donderdag 5 november 2015

Allerheiligen-'viering' in het kader van de Wereldjongerendagen in Brussel:

De hostie die Jean Kockerols hier vasthoudt, is veel te groot. Een hostie mag niet groter zijn, en moet eigenlijk kleiner zijn, dan de diameter van de kelk. Dit is een ernstig liturgisch misbruik, omdat hier partikels van de hostie, bij het breken, verloren kunnen gaan.

De kathedraal is meer dan half leeg, ondanks alle inspanningen van IJD etc., om jongeren te trekken...

Wat moet dit voorstellen? Een heksenkring buiten te kerk?

Jean Kockerols weet blijkbaar zelfs niet hoe hij zijn staf moet vasthouden! Met de krul naar voren! Zoals Kockerols zijn staf draagt, duidt hij aan, dat hij geen bisschop is!

6 opmerkingen:

Anoniem zei

De laatste foto van Jean Kockerols; hoeveel "6" (zessen) kan je op zijn kazuifel tellen?

Anoniem zei

Waarzeggerij, glazen bollen, etc. Allemaal doodzonde.

Is het daarom dat ze zo hard hebben zitten biechten? "Ik beschuldig mij van de zonde dat ik hier überhaupt op dit blasfemisch evenement ben komen opdagen. Dat ik het slecht gezelschap van deze heren hier opgezocht hebt.”

Jonge Jonge waar is de tijd?

Anoniem zei

Fantastische foto's!

Bij foto Nr. 2 met de "heksenkring" ten eerste de heerlijke bekende blik op Brussel-centrum met de toren van het stadhuis en dan- onvergetelijk-
het voor kenners van de locatie oudbekende gele ijsbusje (rechts beneden);
(het verkoopt ook luikse wafels)

Dit is een echt voorbeeld van de belachelijkheid van het diabolische.
Niet Lucifer, maar Belial en Beelzebub.
Echte brusselse krot en bric-à-brac!

Quod deus perdere vult, prius dementat.

Anoniem zei

Toen ik jong was waren er in mijn parochie ook jeugdmissen. En die werden altijd op rare uren of dagen gehouden om de ‘normale kerkganger’ er niet lastig mee te vallen.

Zo zien we hier de Allerheiligen mis op de dag voor Allerheiligen – als we in Amerika zouden zitten, zouden we zeggen dat dit de mis van Halloween was. All Hallows E’en. De avond voor Allerheiligen. Wat een verklaring kan zijn voor de satanische elementen in deze mis. Maar ik wijk af.

Jeugdmissen op rare uren of dagen houden heeft grote problemen:

Ten eerste segregeert men de jeugd van de rest van de maatschappij; hetgeen hun opvoeding niet ten goede komt, en eerder een gelegenheid is hen te indoctrineren, zonder dat hun ouders bij hun opvoeding te betrekken. Dat is iets typisch protestants. Typisch voor Victoriaans en Edwardiaans Engeland was dat kinderen van de armen in een ‘borstal’ opgevoed werden – een soort verbeteringsgesticht, terwijl de kinderen van de rijken op de bovenste verdieping van het herenhuis door de nanny opgevoed werden, zonder veel contact te hebben met de ouders en zelfs niet samen aten en natuurlijk op kostschool voor maanden aan een stuk. De resultaten zijn navenhand. Maar nu de Engelsen hun les geleerd hebben blijven de neo-modernisten de jeugd segregeren.

Jeugdmissen behandelen jeugd alsof ze een ‘apart geval’ zijn. Alsof ze niet in staat zijn een ‘gewone' mis die volwassenen bijwonen aankunnen. Dat de mis te zware kost is die de jeugd niet aankan. Jeugd wil niet betutteld worden en daarom zit de kerk leeg.

En je zou denken dat omdat er iemand op een drumstel lawaai zit maken, dat jeugd naar de kerk komt draven. Natuurlijk niet. Als ze drumstel-lawaai willen gaan ze naar de discotheek. Maar als ze een mis willen, kunnen ze daarvoor niet naar de discotheek.

Als die vent in de witte albe de rare zit uit te hangen; wie wil zich daarmee associëren? Antwoord: alleen de andere raren. Dus zit de kerk leeg.

Ook al zijn mijn argumenten de logica zelve, mijn argumenten zijn een beetje flauwe kul; het probleem is niet met de jeugd, of de volwassenen voor de part, die niet meer naar de kerk willen. Het probleem is met de voormalig-katholieke priesters, die zich liever de rol van Rattenvanger van Hamelen aanmeet – maar de Rattenvanger van Hamelen heeft nog niet begrepen dat dat de jeugd slimmer is dan twee keer in dezelfde val te trappen en dat zij niets meer zijn een troepje druïden die het sjamanisme nog moeten afleren.

Anoniem zei

Ik ben nog over een paar lezersbrief aan het Britse katholieke magazine ‘The Tablet’ uit 1892 gestruikeld waarin meen zich druk maakte over het verschil tussen crosier en bisschopsstaf.

Een columnist in de The Tablet had beweerd dat ‘baculus pastoralis’ vertaald moest worden als ‘crosier’ en niet ‘bisschopsstaf’. Dit leidde tot een storm aan boze brieven aan de The Tablet. Dat waren nog tijden. Hoe vurig men zich tegen Modernisme verzette. Indien dit vandaag het geval zou zijn zou Kerk&Leven wel heel erg dik worden.

Ik vond het de moeite deze brieven hier te herhalen, om te tonen hoe moedig katholieken uit de 19de E waren, zonder te vergeten dat discriminatie tegen katholieken pas in het midden van de 19de E uit de Britse wetgeving verwijderd was.

----
“Respectvol vraag ik jullie niet bij te dragen in het bestendigen van de modernistische notie die onlangs door een kleine clique ritualistische antiquairs uitgevonden is, namelijk dat de “baculus pastoralis” in katholieke liturgische boeken behoorlijk als “crosier” vertaald is. Een dergelijke notie is een pure misleiding die geen op-gepochte filologisch-geforceerde thesis waard is. Toch wordt het Mr. F.S.A. Scot toegelaten om zijn manke, wankelende en zwakke uiteenzetting in uw columns te plaatsen. Het crosier dat voor de Aartsbisschop gedragen wordt is een staf met een kruis erop. Niets meer, niets minder. Baculus Pastoralis, in de vorm van een herdersstaf, is geleend van het gebruik van de schaapsherder en door Christelijke herders geadopteerd als hun instrumento ecclesiastica, zowel door bisschoppen als aartsbisschoppen.
...
Dat in het verleden – in de 17de en 18de E – een paar losse en slordige schrijvers de twee termen verward hebben zal niemand ontkennen. Ik zeker niet. Maar dat is geen reden dat we vandaag de term ‘baculus pastoralis’ foutief moeten vertalen als crosier. Bisschopsstaf is tegelijkertijd een exacte en rationele vertaling; die niet in vraag gesteld kan worden, zeker niet door een paar luie twijfelaars en hun gedurfde spitsvondigheid.”

Yours obediently, FREDERICK GEORGE LEE.
All Saints', Lambeth.
---

---
“Ik weet goed genoeg hoe in recente tijden, een aantal personen zich verheugen in geleerd vaag taalgebruik, dat zo mistig en verhuld is dat het een half dozijn verschillende en tegenstrijdige dingen kan betekenen. Ik verheug mij in ieder geval niet. En tot gevolg ben ik bereid beschuldigd te worden om ondubbelzinnig taalgebruik te hanteren. “Crosier”, in mijn bescheiden mening, betekent alleen het kruis op een staf. Ook al kan het in slordig taalgebruik losjes toegepast worden op de bisschops- of herdersstaf.

Echter, laat de trendy amateurs toe dat hun nieuw-uitgevonden veronderstellingen algemeen aanvaard worden – waarin ze bij verstandige mensen niet in zullen slagen – zullen dan volharden in de veronderstelde wijsheid dat de heilige en eerbiedwaardige naam “Katholiek” – zoals bepaalde Strand en Fleet Street schriftgeleerden [journalisten] doen – iets is die juist en fout, goed en slecht als louter als soundbytes beschouwd, en het woord ‘katholiek’ adopteert, om zijn eigen onwetendheid en ontkenning uiteen te zetten. Met zo iemand is een Katholiek een sectarische fanatiek.

Laat me hier aan toevoegen dat dergelijk los taalgebruik [over bisschopsstaf en crosier], zowel fictie als fraude behelst.

Ik heb me hier alleen de vrijheid genomen om een cordaat en sereen besluit naar voor te schuiven – zoals anderen dat ook doen – zonder het verlangen of intentie rondborstig of dictatoriaal te zijn; zij die volharden dat ‘baculus pastoralis’ foutief-vertaald wordt als ‘bisschopsstaf’ – een perfect correcte en gezaghebbende vertaling – zijn zeker dictatoriaal en soms zelfs meer dan dat.”

Your obedient servant, FREDERICK GEORGE LEE.
All Saints', Lambeth, Quinguagesima Sunday, 1892.

The Guardian Angel zei

Aangezien er weer discussie is...

Elke bisschop moet zijn staf altijd met de krul naar voren dragen!

Acta Apostolicae Sedis 4 (1912) 178 and 181):

III. De Episcopo extra propriam dioecesim, inquiritur:

3. Quomodo Episcopus extraneus, si, functione id requirente, aut annuente Episcopo Ordinario, pastorali baculo utatur, superiorem huiusce baculi partem vertere debeat?

[…]

Ad. 3. Semper cum parte reflexa ab se; scilicet, versus personas vel res quas prospicit.

SEMPER!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer