de radeloosheid in het vaticaan en in de noordbelgisch bastaardkerk.

Zoals in al zijn kerkofficiêle en -officieuze biografieên te lezen is, was DeKesel dé topkandidaat voor een hoge post in de (noord)belgische bastaardkerk:
zijn grootvader en vader waren langjarige christendemocratische burgemeesters van Adegem in Westvlaanderen, zijn oom was hulpbisschop in Gent (en bij zijnj wijding aanwezig om van in het begin te pushen) en, waarschijnlijk het belangrijkste, zijn grootoom was de beroemde "nonkel Fons", de hoofdredacteur van "Zonnekind","Zonneland", "Zonnestraal", "Prutske" en naar het geheugen "Top"(voor de tieners), allemaal speerpunten van de bisschoppelijk-christelijke indoctrinatie in de 6oer en 70er jaren in Vlaanderen en tegelijkertijd melkkoeien voor de uitgeverij "De Goede Pers" en "Altiora" in Averbode (Nomen est omen: 2Altiora" heet in het latijn de "hogere"- uiteindelijk ging alles naar beneden tot een quasi bakroet/faillissement).
(Ook dit een "mooi" voorbeeld van de teleurgang van de christelijke opvoeding in Vlaanderen.Misschien daarover later meer).

Na zijn opleiding in het seminarie en Gent en een tijdje aan de door jezuîeten geleide Pauselijke Universiteit Gregoriana,(ondertussen zeer berucht door modernisme en homosexuele en homofiele athmosfeer; ook Bonny studeerde daar later) kwam hij naar het bisdom Gent terug, gaf daar onderwijs in het seminarie en was ook met een leeropdracht in Leuven benoemd.
DeKesel wird zelfs spirituele directeur van het gentse seminarie.
Veel te doen zal hij wel niet gehad hebben, werd het vroeger zo beroemde gentse seminarie bij gebrek aan kandidaten dan snel en in alle stilte gesloten.
deKesel avanceerde ondertussen wel tot rechterhand van bisschop Arthur Luysterman, die-ook daarin herkent men men de grote theologische vakkennisen het gezond mensenverstand van DeKesel- in de jaren 1993-1997 bij de grote oproer rond het godsdienstboek Roeach3 met pedofiele afbeeldingen bij de afstemming over een verder gebruik van dit boek in de vlaamse bisschoppenconferentie met "onthoudin2, spreek: neutraal stemde.
(Danneels en vanGheluwe pro, Hasselt en Antwerpen tegen, aangenomen met dubbelstem van de voorzitter Danneels).
Toen in Noordamerika de pedofilietsunami losbrak met geweldige pastorale, finantiêle en juridische gevolgen, en ook in Vlaanderen de pedo-en homofiele schandalen niet Meer totaal gedoofpot konden worden, verhuisde DeKesel van het uitgedroogde oostvlaandeen als hulpbisschop naar Brussel, om er de plaats van zijn voorganger, eveneens oostvlaming, de jezuîet Pater L.A. DeHovre SI, in te nemen.

Anoniem zei

Wat gaat de nieuwe aartsbisschoppelijke leuze worden?

“Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij en zij luisteren naar mijn stem. Maar zij doen beter zoals ik zeg. Niet zoals ik doe.”

Dat zou stukken beter zijn dan “Vobis Cum Christianus”.

Wat een sukkel ! “Vobis Cum Christianus” Ha !

Als De Kesel wil zeggen dat hij geen bisschop is, dan heeft hij tenminste de correcte lijfspreuk.

Maar helaas Jef, je bent WEL bisschop. DUS NEEM JE VERANTWOORDELIJKHEID !!!!!

‘Vobis Cum Christianus’ is allemaal maar gemakkelijk en getuigt van luiheid en vadsigheid, en ‘kan-me-allemaal-niet-bommen’. In de trant van; “Christen-zijn vinden ik wel leuk, en bisschop-zijn neem ik er graag bij omdat het een vaste baan is, maar kom me er a.u.b. niet lastig mee vallen.”

Het volledige citaat van Augustinus bestaat echter uit twee delen: “Vobis cum Episcopus. Vobis cum Christianus”. Het eerste deel is duidelijk. Maar door het tweede deel toe te voegen probeerde Augustinus zich niet gewis te maken van zijn bisschoppelijke verantwoordelijkheden en plichten. Maar hij relativeerde zijn bisschoppelijke rechten omdat hij inzag dat hij ook maar een zondig mens (christen) was en zijn beperkingen had en nodigde andere christenen uit hem te helpen op het rechte pad te blijven.

Awel Jef. Neem uw bisschoppelijke lijfspreuk ter harte en neem het van deze christen aan, en vertel Dannneels, Bergoglio of wie dan ook de beslissing neemt, dat je niet bekwaam bent aartsbisschop te spelen.

Anoniem zei

“Sta op en wandel” ; Dat zou nog een goede bisschoppelijke lijfspreuk zijn – zeker voor Bonny die meent dat Jezus nooit veel gezegd heeft.

Anoniem zei

Toch ongelooflijk zeker; in zijn kort episcopaat heeft hij een paar keer pedofiele priesters een hand boven het hoofd gehouden, en heeft net een financieel schandaal achter de rug, dat ernstig genoeg lijkt om de interesse van de anti-fraudepolitie te wekken, om niet over vrouwelijke priesters, priestercelibaat en andere ketterijen te beginnen en dat krijgt dan een promotie. Dat is alleen in de varkensstal België mogelijk. Niet voor niets dat er in de Westhoek alleen meer varkens wonen dan dat er Belgen zijn.

Anoniem zei

DeKesel heeft bijna 10 jaar lang het nederlandstalig roomskatholiek leven in de hoofdstad Brussel naar de knoppen geholpen.
Op kerknet kann men nog steeds zijn lang visiepapier lezen tot restructurering en reorganisering- in 2011 dan reeds verouderd en door een nieuw restructureringspapier van Kockerols vervangen.
Het is typisch voor een faillietgaand bedrijf dat degene die eerst zeer lang alles afgewrakt heeft, na een tijdje terug mag komen om de ganse boetiek plat te krijgen.
DeKesel en zijn kornuiten en kornuitinnen kunnen echter zeker zijn: hun activiteiten worden met argusogen bekeken.
Na zijn beroemde reeks stommiteiten in oktober-november 2014 werd in kerkelijke (diocesane) kringen (ook uit het brugse)(cfr. kerknet) gezegd:
"De bisschop (DeKesel)is zwaar aangeslagen".
Nadat DeKesel en Bonny dan voor en door het parlement zwaar geroosterd werden, wordt de meest aangeslagene nu ook nog aartsbisschop.
Het schijnt voorgeprogrammeerd dat hij nog meer slaag op zijn blote billen zal krijgen.

Aan de andere kant: inderdaad is het nu vacante bisdom Brugge zeer interessant:
of er daar "heilige priesters" zitten, weet ik niet; in elk geval niet veel daarvan gemerkt.
Het bisdom brugge is daarentegen een echt mijnenveld, homo-en pedofiel getint, liturgisch een echte woestijn, geînfiltreerd door een echte mafia met kerkelijke en cd&v-verbindingen, en alles goed gedocumenteerd en onder constante observatie.
En steeds weer verrassingen.
Het zou mij niet verbazen dat nonkel Roger vanGheluwe met de grote barmhartigheidsrevolutie opeens zou opduiken in de brugse contreien.
En aan de diploma's denken,jongens!
Die zijn nog "waardevol" en garanderen een klein maar constant inkomen.

Anoniem zei

@10 november 2015 10:06

Ik heb zelf nog aan Zonnebloem en Zonnekind moeten denken.

Het waren 30-40 jaar geleden andere tijden, maar tegenwoordig is dat soft-porno pedofilie.

Het woord alleen al: "zonnekind", zo esotherisch. Die lui hadden te veel LSD geslikt. Hun paranoia is daar een direct resultaat van.

Anoniem zei

Die foto's van die 'bisschoppen' op een of andere conferentie in hun vergrijsd pak. Ze lijken op iets uit Madam Toussaud's in London: levensloos, verstard, verdroogd, en akelig tegelijkertijd. Erger dan een oersaai zondagnamiddag bezoek aan een oude grootnonk waar je je als kind dood verveelt omdat er nooit iets gebeurd en er alleen gesproken wordt over een andere oude knar waar je nog nooit van gehoord heb die vorige week begraven is.

Anoniem zei

Met nonkel Roger was het nochtans nooit saai!

Anoniem zei

@19:22

Helaas niet. Maar ik bedoel natuurlijk dat ik hem graag iets minder saai zou zien als bisschop.

Anoniem zei

(Deel 2( (code:...recumbebs Sub tegmine fagi)

De millenniumwissel 2000 wasvoor de Danneelsclique een zware tijd:
in het bisdom Gent stond bisschop van Luysterghem, nu waarlijk geen groot theologisch licht, kort voor zijn emeritaat; enerzijds een geweldige ontkerking en een algemeen desinteresse voor het geloof bij de bevolking, meeverwikkeld in het Roeach-3-schandaal, het eens beroemde seminarie in Gent gesloten- de grote prestatie van Luysterghem: een kerkelijk gebouwenfonds (ondertussen ook helemaal op droog zaad), veel heibel met het vaticaan: kortom, voor de 53-jarige Jozef DeKesel geen goede vooruitzichten.
Als opvolger van Luysterghem werd dan na lang zoeken een antwerpse Salesiaan gevonden die eerst in Zuid-Korea en in Kongo zat en later in het bureau der Ssalesianen in Rome: de ons welbekende Luc Van Looy. Hij scheen tenminste niet verwikkeld in de noordbelgische kerkmafia.
In Brussel zat Danneels ondertussen letterlijk en figuurlijk in vieze papieren:
na Roeach en het sluiten van de CPRL (waar alle vlaamse bisschoppen hun aandeel in hadden- DeKesel als verantwoordelijke voor roepingen in Oostvlaanderen wist er alles van), na het geval Roger Borremans met gerechtelijke vervolging van Danneelsen de andere hulpbisschop Lanneau (de senior-Partner v. deKesel) en het langzame maar progressieve aan het licht komen van de pedofiele misdrijven kreeg Jozef DeKesel alles in de erste lijn mee.
Reacties toendertijd van DeKesel zijn niet bekend.
De ganse hypocrisie van Danneels en zijn establishment kwam dan in het geval Rudy Borremans aan het licht.
Wat deed Jozef DeKesel dan als hulpbisschop voor Brussel en later voor de nederlandstalige pastoraal?
Kerknet in zijn eufemizerende tjeventaal ("new-speak") spreekt hier dan inderdaad van een "eigenzinnige franstalige geloofsgemeenschap":
inderdaad hadden de brusselse franstaligen, gesterkt door tientallen jaren strijd tegen vrijdenkers en liberalo-socialisten, beînvloed door Msgr. Lefebvre en de grote monastieke traditie in Frankrijk en in Walloniê, linguîstisch niet beînvloed door de nederlandse en leuvens-brugse ketterijen, niet beînvloed door de vlaamse ontvoogdingsstrijd, een levendig geloofsleven en diepe spiritualiteit ontwikkeld zonder Danneels en zelfs tegen Danneels in.
Zeer beroemd werd dan de strijd voor het behoud van de tridentijnse Ritus in St.-Peterwoluwe, waar Danneels na de weggang van 2 stokoude redemptoristen 2 jaar lang alles saboteerde tegen de St.-Pietersbroedrschap in (met ca. 4 kg. documenten bij de aanvragers, advocaten-processen en alles in het internet gezet);
uiteindelijk deelde het bisdom zijn beslissingen slechts in de kranten mee; sedertdien staat de naam van de generalvicaris v.h. bisdom ook niet Meer op de website van kerknet.
(Sedert AB Msgr. Léonard overigens in de Miniemenkerk v. Brussel, tegelijk kerk der Maltaridders)
ff.

Anoniem zei

(Deel 3) (...silvestrem tenui...)

De "uitmuntende theoloog DeKesel" (sic Geert Dekerpel in Tertio) heeft daarbij niets gezegd.
De meest vlaamse delen van Brussel-Hoofdstad, namelijk noordwest met St.-Agatha-Berchem, Ganshoren en Jette, werden ontwricht:
Radio Spes, gesticht door hulpbisschop Luc deHovre, aan de basiliek van Koekelberg, werd op een laag pitje gezet;
het Heilig-Hart-college in Ganshoren werd gesloten.
De Lourdesgrot van Jette stond zeer lang op de lijst om opgedoekt te worden-tot een robuust en hardnekkig locaal initiatief eindelijk de restauratie kon doorbrengen;
het is nu één van de sterkste kerkelijke punten in de hoofdstad.
De processies werden, hoewel geliefd en goed bezocht, tegengewerkt: "Nu loopt het geloof op de straten rond" zei Danneels en zijn adlatus Jozef deKesel deed wat hij kon om Danneels te gehoorzamen.
De kerk in Brussel ontwikkelde toen ook een eigen atmosfeer: de jezuietenresidentie aan de Gesu sloot haar deuren, in Laken werd de deken Herman Cosijns dan op het vicariaat gehaald, Guido Vandeperre werd pastoor in Laken, in het noordoosten met het eens vlaamshatende Schaarbeek werkten Tony Frison en Johan Dobbelaere (laatste zei overigens in het bladje "'t Paloditje" (voor de oud-scoutsleides van Paloke(Anderlecht-Dilbeek)) in 2006 (alzo: 11 jaar na Roeach 3!) nog dat "...pedofielen tenminste nog respect voor kindeen hebben..."(sic) (i.v.m. de zaak Dutroux en het beginnend rommelen van de pedofilie-ontmaskering).
Bij al deze wirwar smolt de geloofsbeleving v.d. nederlandstaligen in Brussel als ijs in de zon;
volgende stap was dan een groot visiepapier van Jozef DeKesel voor de "kerk in Brussel van morgen", dat bladzijdenlang op kerknet stond en zo gefundeerd was, dat het geen vier jaren later als totaal overhaald werd aangezien en door de nu werkelijk niet zeer energische hulpbisschop Kockerols door een nieuw papier moest worden vervangen.
De eerlijkste uitspraak over dit Desaster stamt van Aartsbisschop Léonard bij zijn afscheidsinterview in "La Libre Belgique" in maart 2015:
"...Wat mij zeer grote zorgen baart, is de situatie van de nederlandstalige geloofsgemeenschap in Brussel".
Zeer juist, en daar zijn Danneels en DeKesel de hoofdschuldigen.
In 2010 hoopte de Danneelsclique dan dat de nieuwe aartsbisschop zou worden.
Na al zijn blunders en geklungel werd hij dan eerst als hulpbisschop voor Vlaams-Brabant (met Leuven) op een zijspoor gezet en dan drie maanden later naar het mijnenveld Westvlaanderen gestuurd.
ff.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer