zaterdag 14 november 2015

Danneels-Gate 44 - BREAKING - De Afrikaanse Bisschoppen zeiden tegen Godfried 'kardinaal' Danneels: "YOU ARE A PAGAN! - JE BENT EEN HEIDEN!"


Rancuneuze Danneels: "De Afrikaanse bisschoppen zullen nog wel eens bellen"


Kardinaal Danneels heeft zich in scherpe bewoordingen uitgelaten over de Afrikaanse bisschoppen, die op de gezinssynode de orthodoxie verdedigden.

In gesprek met Vatican Insider raadt hij hun aan “alle triomfalisme” en zelfgenoegzaamheid te vermijden. “Sommige Afrikaanse bisschoppen zeggen ons dat we heidenen zijn. Jullie hebben alles uitgevaagd. Maar ik herinner me een België vol roepingen, er waren enorme seminaries en novititiaten die in de zestiger jaren gebouwd werden. Katholieke gezinnen deden alles wat ze konden om hun kinderen het gevoel te geven bij de Kerk te horen.” [En vrijmetselaar Leo 'kardinaal' Suenens en Godfried 'kardinaal' Danneels hebben alles kapot gemaakt!]

“Maar we begonnen het geloof zien verdampen in jongens en meisjes van 17-20. Dit deed (hun ouders) pijn, want het veroorzaakte veel leed. Is het juist om hun de schuld te geven en dat de ouders geen goede christenen waren? Nee, dat is niet zo. Het christen worden en in het geloof volharden blijft een mysterie en is niet het gevolg van een of ander opvoedings- of sociologisch mechanisme. Het lijkt mij dat alle praat over ‘robuuste’ Kerken die de rest van het katholicisme zouden moeten redden, alleen maar dienen voor kerkpolitieke doelen. De abstractheid ervan is treffend.”

LEUGENS DANNEELS!!!

SUENENS HEEFT DE REVOLUTIE GEPREDIKT!

EN DE CLERUS EEN GEPERVERTEERDE SEKSUELE 'MORAAL' AANGEPRAAT!

JULLIE SMERIGE HANDBOEKEN 'ROOMS-KATHOLIEKE GODSDIENST' HEBBEN DE VLAAMSE JEUGD VAN HUN GELOOF AFGEBRACHT!!!

Kardinaal Danneels voegde hieraan toe: “De Europese Kerken zijn overweldigd door de gevolgen van secularisatie [die de Post-conciliaire Bastaard-kerk zelf georganiseerd heeft!] die ook tot een opkomend individualisme hebben geleid. Maar ditzelfde individualisme zou Afrika vroeger of later ook kunnen bereiken: het verschijnsel dat mensen meer als individuen aan zichzelf laat denken dan als leden van een groep, een gemeenschap of een massa. Het is mogelijk dat de crisis die wij gehad hebben zich ook daar zal voordoen, met alles wat dit met zich meebrengt. Afrikanen zouden een situatie kunnen meemaken als de onze. Dan zouden ze ons mogen opbellen om te zien hoe wij ermee omgegaan zijn. Om wat nuttige tips te krijgen.” [Bla, bla, bla...]

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/kardinaal-danneels-afrikaanse-bisschoppen-zullen-nog-wel-eens-bellen"You are pagans!"


Some say that the salvation of Catholicism can only come from “healthy” African Churches that are doctrinally robust compared to the “decaying” Churches of the West. Starting with you Belgians…

Danneels: "Some African bishops tell us: you are pagans. You wiped everything out."


Bron: Vatican Insider

Link:

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/inquiries-and-interviews/detail/articolo/francesco-francisco-francis-danneels-44627/

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Het klopt inderdaad dat er in de periode van herstel na de Tweede Wereldoorlog vele seminaries gebouwd zijn. Gigantische dingen. Men had grote plannen. En niet alleen in België. Doorheen heel Europa hebben de aannemers hun zakken vol gestoken.

Maar het Tweede Vaticaans Concilie is het verkeerde keelgat in geschoten, en tegen 1970 waren de seminaries leeg. Er zijn verschillende voorbeelden van mega-seminaries doorheen Europa die niet op tijd voor het Concilie afgewerkt zijn, en daarom nooit 1 seminarist over de vloer gekregen hebben.

Je moet toch wel een heel stijve stijfkop zijn om niet in te zien dat het net het Tweede Vaticaans Concilie is dat verantwoordelijk is voor het verval van Kerk. Of tenminste; Modernisme is verantwoordelijk voor het verval de Kerk, en het Tweede Vaticaans Concilie heeft het Modernisme in de Kerk geïnstitutionaliseerd – daarmee bedoel ik; dat de Kerk met het Tweede Vaticaans Concilie Modernisme als de norm aanvaard heeft. De Kerk was niet langer meer de Kerk waarin God Almachtig aanbeden werd, maar wel de Mens Almachtig.

Anoniem zei

Toen Danneels nog aartbisschop was, was hij al aan het zeuren over de afname in priesterroepingen.

Het feit dat de kerkgang terugliep kon hem niet zo veel bommen, maar de priesterroepingen was volgens hem het grote probleem. (ik herinner me dat hij dat zelf gezegd heeft in een interview een 20 jaar geleden)

Als aartsbisschop heeft hij niet gepresteerd in zake de priesterroepingen. In feite, er zitten nu meer Belgen in buitenlandse seminaries dan in de Belgische, en ik heb de indruk dat er zelfs meer Belgische seminaristen volgens de Tridentijnse Rite opgeleid worden (in het buitenland) dan in de Novus Ordo. Precieze cijfers zijn niet beschikbaar, maar ik denk dat mijn schatting aan de hand van onvolledige cijfers er niet ver naast zit.

Wat verwacht men ook. Als iemand katholiek is, en een priesterroeping heeft, dan wil die man een katholieke priester worden. Logisch toch. Niet?

Maar de Belgische seminaries leiden geen katholieke priesters op, dus gaat men met zijn priesterroeping waar men wel katholieke priesters opleidt. Logisch toch. Niet?

Maar frappanter is dat Danneels nog steeds over het gebrek aan priesterroepingen zeurt. Alsof hij nog steeds aartsbisschop is. Maar wacht even. Wie is eigenlijk de aartsbisschop?

Anoniem zei

Het gebrek aan priesterroepingen onder Danneels is hemeltergend, vooral omdat onder Aartsbisschop Leonard de priesterroepingen een veelvoud gestegen zijn. En nu Leonard weer weg is, begint Danneels opnieuw over zijn gebrek aan priesterroepingen.

Maar ik dacht dat De Kesel aartsbisschop is. Niet Danneels. Hoe dan ook als De Kesel priesterroepingen wil, dan weet hij wat hij moet doen.

Anoniem zei

‘Heiden’ is een heel goede beschrijving. Veel beter dan ‘Ketter.’

Een ketter is iemand die nog zo een beetje katholiek is, maar fouten tegen de katholieke geloofsleer maakt.

Een heiden is helemaal niet meer katholiek, hetgeen zo een beetje overeenstemt met hetgeen die lui verkondigen.

Een heiden is ook iemand die in het algemeen een pantheon van goden aanbidt, wat overeenstemt voor de geloofsbelijdenis van de oecumeen.

Aangezien ik Danneels als een hedendaagse Sadduceeër zie, klopt heiden ook. De Sadduceeërs waren gehelleniseerde joden. Die waren niet zo zeer in de aanbidding van een god of een pantheon geïnteresseerd, wel in het aanbidden van een door de mens gecreëerde orde, en vooral geïnteresseerd in het aanbidden van zichzelf. Sadduceeën waren de ‘elites’, die minachtend neerkeken op het gepeupel. Twee duizend jaar later is er echt niets veranderd.

Deze houding van Danneels verraadt ook wie zijn heer en meester is.

Anoniem zei

Luxeleventje voor abt van Montecassino
De Standaard* - 14 Nov. 2015
Pagina 27

Brussel Het leven lachte de abt van de bekende abdij van Montecassino toe. Monseigneur Pietro Vittorelli kon, dankzij de
belastingbijdrage van de Italianen aan de katholieke kerk, zichzelf een luxeleventje veroorloven, zonder ooit te hoeven wakker
liggen van de rekening. Dat valt mee, als je zoals Vittorelli onder je bisschoppelijk gewaad zo graag Italiaanse designers als Prada,
Gucci of Ferragamo draagt. Pietro Vittorelli - intussen abt af - was erin geslaagd om met de hulp van zijn broer Massimo het geld
op de rekeningen van de abdij, geopend bij het Instituut voor de Religieuze Werken (de bank van het Vaticaan) naar persoonlijke
rekeningen door te sluizen. Het parket van Rome verdenkt hem ervan op die manier voor een half miljoen euro te hebben verduisterd,
geld dat hij de voorbije jaren uitsluitend voor privédoeleinden zou hebben gebruikt. Het gerecht gaat na of de broers Vittorelli nog
medeplichtigen hadden. De Italiaanse financiële politie heeft intussen een gedetailleerd overzicht van Vittorelli's exclusieve smaak. Zo
houdt hij van een lekker restaurantje - dat tot 600 euro mag kosten - en van luxehotels. In Londen hoestte hij 7.000 euro op voor een
hotelverblijf, in het Fasano-hotel van Rio de Janeiro zelfs 23.090 euro. Vliegtuigtickets tonen overigens aan dat Vittorelli die luxetripjes
niet alleen maakte. De ex-bisschop heeft ook voor honderden euro's het internet afgeschuimd, en daarbij bezocht hij vooral websites
die 'gezelschap aanbieden'. (iro)

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Indien deze informatie klopt, dan is abt-emeritus Vittorelli van Montecassino ook een heiden. Abt-emeritus Vittorelli werd vorig jaar reeds afgezet en vervangen door de nieuwe abt Donato Ogliari. Sinds vorig jaar is Montecassino ook geen territoriale abdij meer. De 53 parochies werden aan het bisdom Sora-Aquino-Pontecorvo toegewezen.

En u mag er gerust in zijn, reeds enkele jaren geleden, hebben wij het gebrek aan sacraliteit in de Abdij van Montecassino aangeklaagd. Men behandelt de gelovigen aldaar vrij onbeschoft!

Anoniem zei

De perikelen rond de ex-abt van Montecassino laten de blikken ook op de daarmee betrokken congregaties slaan:
het aantal leden van bepaalde benedictijnencongregaties gaat zeer sterk terug:
de congregatie van Subiaco, wartoe ook de St.-Pietersabdij van Steenbrugge behoorde, werd zo klein dat ze met de congregatie van Cassino (vb. St.-Andries in Zevenkerken) moest fusioneren.
Het internetoptreden van de St.-Pietersabdij is overigens zeer verouderd en wat de eigen spiritualiteit, de keuze van de congregatie en de geschiedenis der laatste 20 jaar betreft, zo goed als nul.
De verandering van een abdij in een bejaardentehuis (men zoekt geen novicen) is inderdaad zeer speciaal en niet bepaald opbeurend.
De rol van het bisdom Brugge, dat een deel van de gebouwen overnam, eveneens niet;
dat het bisdom Brugge graag met immobiliên speelt en ook graag grote sommen investeert, werd door het schandaal van de bisschoppelijke vicaris Debruyne nog eens extra in de verf gezet.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer