zaterdag 7 november 2015

'De Redactie' gisteren over: Aartsbisschop De Kesel: "Wat is de betekenis van de godsdienst in de samenleving?"

Eerst en vooral, De Kesel is nog géén aartsbisschop, dat wordt hij pas op 12 december.

Jozef De Kesel, tot voor kort bisschop van Brugge, is voorgesteld als de nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel, de nieuwe topman van de Belgische Katholieke Kerk [Hij is niet de "nieuwe topman van de Belgische Katholieke Kerk". Ten eerste bestaat "de Belgische Katholieke Kerk" niet, ten tweede is er geen topman en ten derde wordt De Kesel gewoon aartsbisschop van het aartsbisdom, zonder dat hij in de andere bisdommen iets te zeggen heeft. Ook wordt hij niet automatisch voorzitter van de bisschoppenconferentie. De andere 'bisschoppen' hadden zo een hekel aan Mgr. Léonard, dat de aartsbisschop niet meer automatisch de voorzitter is, maar die moet nu 'verkozen' worden. Nu zie je maar weer, wat zulke kortzichtige wijzigingen van de statuten voor gevolg hebben: niets! Ook is duidelijk, dat de bisschoppen een ernstig probleem hebben met het aanvaarden van autoriteit. Trouwens, een bisschoppenconferentie is een totaal zinloze instelling.]. Volgens De Kesel staat de Kerk voor grote uitdagingen. "Wat is de betekenis van godsdienst in de seculiere samenleving", vraagt hij zich af. Een vraag die de Kerk deelt met de islam, vindt De Kesel. [Als de eerste Christenen ook zo lang hadden moeten talmen, dan zou er nu nog geen Kerk zijn. De Kerk moet evangeliseren en voor de rest niets!]

"De Kerk bij ons in het Westen is niet in verval, maar maakt wel een grote crisis door [Dit is echt nieuws. Wel, voor de gelovigen is er geen sprake van een crisis! Misschien wel in de hoofden van de bisschoppen!]. Een veranderingsproces dat we moeten doormaken", luidt de analyse van de nieuwe aartsbisschop. [Inderdaad. Het zijn de bisschoppen die de machtsstructuren niet kunnen loslaten. En nog nooit heeft de Kerk in België zoveel personeel gehad, dat nog nooit zo weinig gepresteerd heeft!]

De Kesel stelt zich de vraag naar de positie van de godsdienst in de moderne seculiere samenleving. "Voor mij is dat de grote uitdaging waar de Kerk voor staat. De vraag naar de plaats van de godsdienst in de samenleving hebben wij gemeen met de islam. Wat betekent het moslimgelovige te zijn in een samenleving waar de sharia niet de wet is? Wat betekent het christen te zijn in een samenleving die in zijn geheel niet christelijk is?" [De Kesel begon deze zin met de uitspraak: "Ik ben voor de scheiding tussen Kerk en staat." Dit is een ketterij die door de Kerk werd veroordeeld. De grote vraag natuurlijk is, indien De Kesel dan toch zo een grote fan is van 'de scheiding tussen Kerk en staat', waarom wordt zijn salaris dan door de staat betaald? Hoezo 'scheiding' tussen Kerk en staat??? Beste De Kesel, hou die vrijmetselaarspraat voor uzelf!]

Monseigneur De Kesel ziet de Kerk en zijn invloed op de samenleving kleiner worden. "Maar ik hoop dat de Kerk niet evolueert naar een gesloten groep, want dan wordt ze een sekte [Bijna één vierde van de wereldbevolking is Katholiek, maar volgens De Kesel dreigt de Kerk een sekte te worden.]. De Kerk mag zich niet opsluiten in haar eigen gelijk en alleen maar met zichzelf bezig zijn [Neen, de Kerk zou zich beter eens wat méér met zichzelf bezighouden!]. De Kerk moet meevoelen met de grote uitdagingen van de tijd en de cultuur. Een geëngageerde Kerk, ook op het maatschappelijk terrein, die niet alleen maar iets te zeggen heeft in de privésfeer van de burger." [Bla, bla, bla...]

"Het woord crisis is voor mij iets positief. Het is het begin van de verandering", is een van de credo's van de nieuwe aartsbisschop. [Bergoglio vindt 'chaos' ook iets positiefs. Hij zal dan ook wel zeer tevreden zijn nu.]

"Getekend door de problematiek in Brugge"

Naar eigen zeggen was Jozef De Kesel verrast toen hij hoorde dat de paus hem ging benoemen tot aartsbisschop. "Ik wist wel dat mijn naam circuleerde, maar ik was er zeer gerust in. Er waren nog andere goede kandidaten. Ik dacht dat het mij niet ging gevraagd worden." Met name Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen, werd gezien als de gedoodverfde opvolger van André-Joseph Léonard. "Ik had ook aan hem gedacht. Maar ik denk niet dat ik in zijn schaduw zal staan, we zijn vrienden in de beste contacten", verzekert De Kesel. [Deze hele affaire is inderdaad een gigantische nederlaag, in het bijzonder, voor Johan Bonny, Godfried 'kardinaal' Danneels, Walter 'kardinaal' Kasper en voor de Maffia van Sankt Gallen in het algemeen! Bergoglio heeft niet gedurfd! Bergoglio is met de Synode nu al twee keer op zijn bek gegaan. Vorig jaar en dit jaar. Het plan was natuurlijk om Bonny na een overwinning op de Synode met veel tromgeroffel binnen te halen als de grote 'profetische' bisschop. Bergoglio wordt in de Italiaanse media nu al openlijk "il Papa eretico" genoemd. Vertaald betekent dit: "De ketterse paus". Dit klopt bijna, aangezien Bergoglio geen paus is.

Nella Chiesa cresce il malumore per il “Papa eretico”

Binnen de Kerk groeit de ontevredenheid met de "ketterse paus"

http://www.linkiesta.it/it/article/2015/10/31/nella-chiesa-cresce-il-malumore-per-il-papa-eretico/28018/

Hoe dan ook heeft Bergoglio Bonny en Danneels laten vallen als een baksteen en kiest hij er nu voor om de schade te beperken. Bonny was de nuttige idioot, die met zijn proefballonnetjes de Vlamingen moest testen of ze al klaar waren voor het kerkelijke 'homo-huwelijk'. Wel, dat was duidelijk niet het geval. Na het debacle van de Synode kon Bergoglio Bonny natuurlijk niet benoemen.]

De voorbije vijf jaar was Jozef De Kesel bisschop in Brugge. "Ik ben daar niet in al te gemakkelijke omstandigheden benoemd", verwijst hij naar de pedofiliezaak van Roger Vangheluwe. "Ik weet niet of ik goed voorbereid was. Ik had nog nooit de eindverantwoordelijkheid gehad van een bisdom. Ik heb veel moeten leren. En ik ben toch een beetje getekend door de problematiek."

Jozef De Kesel wordt omschreven als iemand die voorzichtig is, bedachtzaam en niet doortastend. "Dat is misschien waar. Ik ben wie ik ben", zegt hij daarop. "Maar voor mij is het belangrijk om raad te vragen bij grote problemen. Als je aarzelend bent, heb je het grote voordeel dat je raad vraagt. Het is niet zo slecht dat je soms twijfelt. Zelfverzekerd zijn is ook een groot probleem." [Het zal wel.]

"Respect voor homo's is iets wat evangelie deelt met moderne cultuur"

Tijdens de persconferentie waarop De Kesel werd voorgesteld, kreeg hij ook de vraag naar zijn positie ten opzichte van homoseksuelen. "De Kerk moet meer open zijn", zegt de nieuwe aartsbisschop daarover. [Hoezo?]

"Ik heb respect en eerbied voor de seksualiteitsbeleving van een homofiele mens. De Kerk heeft haar redenen om te zeggen dat ze dat geen huwelijk noemt, maar dat belet niet de andere relatievormen. Ik ben niet akkoord met alles wat de moderne cultuur ons voorschrijft, maar respect voor de andere mens is iets wat het evangelie deelt met de moderne cultuur. Daarom moet ze binnen de Kerk gewaardeerd worden."

De Kesel: "Ik heb respect en eerbied voor de seksualiteitsbeleving van een homofiele mens."

Hij heeft dit inderdaad zo gezegd. De Kesel gaat er inderdaad vanuit, dat homofilie een geaardheid is. Dat is dus duidelijk niet zo. De Kesel zei er niet bij of je méér respect moeten hebben voor een 'homo' dan voor een 'hetero'. Of dat je evenveel respect moet hebben. Of dat je net iets minder respect moet hebben.

Het grote probleem is echter, dat hij zei: "respect en eerbied voor de seksualiteitsbeleving van een homofiele mens". Dit is onaanvaardbaar. Deze ketterse uitspraak is in strijd met de Heilige Schrift.

Als Jef De Kesel nu eens een beetje serieus zou zijn en een beetje zou nadenken, dan zou hij niet zijn "respect en eerbied voor de seksualiteitsbeleving van een homofiele mens" uitspreken, maar dan zou hij net op de gevaren van de "seksualiteitsbeleving van een homofiele mens" wijzen. Dat zou pas echt van 'respect' getuigen!

De Kesel treft het ook niet, want net gisteren kwam er o.a. in Engeland, Italië en in Nederland een onderzoek in de pers, dat wees op de gevaren van de "seksualiteitsbeleving van een homofiele mens".


Chem sex: gevaarlijk chillen met seks en drugs

Pepmiddels


Volgens de Britse onderzoekers is chemseks het hebben van seks onder invloed van een cocktail van drugs. Voor meerdere dagen, en vaak met meerdere seksuele partners. Vooral homo’s, lesbiennes en transgenders zouden vaak drugsgebruik met seks combineren.

Het lijstje met gebruikte drugs bevat de partydrug ghb, maar ook methamphetamine is ook een veelgebruikt pepmiddel voor orgies die, volgens de Britten, zomaar drie dagen in beslag nemen. Een shot methamphetamine, of crystal meth, zorgt voor een roes van vier tot zestien uur, maar de drug kan op lange termijn zorgen voor hyperactiviteit en een gevoel van onoverwinnelijkheid. Die hyperactiviteit zorgt er voor dat deelnemers aan chemseks tijdens de sessies amper eten of slapen, maar ook dat ze bedanken voor condoomgebruik. De Britse gezondheidsorganen luiden daarom de noodklok. 


Bron: HP De Tijd

Link:


http://www.hpdetijd.nl/2015-11-06/chemseks-gevaarlijk-chillen-seks-en-drugs/


Zoals wij eerder reeds betoogden, gaat "de seksualiteitsbeleving van een homofiele mens" hand in hand met massief druggebruik. Zeer vaak met dodelijke afloop!

Maar, De Kesel heeft blijkbaar "respect en eerbied voor de seksualiteitsbeleving van een homofiele mens."

De Kesel is verantwoordelijk voor de vernietigende gevolgen van zijn uitspraak. Wij hebben hem gewaarschuwd!

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/2.41693?eid=1.2489966
Enkele opmerkingen:


De dwaasheden die De Kesel er op nahoudt, zijn genoegzaam bekend. Ze werden hier eerder reeds uitvoerig besproken. We kunnen alleen maar vaststellen, dat het opnieuw méér van hetzelfde is. Altijd weer hetzelfde gezever!

Grote afwezige in alle interventies van Jozef De Kesel was... Jezus Christus.

Zijn heilige naam hebben we vandaag nergens gehoord.

De enige Katholieke toespeling kwam van Mgr. Léonard, die zei dat het vandaag de Heilige Léonard (van Zoutleeuw) was.

Inderdaad, iets katholieks hebben we uit de mond van De Kesel niet gehoord!

Ook een belangrijke vaststelling is, dat de horizont van De Kesel niet verder reikt, dan het Tweede Vaticaans Concilie.

Al gaf hij ook expliciet toe, dat de crisis in de Kerk, 50 jaar geleden, dus mét het Tweede Vaticaans Concilie begon. Maar, één en één is nog steeds niet twee, dus gaat men door in de foute richting!

Ook gaf De Kesel toe, dat de bemoeienis aangaande de opvang van de vluchtelingen er kwam "in opdracht van de gouverneur." Wel, indien de staat zo per sé die vluchtelingen naar hier wil halen, dat ze dan de opvang zélf regelt en de Kerk daar niet mee lastig valt! Zeker nu blijkt, dat De Kesel géén fan is van de sharia.

Ook zei De Kesel dat "interreligieuze dialoog erg belangrijk is". De vraag is dan: "Waarom?" Natuurlijk kwam er geen antwoord.

Tot slot, De Kesel is er blijkbaar ook van overtuigd, dat de Synode een mentaliteitsverandering met zich meegebracht heeft. Want, op vraag van Bergoglio werd alles open en bloot besproken, zonder zich te hoeven inhouden.

Dat het vooral de 'conservatieve' Kardinalen geweest zijn, die geen blad voor de mond genomen hebben, zei De Kesel er niet bij!

Dat net Kardinaal Sarah, een paar keer, Johan Bonny de mond gesnoerd heeft, dat zegt De Kesel er niet bij!

Er heeft zich in de schoot van de Synode inderdaad een "mentaliteitsverandering" voorgedaan, maar niet zoals de neo-modernisten, zoals De Kesel er zelf ook één is, gewild hadden.

Bergoglio is met de Synode nu twee keer op zijn bek gegaan.

Danneels en Kasper hebben afgedaan.

Bonny heeft in het stof moeten bijten en greep naast de prijs.

DAT DE KESEL VANDAAG TIJDENS DE PERSCONFERENTIE NAAST MGR. LEONARD ZAT,
BEWIJST, DAT DE NEO-MODERNISTEN HET DEKSEL OP DE NEUS GEKREGEN HEBBEN!

DE KESEL MAG DAN NOG 100 KEER NAAR DANNEELS BELLEN,
OM TE MELDEN, DAT HIJ AARTSBISSCHOP ZAL WORDEN,
TOCH BLIJFT DE KESEL HET LEVENDE BEWIJS,
DAT DE NEO-MODERNISTEN, MET BERGOGLIO, DANNEELS EN BONNY OP KOP,
IN HET STOF HEBBEN MOETEN BIJTEN!!!

DE KESEL, HET GAAT IN DE KERK OVER CHRISTUS,
EN CHRISTUS LAAT DE GELOVIGEN NIET IN DE STEEK!

MOETEN WE NU BLIJ ZIJN MET DE KESEL?

HET HAD NATUURLIJK ERGER KUNNEN ZIJN...

MAAR, OP DIT OGENBLIK IS ER IN 'ARM VLAANDEREN'
NIETS BETERS TE VINDEN DAN JEF DE KESEL... 

MISSCHIEN WORDT HET WEL TIJD VOOR EEN AFRIKAANSE AARTSBISSCHOP!!!Christus Vincit! Christus Regnat! Christus Imperat!
4 opmerkingen:

Anoniem zei

Als De Kesel zich gaat bezighouden met het beantwoorden van de vraag wat de positie van godsdienst is de seculiere maatschappij dan zal hij zijn tijd verliezen want die positie bestaat niet. godsdienst gaat over zielen naar de Hemel leiden en verder niets. Als hij toch een positie wul herzien dan kan hij beginnen met herzien van de positie van de pedofiel in de Kerk. Of krijgen ze een tweede kans?

In ieder geval, de benoeming van De Kesel toont de totale desintegratie van de Sankt Gallen maffia en de Bergoglio factie.

Anoniem zei

Liefste mensen van de pers,

Mag ik jullie vriendelijk vragen om me niet als jakhalzen te bestormen, zoals jullie bij mijn voorganger deden?

1) Als gehoorzame pupil van de Verlichting ben ik een twijfelaar. Zoals Descartes predik ik de twijfel, maar inconsequent genoeg twijfel ik nooit aan de zin van de twijfel, dus zweer ik bij deze plechtig: Descartes, Hume en Kant zet ik nooit aan de kant.
2) Ik leg me volledig neer bij de hegemonie van mei '68 en de sodomie die ze bij de West-Europese bevolking heeft veroorzaakt. Geen noot van kritiek zal ik uitbrengen op het anti-christelijke homofascisme. Integendeel, ik zal een bestendige partizaan worden om de restjes conservatisme binnen de Kerk in België op mijn eigen gesluierde manier de keel dicht te nijpen.
Na het vijfjarige Léonard-interbellum zet ik de oorlog van mijn beschermheer Danneels verder. Nu bestaat de Kerk nog in België. Weldra rest alleen nog een kerkhof.
3) De scheiding tussen Kerk (Waarheid) en staat vormt voor mij geen enkel bezwaar. Hoe meer we de staat van de Kerk losrukken, hoe meer onze samenleving de weg van de leugen bewandelt, maar tja... de demo(n)cratie heerst nu eenmaal boven alles.
4) De status van de Sharia binnen de Islam heb ik nooit onderzocht. De onmiskenbare criminaliteitscijfers doen me evenmin het islamofascisme vrezen. Het blind vertrouwen in de goedheid van de mens is immers een humanistische deugd, zo evident dat zelfs een ontwrichte maatschappij er nooit aan mag twijfelen.
5) In mijn verheerlijking voor het pluralisme geef ik volledig toe aan het idee dat er meerdere waarheden bestaan. Twee plus twee is voor mij gelijk aan wat je maar wil. De Rooms-Katholieke claim op de Waarheid is dan ook even voorbijgestreefd als het geloof in de verrijzenis. Met dergelijk fanatisme hou ik me niet bezig. De zieltjes van het volk kunnen jullie onder de televisieprogramma's verdelen. De riante staatswedde en de roem van mijn ambt, mogen jullie me daarom gunnen.
6) Mijn beleid is inderdaad halfzacht voor pedofielen, maar als je boven alles een ruggengraatloze mossel verkiest, zul je me dit kleine schoonheidsfoutje in mijn zwakke persoonlijkheid als leider moeten vergeven.

Ik ben niet katholiek, dus laat me rustig zonder te veel negatieve media-aandacht aartsbisschopje spelen alstublieft.

Jef De Kesel

Anoniem zei

Jef De Kesel maakt nu en dan een paar orthodoxe geluiden, vooral onder het Benedictus pontificaat. Maar dat hield hem niet tegen om tijdens hetzelfde pontificaat ook voor vrouwelijke priesters te pleiten en discussies over priestercelibaat te openen. De schande van ‘Gelovigen-nemen-het-Woord’ was ook recht onder zijn neus gebeurd en waarschijnlijk op zijn aanmoedigen, en hij is in de begrafenismis van een homoseksuele zelfmoordende deken ‘voor gegaan’, en als hulpbisschop van Brussel heeft nog hij een Gay-Pride mis gevierd.

Het is een beetje overdreven indien men zegt dat het met Bonny erger had kunnen zijn. Het verschil tussen Bonny en De Kesel is dat Bonny de connecties heeft, de intelligentie en vastberadenheid. De Kesel is even erg als Bonny behalve dan dat hij geen connecties heeft, geen intelligentie, en geen vastberadenheid. Bonny zou nog een schijn hoog kunnen houden maar De Kesel is zo gecompromitteerd dat ze de vloer met hem gaan vegen.

Anoniem zei


Over de Scheiding tussen Kerk en Staat.

Die scheiding is tijdens de investituursstrijd ontstaan. Geen verdere uitleg vereist. Het wordt interessanter in de periode na de Franse Revolutie, waarin de rol omgedraaid werd; de Staat wenste geen bemoeienis vanwege de Kerk in het beleid van de Staat.

Het is daarom dat de vrijmetselarij na Vat I zo door het dolle heen was omdat de Pauselijke Onfeilbaarheid nieuwe kracht bijgezet werd, omdat de vrijmetselarij vreesde dat de gelovigen de Paus als opperste gezag ging beschouwing in plaats van de Patriarch (van de vrijmetselarij). Men is harder op de scheiding blijven hameren.

Maar dan. Toen de Belgische Staat een abortuswet erdoor wilde drukken, is de Kerk naar de Staat gegaan en de Staat opgedragen te tekenen. (Ik verwijs naar Danneels die Koning Boudewijn opgedragen heeft te tekenen) Als Kerk en Staat toch gescheiden zijn, wat ging Danneels dan op het koninklijk paleis doen?

Als Kerk en Staat toch gescheiden zijn, waarom willen velen in de Kerk een homohuwelijk invoeren. Hun argument is dat de wereld nu zo eenmaal werkt. De wereld doet homohuwelijken, dus moet de Kerk het ook doen. De wereld doet abortus en echtscheidingen; dus moet de Kerk het ook maar doen. Wat dan met de Scheiding tussen Kerk en Staat als de Kerk de Wereld wil kopiëren?

(de reden hiervoor is duidelijk; de vrijmetselarij wil het katholieke geloof hervormen zodat het katholicisme zoals de ‘religie’ van de vrijmetselarij wordt - dat is wat de Kasper-Danneels club bedoelt wanneer ze over de geengageerde Kerk spreken;

In ieder geval voor een katholiek kan de scheiding niet bestaan. Christus is het opperste gezag en een Staat mag over de katholiek regeren, zolang de Staat dat doet wat compatiebel is met de katholieke geloofsleer. Een Kerk die dit concept niet hooghoudt is niet katholiek.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer