zondag 22 november 2015

De kruistochten hadden een puur defensief karakter!

De kruistochten gingen heel precies om het veilig stellen van Christelijke heiligdommen in Palestina. Het waren zeer beperkte operaties. Van enige ‘verovering van islamgebieden’ was geen sprake.

De enkele stad die door de kruisvaarders veroverd werd, werd in feite heroverd, want die was bezet door moslims, en de kruisvaarders kregen veel hulp van de bewoners, die hen zagen als bevrijders. Bovendien vormden de kruisvaarders geen bezettingsmacht. Ze waren er maar tijdelijk.

Verder waren de gevolgen van de kruistochten onvoorstelbaar veel geringer dan de islamveroveringen en slachtpartijen gedurende eeuwen en eeuwen.

Maar, kijk nu eens naar de islamveroveringen in de geschiedenis. Naar de hoeveelheid islamitische veldslagen (N = 548), gevoerd door de moslims, steeds maar weer in de richting van Europa. En kijk dan eens naar de zeer bescheiden tegenreactie in de vorm van de kruistochten (N = 16).

Dat wordt in dit filmpje nog eens heel precies uitgelegd door Bill Warner:

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer